Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yatırım fonu teminat değeri halka arz

  1 ziyaretçi

  yatırım fonu teminat değeri halka arz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teminatlar

  Bazı devletlerde, izleyen sayfalardaki bilgilere erişim kanunen sınırlandırılmış olabilir.

  Erişmeye çalıştığınız Taslak İzahname'nin elektronik versiyonu, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Sermaye Piyasası Kurulu") onayına sunulmuştur ve Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Mavi") tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hüküm ve koşullar uyarınca bu internet sitesinde ve bu bilgilere güvenerek karar alınmaması temelinde, Türkiye'de yerleşik yatırımcılar olmak üzere yatırımcıların erişimine sunulmuştur.

  Avrupa Ekonomik Alanı'nda, bu dokümanlar sadece Avrupa Ekonomik Alanı'na üye ülkelerdeki, İzahname Direktifi (Prospectus Directive) (Directive 2003/71/EC) 2(1)(e) maddesi uyarınca nitelikli yatırımcı sayılan kişilere ("Nitelikli Yatırımcılar") hitaben düzenlenmiştir. Buna ek olarak, bu dokümanlar, Birleşik Krallık'ta sadece 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Pazarlar (Finansal Promosyon) Kanunu'na ilişkin 2005 tarihli Talimatı'nın ("Talimat") (Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) 19(5) maddesi kapsamındaki yatırımlara ilişkin profesyonel deneyimi olan Nitelikli Yatırımcılar'a veya Talimat'ın 49(2)(a)-(d) maddesi kapsamındaki yüksek net değeri haiz tüzel kişilere veya sair surette hukuken iletilen kişilere (tüm bu kişiler hep birlikte "ilgili kişiler" olarak anılacaktır) hitaben düzenlenmiş olup, sadece onlara dağıtılacaktır. Dokümanların ilgili olduğu herhangi bir yatırım veya yatırım faaliyeti, sadece Birleşik Krallık‘taki ilgili kişilere ve Birleşik Krallık dışındaki herhangi bir Avrupa Ekonomik Alanı üyesi ülkesindeki Nitelikli Yatırımcılar'a açıktır ve sadece söz konusu kişilerce işleme konu edilebilir. İlgili menkul kıymetler yasaları uyarınca herhangi bir muafiyete tabi olmadığı sürece, ilgili Menkul Kıymetler doğrudan veya dolaylı olarak Avustralya'da, Kanada'da, Japonya'da, Suudi Arabistan'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde veya konuya dair yasal düzenlemenin ihlaline yol açacak ya da tescili gerektirecek başkaca bir devlette veya söz konusu ülkelere hitaben arz edilemez, satılamaz, yeniden satışa tabi tutulamaz, teslim edilemez veya dağıtıma tabi tutulamaz.

  İzleyen sayfalarda yer alan bilgiler, herhangi bir satış teklifi veya satın alma üzere teklifte bulunmaya teşvik olarak nitelendirilemeyeceği gibi; söz konusu menkul kıymetler, bu türden arz, pazarlama veya satışlarının, tescilden veya tescilden ya da vasıflandırmadan muafiyet muamelesinden önce yasaya aykırı addedileceği herhangi bir devlette satışa konu edilmeyecektir.

  Bu bilgiler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde menkul kıymet satışı teklifi niteliği taşımamaktadır. 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu (US Securities Act of 1933) uyarınca, menkul kıymetler, tescil edilmedikçe veya tescilden muaf olmadıkça, Amerika Birleşik Devletleri'nde satılamaz veya halka arz edilemez. İzleyen sayfalarda söz edilen menkul kıymetler 1933 tarihli Birleşik Devletler Menkul Kıymetler Kanunu kapsamında tescil edilmemiştir ve edilmeyecektir. Bu menkul kıymetler Amerika Birleşik Devletleri'nde halka arz edilmeyecektir.

  Aşağıda bulunan “Devam” tuşuna basarak (i) Avustralya, Kanada, Japonya ya da Suudi Arabistan 'da veya Amerika Birleşik Devletleri'nde mukim olmadığınızı ya da şu anda Avustralya, Kanada, Japonya, Suudi Arabistan ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunmadığınızı ve (ii) Türkiye dışında bulunan birine takip eden sayfalarda bulunan hiçbir bilgiyi iletmeyeceğinizi ya da başka bir şekilde paylaşmayacağınızı beyan ve taahhüt etmektesiniz.

  Taslak İzahname, [●] tarihi itibariyle en güncel bilgileri ihtiva etmektedir. Taslak İzahname halen Sermaye Piyasası Kurulu tarafından incelenmektedir ve henüz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanmamış veya onaylanmamıştır. Menkul Kıymetler'e ilişkin Türkiye'deki herhangi bir yatırım kararı Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili yayımını ve onayını takiben verilmeli ve yatırımcıların bu kararları, İzahname bazında yaptıkları incelemelere dayanmalıdır.

  "Bilgileri görmeye yetkiniz yoksa ya da ilgili bilgiyi görme izniniz olup olmadığı konusunda tereddüdünüz varsa, internet sitesinden çıkmak için lütfen buraya basınız."

  Yazı kaynağı : www.isyatirim.com.tr

  İş Bankası Keyfi Teminat Bozumu

  Yatırım Fonu

  Viop Teminat Değişikliği & Halka Arz & Prosedürler - Ata Yatırım

  Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 - 4 Haziran 2021 tarihlerinde 9,72 TL sabit fiyat ile halka arz edilecektir.

  Halka arz talep toplama işlemi, 4 Haziran Cuma Günü 17.00 itibariyle sonlanacaktır.

  Halka arza katılımla ilgili detaylı bilgi almak için 0212 310 60 60 numaralı telefonumuzdan bizi arayabilirsiniz.

  İzahname                           

  Hukukçu Raporu               

  İç Yönerge           

  Fiyat Tespit Raporu

  Bağımsız Denetçi Raporu 2018                     

  Bağımsız Denetçi Raporu – 2  

  Esas Sözleşme    

  Değerleme Raporu           

  Sorumluluk Beyanı          

  Sorumluluk Beyanı – 2    

  Sorumluluk Beyanı – 3    

  Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu                 

  Teknik Değerlendirme Raporu                      

  Yazı kaynağı : atayatirim.com.tr

  Halka Arz

  Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Eksun Gıda” veya “Şirket”) 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde halka arz edilecektir.

  Halka Arza İlişkin Bilgiler

  Eksun Gıda’nın birincil halka arzının talep toplaması 15-16-17 Mart 2023 tarihlerinde 3 (üç) iş günü boyunca yapılacaktır.

  Eksun Gıda’nın çıkarılmış sermayesinin 49.957.498 TL’den 70.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 20.042.502 TL nominal değerli 20.042.502 adet B grubu payın halka arz edilmesiyle Şirket’in halka açıklık oranı %28,63 olacaktır.

  Brüt halka arz gelirinin %20’u kadar bir tutar fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında payların Borsa’da işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca kullanılacaktır.

  Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın satış fiyatı 48,90 TL olarak belirlenmiştir.

  Halka arz edilecek toplam 20.042.502 TL nominal değerli payların;

  gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır.

  Halka Arz İşlem Kanalları

  Halka Arz işlemlerinizi;

  Halka arza katılabilmek için hisse senedi hesabınızın olması gerekmektedir. Hisse senedi hesabınızı Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi ve tüm Yapı Kredi şubelerinden kolayca açabilirsiniz.

  Yapı Kredi müşterisi olmak için tıklayınız.

  Talep Toplamaya İlişkin Bilgiler

  Halka arzda satış, Yapı Kredi Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nde tanımlanan “Sabit Fiyat ile Talep Toplama” ve “En İyi Gayret Aracılığı” yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

  Şirket paylarının halka arzında talepte bulunabilecek yatırımcı grupları:

  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar, ve Şirket Çalışanları sadece Yapı Kredi Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

  Halka arza yatırımcıların; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları tahsisat gruplarından sadece birine dâhil olacak şekilde başvurması esastır.

  Teminat tutarlarının hesaplanmasında, kullanılan menkul kıymetin asgari adet, adet katları ve birim tutarları dikkate alınarak, teminat gösterilen menkul kıymet adedi asgari adedin altında kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kıymet için belirtilen katların dışında bir adet oluşmayacak şekilde yukarı yuvarlama yapılabilecektir.

  Her bir tahsisat grubuna dağıtım, aşağıda belirtilen şekilde kendi içinde ayrı ayrı yapılacaktır:

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Lideri ve Şirket’in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir. Yapı Kredi Yatırım, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisindeki yatırımcının talebini kabul edip etmemekte serbest olacaktır.

  Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara Dağıtım: Her bir Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı’ya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım’ın önerileri de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir.

  Şirket Çalışanlarına Dağıtım: Eşit dağıtım yöntemine göre yapılacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılır. Bu şekildeki dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam olunur. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılır ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulur. Dağıtım hesaplamalarında küsurat ortaya çıkması durumunda, küsurat tama iblağ edilerek talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında, Konsorsiyum Lideri ve Şirket’in uygun gördüğü şekilde dağıtım yapılır.

  Tüm yatırımcı gruplarına dağıtım yapılırken, dağıtım sonucu ortaya çıkan miktarlar alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecek, ortaya çıkan miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak listeden çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi tutulacaktır.

  Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Yapı Kredi Yatırım ve Şirket’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.

  Yapı Kredi Yatırım, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde dağıtım listelerini, her bir tahsis grubu için ayrı ayrı kesinleştirerek Şirket’e verecektir. Şirket, dağıtım listelerini en geç kendisine teslim edilen gün içerisinde onaylayacak ve onayı Yapı Kredi Yatırım’a bildirecektir.

  Gerekli Teminat Tutarı = Talep Bedeli / İlgili Kıymet için Tabloda Belirtilen Teminat Katsayısı

  Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

  Şirket Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu için toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam pay adedinden az veya eşit olduğu durumlarda, talebi bilgi eksikliğinden iptal edilmemiş bu gruptaki tüm yatırımcılara 1 adet pay dağıtılacaktır.

  Şirket Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubu toplam yatırımcı sayısının bu yatırımcı grubuna dağıtılacak toplam pay adedinden fazla olduğu durumlarda ise hangi yatırımcılara birer adet pay dağıtılacağına Konsorsiyum Lideri’nin önerileri dikkate alınarak, Şirket tarafından Kurul’un II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin 19. maddesinde yer alan eşit ve adil davranılması esası gözetilerek karar verilecektir.

  Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımlarında bulunmayan yatırımcıların, Şirket Çalışanları ve Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

  Şirket tarafından Yapı Kredi Yatırım’a talep toplama başlangıcı öncesinde iletilen Şirket Çalışanları listesinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve Konsorsiyum Lideri’nden talep giren yatırımcıların hepsi Şirket Çalışanları tahsisat grubunda değerlendirilecektir. Bu sebeple hem Konsorsiyum Lideri’nden hem de başka aracı kurumlardan talepte bulunan Şirket Çalışanları’nın Konsorsiyum Lideri haricinde başka aracı kurumlardan girmiş oldukları talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları grubu için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyeleri’nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa, Yapı Kredi Yatırım tarafından karar verilecektir.

  Ancak, talep toplama süresi sonunda ilgili yatırımcı gruplarına tahsis edilen tutarı karşılayacak miktarda talep gelmemiş ise; mükerrer talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı 2’nci talep tutarları da dikkate alınabilecektir. İlgili yatırımcı grubuna tahsis edilen tutarın tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı gruplarında öncelikle, İzahname'nin 25.1.3.2 (a) maddesinde belirtilen şekilde (her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Yapı Kredi Yatırım'ın önerilerini de dikkate alınarak Şirket tarafından karar verilecektir) nihai talep adedi belirlenecektir.

  Halka arz dokümanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.ykyatirim.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap