Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zekat ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir

  1 ziyaretçi

  zekat ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdiri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  1. Zekât ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir? Sıralayınız.2. Zekât, toplumda fakirlik ve - Eodev.com

  1. Zekât ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir? Sıralayınız.2. Zekât, toplumda fakirlik ve - Eodev.com

  Zekat ve sadakanın bireysel faydaları

  Yardım yapan kişileri cimrilik hastalığından kurtarır.

  Yoksullarda zengine karşı oluşacak olan hasetlik duygusunu engeller.

  Zenginleri bencillik duygusundan kurtarır.

  Zenginleri mal ve servet hırsına kapılmaktan kurtarır.

  Yardım yapan kişilerin mallarının daha da bereketlenmesini sağlar.

  Yardım yapan kişilerin manevi olarak sevap kazanmalarını sağlar.

  Zekat ve sadakanın toplumsal faydaları

  Toplumdaki birlik ve beraberliğin artmasına katkı sağlar.

  Toplumda yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar.

  Toplumdaki huzur ve güven ortamının oluşmasına katkı sağlar.

  Toplumda oluşacak olan ekonomik dengesizliğin artmasına engel olur.

  İnsanlar arasında karşılıklı saygı ve sevginin artmasını sağlar.

  Toplumdaki kardeşlik ruhunun canlanmasına katkı sağlar.

  Toplumdaki insanların birbirlerine karşı daha fedakar olmalarını sağlar.

  2) zenginlere, toplumda bulunan ihtiyaç sahiplerini düşünmeyi ve kollamayı öğretir. Bu sayede yoksullar hem kendilerini yalnız hissetmezler hem de yardım yapanlara karşı sevgi ve saygı duyarlar. Bu yardımseverlik duygusu birlik ve beraberliği sağlayarak toplumu güçlendirir

  en iyi seçerseniz sevinirim Kolay gelsin

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Sizce zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal faydaları nedir, arkadaşlarınızla tartışınız

  Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir?

  Zekat ve sadaka ibadetinin bireysel faydaları nelerdir?

  Zekat Ne Demek;

  Belirli bir malın veya paranın Allah rıza için verilen şeye zekat denir.

  Örnek cümleler:

  •Zekatımızı fakirlere veririz.

  •Bu senede zekat verdik.

  •Zekat vermek islamın şartıdır .

  •Zekat bence çok iyi bir iş .

  Sadaka Ne Demek:

  Yoksullara, dilencilere yardım amaçlı verilen paraya sadaka denir.

  Örnek cümleler:

  •Her ay olduğu gibi yoksullara para bağışı yapıyoruz.

  •Yaşlı birine otobüstte yer verdim.

  •İhtiyaç sahibine yiyecek içecek verdim.

  •Huzur evindekilere kitap okudum.

  :Zekat Ve Sadaka İbadeti:

  İslam dininde paylaşma ve yardımlaşma yalnızca bireysel değil aynı zamanda ibadetimizdir. Bir ibadet olarak islam da zekat ve sadaka ,paylaşma ve yardımlaşma da gereklidir, en önemli yollardandır.

  :Zekat ve Sadakanın bireysel faydaları:

  Kişi, zekat ve Sadakasını vererek malını temizlemiş olur.

  Cimrilik,bencillik,başkasının malına göz dikmek gibi kötü davranışlardan arındırır, korur.

  Kişide cimriliğin etkisiyle daima alma, kazanma dürtüsü yerine verbilme bilinci güçlendirilir.

  İnsana şevkat, merhamet, cömertlik, ruh yüceliği,gönül zenginliği duyguları kazanır.

  Kolay gelsin.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

  Zekat ve Sadakan�n Bireysel ve Toplumsal Faydalar� - 8. S�n�f Din K�lt�r� ve Ahlak Bilgisi | Morpa Kamp�s

  Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

  Zekâtın pek çok yararları vardır. Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur.

  Zekâtın pek çok yararları vardır. Bunlardan bazılarına işaret etmek yerinde olur.

  a. Zekât bir temizliktir. Hem malı temizler, hem de mal sahibinin gönlünü arıtır, ahlakını yükseltir. Çünkü zekât,malın kiridir. Mal bu kirden ancak onu çıkarıp yoksula vermekle temizlenmiş olur. Bunun gibi hasislik ve cimrilik de gönülde bir Iekedir. Zekât insanın bu sevilmeyen huydan kurtulmasını ve ahlâken yükselmesini sağlar.

  "Ey Muhammed, servet sahiplerinin mallarından zekât al; zekât, onların mallarını temizler, vicdanlarını arıtır."

   Ayeti kerimesi zekâtın bu faydasını özet olarak bildirmektedir.

  b. Zekat malı bereketlendirir ve çoğalmasını sağlar. Mallarının zekâtını verenlerin ve yoksullara yardım edenlerin mallarının arttığı bilinen bir gerçektir. Bunda sevindirilen yoksul gönlünün büyük rolü olduğunda şüphe yoktur. Zaten zekât kelimesinin sözlük anlamı da bunu göstermektedir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de:

  "Siz Allah için verirseniz, Allah onun yerine (daha iyisini) verir." buyurulmuştur.

  Bir başka âyeti kerime de şöyledir:

  "Her kim malındaki Allah hakkını verir, (cimrilikten) sakınır ve (verdiğinin yerine daha iyisinin verileceğine) inanırsa, artık biz bu kimseye muhakkak vicdan rahatı verir ve ahiret mutluluğunu kolay kılarız. Kim cimrilik eder, kendini müstağni (ihtiyacı yok) sayar ve en güzel olanı da yalanlarsa (cennet nimetleri ile ihsan sahibi kişileri bekleyen sonucun daha güzel olacağı gereğine ''yalan'' derse) biz de onu en zor olana hazırlarız. Düştüğü zaman da malı kendisine hiçbir fayda vermez."

  Bir kudsî hadiste Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

  "Ey kulum, sen yoksullara sadaka ver ki, ben de sana vereyim."

  Peygamberimiz, malının zekâtını verenlerin mallarının artırılması için meleklerin de ona dua edeceklerini bildirmiş ve şöyle buyurmuştur:

  "Her sabah iki melek iner. Birisi, "Allah'ım, sadaka verenin malına bolluk ver." der, diğeri de, Allah'ım, sadaka vermeyenin malını yok et der."

  c. Zekât, Allah'ın verdiği servete bir teşekkürdür. İnsan, küçük bir ikramını gördüğü kimseye karşılık vermek için vesile ararken, sayılamayacak kadar nimetlerine eriştiği yaratıcısına şükretmek istemez mi? Elbette ister. Kendisini yaratan ve pek çok Iütuflarda bulunan Allah'a her zaman ve her vesile ile şükretmek ve hoşnutluğunu kazanmak ister. Böyle bir teşekkür, aynı zamanda o malın artmasına da sebep olur. Nitekim Allah Teâlâ:

  "Eğer şükrederseniz elbette size (nimetimi) artırırım. Ve eğer nankörlük ederseniz, hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir." buyurmuştur. Demek ki, şükreden kendi yararı için şükretmiş, nankörlük eden de kendi zararı için nankörlük etmiş olur. Çünkü Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur.

  Peygamberimiz, dünya malının yeşil ot gibi çekici ve tatlı olduğunu; bu maldan yetime, vatanından uzakta kalanlara ve yolda kalmışlara sadaka veren zengin müslümanın ne hayırlı kişi olduğunu; onu haksız olarak alan, meşrû olmayan yollardan kazanan kimsenin ise, yiyip yiyip doymayan bir obur olduğunu ve bu malın, onun aleyhinde kıyamet günü şahitlik yapacağını, bildirmiştir.

  d. Zekât, mala olan hırsı azaltır. Her şeyin zararlı olduğu gibi,mala karşı aşırı istek de zararlıdır. Böyle haris olan kimse meşrû ve gayr-ı meşrû demeden malını çoğaltmaya çalışır. Kazandığı mal ile ne çevresindeki yoksullara yardım eder, ne de hayır kurumlarına destek olur. O sadece kazanmayı bilir ve nihayet kazandığı mal ile hiçbir iyilik yapmadan, toplum ve insanlığın hayrına olacak bir hizmette bulunmadan ömrünü tamamlamış olur. İşte böyle bir hırs içerisinde olan kimse ile ilgili olarak bakınız Peygamberimiz ne buyuruyor:

  "Ademoğlunun iki dere dolu malı olsa bir üçüncüsünü ister. Ademoğlunun bu muhteris gönlünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Şu kadar ki (ihtirastan nefret edip) tövbe eden kişinin tövbesini Allah kabul eder."

  Peygamberimiz bu hadisi şerifle, insanlık onuruna zarar verecek şekilde mala olan aşırı isteğin zararlı olduğunu bildirmektedir. Yoksa mal kazanmak ve ihtiyaç zamanı için mal biriktirmek, övülen bir davranıştır.

  e. Zekât, yoksulun ahlâkını olumlu şekilde etkiler. Geçim sıkıntısı çeken kimse karnını doyurmak için Allah korusun her şey yapabilir, kötü yollara düşebilir. Bunun için bizzat Peygamberimiz yoksulluktan ve yoksulluğun getireceği olumsuzluklardan Allah'a sığınmışlardır. Bir hadislerinde de şöyle buyurmuşlardır:

  "Yoksulluktan darlıktan, zilletten, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan Allah'a sığının."

  Toplumdaki servet sahipleri yoksullara yardım ellerini uzatacak, mallarının zekâtı ile onlara destek verecek olurlarsa, onları kötü yollara sürüklenmekten ve toplum için problem olmaktan kurtarmış olurlar. Esasen toplumda karnını doyuramayan yoksullar varken,varlıklı kimselerin bunlarla ilgilenmemesi nasıl düşünülebilir? Çevresinde aç insanlar varken nasıl rahat edebilir?

  İşte zekât, yoksulların kötü yollara düşmelerini önler. Kötü yollara düşmüş olanları da düştükleri çukurlardan kurtarmış olur.

  f. Zekât, yoksulun çalışma isteğini artırır. Çünkü almaktan çok vermek daha zevklidir. Bu zevki tatmak için yoksul, çalışmanın, alın teri dökerek kazanmanın gerektiğini anlar ve bu yola yönelir. Elbette iyi niyetle çalışana Allah Teâlâ'nın vereceğinde şüphe yoktur.

  Abdullah İbn Ömer (r.a.) anlatıyor: "Bir defa peygamberimiz minberde sadaka vermekten, teaffüften (kimseden bir şey istemeyip yokluğa katlanmaktan), dilenmekten söz ediyor ve şöyle diyordu:

  "Veren el, alan elden daha hayırlıdır."

  g. Zekât, zengin ile yoksulu birbirine yaklaştırır. Böylece zengin ile yoksul arasında servet farkından doğabilecek dengesizlikleri ortadan kaldırır. Kur'an-ı Kerim'de konu ile ilgili olarak şöyle buyuruluyor:

  "Böylece o mallar içinizden yalnız zenginler arasında dolaşan bir servet olmaz."

  Yazı kaynağı : cansuyu.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Ali 10 Ay önce
  0

  bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yorum yap