Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yasin suresi kaçıncı sayfadadır

  1 ziyaretçi

  yasin suresi kaçıncı sayfadadır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yasin Suresi Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfadadır?

  Yasin Suresi Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfadadır?

  Yasin suresini okumak ve ezberlemek için Kuran-ı Kerim'de hangi sayfada va kaçıncı cüzde olduğunu bilmek gerekmektedir. 

  Yasin Suresi Hangi Cüzde ve Kaçıncı Sayfadadır? 

  Yasin suresi Kuran-ı Kerim'de 22 ve 23.cüzlerde yer almaktadır. Sayfa olarak ise 439. sayfada bulunmaktadır. Yasin suresini okumak ve ezberlemek için 22. ve 23.cüzler arasında bulunan Yasin suresini kolaylıkla bulmak mümkündür. 

  Yasin suresini okumanın faziletleri ve faydalarına erişebilmek için Arapça okunuşundan okuyarak aynı zamanda anlamlarını da öğrenerek okumak faziletlerine erişebilmek için önemli olmaktadır. 

  Kuran-ı Kerim'in kalbi olan Yasin suresi isteklerin ve dileklerin kabulüne vesile olan bir sure olduğu gibi kişinin dünyevi ve uhrevi ihtiyaçlarını gidermeye de vesile olan bir suredir. Her türlü istek ve dilek için okunabildiği gibi ölmüşlerin ruhları için de okunmaktadır. 

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yasin Suresi Kuran-I Kerim'de Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfadadır?

  Yasin Suresi Kuran-I Kerim'de Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfadadır?

  Yasin Suresi, Kuran-ı Kerim'de herkes tarafından bilinen bir suredir. Arapça bir kelimedir. Adını surenin başlangıcı olan Ya-sin kelimesinden alır.

  Yasin Suresi Kuran-ı Kerim'de Hangi Cüzde ve Kaçıncı Sayfadadır?

  Yasin Suresi, Müslümanlara indirilen Kuran-ı Kerim'de yer alan bir suredir. Faziletleri oldukça fazla olan bu sure Kuran-ı Kerim'in kalbi olarak bilinir. Toplamda 83 ayetten oluşur. Kuran-ı Kerim'in 36. suresidir. Sayfa sayısı olarak ise 439. sayfada başlamaktadır. Surenin tamamı 6 sayfadan oluşmaktadır. Ancak basım durumuna göre değişiklik gösterebilir. Yasin Suresi Kuran-ı Kerim'de 22. ve 23. cüzlerde yer alır. Bu sure Müslümanlar tarafından devamlı okunması gereken en faziletli surelerden biridir.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yasin Suresi kaçıncı cüz? Yasin Suresi hangi cüzde yer alıyor? Yasin Suresi hangi sayfada? Sayfa sayısı kaç?

  Yasin Suresi kaçıncı cüz? Yasin Suresi hangi cüzde yer alıyor? Yasin Suresi hangi sayfada? Sayfa sayısı kaç?

  Kuranı Kerim'de sayfa sayısı en çok karıştırılan surelerden birisi Yasin suresidir. Kuran okumak isteyenler Yasin suresini hızlı bir şekilde bulmak istiyorlar. Şimdi sizlere Yasin Suresinin kaçıncı cüzde ve kaçıncı sayfada olduğunu yazalım.

  Mekke döneminde inmiştir. 83 âyettir. Sûre, adını ilk âyeti oluşturan "Yâ-Sîn" harflerinden almıştır. Sûrede başlıca insanın ahlâkî sorumlulukları, vahiy, Hz. Peygamber'i yalanlayan Kureyş kabilesi, Antakya halkına gönderilen peygamberler, Allah'ın birliğini ve kudretini gösteren deliller, öldükten sonra dirilme,hesap ve ceza konu edilmektedir.

  Yasin Suresi, Kuran'ı Kerim'de 22. ve 23. cüzde bulunmaktadır. Yasin Suresi'nin ilk 2 sayfası 22. cüzde yer alırken diğer 4 sayfası ise 23. cüzde yer alıyor. Yani şu şekilde;

  Yasin Suresi 1. sayfa : 22. cüzün 19. sayfasındadır. (22. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 2. sayfa : 22. cüzün 20. sayfasındadır. (22. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 3. sayfa : 23. cüzün 1. sayfasındadır. (23. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 4. sayfa : 23. cüzün 2. sayfasındadır. (23. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 5. sayfa : 23. cüzün 3. sayfasındadır. (23. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 6. sayfa : 23. cüzün 4. sayfasındadır. (23. cüzde yer alıyor)

  Yasin Suresi 439. sayfadadır. Yasin Suresi toplamda 6 sayfadır.

  Ek olarak bazı Kuran'larda yayın evlerinin basımından dolayı sayfa sayısında 1-2 sayfa oynama olabiliyor. Mesela bazı Kur'an-ı Kerim'lerde Yasin Suresinin 1. sayfası 441. ve 437. sayfada yer alıyor. Dediğimiz gibi bu durum yayınevlerinin basım farkından dolayı oluyor. Diyanet'in resmi sitesinde ise 439. sayfada yer alıyor.

  Yasin Suresi Kuran-ı Kerim'in 439, 440, 441, 442, 443 ve 444. sayfalarında bulunmaktadır. Yasin Suresi toplamda 6 sayfadır. İlk sayfası aşağıdaki gibidir.

  Yasin Suresi kaçıncı cüz? Yasin Suresi hangi cüzde yer alıyor? Yasin Suresi hangi sayfada? Sayfa sayısı kaç?

  Mushaftaki sıralamada otuz altıncı, iniş sırasına göre kırk birinci sûredir. Cin sûresinden sonra, Furkan sûresinden önce Mekke'de inmiştir. Yerinde açıklanacak bir sebeple 12. âyetin Medine'de indiğini ileri sürenler de olmuştur.

  Hz. Muhammed aleyhisselâmın hak peygamber olduğu ona indirilen Kur'an deliliyle desteklenerek açıklanır; başka peygamberlerin tevhid mücadelelerinden bir kesit verilerek bu uğurda büyük sıkıntılara katlanan Resûl-i Ekrem ve ona tâbi olanlar teselli edilir. Allah Teâlâ'nın birlik ve kudret delillerine ve evrendeki yaratılış sırlarına dikkat çekilerek öldükten sonra dirilme gerçeği ve bunun sonuçları üzerinde durulur. Râzî'nin belirttiği üzere bu sûrenin, İslâm inançlarının üç temel umdesinin (Allah'ın birliği, peygamberlik ve âhiret) en güçlü delillerle işlenmesine hasredildiği söylenebilir. Şöyle ki: 3. âyette –devamındaki delillerle teyit edilerek– peygamberlik müessesesi üzerinde durulmuş; müteakip âyetlerde Allah'ın birliği ve eşsiz gücü, öldükten sonra dirilmenin ve ilâhî huzurda yargılanmanın kaçınılmazlığı ortaya konmuş, son âyette de yine bu iki nokta (vahdâniyet ve haşir) özetlenmiştir. Kur'an'dan bu ölçüde de olsa nasibini alan kimse artık kalbinin payı olan imanı elde etmiş demektir ki bunun tezahürleri de diline ve davranışlarına yansıyacaktır (XXVI, 113).

  Hadis kaynaklarında Hz. Peygamber'den Yâsîn sûresinin faziletine dair nakledilmiş sözler yer alır. Bunlardan biri şöyledir: "Her şeyin bir kalbi vardır; Kur'an'ın kalbi de Yâsîn'dir" (Tirmizî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 7; Dârimî, "Fezâilü'l-Kur'ân", 21; krş. Müsned, V, 26. Diğer bazı rivayetler için bk. Şevkânî, IV, 410-411). İbn Abbas'ın da –bu sûrenin son âyeti hakkında– "Yâsîn'in ve onu okumanın niçin bu kadar faziletli olduğunu bilmiyordum; meğer bu âyetten dolayı imiş" dediği nakledilir (Zemahşerî, III, 294-295). Hadislerin sıhhat durumu tartışmalı olmakla beraber, öteden beri İslâm âlimleri Resûlullah'ın bu sûreye özel bir ilgi gösterdiği kanaatini taşımışlar ve müslümanlar da Kur'an tilâvetinde ona ayrı bir yer vermişlerdir. Bu sebeple Yâsîn sûresi için özel tefsirler kaleme alınmıştır (Ölülere Yâsîn okunmasıyla ilgili hadiste "ölmek üzere olanlar"ın kastedildiği kanaati hâkim olmakla beraber, bunu öldükten sonra veya ölünün kabri başında okunacağı şeklinde anlayanlar da vardır, bk. Elmalılı, VI, 4004).

  Yazı kaynağı : www.haberler.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap