Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zaman ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız

  1 ziyaretçi

  zaman ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Zaman ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız.

  “Zaman” ile ilgili atasözlerimizi ve deyimlerimizi araştırınız.

  Zaman ile İlgili Atasözleri Deyimler Özdeyişler Sloganlar Hadisler ve Ayetler

  Zaman ile İlgili Atasözleri Deyimler Özdeyişler Sloganlar Hadisler ve Ayetler

  Zaman ile ilgili atasözleri ve deyimler, zaman – vakit ile ilgili atasözü, deyim, özdeyiş, slogan, hadis ve ayet derlemesi.

  Zaman ile İlgili Atasözleri

  » Sakla samanı, gelir zamanı: “gereksiz görülen şey ileride gerekli olabilir” anlamında kullanılan bir söz.

  » Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez: “aç hiçbir mazeretle susturulamaz, çocuk da istediği şeyi hemen elde etmek ister” anlamında kullanılan bir söz.

  » Acele giden ecele gider: Daha çabuk sonuç almak amacıyla işini hızlı yapan kötü sonuç alabilir.

  » Erteye kalan, arkaya kalır: Ertelenen, yarın yaparım diye düşünülen iş hiçbir zaman bitmez.

  » Ağaç yaş iken eğilir: “insanlar küçük yaşta kolay eğitilir” anlamında kullanılan bir söz.

  » Sayılı gün çabuk geçer: Bir işin yapılması, ya da gerçekleşmesi için konulmuş olan belli süre çarçabuk geçer.

  » Sona kalan dona kalır: “bir işte geç kalan istediği şeyi elde edemez” anlamında kullanılan bir söz.

  » Terazi var, tartı var; her şeyin bir vakti var: Hemen her şeyin, her işin bir ölçüsü ve zamanı vardır. Eğer bunlara dikkat edilmezse işler yolunda gitmez, karışıklık baş gösterir, hayat alt-üst olur, düzen gerektiği gibi kurulamaz.

  » Su akarken testiyi doldurmalı: Kişi, fırsattan yararlanmalı; geliri bol olduğu zaman ilerisi için para biriktirmeye, mal mülk edinmeye bakmalıdır.

  » Vakitsiz öten horozun başını keserler: “her söz yerinde ve zamanında söylenmelidir, zamansız ve yersiz söylenen sözler büyük zararlara yol açabilir” anlamında kullanılan bir söz.

  » Vakit nakittir: “zaman çok değerlidir, boş yere harcanmamalıdır” anlamında kullanılan bir söz.

  » Bugünün işini yarına bırakma: Bugün yapılması gereken bir işi ertesi güne bırakmanın türlü sakıncaları vardır.

  » Demir tavında dövülür: “bir işin yapılmasının uygun bir zamanı vardır, o zamanı kaçırmamak, onu iyi değerlendirmek gerekir” anlamında söylenir.

  » Yazın gölge hoş, kışın çuval boş: Yazın gölgelerde tembel tembel oturan, çalışmayan kışın yiyecek bulamaz.

  » Er kalkan işine, şeker kattım aşıma: “işine sabahleyin erken başlayan kimse başarı elde eder” anlamında kullanılan bir söz.

  Zaman ile İlgili Deyimler

  » zamana bırakmak: bir şeyin sonucunu görmek için uygun durum ve koşulların oluşmasını beklemek

  » aman zaman bilmemek: fırsat vermemek

  » zamana uymak: davranışlarını içinde bulunulan günün şartlarına uydurmak

  » zaman kazanmak: bir şeye ayrılan süreyi azaltmak

  » zamanı geçmek: o şey artık gerekli ve yerinde olmaktan çıkmak

  » zaman öldürmek: boş şeylerle vakit geçirmek

  » gel zaman git zaman: “aradan oldukça uzun bir zaman geçtikten sonra” anlamında kullanılan bir söz:

  » vaktini şaşmamak: her şeyi tam zamanında yapmak

  » yeri gelmek: sırası gelmek, zamanı uygun olmak

  » kaç zamandır: “belirsiz fakat çok zamandan beri, çoktan beri” anlamında kullanılan bir söz

  » yerli yersiz: Uygun zamanı olup olmadığı düşünülmeden

  » zaman almak: sürmek, devam edip zamanı geçirmek

  » yumurta kapıya dayanmak: yapılacak iş için zaman çok daralmak

  » zaman ile yarışmak: hızlı hareket etmek

  » üstünden zaman geçmek: aradan herhangi bir zaman geçmek

  » zaman kollamak: uygun bir fırsat beklemek

  » zaman tanımak: bir iş için yeterli zaman vermek

  » zaman geçirmek: oyalanmak

  » vakit öldürmek: zamanı yararsız, gereksiz işlerle veya iş yapmadan geçirmek

  » eşref saati gelmek: İş görecek kimsenin ters davranmayarak, güçlük çıkarmayarak uysallık gösterdiği zamanı gelmek

  Zaman ile İlgili Özdeyişler

  » Ahmaklar zamanı nasıl öldüreceğini, akıllılar ise nasıl kazanacağını düşünür. Alain

  » Zamanı öldürmek en pahalı harcamadır. Balzac

  » Ey insan, zaman sensin, sen iyi olursan zaman da iyidir, eğer sen kötü isen zaman da kötüdür. Muaviye

  » Zaman hiç kaybolmaz… Kaybolan biziz… Paul Claudel

  » Hayatınızı seviyorsanız zamanınızı boşa harcamayınız, çünkü zaman hayatın kendisidir. Benjamin Franklin

  » İki kere yıkanamazsın aynı ırmakta; üzerinde akan sulan, şimdi yeni sulardır. Herakles

  » Mutluluk başarıya, başarı ise zamanı değerlendirmeye bağlıdır. Seneca

  » Yaptığınız işin en iyisini, bir de zamanında yapın, o vakit dağ başında bile olsanız insanlar sizi bulur. Thomas Brown

  » Zaman aklı, olgunluğu ve hizmeti artırmak için bize verilmiş en değerli sermayedir. Thomas Mann

  » Zaman, birçok örtüleri kaldırabilir. J. Jack Rousseau

  » Zaman, kolay elde edilen ve ucuz olan şeyleri siler. Roy Chansior

  » Geçmiş veya gelecek yoktur. Sonsuz bir Şimdi vardır. Cowley

  » Zaman, sessiz bir testeredir. Immanuel Kant

  » Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. Cicero

  » Zamanın kaybolduğunu bilenler, en çok üzüntü duyanlardır. Dante

  » Zaman büyük bir öğretmendir, yalnız ne yazık ki daima öğrencilerini öldürür. Curt Goertz

  » Zamanın, kime dost, kime düşman olacağı bilinmez. Shakespeare

  » Zamanlarını en kötü şekilde kullananlar, en çok, zamanın kısalığından şikayet ederler. La Bruyere

  Zaman ile İlgili Sloganlar

  » Zaman yanan saman gibidir!

  » Zamanı boşa geçirme.

  » İhtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bil!

  » Giden zaman geri gelmez.

  » Zaman, saman alevi gibi!

  » Vakit dediğin o andır, onu sakın atlama.

  » Zamanını iyi değerlendir!

  » Zaman “an”dan ibarettir.

  » Zamanını israf etme!

  » Telafisi olmayan şey zaman harcamaktır.

  » Zamanın geri dönüşü olmaz!

  » Vaktini iyi değerlendirmezsen, bir bakmışsın gençlik bitmiş.

  » Zaman su gibi akıyor!

  » Vaktinin değerini parandan iyi bil.

  » Acımasızca geçip giden bir zaman!

  » Para bulunur, vakit bulunmaz.

  » Zaman sana uymazsa sen zamana uy.

  Zaman ile İlgili Hadisler ve Ayetler

  » İnsanlar, babalarından ziyade zamanlarına benzerler. (Hadis-i Şerif)

  » İki nimet vardır ki, insanların çoğu onları değerlendirme hususunda aldanmıştır: Sağlık ve boş zaman. (Hadis-i Şerif)

  » Beş şey gelmeden önce beş şeyin değerini iyi bil; ölümden önce hayatın, meşguliyetten önce boş zamanın, yokluktan önce varlığın, ihtiyarlıktan önce gençliğin ve hastalıktan önce sağlığın. (Hadis-i Şerif)

  » Bir işi bitirince diğerine koyul. (Ayet-i Kerime)

  » Şu halde boş kaldığın zaman, durmaksızın (dua ve ibadetle) yorulmaya-devam et. (Ayet-i Kerime)

  » Kıyamette, herkes ömrünü ve gençliğini nerede geçirdiğinden, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve ilmi ile amel edip etmediğinden sorguya çekilecektir. (Hadis-i Şerif)

  » Akşama erdin mi, sabahı bekleme, sabaha erdin mi akşamı bekleme. Sağlıklı olduğun sırada hastalık halin için hazırlık yap. Hayatta iken de ölüm için hazırlık yap. (Hadis-i Şerif)

  » Ademoğluna kıyamet günü şunlar sorulmadıkça asla yerinden ayrılmaz: Ömrünü nerede ve ne şekilde geçirdiğinden, ilmi ile ne yaptığından, malını nerede kazanıp nereye harcadığından ve bedenini nerede yıprattığından. (Hadis-i Şerif)

  » İki günü eşit olan ziyandadır. (Hadis-i Şerif)

  İlgili İçerikler:

  *** Zaman ile ilgili atasözü ve deyimler, sloganlar, özdeyişler, hadisler hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Zamanla İlgili Atasözü ve Deyimler

  Zamanla İlgili Atasözü ve Deyimler

  Zamanla İlgili Atasözü ve Deyimler;

  Değerler Eğitimi

  Gelecekle İlgili Hayallerinizi Anlatan Bir Konuşma Örneği

  Sakla Samanı Gelir Zamanı Kompozisyon Örneği

  Yazı kaynağı : egitimdedegerler.com

  Zaman İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

  Zaman İle İlgili Atasözleri ve Deyimler

  Zaman İle İlgili Atasözleri ve Deyimler Anlamları Kısaca

  Atasözleri, atalarımızın derin gözlem yeteneklerinden ve engin tecrübelerinde yola çıkarak söyledikleri özlü sözlerdir. Bazı atasözleri mecazdan hareketle ve benzetme amacı güdülerek bazı konularda öğüt verir.

  Zaman ile ilgili atasözleri ve anlamları şu şekildedir:

  Sakla samanı, gelir zamanı… : En önemsiz ve yararsız görülen şeylerin bile bir gün işe yarayabileceği düşüncesiyle koruma altına alınmasını ve kıymetlerinin bilinmesini nasihat eden atasözüdür.

  Ağaç yaşken eğilir. : Özellikle eğitim ve öğretim konusunda eğilim ve öğreniminin küçük yaşlarda başlayarak temellendirilmesi gerektiğini vurgulayan atasözüdür.

  Vakit nakittir. : Zamanın değerini anlatan ve israf edilmemesi gerektiğini vurgulayan atasözüdür.

  Acele giden ecel gider. : Bazı işlerini acele ederek çabuk halletmek isteyenlerin, o işlerde başarısız olacağını ya da gerçekten o işin sonunda başına ölüm ya da kötü şeylerin gelebileceğini hatırlatan atasözüdür.

  Demir tavında dövülür. : Bazı kararları verirken fırsatları değerlendirmek için acele etmek gerektiğini vurgulayan atasözüdür.

  Bugünün işini yarına bırakma… : Her işin bir zamanı ve yeri olduğunu hatırlatan ve iş ertelemenin kötü bir davranış olduğunu anlatan atasözüdür.

  Zaman ile ilgili deyimler ve anlamları şu şekildedir:

  Zaman bırakmak, deyimi bir işe vakit ayırmak anlamındadır.

  Zaman ile yarışmak, çabuk hareket etmek manasına gelir.

  Zaman kazanmak, vakitten tasarruf etmek demektir.

  Zaman kollamak, uygun bir an için bekleyişte olmaktır.

  Zaman öldürmek, bir değeri olan bir iş yapmadan vakit geçirmektir.

  Zaman tanımak, bir işin gerçekleşmesi için müddet belirlenmesidir.

  Zaman vermek, bir işe zaman ayırmaktır.

  Zamana uymak, o günün şartlarına uygun davranışlarda bulunmak anlamına gelir.

  Zamanı avlamak, uygun vaktin gelmesi durumudur.

  Zamanı dolmak, bir iş için gereken sürenin sonuna gelmektir.

  Zamanı geçirmek, oyalanmak, vaktin dolması için uğraş içinde olmak manasındadır.

  Zamana ve zemine uygun, demek tüm şartların uygun olduğunu söylemektir.

  İşten güçten vakit bulamamak, o an uğraşılan mühim işler nedeniyle başka işlere zaman ayıramamak anlamındadır.

  Kaçmaktan kovalamaya vakit olmamak, bazı mühim işlerin dışında işlere zaman ayıramamak.

  Vakit kazanmak bir amaca ulaşmak, için gereken sürenin kısaltılması  veya ek süre yaratılması manasındadır.

  Zaman İle İlgili Atasözü ve Deyimler Hakkında Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.derszamani.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap