Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yatsı namazında vitir kılmak zorunlu mu

  1 ziyaretçi

  yatsı namazında vitir kılmak zorunlu mu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Son dakika: Vitir namazında kunut duaları yerine ne okunur? Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Kaç Rekattır, Faziletleri Nelerdir?

  Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Zorunlu Mudur?

  Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır? Vitir Namazı Zorunlu Mudur?

  Müslümanlar oruçlarını açtıktan sonra vitir namazlarını kılmaktadır. Bu nedenle vitir namazının nasıl kılınacağı günümüzde en çok araştırılan konulardan birisi olmaktadır.

   Vitir Namazı Nedir, Nasıl Kılınır?

   Vitir namazı yatsı namazından sonra kılınan bir namaz olup Hanefilere göre üç rekatlı vacip namazıdır. Vitir namazı kılınırken her rekatında Fatiha suresi ve devamında bir sure veya birkaç ayet okunmaktadır. İkinci rekatın sonunda ise oturularak sadece tahiyyat duası okunmaktadır. 

   Vitir namazının üçüncü rekatında Fatiha ve bir sure veya birkaç ayet okunarak kıraat tamamlandıktan sonra eller kulaklara kadar kaldırılır, tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

    Vitir Namazı Zorunlu mudur?

   Vitir namazı vacip namazıdır ve yatsı namazı kılındıktan sonra sabah vakti gelinceye kadar herhangi bir samanda kılınmaktadır. Fakat uyanabilecek olan kişilerin vitir namazını gece sonunda, yani imsak vaktinden bir süre önce kılınması daha fazilet olduğu bilinmektedir. 

   Namazların vaktinde kılınmaması durumuna kaza adı verilmektedir. Vitir namazı da zamanında kılınamayabilir. Vaktinde kılınamamış olan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vacip olmaktadır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnet olmaktadır. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Vitir namazı nasıl kılınır ve niyet edilir? Vitir namazı nedir, kaç rekat ve farz mıdır? (Diyanet)

  Vitir namazı nasıl kılınır ve niyet edilir? Vitir namazı nedir, kaç rekat ve farz mıdır? (Diyanet)

  Vitir namazı, 5 vakit namaz içerisinde, Hanefi mezhebine göre yatsı namazının ardından sabah namazına kadar kılınabilen namaz olarak bilinmektedir. Gece namazlarının sonuncusu olan vitir namazı, üç rekat olarak kılınabilmektedir. Peki, Vitr namazı nasıl kılınır? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vitr namazı hakkında verdiği bilgiler

  Vitir namazı nasıl kılınır?

  Vitir namazının her rekâtında Fatiha suresi ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunur. İkinci rekâtın sonunda oturularak sadece Ettehiyyatü duası okunur. Üçüncü rekâtta kıraat tamamlandıktan (Fâtiha ve ardından bir sûre ya da birkaç âyet okunduktan) sonra eller kulaklara kadar kaldırılarak tekbir alınır ve kunut duaları okunur.

  Vitir namazı için nasıl niyet edilir?

  Niyet ettim Allah rızası için bugünkü üç rekatlık vacip vitir namazımı kılmaya şeklinde niyet edilebilir.

  Vitir namazı nedir ve neden kılınır?

  Vitr namazı, gece namazlarının sonuncusu olarak kılınan namazdır.

  Sözlükte vitr/vetr bir, üç, beş gibi tek sayı anlamına gelir. Hz. Peygamber’in, “Allah tektir, teki sever” sözünde de (Müslim, “Zikir”, 5) vitr bu anlamdadır. Vitr arefe gününü ifade etmek üzere de kullanılır. Kelime Kur’an’da sözlük anlamıyla bir âyette (el-Fecr 89/3) “şef’” (çift) kelimesiyle birlikte vetr şeklinde geçer. Resûl-i Ekrem, “Allah -ziyade olarak- size bir namaz verdi; o sizin için kırmızı develerden daha hayırlıdır, o vitirdir; Allah onu sizin için yatsı ile fecrin doğuşu arasına koydu” sözleriyle (Ebû Dâvûd, “Vitir”, 1; Tirmizî, “Vitir”, 1) vitri önemle tavsiye etmiştir.

  Vitir namazının vâcip olduğu konusunda Ebû Hanîfe’nin görüşü Hanefî kaynaklarında, “Allah size bir namaz ilâve etti, o da vitirdir” hadisi (Müsned, VI, 7) ve Resûl-i Ekrem’in üç defa vurgulayarak söylediği, “Vitir gereklidir, kim vitir kılmazsa bizden değildir” sözüyle (Müsned, V, 357; Ebû Dâvûd, “Vitir”, 2) temellendirilmiştir.

  Peygamber Efendimiz vitir namazını gecenin oldukça ilerleyen bir vaktinde kılmış olmaktadır. Nitekim o, vitir namazının, sabah namazının vaktinin girmesinden önce mutlaka kılınmasını istemiş, Hz. Âişe de, “Sabah namazına kadar uyuyup kalacağından endişe eden kimse vitir namazını uyumadan önce kılsın, gecenin sonunda uyanabileceğini düşünen de vitir namazını ertelesin.” demiştir.

  Vitir namazı kaç rekat kılınır?

  Hadislerde, gece namazlarının sonuncusu olarak vitrin birden on bire kadar tek rek‘atlı kılınması tavsiye edilmiş, geceleyin kılınan nâfile namazları, sona eklenen bir rek‘atla tek rek‘atlı hale getirdiği için bu isimle anılmıştır (Buhârî, “Vitir”, 1).

  Meşruiyeti, önemi, vakti, rek‘at sayısı ve sonunda kunut okunması gibi konularda Resûlullah’ın uygulamalarını yansıtan pek çok hadis vardır.

  Ebû Hanîfe’ye göre vitrin vakti yatsının vaktiyle aynı olmakla birlikte ondan ayrı bir namazdır, ancak eda sırası (tertip) bakımından yatsıdan sonraya konmuştur; yatsı kılınmadan önce edası câiz değildir. Bununla birlikte unutarak vitri yatsıdan önce kılan yahut vitri kıldıktan sonra yatsıyı abdestsiz kıldığını farkeden kimsenin daha önce kıldığı vitir namazı geçerli sayılır.

  Vitir namazı farz mıdır?

  Vitir namazı, yatsı namazından sonra kılınan, Hanefîlere göre üç rekâtlı vacip bir namazdır. Diğer mezheplere göre ise vitir namazı kılmak sünnettir (İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 591-594).

  Vitir namazı ne zaman kılınır ve ne zamana kadar kılınabilir?

  Vacib olan bu namaz yatsı namazı kılındıktan sonra sabah namazının vakti girinceye kadar herhangi bir zamanda kılınabilir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.), “Vitir namazını yatsı namazı ile tan yerinin ağarması arasında kılın” (Ebû Dâvûd, Vitir, 1; Tirmizî, Salât, 220; İbnü’l-Hümam, Feth, I, 426) buyurmuştur. Uyanabilecek olan kimsenin vitir namazını gecenin sonunda, yani imsak vaktinden bir müddet önce kılması daha faziletlidir (Müslim, Salâtü’l-müsafirîn 162; Tirmizî, Salât, 222). Ancak uyanamayacağına dair endişe taşıyan kimsenin, vitir namazını uyumadan önce kılması uygun olur. Vaktinde kılınamayan vitir namazının daha sonra kaza edilmesi vaciptir (İbnü’l-Hümâm, Feth, I, 426).

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Vitir namazını kılmada gevşek davranmak

  Vitir namazını kılmada gevşek davranmak

  Allah’a hamd olsun.

  Vitir namazı alimlerin cumhuruna göre müekked bir sünnettir ancak bazı fıkıh alimleri onu vacip görmüştür.

  Bu bağlamda aşağıdaki hadis vitir namazı vacip olmadığına dair bir delildir.

  Talha bin Ubeydullah Radiyallahu anhu şöyle dedi: Bir adam Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’e gelip şöyle dedi: Ey Allah’ın resulü! Allah’ın bana farz kıldığı namazlardan haber ver: Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle dedi: “ Beş vakit namaz, ancak kendin gönüllü olarak kılmak istersen kılabilirsin” Muslim’in rivayetine göre “gündüz ve gecede beş vakit namaz” adam bunlardan başka bir şey var mı? Rasulullah hayır dedi ancak gönüllü olarak kılmak istersen o başka. [1]

  Nevevi Rahimehullah şöyle dedi: “Bu hadisten anlaşıldığına göre vitir namazı vacip değildir.”

  İbn Hacer Fethul bari kitabında şöyle dedi: “ Bu hadisten anlaşıldığına göre gece ve gündüzde beş vakitten başka bir şey farz değildir. Bu hadis Vitir’i veya sabah namazı sünnetine vacip diyenlerin aleyhine bir delildir.

  Bununla birlikte vitir namazı sünnetlerin en müekkedlisidir. Nitekim Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem başka bir hadiste kılınmasıdan dair emretmiştir.

  Ebu said el Hudri Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “Sabahlamadan Vitir namazı kılın”[2]

  Ali Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle demiştir: “ Ey Kur’ân ehli, vitiri kılın, nitekim Allah vitiri sever”[3]

  Böylece Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem’in yaptığı gibi hem ikamet halinde hemde yolculukta bu sünnete riayet etmek gerekir.

  İbn Ömer Radiyallahu anhu’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem yolculukta, binek nereye yöneldiğine bakılmaksızın eğilerek farzlar hariç diğer namazları kılardı vitiri de bineğin üzerinde kılardı.

  İbn Kudame Rahimehullah şöyle dedi: “Vitir vacip değildir. İmam Malik ve Şafii bu görüşteler. Ebu Hanife: vacip olduğunu söylemiştir. İmam Ahmed şöyle dedi: her kim Vitir kasıtlı bir şekilde terk ederse o kötü bir adamdır ve onun şahitliği kabul edilmez.

  İmamın amacı Vitir ile ilgili gelen hadislere istinaden ve teşvik babından sünnetin müekkedliğine dikkat çekmek için böyle demiştir. [4]

  Daimi Fetva Kurulu alimlerin’e Vitir namazı vacip mi ? bir gün kılan bir gün bırakan kişi sorumlu tutulur mu? Diye sorulduğunda şöyle cevap verdiler: “ vitir namazı müekked bir sünnettir. Mümin olan kimse buna riayet etmesi gerekir. Bir gün kılıp diğer gün bırakan kişi sorumlu tutulmaz. Ancak sürekli kılınması için tavsiye edilir, şayet kaçırırsa gündüz vaktinde ikişer olarak kılması meşrudur. Çünkü sallallahu aleyhi vesellemböyle yapardı.

  Zira Aişe Radiyallahu anha’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi vesellem uyku veya hastalıktan dolayı Vitiri kılmadığında gündüzleri on iki rekat namaz kılardı. Böylece her gece kendine beş rekat vitir olarak kılan kimse bunu kaçırdığı zaman gündüzleri altı rekat kılması meşrudur. İkişer ikişer kılar ve heriki rekatta selam verir. Aynı şekilde şayet üç kılıyorsa gündüz dört kılsın. Yedi kılıyorsa sekiz kılsın. [5]

  En doğrusunu Allah bilir.

  Yazı kaynağı : islamqa.info

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap