Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yasak elma 115 bölüm full izle fox tv canlı

  1 ziyaretçi

  yasak elma 115 bölüm full izle fox tv canlı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yasak Elma Dizisi 115 Bölüm | FOX

  Yasak Elma Dizisi 115. Bölüm 1. Fragmanı | FOX

  Yasak Elma

  Yasak Elma 115. b�l�m izle (YEN� B�L�M) FOX TV HD canl� yay�n

  Yasak Elma 115. son b�l�m full izle FOX Tv! Yasak Elma 115. b�l�m izle!

  Yasak Elma 115. son b�l�m full izle FOX Tv! Yasak Elma 115. b�l�m izle!

  Yasak Elma 115. b�l�m�yle izleyenlerini yine ekran ba��na kilitledi. Fox Tv'nin entrika kas�rgas� estiren dizisi Yasak Elma 115. son b�l�mde Y�ld�z, adlat�lm�� olman�n verdi�i k�zg�nl�kla �a�atay ve Kumru'dan ayr� ayr� intikam almak i�in harekete ge�er. Peki son b�l�mde neler ya�and�? ��te ka��ranlar i�in Yasak Elma 115.b�l�m �zleme linki ve son b�l�mde ya�ananlar. Yasak Elma 115. b�l�m full izle FOX Tv!

  Ba�rollerinde �evval Sam, Eda Ece, Berk Oktay, Ece Dizdar, Yasmin Erbil, Biran Damla Y�lmaz ve Murat Aygen'in yer ald��� Yasak Elma 115.B�l�m �zleme linki sizlerle...

  YASAK ELMA 115. SON B�L�M FULL �ZLE FOX TV!

  YASAK ELMA SON B�L�MDE YA�ANANLAR

  FOX TV ekranlar�n�n en sevilen dizilerinden olan Yasak Elma, yeni b�l�m� ile ekrana geldi.

  �nceki b�l�mde Y�ld�z, �a�atay'�n kendisini Kumru ile aldatt���n� ��renmi�ti.

  Yasak Elma 115. b�l�mde Y�ld�z, ihanete u�rad���n� ��rendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacakt�r.

  �nce evin kap�s�na kadar gidip tam kap�y� �alacakken vazge�en Y�ld�z, �a�atay ve Kumru'dan ayr� ayr� intikam almak i�in harekete ge�er. Y�ld�z'�n plan� ne?

  Kumru'nun babas� Do�an, Y�ld�z'�n farkl� davranmas�ndan dolay� her �eyi biliyor olabilece�inden ��phelenir. Kumru ve Do�an'� yeme�e �a��ran Y�ld�z, uydurma bir hikaye ile intikam plan�ndan bahseder.

  Ender ise Do�an'la yak�nla�t��� s�rada beklenmedik bir s�rprizle kar��la��r. Sabah Do�an'�n evine giden Ender, onun kar�s� Arzu ile kar��la��r.

  �NCEK� B�L�MDE NE OLMU�TU?

  Yasak Elma'n�n son b�l�m final sahnesinde ise, e�i �a�atay'� takip eden Y�ld�z beklemedi�i bir darbe ald�. Y�ld�z, �a�atay'� sevgilisiyle yakalad�. Y�ld�z, e�ini kumru ile birlikte g�r�nce b�y�k �ok ya�ad�.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yasak Elma son b�l�m full izle! Fox TV Yasak Elma 115. son b�l�m tek par�a, kesintisiz izle!

  Yasak Elma son b�l�m full izle! Fox TV Yasak Elma 115. son b�l�m tek par�a, kesintisiz izle!

  FOX TV'nin reyting rekorlar� k�ran dizisi Yasak Elma 115. son b�l�m d�n ak�am sevenlerinin kar��s�na ��k�yor. Pazartesi ak�am� ekrana gelen dizi g��l� oyuncu kadrosu ile izleyenleri ekran ba��na kilitliyor. Yasak Elma 115. son b�l�mde bu hafta, Y�ld�z, ihaneti ��renir ve �a�atay ile Kumru'dan intikam almak i�in plan yapmaya ba�lar. Ka��ranlar ve yeniden izlemek isteyenler i�in Yasak Elma 115. b�l�m�...

  YASAK ELMA 115. B�L�M FULL �ZLE!

  YASAK ELMA 115. B�L�MDE NELER OLACAK?

  Y�ld�z, ihanete u�rad���n� ��rendikten sonra bir daha asla eskisi gibi olmayacakt�r. �a�atay ve Kumru'dan ayr� ayr� intikam almak i�in harekete ge�er.

  Ender ise Do�an'la yak�nla�t��� s�rada beklenmedik bir s�rprizle kar��la��r.

  YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

  Ender �elebi, (�evval Sam): Halit, Alihan ve Kaya'n�n eski e�i, Erim ve Yi�it'in annesi ve Caner'in ablas�. Kuyu Holding'in orta��d�r. G��l�, cesaretli ve ba�ar�l� bir kad�nd�r. Paraya ve g�ce a��kt�r. Gen�li�inden beri Kaya'ya a��kt�r.

  Y�ld�z Y�lmaz Kuyucu, (Eda Ece): �a�atay'�n e�i, Zeynep'in karde�i ve Halit Can'�n annesi. Halit ve Kemal'in eski e�i. Bursal�d�r. Gen�li�inden beri hep zengin olmay� hayal etmi�tir. Sosyete ve l�kse ilgi duyar. Y�llar sonra Ender'in teklifiyle hayat� tamamen de�i�mi�tir.

  �a�atay Kuyucu, (Berk Oktay): Y�ld�z'�n e�i. Hasan Ali ve Feride'nin o�lu. Feyza'n�n eski sevgilisi. B�y�k bir kargo �irketinin sahibidir. Yak���kl�, �al��kan ve iyi e�itimli bir adamd�r. Y�llarca babas�na d��man olarak b�y�m��t�r. Y�ld�z'� tan�d�ktan sonra hayat� de�i�mi�tir.

  Kumru Y�ld�r�m, (Biran Damla Y�lmaz): Do�an'�n k�z�. D�nyaca �nl� sosyete g�zeli. �a�atay'�n metresi. Yan yal�daki yeni kom�udur.

  Do�an Y�ld�r�m, (Murat Aygen): Kumru'nun babas�. �ok zengin bir i� adam�d�r. Yurt d���ndan d�nm��t�r.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yasak Elma 115.Bölüm Full izle Fox Tv Tek Parça | Ddizi

  Yasak Elma 115.Bölüm Full izle Fox Tv Tek Parça | Ddizi

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap