Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  zacharias janssen ilk neyi icat etti

  1 ziyaretçi

  zacharias janssen ilk neyi icat etti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mikroskop

  Mikroskop

  Mikroskop (Yunancaμικρός mikrós, "küçük"; σκοπεῖν skopeîn, "görüntü"), çıplak gözle görülemeyecek kadar küçük cisimlerin birkaç çeşit mercek yardımıyla büyütülerek görüntüsünün incelenmesini sağlayan bir alettir. Öncelikle adından da anlaşılacağı üzere, mikro, yani çok küçük hücrelerin incelenmesinin yanı sıra, sanayi, menakür, genetik, jeoloji, arkeoloji ve kriminalistik alanında da büyük hizmetler görmektedir.

  Mikroskobu, ilk önce Hollandalı Zacharias Janssen'in, 1590 dolaylarında bir teleskobu tadil etmek suretiyle meydana getirdiği kabul edilmektedir[1]. Ancak bu sıralarda başka Hollandalı, Alman, İngiliz ve İtalyan bilginleri de, mercek sistemi tersine çevrilmiş bir teleskobun, cisimleri büyütmek için kullanılabileceğinin farkına varmışlardır.

  Nitekim dünyanın güneş etrafında döndüğünü açıkladığı için, engizisyon işkencesine tâbi tutulan ve dünyayı güneş etrafında döndüğünü iddia etmekten vazgeçmesi şartıyla Papa tarafından serbest bırakılan meşhur İtalyan bilgini Galilei Galileo (1564-1642) iki mercek kullanarak bazı tecrübelerde bulunmuştu[2]. Bugünkü mikroskobun ana prensiplerini ise 17. asırda Hollandalı Anton van Leeuwenhoek ve İngiliz Robert Hooke bulmuşlardır[3].

  İnsan gözü doğal bir mikroskoptur. Uzaktaki cisimler ufak gözükürler. Cisimler yaklaştıkça teferruatı daha iyi seçilmeye başlanır. Göz, sonsuz bir uyum özelliğine sahip olsaydı mikroskoba ihtiyaç olmazdı.

  Genel olarak mikroskop iki büyük kısma ayrılarak incelenir: mekanik kısım ve optik kısım.

  Stereoskopik mikroskoplar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Cisimlerin üç boyutlu görüntülerini temin etmek maksadıyla stereoskopik mikroskoplar yapılmıştır. İki mikroskop optik sisteminin bir dürbün şeklinde bir sehpa üstüne montesinden ibarettir. Bu mikroskoplar biyoloji laboratuvarları için elverişlidir. Objeyi inceleyebilme ve disseksiyon yapma imkânı verebilen, iki gözle bakılarak üç boyutlu görüntü sağlanan mikroskoplardır. Bir Carl-Zeiss stereomikroskopta bulunan x6,3 büyütmeli objektif ve x10 büyütmeli oküler ile örneği 63 kez büyüyterek dıştan, total olarak incelemek mümkündür.

  Polarizasyon mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Döner bir tabla ile iki nicol prizma veya iki polarıcı çuhayla donatılmış bir optik mikroskoptur. Tablanın altına yerleştirilen polarıcı nicol, cismin üzerine polarılmış ışık gönderir; analizleyici nicol ise, objektifin biraz üzerine yerleştirilmiştir. Bu iki prizma karşılaştığı zaman, belli bir devrani gücü olan maddelerin veya çift kırılımlı maddelerin bulunduğu bölgeler hariç, mikroskobun alanı karanlık olarak gözükür. Canlı incelemeye uygun olan bu mikroskop hücre ve dokuların bazı kısımlarını polarize ısığa gösterdikleri özel tepkilerden hareketle geliştirilmiştir. Önemli olan polarize bir ışığın bulunması olayıdır. Kaynakla kondansör arasına konulan polarlayıcı levha ışık demetinin ikiye ayrılmasını sağlar. Işık demetlerinden biri objeden diğeri ise kırılarak obje dışından geçer ve tekrar birleşirler. Siller, keratin, kristal, sinir ve kas fibrilleri, nişasta gibi hücre yapıları ve bölünmedeki mitotik yapı gibi birçok moleküler dünleştiricilerin gösterilmesinde görevli mikroskoplardır.

  Faz kontrast mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Genellikle boyanmamış ve canlı hücrelerde çalışılma zorluğundan tercih sebebi olmaktadırlar. Görünen ışığın şeffaf objeden geçişinde, hücre içindeki yapıların ışığı kırma indisleri farkından yararlan ve farklı yapıları ayırt etme prensibinde çalışır. Işık dalagaları canlı hücreyi katederken bir organelle karşılaşır ve yansır. Bunun sonucunda ışık dalgaları hücrelerden ayrı fazlarda veya ayrı zamanlarda çıkarlar. Hava ile temas eden bir ışık dalgası göze gelen görüntüdeki hücre kısımları farklı olarak ayırt edilebilir. Objektif ve kondansör mercekleri amplitüd farklarını orataya koyan optik yüzeyler bulundurduklarından parlaklıkları indirgenir, ışık dalgası örneği katederken bütün noktalarda olan farklılıkları çıkartır ve obje ışık mikroskobunda görülemezken, burada sağlanmış olan kontrastlık sayesinde detaylı incelenebilir. Canlı metaryal, hücre sitoplazması bu mikroskop ile iyi gösterilmektedir.

  İnterferens mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Faz kontras mikroskobunun iyi bir versiyonudur. Aralarında bulunan tek fark ışık demetinin kullanımdan kaynaklanır. Bir ışık demeti örnekten geçerken diğeri ise ışıktan geçemeyen ışık demetidir, değişik bölgelerin farklı yoğunlukları sayesinde kırılma indisleri ile farklılıkları ortaya koyar ve renkli bir görüntü oluşumunu sağlar. Diferansiyel interferens mikroskop: Hücre yüzeyinin daha iyi gösterilmesini sağlar ve benzer bir mikroskoptur.

  Metalurji mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Maden parçaları ışığı geçirmediği için mikroskoba kuvvetli bir ışık kaynağı ilave edilmiştir. Kaynaktan gelen ışık incelenecek cisme çarptırılarak objektife yansıyan ışıklardan inceleme yapılır.

  Elektron mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Elektron mikroskobu genel olarak cisimden saçılan elektronların görüntülenmesi üzerine kuruludur. Maddeyle etkileşen elektronların dalgaboyu bu görüntülemenin nanometre boyutlarında yapılmasına olanak sağlar. Bu tip mikroskoplar, elektron enerjisine ve ölçüm aletinin çalışma moduna göre, geçirimli elektron mikroskobu, taramalı elektron mikroskobu, düşük enerjili elektron mikroskobu gibi farklı sınıflara ayrılır. Kullanım alanları temel bilimlerden (başta katı hal fiziği olmak üzere jeoloji, biyoloji gibi birçok dalı içine alarak), tıbbi ve diğer teknolojik uygulamalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsar.

  Karanlık alan mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Tamamı ile saydam olan objelerine incelenmesi amacı ile kullanılır.[4] Karanlık Alanda özel bir kondansör yardımı ile ışıklı bir görüntü oluşturmaktadır. Otradyografide gümüşlenen kısımlerın ayırt edilmesini saglar. Tıpta spiroket gibi bakterilerin ayırdedilmesinde önemli yer tutar.

  Fluorescens mikroskop[değiştir | kaynağı değiştir]

  Aydınlanmasında güçlü kaynaklar kullanan (ultra viole ışınlerı yayan, cıva veya xenon yakan ark lambaları) bir mikroskop çeşididir. Bazı modellerinde lazer kullanımıda gözlenen mikroskopta obje ışığı absorbe eden moleküller içeriyosa onu farklı renklerde yayar. İnceleme yapılacak materyalde özel boyalar veözel inceleme işlemleri kullanılır. Parazitoloji ve bakteriolojide önemli yer tutarlar.

  X-Ray mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Işıkların, rastladıkları partiküllerle çarpışmaları sonucu yönlerini değiştirmeleri sonucu merceklerde bir görüntü oluşur ve bu prensipte çalışır. Bu kırınıma uğrayan x ışınları, merceklerin özelliği sayesinde kaynak haline getirerek obje yansıtılır, buradan ince grenli fotoğraf plağına veya ekrana gelen görüntünün yapısal özelliği, konsantrik çizgi ve noktalardan oluşmasıdır.

  Eş Odaklı Lazer Tarama mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Işık kaynağı lazer olan optik mikroskoplarla Scanning Elektron mikroskop arasında bir mikroskop çeşididir. Fluoresens işaretleyicilerle işaretlenen nükleik asit dizileri bu mikroskopla incelenmektedir.

  Saha emisyon mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Metal veya yarı iletkenlerin yüzey görüntülerinden kristal yapılarını incelemek için, saha emisyon mikroskopları kullanılır. Çok yeni bir teknik olan bu mikroskopları elektron ve optik mikroskoplardan ayıran özellik, cisimden ışık veya foton geçirmek yerine cismin kendisinden elektron veya iyon koparma (emisyon) olayıdır. Emisyon elektrik sahası ile sağlanır.

  Atomik Kuvvet Mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Atomik kuvvet mikroskobu (AFM) kullanılarak atomik boyutta görüntüler elde edilerek yüzey çalışmaları yapılmaktadır. Radyasyon malzeme etkileşimleri açısından büyük öneme sahip olan polimerlerin ve ileri teknoloji ürünü süper iletkenlerin yapımı ve karakterizasyon çalışmaları da yapılmaktadır.

  Cevher Mikroskobu[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bir polarizan mikroskop çeşididir. Normal polarizan mikroskoptan farklı olarak ışık üstten verilerek görüntü sağlanmaktadır. Cevher minerallerinin göstermiş oldukları dokusal ilişkilerin yorumlanması, maden yataklarının ekonomik potansiyelinin belirlenmesinde ve cevher hazırlama süreçleri öncesinde büyük önem taşır.

  Mikroskobun kullanım talimatları[5][değiştir | kaynağı değiştir]

  Mikroskobun mekanik parçaları[değiştir | kaynağı değiştir]

  Mikroskop resimleri galerisi[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Mikroskobu Kim İcat Etti? I Mikroskop Ne Zaman İcat Edildi? I Mikroskobun Tarihçesi I TÜBİTAK Bilim Genç

  Bu sesli yayına Bilim Genç SpotifyGoogle PodcastsApple Podcasts kanalları üzerinden de ulaşabilirsiniz.

  2019’un sonlarında başlayan salgınla birlikte yeni tip koronavirüs günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası hâline geldi. Koronavirüs dendiğinde artık gözlerimizin önüne yuvarlak bir şekil ve o şekil üzerindeki dikene benzeyen sivri uzantılar geliyor. Peki, koronavirüsün bu şekle sahip olduğunu nasıl mı biliyoruz? Elbette mikroskop sayesinde…Mikroskop gözle göremeyeceğimiz kadar küçük virüsleri, bakterileri, hücreleri, atomları ve daha birçok şeyi yakından görmemizi sağlıyor. Gelin, şimdi bizlere mikro dünyanın kapılarını aralayan mikroskobun keşfine hep birlikte “yakından” bakalım.

  Yıllar önce Romalılar ortası kalın, kenarları ince bir cam parçasıyla bakıldığında nesnelerin daha büyük göründüğünü fark ettiler. Mercimek tanelerine benzeyen bu cam parçalarına Latince “mercimek” anlamına gelen lentil kelimesinden türettikleri “lens” (yani mercek) adını verdiler. Merceklerin 13. yüzyılda gözlük üretiminde kullanılması ile birlikte mikroskobun keşfi için de ilk adım atılmış oldu. 

  Işık ışınlarını büken kavisli kenarlara sahip merceklerin mikroskop yapımında kullanılabileceğini fark eden ilk kişi de bir gözlük üreticisiydi. Hollandalı Hans Janssen ve oğlu Zacharias, 1590’lı yıllarda, tek bir mercekle nesnelerin biraz büyütülebilmesinden yola çıkarak iki mercekle daha fazla büyütmenin de mümkün olabileceğini düşündüler. Mercekleri bir tüpün içine yerleştiren baba ve oğul, tüpün ucundaki nesnenin 10 kat daha büyük göründüğünü fark etti. Böylece tarihte bilinen ilk optik mikroskop ya da ışık mikroskobu icat edilmiş oldu.

  Hans Janssen ve oğlu Zacharias geliştirdikleri mikroskopta bir nesneyi incelerken...

  1660’lı yıllarda İngiliz bilim insanı Robert Hooke, Janssen’in mikroskobunu Londralı bir üretici olan Christopher Cock’un da yardımıyla geliştirdi. Hook, mikroskobunu kullanarak binlerce nesneyi ve canlıyı inceledi. Gördüğü tuhaf ve heyecan verici ayrıntıların çizimlerini 1665’te Micrograpia adlı kitabında yayımladı. Hooke’un bir tür mantarda gördüğü boş odacıklara“hücre” adını vermesi ile birlikte biyolojide hücrelerin ilk tanımı yapılmış oldu. 

  Robert Hooke’un mikroskobu ve mikroskopla görüntülediği mantar hücrelerine ait çizim

  Hollandalı Anton van Leeuwenhoek ise 1670’lerde Hook’un Micrograpia kitabından ilham alarak kendi merceklerini geliştirdi ve nesneleri 270 kat büyütebilen mikroskoplar üretti. Leeuwenhoek, kendi dişinden alınan bir plak örneğini mikroskopta inceledi ve gördüğü küçücük canlılar karşısında hayrete düştü. Böylece “mikroorganizmalar” keşfedilmiş oldu.

  Anton van Leeuwenhoek’in mikroskobu

  İki yüz yıl kadar sonra Louis Pasteur de hasta hayvanlardaki bakteriler üzerinde çalışırken mikroskoptan yararlandı. Pasteur’ün mikroorganizmaların hastalıklara neden olduğunu açıkladığı kuramı tıpta bir devrim yarattı. 

  Louis Pasteur

  Bilim insanları tarafından hâlâ yaygın şekilde kullanılan modern optik mikroskoplar görüntüyü 1.000 katı kadar, en güçlü olanlarsa 2.000 katı kadar büyütebiliyor. Günümüzde optik mikroskopların yanı sıra farklı özelliklere sahip mikroskoplar da kullanılıyor. Bunlar arasında bilim insanlarının araştırmalarında sıkça yararlandığı elektron mikroskobu ve taramalı tünelleme mikroskobu öne çıkıyor.

  Elektron mikroskobu, 1930’lu yıllarda Alman fizikçi Ernst Ruska tarafından geliştirildi. Bu mikroskoplarda ışık yerine elektron demeti kullanılır. Cihazdan çıkan elektronlar örneğin yüzeyine çarptıktan sonra, saçılan elektronlar incelenerek örneğin bileşimi ve yüzey yapısı hakkında bilgiler elde edilir. Elektron mikroskopları, bir milimetrenin dört milyonda biri büyüklüğündeki nesneleri algılayabilir ve bunları neredeyse 1 milyon kez büyütebilir. Bu yolla büyütülmüş görüntüler bir bilgisayar ekranında gösterilir. Elektron mikroskopları ile elde edilen görüntüler siyah beyazdır ancak bilim insanları bunları bilgisayar yardımıyla renklendirir. 

  Elektron mikroskobu örneği ve bu mikroskopla görüntülenen yeni tip koronavirüsler

  1980’lere gelindiğinde Alman bilim insanları Gerd Binnig ve Heinrich Rohrer tarafından taramalı tünelleme mikroskobu geliştirildi. Bilgisayarla kontrol edilen bu mikroskoplarda incelenen yüzeyin çok yakınına birkaç atom büyüklüğünde bir iğne ucu getirilir. Bu uçla yüzey arasına küçük bir elektrik potansiyeli uygulandığında aralarından elektrik akımı geçer. Taramalı tünelleme mikroskopları örneklerin atom ölçeğinde üç boyutlu görüntülenmesine imkân verir.

  Taramalı tünelleme mikroskobu örneği ve bu mikroskopla görüntülenen silisyum atomları 

  Bir nesneyi yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kez büyütebilmek bilim insanlarının canlı ve cansız varlıkların yapısına dair ayrıntıların farkına varmasını sağladı. Siz de küçük bir mikroskop edinerek mikro dünyanın hayranlık verici görüntülerine tanık olabilirsiniz.

  Kaynaklar:

  Yazı kaynağı : bilimgenc.tubitak.gov.tr

  Mikroskobu Kim İcat Etti Ve Buldu? Mikroskop Ne Zaman, Nasıl, Nerede, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi, Bulundu?

  Mikroskobu kim buldu ve icat etti? Mikroskop ne zaman bulundu

  Mikroskobu kim buldu ve icat etti? Mikroskop ne zaman bulundu

  Mikroskop içerisinde birçok merceğin olduğu bir alettir. Bu sayede gözle görülmesi imkansız olan tüm bakterileri ve mikropları bu alet yardımı ile kolayca görülmektedir. Mikroskop pek çok alanda kullanılan günümüzde ki en yaygın aletlerden birisidir. Özellikle laboratuvarlar da sıklıkla mikroskoplara rastlayabiliriz. Günümüzde mikroskobun kullanıldığı pek çok türü bulunmaktadır.

   Mikroskopu Kim Buldu?

   İlk mikroskop tarihte Hollandalı mucit olan Zacharias Janssen tarafından bulunmuştur. Janssen bulmuş olduğu bu mikroskobu, teleskop üzerinde yapılan birkaç değişlik neticesinde bulmuştur.

   Mikroskopu Kim İcat Etti?

   Mikroskop Zacharis Janssen tarafından icat edilmiş bir alettir. Daha sonra ise Alman ve İngiliz bilim adamları da bulunan mikroskop üzerinde yaptıkları deneyler ve geliştirmeler ile bugünkü halini alan bir modern mikroskobu icat etmeyi başardılar. İlk modern mikroskop yine Hollandalı mucit olan Antonie van Leeuwenhoek ve İngiliz mucit olan Robert Hook tarafından bulunmuştur.

   Ayrıca Galileo Galile tarafından da mikroskop geliştirilmiştir.

   Mikroskop Ne Zaman Bulundu?

   Mikroskop tarihte ilk kez 1590 yılında icat edilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap