Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yurtiçi kargo sorgulama

  1 ziyaretçi

  yurtiçi kargo sorgulama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yurti�i Kargo Takip

  Yurti�i Kargo Takip

  M��teri Hizmetleri N : 444 99 99

  Fiyat Bilgisi ve Teslimat S�resi

  Kargo �cretlerinin belirli bir standart kesin tarifesi yoktur.Kargo �creti g�nderinin a��rl���na ve geni�li�ine g�re de�i�iklik g�steriyor.Ancak a�a�� yukar� en hafif ve hacmi en k���k bir paket T�rkiyenin bir ucundan di�er ucuna standart �cret olarak 10 - 12 tl aras� diyebiliriz.
  Teslimat s�resi ise : 0 -600 km ye kadar mesefaye 1 g�nde teslim edilir , 600 km'den daha uzak mesafelere teslimat s�resi en ge� 2 g�nd�r.Bu �zellikler sadece "Yurti�i Kargo"ya g�re ge�erli de�il b�t�n kargo �irketleri i�in ge�erlidir.

  Yurti�i Kargo �al��ma (Mesai) Saatleri

  Hafta i�i : 08:30 - 18:30 Hafta sonu Cumartesi : 08:30 - 15:30 Pazar : Kapal� / Ayr�ca Yurti�i Kargo dini bayramlarda ve di�er resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

  Bu saatler Yurti�i Kargo genel ileti�im ve hizmet saatleridir.Kargo teslim s�releri ise bulundu�unuz yerde ki personele ba�l� olarak saat 19:00 ve 21:00 'e kadar uzayabilir.(Kaynak : Kargo �al��ma Saatleri)

  G�nderi numaram� bilmiyorum nas�l ��renebilirim?

  Kargonuz ilgili �ube taraf�ndan i�leme al�nd���nda genelde size takip numaran�z SMS ile g�nderilecektir.E�er herhangi bir SMS gelmedi ise ilk alternatif takip kodunuzu g�nderici firmaya yada ki�iye sorup ��renebilirsiniz.Bu da bir i�e yaramad� ise Kargonuzun g�nderici / al�c� bilgilerini belirterek Yurti�i Kargo 444 99 99 numaral� �a�r� merkezini arayarak g�nderi numaran�z� ��renebilirsiniz.

  Express ve Vip Kargolar

  Express ve Vip Kargolar kargo �irketlerinin sundu�u u�u�a musait olan yurt i�i �ehirlere g�n i�erisinde teslim edilebilen kargo hizmetidir.

  Yurti�i Kargo Genel Merkez �leti�im

  Yurti�i Kargo Genel Merkez Adresi: Eski B�y�kdere Cad. Ayaza�a yolu Kargo Plaza, No.17,19 Maslak Sar�yer,�STANBULTel: 0212 - 365 23 65 Fax: 0212 - 365 24 79
  Resmi Web Sitesi : http://www.yurticikargo.com  E-Mail:blgi yok 

  Yurti�i Kargo Hakk�nda

  Sekt�r�ndeki lider konumunu, nitelikli insan kayna��, m��teri odakl� hizmet ve analitik y�netim felsefesi ile birle�tiren Yurti�i Kargo; mobille�me ve inovasyondaki ba�ar�s�yla da sekt�r�nde bir�ok firmaya �nc�l�k etmektedir.

  Yard�m Konular�

  Yazı kaynağı : www.kargotakip.gen.tr

  Yurtiçi Kargo Takip, Kargo Sorgulama - Kargo Takip

  Yurtiçi Kargo Takip, Kargo Sorgulama - Kargo Takip

  Yurtiçi Kargo size ait bir kargo teslim aldığında SMS yoluyla size Yurtiçi Kargo Takip Numaranızı gönderir.

  Resimde gördüğünüz kırmızı kutucuğun içerisindeki numaralar Yurtiçi Kargo Takip Numarasıdır.

  Yurtiçi Kargo ilk olarak gönderici firma adını, yola çıktığı anı ve teslimat günü bilgisini takip numaranız ile birlikte telefonunuza gönderir.

  Daha sonra teslim edileceği gün kargonuzun dağıtıma çıktığı mesajını atar.

  Herhangi bir şekilde kargonuzu ulaştıramazsa bununla ilgili bir bilgi mesajı daha gönderir.

  Yazı kaynağı : kargotakip.org

  Yurtiçi Kargo Takip - Kargotakip.net

  Yurtiçi Kargo, Türkiye’de en iyi kargo hizmeti veren firmalardan birisidir. Gönderilerin şubeye teslim edilmesi, alıcının gönderiyi şubeden teslim alması veya sigorta hizmetini kullanmaması durumunda ilgili hizmet fiyatları toplam ücretten düşülmektedir. Yurtiçi Kargo Türkiye'nin 81 ilinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve dünyada 230 noktaya kargo hizmeti sağlamaktadır.

  Yurtiçi Kargo Müşteri Hizmetleri: 444 99 99

  Yazı kaynağı : www.kargotakipet.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap