Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yasak elma 87 bölüm full izle fox tv

  1 ziyaretçi

  yasak elma 87 bölüm full izle fox tv bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yasak Elma Dizisi 87 Bölüm | FOX

  Yasak Elma - 87. Bölüm Özeti| FOX

  Yasak Elma - 87. Bölüm Özeti| FOX

  Yıldız, Çağatay’ın gözünde kendini aklamaya çalışırken, bir yandan da Hasan Ali’yle oğlunun arasını düzeltmeye çabalar. Feride, Yıldız’ı ilk gördüğü andan itibaren sevmemiştir ve oğlunu bu konuda doldurur. Çağatay’ın ciddi bir ilişki istememesi Yıldız’ın geri adım atmasına sebep olur.

  Yasak Elma yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'de FOX'ta!

  Yazı kaynağı : www.fox.com.tr

  Yasak Elma 87. b�l�m yay�nda! Yasak Elma 87.b�l�m izle!

  Yasak Elma 87. b�l�m yay�nda! Yasak Elma 87.b�l�m izle!

  Yasak Elma 87. b�l�m� ile FOX TV ekranlar�nda yay�nland�. Dizi kadrosunda b�y�k de�i�iklik ya�anan Yasak Elma 87. b�l�mde; Y�ld�z, �ahika ve Ender'e gelen 'Ne yapt���n�z� biliyorum' yaz�l� mesaj ���n� de �ok edecektir. �te yandan Y�ld�z'�n �a�atay'� etkilemek i�in s�rekli bahanelerle kap�s�na gitmesi izleyiciyi g�l�msetti. Peki yeni b�l�m fragman� yay�nland� m�? ��te ka��ranlar i�in Yasak Elma 87.B�l�m �zleme linki ve Yasak Elma son b�l�m �zeti.

  Yasak Elma 87. b�l�m�yle FOX Tv ekranlar�nda izleyici ile bulu�tu. Ba�rollerinde �evval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Berk Oktay, Erdal �zya�c�lar ve G�lenay'�n yer ald��� Yasak Elma 87.b�l�mde; Y�ld�z, �a�atay’�n g�z�nde kendini aklamaya �al���rken, bir yandan da Hasan Ali’yle o�lunun aras�n� d�zeltmeye �abalar. Aksiyonun h�z kesmedi�i dizi Yasak Elma 87.b�l�m� izlemek isteyenler a�a��daki ba�lant�dan ula�abilirler.

  YASAK ELMA 87. B�L�M �ZLE

  YASAK ELMA 88. B�L�M FRAGMANI ���N TIKLAYINIZ

  Yasak Elma 87.b�l�mde; Y�ld�z, �a�atay’�n g�z�nde kendini aklamaya �al���rken, bir yandan da Hasan Ali’yle o�lunun aras�n� d�zeltmeye �abalar.

  T�rl� bahanelerle �a�atay'�n kap�s�n� �alarak ona ilgi duydu�unu a��k�a belli eder. �a�atay'�n annesi Feride, Y�ld�z’� ilk g�rd��� andan itibaren sevmemi�tir ve o�lunu bu konuda doldurur. �a�atay’�n ciddi bir ili�ki istememesi Y�ld�z’�n geri ad�m atmas�na sebep olur.

  �ahika, Mert ile birlikte bir plan yaparak Hasan Ali Kuyucu'yu yak�n markaj�na almaya �al���r. Hasan ise "Bir g�n gelecek bu �irkette ne �ahika han�m kalacak ne de Ender." s�zleriyle asl�nda onlara g�venmedi�ini a��k�a belli ediyor.

  �te yandan �ahika, Ender ve Y�ld�z'a ayn� anda gelen ��pheli bir mesaj ���n� de pani�e sevk ediyor. Bu mesaj� atan ki�i kim?

  YASAK ELMA YEN� B�L�M FRAGMANI ���N TIKLAYINIZ

  YASAK ELMA D�Z�S� SON B�L�MDE NELER OLDU?

  Yasak Elma son b�l�mde; Halit’in vefat�ndan sonra herkes da��lm��t�r. Polisin sorguya ald��� Y�ld�z, Ender ve �ahika a��z birli�i yaparak bu i�ten de s�yr�lmay� ba�arm��t�r.

  Halit'in �l�m�yle birlikte; Y�ld�z istediklerini alamaman�n derdine d��m��ken, Ender ve �ahika �irketteki yeni olu�uma ayak uydurmaya �al���rlar.

  Hasan Ali Kuyucu, Argun Holding’in yeni orta��d�r ve ne yaz�k ki, geldi�i yerin kar���kl���ndan haberi yoktur. Y�ld�z ise hayal etti�i sakin ve d�zenli hayat� yeni tan��t��� �a�atay’da bulaca��n� san�r.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap