Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zilkade ayının 25. gecesi ne zaman

  1 ziyaretçi

  zilkade ayının 25. gecesi ne zaman bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Zilkade ayı gün gün takvimi 2022! Zülkade ayı ne zaman başlıyor, ne zaman bitecek? Zilkade ayı günleri ve geceleri ne zamandır 2022?

  Zilkade ay�nda yap�lmas� gereken ibadetler

  Zilkade ay�nda yap�lmas� gereken ibadetler

  Zilkade ay�nda yap�lmas� gereken ibadetler

  �slama göre haram aylardan ilki olarak bilinen Zilkade ay�nda her türlü kötülük, sald�r�, zulüm ve sava� yasak yani haramd�r. Zilkade ay�n�n haram k�l�nma sebebi hac için yolculu�un bu ayda yap�lmas�ndan dolay�d�r.

  Büyük arif “Seyyid �bn Tavus” bu ay�n fazileti hakk�nda �unlar� söylemi�tir:

  “Zilkade Ay�, zorluk ve s�k�nt� halinde dua etmek ve zulümden kurtulmak için dua etmek için çok güzel bir ayd�r.” Ayn� �ekilde �öyle demektedir: “Bu ay, dualar�n kabul olma ay� olarak adland�r�lm��t�r. Dolay�s�yla vakitlerini ganimet olarak bilmeli ve onda hacet oruçlar� tutulmal�d�r.”

  Zilkade ay�nda yap�lmas� gerekenler

  Zilkade ay�n�n 25 günü Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmek gereklidir. �mam R�za (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.�brahim ve Hz.�sa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzd�r. Gecesinin ibadetinin çokça sevab� ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevab� vard�r.”

  Bugünde yap�lmas� gereken bir di�er amel de iki rekat namazd�r ve bu namazlar ku�luk vaktinde k�l�nmal�d�r. Her rekatta Fatiha suresinden sonra be� defa �ems suresi okunur ve namaz�n selam�ndan sonra da �u dua okunur:

  “Güç ve kuvvet ancak ulu ve yüce Allah’ad�r. Ey sürçmeleri affeden! Benim sürçmemi affet. Ey dualar� kabul eden! Benim duam� kabul et. Ey sesleri duyan! Benim sesimi duy; bana merhamet et, benim günah ve kötülüklerimden ve bendeki çirkinliklerden geç. Ey yücelik ve ikram sahibi.”

  Yazı kaynağı : www.denizfeneri.org.tr

  Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Zilkade ayı 2022 önemi ve fazileti

  Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Zilkade ayı 2022 önemi ve fazileti

  Zilkade ayı ne zaman başlıyor? Diyanet Zilkade ayı 2022 önemi ve fazileti

  Diyanet dini günler takvimi içerisinde Zilkade ayı başlangıcı ile ilgili bilgileri paylaşmıştı. Peki, Zilkade ayı ne zaman? Zilkade ayı fazileti ne? İşte Diyanet’in Zilkade ayı tarihi ile ilgili verdiği bilgiler…

  Zilhicce ayına yani kurban ibadetine sayılı günler kala son ay olan Zilkade ayı idrak edilmeye başlandı. İslam alemi için önemli aylardan biri olan Zilkade, Zilhicce’nin yaklaştığını müjdeliyor. Peki, bu ay hangi tarihte idrak edilecek?

  ZİLKADE AYI NE ZAMAN 2022?

  Diyanet’in dini günler takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre Zilkade ayı 31 Mayıs 2022 Salı günü başladı. 29 Haziran 2022 Çarşamba günü ise Zilkade ayının son günü olacak. Bu ayın sona ermesinin ardından da kurban ayı olan Zilhicce ayı 30 Haziran’da başlayacak.

  ZİLKADE AYI ÖNEMİ VE FAZİLETİ

  Haram ayların ilki olarak bilinen Zilkade ayında meydana gelen olaylar arasında Hz. İbrâhim ile İsmâil'in Kâbe'nin temellerini yükseltmeleri, denizin Hz. Mûsâ için yarılması, Hz. Yûnus'un balığın karnından çıkması zikredilmekle birlikte (meselâ bk. Zekeriyyâ b. Muhammed el-Kazvînî, s. 71) bu rivayetleri doğrulama imkânı bulunmamaktadır. İbn Abbas'ın, "Mûsâ'ya otuz gece vade verdik" âyetinde geçen (el-A'râf 7/142) "otuz gece" ifadesini zilkade ayı olarak yorumladığı nakledilir (Şevkânî, II, 242).

  Yazı kaynağı : www.cnnturk.com

  Zilkade ayı 25 nci gecesi namaz ve önemi(İstiğfar Namazı) | Mutluluğun Şifresi

  Zilkade Ayının 25 Gecesinin Önemi:

  Zilkade ayının 25 günü (dahvul arz) Kabe’nin altından başlamak suretiyle yer yüzü yayılmaya ve yaratılışına başlanmıştır.

  Gecesini ibadetle geçirmek gündüzünü de oruçlu geçirmenin çokça sevabı vardır.

  İmam Rıza (as)’dan nakledilen rivayette: “ Bu gece Hz.İbrahim ve Hz.İsa (as)’lar dünyaya geldi ve Dahvul arzdır. Gecesinin ibadetinin çokça sevabı ve gündüzünün orucun 60 ay oruç tutmak kadar sevabı vardır.”

  Yılın dört gününden biridir ki; orucu bütün diğer günlerden fazileti fazladır Yine rivayette orucunun 70 yıllık oruç sevabına eş değer olduğu ve bir başkasında ise 70 yılık keffaret olduğu beyan buyrulmuştur.

  Her kim gecesini ibadetle ve gündüzünü de oruçlu geçirirse ona 100 yıllık ibadet sevabı yazılır.

  Bu günü oruçlu geçiren kimse için yer ve gök arasında her ne varsa istiğfar eder Allah’ın rahmeti bu günde yayılmıştır ve bu günde kim ibadet eder ve Allah’ın zikri için toplanırsa çokça ecir vardır.

  Bu dahvul arz günü istiğfar namazı kılınmalıdır. Efendimiz Hadis-i şerifte mealen; “her kim bu ameli yerine getirirse tövbesi kabul olur ve günahları bağışlanır; onun hasımları kıyamet günü ondan razı olur; dini ondan alınmaz ve imanlı olarak ölür; kabri nurlu ve geniş olur; rızkı artar; azrail (as) canını alırken ona iyi davranır, canı güzel bir şekilde ondan alınır.” diye buyurmaktadır.

  Namazın şekli ve yapılması gerekenler: Özellikle Dahvul arz günü ya da Zilka’de ayında bir gün (zorluk anında herhangi bir ay veya gün ) gusül aldıktan sonra abdest alınır ve dört rekat ikişerli olarak her rekatta bir fatiha; üç ihlas; Bir muavezeteyn (felak ve nas) sureleri okuyarak namaz kılar, selamdan sonra 70 defa günahlarından istiğfar edilir. (estağfirullahi ve etubu ileyh); bitirince bir defa la havla vela guvvete illabillahil-aliyyil-azim der. Ve eller dua için kaldırılır. Ve şu duayı okur: “ Ya azizu ya ğaffaru ığfirli zunuubi va zuunbe cemi’il muminine val-muminat; Feinnehu la yağfiruz-zunibe illa ente.” Yani : Ey çok yüce; ey çok bağışlayan; benim günahlarımı; bütün mümin erkek ve kadınların günahlarını bağışla; muhakkak ki senden başka günahları bağışlayan yoktur.” Amin yarabbel alemin.

  Yazı kaynağı : mutlulugunsifresi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap