Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yht biletleri ne zaman açılıyor

  1 ziyaretçi

  yht biletleri ne zaman açılıyor bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Satış Kuralları

  Satış Kuralları

  Satış ve Taşıma Kuralları

  Taşıma Sözleşmesi

  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından belirlenen şartlar ve kurallar altında biletini alan veya TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’nin taşıma için geçerli kabul ettiği yolculuk belgesine sahip olan her yolcu TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. ile bir sözleşme yapmış sayılır.
  Buna göre; TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. yolcuyu bir çıkış noktasından, bir varış noktasına belirlediği koşullar dahilinde taşımayı taahhüt eder. Yolcu ise TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. taşıma ile ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

  Akdedilen “Taşıma sözleşmesi”, genellikle talep edilen yolculuk için belirlenen şartlarda geçerli olan, kağıt ve/veya elektronik ortamda düzenlenen belge (bilet olarak adlandırılacaktır) ile teyit edilir. Bilet bu tarifenin uygulama alanı içinde bulunan her türlü yolculuk için, mutlaka düzenlenir. Sözleşme, yolcunun biletinde belirtilen çıkış noktasında ilgili trene veya vasıtaya binişi ile başlar ve varış noktasında trenden veya vasıtadan inişi ile sona erer.

  Bir bilet aksi ispat oluncaya kadar, taşıma şartlarının kabul edildiğinin kanıtıdır. Her türlü itilafta TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. satış sistemi kayıtları esas alınır yolcu bu hükmü kabul etmiş sayılır.

  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’den kaynaklanmayan olağanüstü durumlar(mücbir sebep vb.) sebebiyle veya demiryolu trafiğinde güvenlik ile ilgili zorunlulukların ortaya çıkması durumunda taşıma sözleşmesi geçerliğini yitirmiş sayılır.

  Özel koşullara tabi yolculuklarda veya en az iki ayrı taşıma aracı ile yapılan taşımalarda, biletler varış yerine uygun olarak birden fazla seyahati kapsayacak şekilde tek bir bilet, her seyahat için ayrı ayrı biletler olarak da düzenlenebilir. Taşıma özel koşullarında açıkça belirtilmek koşulu ile tek bir bilet de birkaç taşıma sözleşmesini de içerebilir.

  Yapılacak olan yolculuklarda tren ile birlikte otobüs, gemi, banliyö treni, v.b diğer ulaştırma vasıtaları da kullanılacaksa bu vasıtalarla yapılacak seyahatler ile ilgili olarak, kullanılan taşıma aracının tabii olduğu yasa ve tarife hükümleri uygulanır.

  Bilet

  Bilet, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’nin satış kanalları ile doğrudan, yetkili kıldığı acenteler vasıtası ile dolaylı olarak, her yolculuk için kişiye mahsus kağıt veya elektronik ortamda düzenlenen ve geçerlik şartlarında yolcunun seyahatini sağlayan belgedir.

  Seferin ve yolcunun niteliğine göre düzenlenen bazı kartlar veya belgeler de bilet yerine geçer.

  Her biletin bir ücreti ve geçerlik şartları ve özel koşulları bulunur ve yolcunun taşınması, seyahat ücretinin önceden ödenmesi koşuluyla gerçekleştirilir.

  E-Biletler için sistemden alınan mail çıktılarında da seferin özelliğine göre yukarıdaki bilgiler yer alır. Anahat ve YHT trenlerine yapılan bilet satışlarında,gönderilen bilgi SMS’leri de bilet yerine geçer.

  Biletlerin üzerinde yer alması gereken bilgiler, seyahatin özelliği, yolcunun niteliği ve satış kanallarına göre değişiklik gösterebilir.

  Bilet İade, Değişiklik ve Açık Bilete Çevirme ile İlgili Detaylar

  Biletler TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Anahat Trenlerinde seyahat gününden 30 gün önce, YHT'lerde ise seyahat gününden 15 gün önce satışa sunularak ve trenin hareketine 5 dakika kalıncaya kadar satın alınır. Biletler belirli kesinti oranlarında iade edilir ve 3 kez değişiklik hakkı ile yalnızca 1 kez kullanılmak üzere açık bilete çevrilme hakkı verir. Satışa sunulan biletlerde seyahat edilen vagon türüne bağlı olarak tarife indirimleri geçerlidir.

  Biletlerin Satış Süreleri

  Özel durumlar hariç olmak üzere;

  YHT'lerde seyahatin başlama tarihinden 15 gün Anahat trenlerinde ise seyahatin başlama tarihinden 30 gün öncesine kadar bilet satışına başlanır.
  Bölgesel tren biletleri seyahat gününde satılır.

  Bilet satış işlemi işlem talebi, gişelerden seferin seçilen çıkış istasyonundan harekete başlamasından 5 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb) seferin seçilen çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika önceye kadar yapılabilir.

  İstisnai durum:

  Yapılmakta olan demiryolu hat inşaatlarından veya TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’den kaynaklanan çeşitli işletme zorunluluklarından dolayı, bazı sefer ve bilet tipleri satışında kısıtlamalar olabilir. Seferlere ait biletlerin rezervasyon ve satışa açılma zamanı değişebilir. Bu nedenle yolcular biletlerini talep etmeden önce TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’nin internet sitesinden ve satış kanallarından uyarıları takip ederek bilet taleplerini yapmalıdır.

  TCDD TAŞIMACILIK AŞ bilet satışını yapacağı gar, istasyon, durakları, satış ofislerini ve çalışma saatlerini ilgili işyerlerinden ve internet sitesinden ilan eder.

  TCDD TAŞIMACILIK AŞ , parkur, sefer, zaman, indirimlere ait bilet satış uygulamalarını ve kurallarını, değiştirebilir, kısıtlayabilir, iptal edebilir.

  Biletlerin Düzenlenmesi

  Genel olarak biletler yolcuların emniyetli olarak trenlere kabulü için seferin başlamasından 15 dakika öncesine kadar satın alınmış olmalıdır.

  Biletler, yolcunun niteliğine, seferin özelliğine, biletin ve indirimin türüne, satış kanalları ve satış ofislerine göre farklı şekillerde düzenlenebilir.

  Yolcu biletini satın alırken talep ettiği seyahatine ait bilgileri ( tarih, saat, sefer, çıkış istasyonu, varış istasyonu, indirim v.b.) ve kişisel bilgilerini( adı soyadı veya T.C. no.su, iletişim bilgisi, v.b.) verebilmelidir.

  Biletini satın alan yolcu, biletini kontrol ederek isteklerine uygun düzenlendiğinden emin olmalıdır. Bilet satın alındıktan sonra yolcunun artık hiçbir talebi dikkate alınmaz.

  Bilet satış esnasında yolcunun cinsiyet beyanında bulunulması gerekmektedir. Doğru cinsiyet beyanı yolcunun sorumluluğundadır.

  Biletler, yolculara belirtilen seyahat sınıfında ayrılan yerde(varsa) seyahat hakkı verir. Her yolcu sadece bir koltuğu işgal edebilir.

  Biletin ve bilet yerine geçen belgelerin muhafaza sorumluluğu yolcuya aittir. Yolcu bileti satın aldıktan sonra bileti ile bilgileri ibraz /ispat edebilmelidir.

  E-Bilet ile seyahat edecek yolcu, biletini ispat edemez ise yeni bir bilet alır.

  Bazı biletlerin ,seyahatten önce onaylanması veya geçerli kılınması gerekmektedir. Bu tür onay veya geçerlik işlemi yapılmayan biletler geçerli değildir.

  Biletini herhangi bir nedenle kaybeden veya ispat edemeyen yolcular satış esnasında verdiği kişisel bilgilere dayalı olarak biletini ücretsiz yazdırabilir.

  İstisnai durum

  İşletme zorunluluğu nedeniyle trenin duruşu olan bazı işyerlerine ait satış ofislerinden (gişelerden )bilet satışı yapılmayabilir. Bu yerlerden, uygun trene kabul edilen yolcular trene bindikten sonra bilet kontrol görevlisine müracaat ederek biletlerini alması gerekmektedir.

  E-Biletler

  E-Bilet; yolcunun seyahat taleplerine uygun olarak biletini elektronik ortamda alabildiği, taşıma belgesidir.

  Satış sonunda yolculara, seyahate ait bilgiler ve bir barkod “bilgi notu “olarak yazdırılabilir şekilde verilir ve bu bilgiler SMS ile de teyit edilir. Bilgi notu trenmatiklerden bilet formatında verilebilir.

  E –Biletler YHT ve anahat trenlerinin numaralı vagonlarına satılır ,isme düzenlenir kişiseldir, devredilemez.

  Yolcu trene sistemden aldığı ”bilgi notu” ile birlikte resimli bir kimlik (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport v.b.) ile binmelidir. Yolcu,kontrol noktaları ve trenlerde, E-Bilet satışına ait bilet –PNR numarası, barkod, TC kimlik numarası, adı soyadı v.b satış esnasında verdiği bilgileri ibraz edebilmelidir.

  E- biletler, belirli şartlara göre değiştirilebilir ve/veya iade edilebilir.

  TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. kendi kusuru olmaksızın işlemin kesintiye uğraması, tamamlamaması, hata, kesinti, silinme, kayıp, işlemin ve iletişimin gecikmesi kesilmesi, virüs, izinsiz olarak kullanıcının bilgisayarına girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. E-bilet bilgileri TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. satış sisteminde saklanır ihtilaf halinde aksi kanıtlanıncaya kadar TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. sistem kayıtları geçerlidir.

  E-Bilet sistemini kötü amaçlı kullanan yolcu, tespiti halinde bu sistemi kullanmaktan men edilebilir.

  Elektronik ortamda düzenlenen e-biletlerde ihtilaf söz konusu olduğunda biletin fiziki (maddi) bilete çevrilerek gerekli müracaatların yapılması gerekmektedir.

  Biletlerin Geçerliliği

  Yolcunun, bindiği seferde geçerli bir bileti olmalıdır. Biletlerin geçerliği seferlerin türüne göre değişiklikler gösterebilir.

  YHT, Anahat Trenlerinde Biletlerin Geçerliği

  Genel olarak YHT ve anahat trenlerinde, biletler satıldığı tarih, sefer, vagon ve yer numarasında geçerlidir; başka bir tarih ve seferde kullanılamaz. YHT ve anahat trenlerinde numarasız vagonlara yapılan satışlara ait biletler, biletin üzerinde belirtilen tarih ve seferde geçerlidir. Yolcu kontrollerde biletini ispat edebilmesi yeterlidir.

  Bölgesel Tren Biletlerinin Geçerliği

  Bölgesel tren biletleri, yolculuk mesafesine bağlı olarak bölge, saat, gün ve sefer veya seferler bazında geçerlidir. Bölgesel tren seyahatlerinde fiziki bilet ibrazı zorunludur. Geçerlik süresi içinde kullanılmayan bölgesel tren biletleri ile ilgili yolcu herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
  Bölgesel tren biletleri tek yön bileti ise satıldığı gün, gidiş-dönüş bileti ise gidiş bileti satıldığı gün , dönüşü ertesi gün dahil geçerlidir.

  Bilet Ücreti

  Bilet ücreti, yolcunun ve seyahatinin özelliğine göre belirlenen seyahat ücreti ile talep edilen hizmet ücretlerinin toplamı varsa indirimlerin eksiltilmesi ile oluşur.
  Yolcu için oluşan bilet ücreti, indirimlerin eksiltilmesi ve alınan hizmet ücretlerinin ilavesi ile bilet üzerinde fiyata dâhil edilerek gösterilir.
  Yolcu için oluşan ücretler TCDD TAŞIMACILIK A. Ş. tarafından belirlenen en az taşıma ücretinden aşağı olamaz. En az taşıma ücreti, her tren türü için farklı belirlenmiştir. Hesaplamalar sonucu oluşan her türlü ücret üst 0,50 TL’na yuvarlanır.
  Bilet satışlarında oluşan ücretler talep edilen seyahat için biletin satın alındığı tarihte geçerli olandır. Daha sonra yapılacak fiyat ayarlamaları satın alınan bilete uygulanmaz.

  Şirketimiz YHT ve Anahat trenlerinde halen uygulanmakta olan indirimler;

  Tarife indirimleri

  Ücretsiz Taşımalar

  Uluslar arası anlaşmalar ve yasalar gereği yapılan taşımalardır. İlgili kanunlarca kendilerine ücretsiz seyahat hakkı tanınan yolcular, yolcu trenlerinde yapacakları seyahatlerde
  T.C. Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen, üzerinde “SERBEST” yazılı Ücretsiz Seyahat Kartlarını ibraz ederek,

  Engelli yolcular;

  -Başbakanlık  Özürlüler İdaresi Başkanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

  -T.C. Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen engelli kimlik kartları,

  -Ağır Engelliler için T.C. Aile, Çalışma  ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen ”Ulaşımda Refakatçi Hakkı Vardır”ibareli kimlik kartı,

  -Engel oranı bulunan Nüfus Hüviyet cüzdanı göstererek,

  Yabancı demiryolu idareleri ile yapılan anlaşmalar gereği, yabancı demiryolu çalışanları permi belgelerini ibraz ederek,

  ücretsiz seyahat edebilirler.

  Bu indirimlerden faydalanmak isteyen ve gerekli özelliklere sahip yolcular, ilgili kurumdan alınmış ve TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından kabul görmüş belgeleri satış anında ve kontrollerde ibraz etmesi gerekir. Aksi halde “trende bilet” hükümleri uygulanır.

  İndirimin uygulanabilmesi için gerekli belgeler, seyahat edebilecek seferler, sınıflar, ayrılacak yer sayısı ve satış kuralları yasalarda ayrı bir hüküm yoksa TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından belirlenir.

  Bazı durumlarda yasa gereği yapılacak ücretsiz seyahatten faydalanacak yolcuların TCDD Taşımacılık A.Ş. Müşteri ilişkileri yönetim sisteminde veya bağlı bulunduğu kurumda kaydının olması aranır. Yolcunun kaydı yoksa indirimlerden faydalanamaz.

  Kanuni indirimlerle yapılacak yolculuklarda, indirim hakkı sadece seyahat ücretini kapsar. Yolcu tarafından talep edilen hizmete ait ücret ayrıca tahsil edilir.

  Kartlar

  TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. devamlı seyahat eden yolcuların kolaylıkla seyahatinin sağlanması, bazı indirimlerden faydalanabilmesi için kartlar düzenleyerek satışa sunar.
  Kartlar TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından belirlenen satış kanallarından satın alınabilir ve düzenlenebilir.
  Kartlar, genel olarak isme mahsus ve/veya fotoğraflı olarak düzenlenir. Bazı kartların düzenlenmesinde kanıtlayıcı resmi belgenin ibrazına tabiidir.
  İsme mahsus kartların düzenlenmesi için kişinin kimliğini kanıtlayıcı bir resmi belgenin(kimlik, ehliyet, pasaport gibi) ibrazı gerekir. Kartların satışı sırasında yolcunun, TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Müşteri yönetim sistemine kaydı zorunludur.
  İsme mahsus düzenlenen kartlar devredilemez, birden fazla kişiye seyahat hakkı vermez. Kurumsal anlaşmalar dâhilinde düzenlenen kartlar, geçerlik şartlarında, hamiline seyahat hakkı sağlar
  Kontrollerde bir yolcunun tahrif edilmiş, kendisine ait olmayan bir kartla bilet almış olduğu tespit edilirse TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. görevlileri hiçbir uyarı yapmadan ve iade ücreti ödemeden ve karta el koyar. Bu durumdaki yolcuya kartın özelliğine göre “trende bilet” kesilir, kart sahibi kişinin bir daha kart kullanımı engellenebilir. Herhangi bir nedenle çaldırılan veya kaybedilen kartlar yeniden düzenlenmez, ücret iadesi yapılmaz.

  Seyahat Kartları ve Abonmanlar

  Seyahat kartları ve Abonmanlar, talep edilen parkurlarda çalışan sefer türlerinde kullanılmak üzere satılır, sahibine geçerlik şartlarında seyahat hakkı sağlar.

  Seyahat kartları ve Abonmanlar için satış şartlarını TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. belirler. Yolcu durumuna en uygun seyahat kartını ve abonmanı satın alır.

  Seyahat kartları ve Abonman sahipleri, yer numarası ile seyahat edilen trenlere, numara alarak binmek zorundadır. Abonmanın çeşidine göre yer numarası taleplerinde veya rezervasyonlarda ek bir ücret alınabilir.
  Abonman kartları, daha düşük sınıflarda ve seferlerde aynı parkur ve geçerlik şartlarında kullanılabilir.

  Yolculuk esnasında kartın geçerlilik haklarının sona ermesi durumunda kart varışa kadar geçerlidir.

  Teşkilatında hem numaralı hem numarasız vagon bulunan anahat trenlerinde abonman sahibi yolcu geçerli abonmanı ile numarasız vagonda seyahat edebilir. Bu durumdaki abonman sahibi ayakta seyahati kabul etmiş olur.

  Anahat ve YHT trenlerinde abonman kart ile yer alabilmek için aynı gün,bir gidiş bir dönüş hakkı verilir.

  Bölgesel tren abonmanlarına sahip yolcular, bölgesel trenlere abonmanın geçerlilik şartları dâhilinde herhangi bir işlem yapmadan doğrudan binebilir.

  Bilet Değiştirme

  Değiştirme, seyahate ait bilgilerin kısmen veya tamamen yolcunun talebi doğrultusunda düzeltilmesi işlemidir. İşlem, yeni bir biletin verilmesi ile sonuçlanır.

  Değiştirme, prensip olarak ilk taşıma sözleşmesinin feshi ve yeni bir sözleşmenin kabul edilmesi anlamına gelir.

  Sadece YHT ve anahat trenlerine satılan biletler bilet tipi kuralları dahilinde dahilinde değiştirme yapılabilir. Bölgesel trenlere satılan biletlere değiştirme yapılamaz.

  Değişiklik işlem talebi, gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

  Trenin tehirli olması sebebiyle yapılacak değişiklik işlemi talebi, sadece istasyon gişelerine veya istasyonda görev yapan temsilciliklere yapılır.

  Değiştirme işlemleri, kesintiler ve bedelin geri ödenmesi belirli kurallara göre yapılmaktadır. Biletlerin değiştirilmesi ile ilgili satışta belirtilen kısıtlayıcı kurallar olabilir. Rezervasyon veya satış anında yolcu bileti ile ilgili değişiklik haklarının olup olmadığını sorgulamalıdır.

  Biletlerde değişiklik işlemi, üç işlem ile sınırlandırılmıştır. Bu hakkı her ne şekilde olursa olsun kullanılan biletler için başka bir değişiklik işlemi yapılmaz. Biletler iade alınmaz.

  Grup biletlerinde değişiklik işlemi yapılamaz. Bilet, iade kurallarına göre iade edilerek yeni bilet düzenlenir.

  Yapılan işlem sonucunda oluşan yeni bilet ücreti, eski bilet ücretinden fazla ise aradaki fark tahsil edilir. Oluşan yeni bilet ücreti, önceki bilet fiyatından daha düşük ise ise aradaki fark ödeme yapılan kanaldan iade edilir. Eğer bilet alınırken parçalı bir ödeme kullanılmışsa iade talebi halinde açık bilet kuponuna çevrilebilir.

  Değiştirme işleminde hesaplamalar sonucu oluşan her türlü ücret üst 0,50 TL’na yuvarlanır.

  Operasyonel nedenlerle Tren dizileri veya saatlerinde değişiklikler olması durumunda mümkün ise yolcularımızın biletleri yenisi ile değiştirilir.

  Değişikliğin mümkün  olmadığı durumlarda yolcularımızın ilk biletleri iade edilerek bilet ücretleri ödeme kanallarına göre kesintisiz olarak iade edilir. Bu durumda İnternet sitesi, çağrı merkezi ve mobil uygulamalardan kredi kartı ile tahsil edilen bilet bedelleri aynı kredi kartına miktarı kadar iade edilir. İade bedelleri kişinin kredi kartı anlaşmasına göre bankası tarafından hesabına belirli bir süre sonra yansıtılır. Nakit ücretler ve açık bilet ile ödenen ücretler nakit ödeme kuponuna çevrilerek 180 gün içinde her hangi bir TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. gişesinden tahsil edilebilir.

  Hesaplı veya bir promosyona bağlı olarak satılan biletler aynı şartlarda yeni bilet ile değiştirilir.Bu mümkün olmaz ise bilet kesintisiz iade edilir.Yolcu herhangi bir hak talep edemez.

  Gidiş-Dönüş Biletlerinin Değişiklik Esasları:

  Sistemimizden satın alınan Gidiş-Dönüş biletlerinden, değişiklik hakkı bulunan standart ve esnek biletlerin yalnızca gidişi veya dönüşü (Gidişi kullanılmadan) değiştirilemez. Seyahatin gidiş kısmı tamamlandıktan sonra dönüş bileti değişiklik işlemine tabi tutulabilir.

  Bilet kullanılmadan yapılan değişiklik işleminde hem gidiş hem de dönüş aynı anda değiştirilmelidir.

  Bilet İade ve Açık Bilet

  İade, bir biletin tamamen iptalidir.

  Sadece YHT ve anahat trenlerine satılan biletler kurallar dahilinde iade alınır. Bölgesel trenlere satılan biletler iade alınmaz. YHT trenerde sadece esnek bilet tipi olarak alınan biletler iade edilebilir.

  Bilet iade işlemi, yetki verilmiş satış kanallarından yapılabilir. Biletin satışında, iadesi ile ilgili kısıtlayıcı hüküm varsa iade yapılmaz. Yolcu biletini satın alırken iade haklarını sorgulamış ve şartları kabul etmiş sayılır.

  İade işlem talebi, gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

  Hareket etmiş trene ait satılmış biletlere iade işlemi yapılmaz. Geciken trenlere ait biletlerin iade işlemi ise sadece TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. gar ve istasyon satış ofislerinden yapılır.

  TCDD TAŞIMACILIK AŞ’den kaynaklanan nedenlerle tamamen veya kısmen kullanılamayan tüm biletler ve gecikmeden dolayı kaçırılan aktarmalı seyahatlere ait biletler kesinti yapılmadan iade alınır. Bu biletlere ait bedeller istenirse açık bilet kuponuna çevrilir.

  YHT Ve anahat trenlerine satılan biletlerin iadesinde, yolcudan biletle ilgili bilgiler ve kimlik istenir. E- biletlerin TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. satış ofislerinden iadesinin talebi halinde de yolcudan kimlik ispatı istenir.

  İspat ve ibraz edilemeyen, kaybolan veya çalındığı veya daha önce kullanıldığı tespit edilen biletlerin iadesi yapılmaz.

  Bir indirime bağlı olarak alınmış biletlerin iadesinde, yapılan indirim geri alınarak kalan ücret iade edilir.

  Gidiş –Dönüş biletlerinde sadece dönüş kısmı iade edilecekse, seyahatin tamamı için yapılan indirim geri alınır, yolcunun ödediği ücretten düşülerek kalan miktar iade edilir.

  Grup biletlerinde, bireysel iade talepleri kabul edilmez. İade talebi grup yöneticisi tarafından yapılır.İade gruptaki tüm biletleri kapsar.

  Açık bilet yolcunun talebi halinde veya değişiklik iade hakkı olmayan biletlerin

  Kesintiler ve Bedelin Geri Ödenmesi

  Kesinti, satışı yapılan yerlerin, tekrar satışının yapılamaması nedeni ile kaybedilen geliri karşılamak için yapılır.

  Biletin satışında, iade işlemleri ile ilgili sınırlayıcı bir hüküm yoksa seferin türü ve gününe bağlı olarak bir kesinti yapılır ve geri kalan bedel ödeme yapılan kanaldan yolcuya iade edilir.

  Kredi kartı ile alınan biletlerin iade bedeli, kullanılan kredi kartına yapılır.

  Karma ödeme kullanılarak yapılan satışlarda iadeden sonra geri kalan bedelin ödenmesi açık bilete çevirme şeklinde yapılır.

  Küçük gruplara ait grup biletinin iadesinde, iade bedeli, grup yöneticisine ve ödeme yapılan kanaldan yapılır.

  Anahat ve YHT Biletlerinde Yapılacak Kesintiler;

  İade talebi, seferin başlama gününe kadar %10
  İade talebi, seferin başlama günü yapıldığında %20

  Kesinti yapılır.

  Bölgesel tren biletleri iade edilemez.

  Açık bilet ve kullanımı

  Yolcunun talebi halinde değiştirme veya iade edeceğiniz biletleri “iade kesintisi” yapılmadan altı ay geçerli AÇIK BİLET ‘e dönüştürülebilir.

  Açık biletler, YHT ve Anahat trenlerinde , parkur ve tren ayrımı olmaksızın, bilet alınırken, ücret ödeme ekranında ‘açık bilet kullan’ butonu tıklanarak çıkan ekranda açık bilet numarası eklenmek sureti ile para yerine kullanılabilir.

  Açığa alma işlem talebi gişelerden seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 15 dakika öncesine kadar, diğer satış kanallarından (internet, mobil, çağrı merkezi vb) seferin çıkış istasyonundan harekete başlamasından 30 dakika önceye kadar yapılabilir.

  Açık biletlerin, geçerlilik süresi dolduğunda, tamamını veya bir kısmı herhangi bir bilet satın alınırken kullandığında açık bilet bedelinin tamamı geçerliliğini yitirir ve varsa kalan bedel hiç bir şekilde iade edilmez.

  Açık biletle satın alınan biletlerin değişiklik ve iade hakkı bulunmamaktadır.

  Yazı kaynağı : www.tcddtasimacilik.gov.tr

  eybis

  Hızlı trende biletler 15 gün önce satışa sunulacak

  TCDD Bilet ve Satış Şikayetleri - Şikayetvar

  ankara istanbul yht ne zaman başlayacak

  ankara istanbul yht ne zaman başlayacak

  Ankara İstanbul hızlı tren ne zaman başlayacak?


  Ankara İstanbul hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Ankara İstanbul Ankara yüksek hızlı tren seferleri ne zaman başlayacak? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara - İstanbul YHT seferlerini ne zaman başlatacak? İşte cevaplar...


  29 Ekim 2013 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan İstanbul Ankara YHT açılışı için Mayıs 2014 ve Haziran 2014'e randevu verildi ama kablo hırsızlıkları nedeniyle bu tarihlerde de açılış gerçekleşmedi. 


  İstanbul - Ankara - İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferlerinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 5 Temmuz 2014 Cumartesi günü hizmete açılacağı belirtildi. 


  Başbakan Erdoğan, 5 Temmuz'da yüksek hızlı trenle Ankara'dan İstanbul'a gidecek. Tören İstanbul'da gerçekleştirilecek.


  Ankara İstanbul YHT bileti kaç TL olacak?


  İstanbul - Ankara - İstanbul hızlı tren biletlerinin 'otobüsten pahalı, uçaktan ucuz' kriteriyle belirlenecek. TCDD'nin yaptığı...

  Yazı kaynağı : emlakkulisi.com

  YHT biletleri ne zaman sat��a ��k�yor, nas�l al�nacak? Y�ksek H�zl� Tren (YHT) seferleri ne zaman ba�layacak?

  YHT biletleri ne zaman sat��a ��k�yor, nas�l al�nacak? Y�ksek H�zl� Tren (YHT) seferleri ne zaman ba�layacak?

  Y�ksek H�zl� Tren (YHT) seferleri ba�lamak i�in g�n say�yor. YHT biletleri ne zaman sat��a ��kaca�� ve nas�l al�naca�� ise merak ediliyor. Koronavir�s salg�n� nedeniyle durdurulan tren seferleri salg�n sonras� normalle�me s�recine girmeye ba�lad���m�z �u g�nlerde yeniden a��lmaya haz�rlan�yor. YHT bilet sat��lar� ise seferlerden daha �nce ger�ekle�tirilecek. YHT seferleri ne zaman ba�layacak? sorusunun yan�t� ve bilet sat��� detaylar� haberimizde…

  TREN SEFERLER� NE ZAMAN BA�LAYACAK?

  Normalle�me s�recinde YHT'ler 28 May�s'tan itibaren Ankara-�stanbul, Ankara-Eski�ehir, Ankara- Konya, Konya-�stanbul hatlar�nda g�nde toplam 16 sefer yapacak. YHT biletlerinin sat���na ise Ramazan Bayram�'n�n ikinci g�n� yani yar�n ba�lanacak.

  Al�nacak olan tedbirler kapsam�nda “Ge�i� d�nemi”nde baz� kurallar ge�erli olacak. Bunlar ��yle:

  -YHT’ler y�zde 50 kapasite ile yolcu ta��yacak.

  -Maskesiz yolcu trenlere al�nmayacak. Yolcular�n, maskeleriyle gelmesi gerekiyor.

  -Yolcular, �nceden bilet alacak. Yaln�zca sat�n ald�klar� koltu�a oturabilecek. Ba�ka numaral� bir koltukta seyahat edemeyecek.

  -Bilet fiyatlar�nda herhangi bir de�i�iklik yok.

  -Trenlerde dezenfektan bulundurulacak.

  -Ana hat trenler, bir s�re daha sefer yapmayacak. TCDD Ta��mac�l�k, bu konuyla ilgili de haz�rl�k yap�yor.

  YHT B�LET� NASIL ALINACAK?

  Y�ksek H�zl� Tren (YHT) biletleri �ncelikle temass�z olarak mobil uygulamadan, internet sitesinden ya da gi�elerden sat�n al�nabilecek. �a�r� merkezi ve acentelerden ise bilet sat��� yap�lmayacak. Bilet sat�� i�lemleri yolcular�n korona vir�s� ile ilgili durumlar�n� kontrol etmek amac�yla Sa�l�k Bakanl��� bili�im sistemleri veri taban� �zerinden HES (Hayat Eve S��ar) koduyla ger�ekle�tirilecek. Sa�l�k birimlerinin seyahat engeli koydu�u veya HES kodu alamayan ki�ilere ise bilet sat��� yap�lmayacak.

  Soka�a ��kma k�s�tlamas� bulunan 65 ya� �st� vatanda�lar ile 20 ya� alt� gen�ler i�in, ilgili makamlardan onayl� 'Seyahat �zin Belgesi' zorunlu olacak. Kontrol s�ras�nda bu belgeyi ibraz edemeyenlerin seyahatleri iptal edilecek ve bilet �cretleri iade edilmeyecek. Yolcular�n gara gelmelerinden trene binmelerine kadarki s�re�te de sosyal mesafeyi korumalar� amac�yla ilgili personel taraf�ndan denetlenmeleri sa�lanacak.

  TCDD Ta��mac�l�k, mart ay�nda korona vir�s� salg�n�yla m�cadele kapsam�nda �ehirleraras� seyahatlerin k�s�tlanmas�n�n ard�ndan YHT seferlerini durdurmu�tu. TCDD Ta��mac�l�k; YHT, ana hat ve b�lgesel trenlere ait biletlerin isteyenlere kesintisiz olarak iade edilece�ini, abonman kartlarda kullan�lmayan k�s�mlara ait �cretin verilece�ini belirtmi�ti. 

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap