Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yukarıda gösterilen hava kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir

  1 ziyaretçi

  yukarıda gösterilen hava kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yukarıda gösterilen hava kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir? A Yalnız - Eodev.com

  Yukarıda gösterilen hava kütlelerinden hangilerinin yağış oluşturma ihtimali daha yüksektir? A Yalnız - Eodev.com

  Cevap:

  Selam =)

  Cevabımız D şıkkı olacaktır :))

  Birazcık bilgi vereyim :))

  Rüzgar Nedir?

  Kısacası söylemek gerekirse yatay hava hareketlerine rüzgar deriz.

  Yönü yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğrudur.

  Yani soğuk bölgeden sıcak bölgeye doğru :)

  Alçak Basınç Alanı Nedir?

  Bu alanda hava sıcaktır.

  Alçak basınç denilmesinin nedeni ise sıcaklaşan hava moleküllerinin (Su buharı vs.) yukarıya çıkmasıdır.

  Yani hava molekülleri az olduğundan diğer bir ifadeyle yaptığı basınç az olduğundan alçak basınç alanı denir :)

  Burada hava sıcak olduğundan buharlaşan su yukarıya çıkar.

  Yukarıya çıkan su buharı ise bulut oluşturur.

  Bulutun olması ise yağış olma ihtimalinin fazla olması demektir.

  Yani alçak basınç alanlarında bulut oluşma ihtimali yüksek basınç alanına göre daha fazladır :)

  Not: Alçak basınç alanlarında ok yukarı doğrudur ↑

  Yüksek Basınç Alanı Nedir?

  Bu alan ise alçak basınç alanının tam tersidir.

  Yüksek basınç alanı soğuk olur.

  Yüksek basınç alanı denilmesinin nedeni ise soğuyan hava moleküllerinin (Su buharı vs.) aşağıya inmesidir.

  Yani hava molekülleri fazla olduğundan yaptığı basınç da fazladır bu yüzden yüksek basınç alanı denir.

  Burada hava molekülleri aşağıya doğru ilerlediğinden yüksek basınç alanlarında pek bulut görülmez.

  Bulutun olmaması ise yağış ihtimalinin az olması demektir.

  Yani yüksek basınç alanlarında yağış görülme ihtimali alçak basınç alanına göre daha azdır :)

  Not: Yüksek basınç alanlarında ok aşağı doğrudur  ↓

  Yağış Nedir?

  Kısacası anlatmak gerekirse buharlaşan suyun tekrar damlacıklar halinde yer yüzüne inmesidir.

  Sırayla Anlatalım :))

  Buharlaşan su ilk önce yukarıya çıkar ve belli bir süre sonra bulut oluşturur.

  Sonra o bulut soğuk havanın etkisiyle ısı kaybederek tekrar sıvı hale geçer.

  Toplu halde geçemediğinden yavaş yavaş geçer :)

  Bulut gazdır ve gaz maddenin sıvı hale geçmesine yoğuşma denir.

  Bulut yoğuştuktan sonra da yağmur dediğimiz olay başlar :)

  Umarım anlatabilmişimdir :)))

  Gelelim sorumuza :))

  Cevabımızın D şıkkı olmasının nedeni ise 1 ve 3 numaralı bölgede hava moleküllerinin yukarıya doğru çıkması, okun yukarı doğru olması ve alçak basınç alanlarında yağış ihtimali fazla olmasıdır :))

  2 numaralı bölgede ise ok yukarı doğru yani hava molekülleri yukarı doğrudur bu da yüksek basınç alanı vardır demektir ve yüksek basınç alanlarında yağış ihtimali çok azdır :))

  →BAŞARILAR←

  #OptiTim

  #SözelTim

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Nem ve Yağış Testi Online Çöz

  9. SINIF COĞRAFYA | Nem ve Yağış

  9. Sınıf Coğrafya Soru Testi | OGM Materyal

  Yukarıda Afrika Kıtası'na ait bir harita ve bu harita üzerinde bir güzergah belirlenmiştir.

   Haritada güneyden kuzeye doğru hareket edildiğinde güzergahın başından sonuna doğru;

   I–Yükselti genel olarak azalmıştır.

  II–Yarım küre değişmiştir.

  III–Farklı büyük iklimler görülmüştür.

  IV–Yolculuğun sonunda Ekvatoral iklimi görülür.

  tespitlerden hangileri doğrudur?

  Yazı kaynağı : ogmmateryal.eba.gov.tr

  Nem ve Yağış

  NEM

  Atmosferdeki su buharının miktar ve oranına havanın nemiliği denir. Havadaki su buharının miktarı yere ve zamana göre değişir. Su buharının varlığı buharlaşmaya bağlıdır. Nem higrometre ile ölçülür.

  Örnek:

  Çözüm: Buharlaşmanın az olması için sıcaklığın az, bağıl nemin fazla olması gerekir. Grafikte, sıcaklıkları en az olanlar 1 ve 5 numaralı merkezlerdir. Ancak 1 numaralı merkezde bağıl nem daha fazla olduğu için, bu merkezde buharlaşma en azdır. Yanıt A

  Örnek:

  Çözüm: Merkezler arasında en fazla buharlaşmanın, sıcaklığın en yüksek olduğu K merkezinde gerçekleşmesi beklenir. Yanıt D

  YAĞIŞ

  Havadaki nemin doyma noktasını aşıp, su damlacıkları, buz kristalleri veya buz parçacıkları şeklinde yoğunlaşarak yeryüzüne düşmesine yağış denir. Plüviyometre ile ölçülür ve milimetre (mm) olarak ifade edilir.

  Örnek:

  Çözüm: Bulut ile yeryüzü arasındaki yağış, kar – yağmur – kar şeklinde sıralandığına göre sıcaklık değişim grafiği de -10°C’den daha sıcak değerler, 0°C ve +10°C arasında olan ancak 0°C’ye yakın + değerler ve -10°C’den daha sıcak değerler şeklinde olmak zorundadır. Yanıt B

  Örnek:

  Çözüm: Havanın yağış bırakması için yükselmesi ve soğuması gerekir. Alçalan hava kütleleri, ısındıkları için yağış bırakmazlar. Yanıt E

  Örnek:

  Yukarıdaki tabloda üç farklı hava kütlesinin aynı andaki mutlak nem, sıcaklık ve bağıl nem değerleri verilmiştir. Tablodaki bilgilerden yararlanılarak, verilen hava kütleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
  A) III. hava kütlesinin bağıl nemliliği II. hava kütlesininkine oranla azdır.
  B) III. hava kütlesinin nem açığı en fazladır.
  C) I. hava kütlesinin nem açığı en azdır.
  D) I. hava kütlesi doyma noktasına en yakındır.
  E) II. hava kütlesinin yağış oluşturma olasılığı en fazladır.

  Çözüm: Mutlak nemleri aynı olan hava kütlelerinin sıcaklığı düşük olanın bağıl nemi daha fazladır; yağışın oluşabilmesi için bağıl nemin en az %100 olması gerekir. II. hava kütlesinin bağıl nemi %45, halbuki I. hava kütlesinde bu oran %80’dir ve yağış olasılığı daha çoktur. Yanıt E

  Örnek:
  I. Bir dağ yamacı boyunca yükselen
  II. Yenıüzünden ısınarak yükselen
  III. Bir yamacı aşıp diğer yamaçtan aşağıya esen
  IV. Yeryüzüne doğru alçalan
  Yukarıdaki hava kütlelerinden hangileri yağış getirir?
  A) I ve II   B) I ve III   C) II ve III
  D) II ve IV  E) III ve IV

  Çözüm: Bir hava kütlesinin yağış bırakabilmesi için, soğuması ve içindeki bağıl nemin doyma noktasına ulaşması gerekir. Soru öncülünde I ve II numaralı hava kütleleri yükseldikleri İçin, soğuyacak ve bağıl nemleri doyma noktasına ulaşacaktır. Ancak III ve IV numaralı hava kütleleri alçaldıklarından, ısınacak ve bağıl nemleri doyma noktasından uzaklaşacaktır. Yani yağış getirecek hava kütleleri I ve II numaralı olanlardır. Cevap A

  Soru: Aşağıdakilerden hangisi kırağı, kar ve dolunun ortak özelliğidir?
  A) Yalnızca dağ yamaçlarında oluşmaları
  B) Gece oluşmaları
  C) Sadece kutup ikliminde oluşmaları
  D) 0°C nin altında yoğunlaşmış olmaları
  E) Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında oluşmaları

  Soru: Yağışın başladığı bir bölge için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A) Havanın nem açığı ortadan kalkmıştır.
  B) Hava kütlesinin sıcaklığı artmıştır.
  C) Bulutluluk oranı azalmıştır.
  D) Hava doyma noktasından uzaklaşmıştır.
  E) Maksimum nem oranı artmıştır.

  Soru: Aşağıdakilerden hangisi yoğunlaşma, bulut ve yağış oluşumunu engelleyen unsurlardan değildir?
  A) Hava kütlesinin bir dağ yamacı boyunca föhn etkisi oluşturması
  B) Hava kütlesinin alçalıcı özellik göstermesi
  C) Hava kütlesinin sıcak zemine temas etmesi
  D) Sıcak hava kütlesi ile soğuk hava kütlesinin karşılaşması
  E) Hava kütlesinin karadan denize doğru esmesi

  Yazı kaynağı : www.eokultv.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap