Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yogun bakimda yatan hastaya okunacak dualar

  1 ziyaretçi

  yogun bakimda yatan hastaya okunacak dualar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

  Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

  Ölüm döşeğinde olup ağır hastalığa yakalanan bir kişinin Allah'tan ümit ederek şifa bulması için okuyabileceği bazı etkili şifa duaları vardır. Bu haberimizde sizler için hastalığa iyi gelen en etkileri duaları derledik. Peki hastanın şifa bulması için hangi dua okunur? Peygamber Efendimiz (SAV)'in hastalıklara karşı okuduğu duaları haberimizin devamında bulabilirsiniz.

  ''Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.'' (Buhari, Kader, 4) hadisini, kainattaki tüm varlıklarda görülen hastalıkların aslında onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada farkına varmamız gereken asıl mesele ise Allah (c.c)'un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Bilhassa hastalık gibi sıkıntılı süreçler biz kulların imtihanıdır. Önemli olan içerisinde bulunduğumuz zorlu durum için isyan etmeyip sabretmemiz ve yalnızca Allah'tan isteyip O'ndan yardım beklememizdir. Allah kullarını taşıyamayacağı yüklerle sınamadığı gibi hastalıklı ya da sıkıntılı durumlarında onlara şifa bulmaları için dualar bahşetmiştir. Efendimiz (SAV) de, hasta kimselerin iyi olması için Allah'a dua eder ve ümmetinin sıhhate erişmesine vesile olacak bazı dualar okurmuş. Biz de hasta ya da sıkıntı halde olan okurlarımız için şifa dualarını derledik. İşte hastalık ve sıkıntı anında okunabilecek şifa duaları...

  HASTALARA ŞİFA VEREN DUALAR! HASTAYA ŞİFA İÇİN DUALAR

  İLİŞKİLİ HABERİslamiyette baş gösteren hastalıklar! Salgın ve bulaşıcı hastalıktan korunma duası

  Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş: 

  Arapça okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

  Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.(Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

  PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

  Arapça okunuşu: Bismillahi ergıke min kulli şey'in yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi ergıke.

  Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum..(Müslim, Selâm 40)

  İLİŞKİLİ HABERYa Şafi isminin anlamı! Ya Şafi esması şifa için kaç kere okunur?

  Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kez "Kul huvallahû âhad"i, üç kez "Kul euzü birabbi'l-felak"ı  ve üç kez de "Kul euzü birabbi'n-nâs"ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerini vücudunun uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yaparken de ellerini önce başına sonra yüzüne ve daha sonra da vücudunun ön kısmına sürerdi. Bunu üç kez tekrar ederdi. Hastalandığı zaman da aynı şeyi benim kendisine yapmamı söylerdi. (Buhari)

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Şifa Duası Oku: En Etkili, Güçlü Şifa Ayetleri Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

  Şifa Duası Oku: En Etkili, Güçlü Şifa Ayetleri Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

  Hastaların kısa sürede iyileşmesi için araştırılan şifa duası zaman zaman yoğun ilgilye karşılaşıyor. Hasta veya hasta yakınının büyük merakla araştırdığı şifa duası nedir? İşte Şifa duası Arapça - Türkçe okuma ve dinleme sayfası, Şifa duası sözleri...


  Öneri:
  Ayetel Kürsi


  En Etkili ve En Güçlü Şifa Duası Arapça Okunuşu

  Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba'dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

  Şifa Duası Türkçe Anlamı

  Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükürüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.»” (Buhârî, Tıbb, 38; Müslim, Selâm, 54; Ebû Dâvud, Tıbb, 19)

  Peygamber Efendimizin Hastalara Okuduğu Şifa Duası

  Yine Hz. Aişe’den -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kendisine bir hastanın şifâ bulması için duâ talebedildiği zaman:

  Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be'se rabben'nasi eşfi ve enteş'şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

  Anlamı: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın" (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

  İbn Abbas’dan -radıyallahu anh- rivayete göre Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz’e bir hâtûn müracaat edip:

  “– Ya Resûlallah, ben sar’a illetine duçar oluyorum. Hem de sar’a hâlinde açılıyorum. Allah Teâlâ’ya duâ ediniz ki, bu illeti benden izâle eylesin” dedi. Resûl-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz kadına hitaben:

  “– Dilersen sabret, bu illet mukabilinde sana cennet verilsin. Dilersen sıhhat ve afiyetin için Allah Teâlâya duâ edeyim,” buyurdu.

  Sonra o hâtûn:

  “– Yâ Resûlallah, böylece sabrederim. Yalnız sar’a hâlinde açılmamam için Allah Teâlâ Hazretlerine duâ ediniz” dedi.

  Resûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz de, o halinde açılmaması için duâ buyurdular. (Buhârî, Merdâ, 6; Müslim, Birr, 54)

  Anlamı: Ağrıyan dişinin üzerine şehâdet parmağını koyup Yâsin-i şerîfin son tarafını nihayete kadar oku, biiznillah teâlâ şifâ bulur.” (Suyûtî, el-Câmi’us-Sağîr, no: 5218)

  Türkçe Okunuşu: Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.

  Anlamı: Sağ elini vücudunda rahatsız olduğun mahalle koyup yedi defa mesh eyle ve her meshte: «Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım!» de. Biiznillahi Teâlâ şifâ bulursun.” (İbn Hanbel, IV, 217)

  Nebiyy-i Ekrem -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz rahatsızlandıkları zaman onu Cibril -aleyhisselam- tedavi eder ve:

  Türkçe Okunuşu: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu'zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

  Anlamı: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” derdi.(Müslim, Selâm 40)

  Hz. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir rahatsızlıkları olduğu zaman Muavvizeteyn sûrelerini okur, kendi üzerine üfler ve onu eliyle üzerinden silerdi. Ve şöyle buyururlardı:

  Türkçe Okunuşu: Bismillahi Allahümme dâvini bi devaike veşfini bi şifaike ve ağnini bi fadlike ammen sivâk vahzer anni ezake.

  Anlamı: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

  Henüz eceli gelmemiş bir hastayı ziyaret eden bir mü’min yedi defa:

  Türkçe Okunuşu: Es-elullahil-azime rabbel arşil aziim en yeşfiyeke.

  Anlamı: Büyük Allah’tan, büyük Arş’ın Rabbi Allah’tan sana şifâ vermesini istiyorum!»” derse muhakkak afiyet bulur. (Ebû Dâvud, Cenâiz, 8; Tirmizî, Tıbb, 32; İbn Hanbel, I, 239)

  Kur'an'da Geçen Şifa Ayetleri

  Tevbe Sûresi, 14. Ayet 

  Okunuşu: "...Ve yeşfi sudûra kavmin mu'minîn. (mu'minîne)."

  Anlamı: “Allah, mümin bir topluluğun kalplerine şifa versin/gönüllerini ferahlatsın!” (et-Tevbe, 14)

  Yunus Sûresi, 57. Ayet 

  Okunuşu: "...Ve şifâun limâ fîs sudûri. (sudûrin)"

  Anlamı: “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

  Nahl Sûresi, 69. Ayet 

  Okunuşu: "...Yahrucu min butûnihâ şarâbun muhtelifun elvânuhu fîhi şifâun lin nâs(nâsi), inne fî zâlike le âyeten li kavmin yetefekkerûn. (yetefekkerûne)..."

  Anlamı: “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

  İsrâ Sûresi, 82. Ayet

  Okunuşu: "Ve nunezzilu minel kur’âni mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîne (mu’minîn)...."

  Anlamı: “Biz, Kur’ân’dan öyle bir şey indiriyoruz ki o, mü’minler için şifâ ve rahmettir…” (el-İsrâ, 82)

  Şuarâ Sûresi, 80. Ayet

  Okunuşu: "Ve izâ maridtu fe huve yeşfîni."

  Anlamı: “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

  Fussilet Sûresi, 44. Ayet 

  Okunuşu: "Kul huve lillezîne âmenû huden ve şifâun (şifâ')..."

  Anlamı: “…De ki: O, (Kur’ân) inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifâdır…” (Fussılet, 44)

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yoğun Bakımdaki Durumu Ağır Hastalara için Okunacak Dua (Yoğun bakımda olan vatandaşlarımız için)

  Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

  Hastalık için en etkili mucize dualar! Hastanın şifa bulması için hangi dua okunur?

  ''Allah, şifasını vermediği hiçbir hastalığı yaratmamıştır. Onu bilen bildi, bilmeyen de bilmedi.'' (Buhari, Kader, 4) hadis-i şerifini ele alacak olursak, kainattaki tüm varlıklarda görülen hastalıkların aslında onu iyileştirmeye yönelik bir tedavisinin olduğunu çok net bir şekilde anlayabiliriz. Burada ince düşünmemiz gereken asıl mesele ise Allah (c.c)'un kaderimizde yazdığı hayırlı ve şerli olaylara karşı nasıl bir bakış açısı ile baktığımızdır. Başlangıçta farkında dahi olmadığımız ancak daha sonraki aşamalarda idrak ettiğimiz hayırlı haberler karşısında şükredip ihlaslı kulları arasında olup olmadığımızı ya da sıkıntılı bir süreç ile karşılaştığımızda (hastalık gibi) durumlarda her şeyin O'ndan geldiğini unutarak isyankarlığa düşüp düşmememiz asıl sınavımızdır. Allah (c.c) bizleri normal hayatta  çok sevdiklerimizle sınadığı bedensel sağlık problemleri ile de bizleri deniyor olabilir. Bunun için her şeyden önce tevekkül sahibi olmalı ve o problemimizden dolayı asla isyan etmemeliyiz. Peygamber Efendimiz (SAV), kendi dönemindeki hasta kimselerin şifa bulması için Allah'a dua edermiş ve sıhhat bulması için bazı dualar okurmuş. Peki hastalık anında okunacak dualar neler? Hasta kimseler için okunacak şifalar neler? Ağır hastalıklar için okunabilecek dua tavsiyeleri...

  TIKLA OKU: NAMAZDA SIRASIYLA OKUNACAK DUALAR! PEYGAMBERİMİZDEN NAMAZ TAVSİYELERİ...

  HASTAYA ŞİFA İÇİN DUA NASIL OKUNMALI?

  Hastalıklı kimselerin şifa bulması maksadı ile Allah (c.c)'un ipine sarılarak Kuran-ı Kerim'de geçen şifa ayetlerini ve Efendimiz (SAV)'in şifa dualarını okumak güzel bir davranıştır. Yalnızca tıbbı tedavi yöntemlerin arkasına sığınmadan her şeyden önce 'Veren de O, Alan da O' düşüncesine sahip ihlaslı Müslümanların her şeyden önce bunun bir imtihan olduğunu bilmeleri ve ona göre hareket ederek kesinlikle isyan etmemeleri gerektiğini bilmelilerdir.

  İster doğuştan olsun ister sonrasında başımıza gelebilecek her türlü işin yalnızca O'ndan geldiğinin bilincinde olmalı ona göre elimizden gelen bir şey varsa yapıp gerisini tevekkül ederek O'na bırakmalıyız. eni yeni hastalıkların kol gezdiği son zamanlarda teknoloji her ne kadar gelişmiş olsa da bizler elimizden gelen şeyi yani dua etmeyi en iyi şekilde yapmalıyız. Hasta bir kimsenin şifa bulması için dua okuyacaksak abdestli olmaya son derece önem göstermeliyiz.

  TIKLA OKU: EFENDİMİZDEN HASTALIKLARA TEDAVİ YÖNTEMLERİ!

  Kimin için okunacaksa onun yanında iken okumaya dikkat etmekte önemlidir. Tüm bunların yanı sıra dua etmenin en önemli inceliklerinden birisi de kalben inanarak okumanın tesiridir. Yalnızca hasta kimseye okunacak dualarda değil normal yaşantımızda da Allah (c.c)'dan bir şey isterken ya da ibadet ederken samimi olmak en önemlisidir.

  TIKLA OKU: DOĞUMA GİRMEDEN ÖNCE OKUNACAK DUALAR

  HASTA KİMSELERİN İYİLEŞMESİ İÇİN OKUNABİLECEK DUALAR...

  Hz. Aişe (r.a)'un rivayetine göre Peygamber Efendimiz (SAV), kendisine hasta getirildiği zaman şu duayı edermiş: 

  Hasta kişiye okunacak dualar

  Türkçesi: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame.

  Manası: Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.»” (Buhârî, Merdâ, 20; Müslim, Selâm, 46; Ebû Dâvud, Tıbb, 18, 19)

  TIKLA OKU: DOĞAL AFETLERDEN KORUNMAK İÇİN DUALAR

  PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN HASTA OLDUĞUNDA OKUDUĞU DUA

  Peygamberimizin hastalıklarda okuduğu dualar

  Türkçesi: Bismillahi arkıyke min kulli şeyin yu’zike min şerri kulli nefsin ev aynin hasidin, Allahu yeşfike bismillahi arkıyke.

  Manası: Allah’ın ismiyle seni rahatsız eden her şeyden sana okurum. Her nefsin veya hasetçi her gözün şerrinden Allah sana şifâ versin. Allah’ın adıyla sana okurum.»” .(Müslim, Selâm 40)

  Herhangi bir rahatsızlık durumunda Muavvizeteyn surelerini okuyup kendi üzerine üfler ve elinin üstüyle sildikten sonra mübarek ağzıyla şunu şöylermiş:

  Peygamberimiz hasta olduğunda hangi duayı okurdu

  Manası: Allah’ın ismiyle. Ey Rabbim! Beni kendi devân ile tedavi et, bana kendi şifân ile şifâ ver ve beni kendi fazlınla Senden başkalarından müstağni kıl ve beni ezalardan uzak tut.»” (Heysemî, X, 180)

  TIKLA OKU: NAZARA KARŞI OKUNABİLECEK EN ETKİLİ DUALAR

  ŞİFA SALAVATI NEDİR? ŞİFA SALAVATI NASIL ÇEKİLİR?

  Günlük hayatta uygulanması en faziletli zikirlerden biri olduğu bilinen salavat-ı şerife, okunması tavsiye edilebilir tesbihlerdendir. Özellikle de hasta kimselerin şifa bulması için sık sık okuması gerektiği tavsiye edilen şifa salavatı ise şöyle...

  Şifa salavatı nedir?

  Türkçesi: “Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin tıbbi’l-ku­lû­­bi ve devâihâ ve âfiyeti’l-ebdâni ve şifâihâ ve nûri’l-eb­sâri ve diyâihâ ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.”

  Manası: Ey Allah’ım! kalblerin tabîbi ve devası, vucutların şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı olan Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eyle.

  SIZLAMALI DİŞ AĞRILARI İÇİN ŞİFA NİYETİNE OKUNACAK DUA:

  Hangi dişinin üzerinde ağrı varsa Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV), o dişinin üzerine şehadet parmağını koyup Kuran-ın kalbi olan Yasin-i şerifin son kısmına kadar okunmasının şifa vereceğini buyurmaktadır. (Suyuti, el- Camıus Sagir, no: 5218)

  Hastalık için en etkili şifa duaları

  HASTALIK DURUMLARINDA ŞİFA İÇİN KISA DUALAR

  “Euzu bi izettillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu.”

  Anlamı: Hissettiğim bu hastalığın şerrinden Allah’ın izzetine ve kudretine sığınırım.

  “Allâhümme innî es’elükel-‘afve vel-‘âfiyete fîd-dünyâ vel-âhırah.”

  Anlamı: Allah’ım! Senden dünya ve ahirette af, sağlık, sıhhat ve nimet istiyorum.

  SALGIN HASTALIKLARDAN KORUNMA DUASI! BULAŞICI HASTALIKLARDAN KORUNMAK İÇİN...

  Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül tehlike Korona virüsü ile ilgili herkesin eli kulağındaydı. Güney Afrika, Mısır, Nepal, Nijerya, Tunus, Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş gibi daha nice ülkede tespit edilen bulaşıcı Korona virüsü, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre Türkiye'de de tespit edildi.

  Vatandaşlar, salgın ve bulaşıcı bu hastalıktan korunmak için alınabilecek önlemleri araştırmaya başladı. Kuran-ı Kerim'deki (Nisa, 4/102) Suresinde zikredilen "Bütün ihtiyat tedbirlerini alın..." ayetinde görüldüğü gibi tedbir ve önlemler önemlidir. Bunun için hastalıklara karşı alabileceğiniz önlemler başlıca şunlardır:

  El yıkama

  Bağışıklık sistemini güçlendirme, sağlıklı beslenme, elleri su ve sabun ile en az 20 saniye olmak üzere sık sık yıkama, kalabalık ortamlardan uzak durma, maske ve eldiven takma gibi önlemler alınmalıdır.

  Hz. Aişe (ra) anlatıyor: Peygamber Efendimiz (SAV), her gece yatacağı zaman avuçlarını bir araya getirir, sonra üç kez "Kul huvallahû âhad"i, üç kez "Kul euzü birabbi'l-felak"ı  ve üç kez de "Kul euzü birabbi'n-nâs"ı okuyup avuçlarına üflerdi. Sonra da ellerini vücudunun uzanabildiği yerlerine sürerdi. Bunu yaparken de ellerini önce başına sonra yüzüne ve daha sonra da vücudunun ön kısmına sürerdi. Bunu üç kez tekrar ederdi. Hastalandığı zaman da aynı şeyi benim kendisine yapmamı söylerdi. (Buhari) 

  Korona virüs önlemleri

  SABAH VE AKŞAM ŞERDEN KORUNMAK İÇİN...

  “ Bir kimse sabahleyin; "Maşaallahu la havle velâ kuvvete illa billah, Eşhedü ennallahe alâ külli şey'in kadir” zikrinin çekilmesi tavsiye edilir.

  KANSERE KARŞI OKUNACAK DUALAR! KANSERLİ KİŞİYE EN ETKİLİ DUA

  Kanser için en etkili şifa dua

  İleri dereceli bir kanser rahatsızlığı durumunda hastanın eski hayatına kavuşabilmesi ve hayati tehlikeyi atlatabilmesi için tıbbı tedavi yöntemlerinden bile daha mühim ve etkili olan salih bir dua ile Allah'ın izniyle hastanın şifa bulması kolaylaşabilir. Kanser gibi ölümcül hastalıklar durumunda sağlıklı bir vücut için hastanede gerekli müdahaleler yapılıyor iken hastanın durumu ağır olacağı için kendisi okuyamasa bile hastane köşelerinde perişan olmuş kimselerin şifa niyetine okuyabileceği bazı sure ve dualar vardır.

  Hastalıklar karşısında Efendimiz (SAV)'in okuduğu şifa duaları aynı şekilde kanserli hastalara da okunabilir. Peki bu dua hangisi?

  Şifa duaları

  Aile içerisindeki fertlerden birinin rahatsızlanması durumunda Peygamber Efendimiz (SAV), mübarek elini hasta kimsenin alnına koyup şu duayı okurmuş:

  "Allahümme Rabbenâ. Ezhibi'l-be'se, işfi, ente'ş-Şâfi. Lâ şifâen illâ şifâüke, şifâen lâ yuğâdiru sekamen."

  Anlamı: "Allah'ım, sen bütün insanların Rabbisin. Bu hastanın ızdırabını gider. Şifa ver. Şifayı veren sensin. Senden başka şifa yaratan yoktur. Ancak senin şifan vardır. Bu kuluna da hastalıktan eser bırakmayacak şekilde şifalar ihsan eyle."

  KANSER HASTALARI İÇİN ÇEKİLEBİLECEK ESMALAR

  Hayati tehlikeyi atlatamamış olan kanser hastaların bir an evvel şifa bulabilmeleri için yakınlarının bol bol dualar okuması, zikirler çekmesi gerekebilir. Kanser hastaları için en etkili dualar olsa da bunu tesbih gibi çekebileceği esma zikirleri de vardır. Allah (c.c)'un en güzel isimlerinden şifa niyetine çekilebilecek esmaları şu şekilde ayırabiliriz:  ''Ya Şafi,Ya Latif, Ya Ganiy, Ya Rahim.''

  Yine aynı şekilde kanser hastaları için okunabilecek dualar arasında Mümin suresinin de önemli olduğu bilinmektedir. Kanser hastası kişiler eğer çok ciddi bir durumda değillerse yani kendileri okuyabilecek durumda ise her gün kendileri bu sureyi okuyabilir. Şifa ayeti oalrak bilinen Tevbe Suresindeki 14. ayet “Ve yeşfî sudûra kavmi’m-mü’minîne ve yüzhib ğayza kulûbihim.” okunabilir.

  HANGİ ESMA HANGİ HASTALIK İÇİN OKUNUR? ORGANLARA GÖRE ESMA...

  Kulak sorunu için: Es Semi

  Omurga sorunu için: El Cabbar

  Saç sorunu için: El Bedi

  Adale sorunu için: El Kavi

  Kalp kasları sorunu için: Er Rezzak

  Atardamar sorunu için: El Cabbar

  Kanser sorunu için: Celle Celaluhu

  Burun sorunu için: Latif- Ğani- Rahim

  Bacak sorunu için: Er Rafi

  Göz ve damar sorunu için: El Muteal

  Kolon sorunu için: Er Rauf

  Karaciğer sorunu için: En Nafi‘

  Prostat sorunu için: ErReşid

  Yağ keseleri sorunu için: En Nafi‘

  İdrar kesesi sorunu için: El Hadi

  Akciğer sorunu için: Er Razık

  Kemik sorunu için: En Nafi

  Diz sorunu için: Er Rauf

  Saç Kepeği sorunu için: Celle Celaluhu

  Kalp sorunu için: En Nur

  Kalp Damarı sorunu için: El Vahhab

  Sinir sorunu için: El Muğni

  Migren sorunu için: El Ğani

  Guatr sorunu için: El Cabbar

  Göz sorunu için: En Nur-Basir-Vahhab

  Mide sorunu için: Er Rezzak

  Böbrek sorunu için: El Hayy

  Bağırsak sorunu için: EsSabur

  Pankreas-Şeker sorunu için: El Bari

  Rahim sorunu için: El Halik

  Romatizma sorunu için: El Muheymin

  Göz Siniri sorunu için: Ez Zahir

  Tansiyon sorunu için: El Hafid

  Sağlıklı bir ömür için: El- Vasi

  KURAN-I KERİMDE GEÇEN ŞİFA İLE İLGİLİ AYETLER VE ANLAMLARI:

  Şifa ayetleri

  “…Gönüllerdeki dertlere şifâdır...” (Yûnus, 57)

  şifa ayetleri

  “…Onların (arıların) karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifâ vardır…” (en-Nahl, 69)

  şifa ayetleri

  “Hastalandığım zaman bana şifâ veren O’dur.” (eş-Şuarâ, 80)

  Yazı kaynağı : m.haber7.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap