Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yardımcı hizmetler sınıfı ek gösterge tablosu

  1 ziyaretçi

  yardımcı hizmetler sınıfı ek gösterge tablosu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yardımcı hizmetler sınıfına ilk kez ek gösterge geldi

  Yardımcı hizmetler sınıfına ilk kez ek gösterge geldi

  3600 ek gösterge kanun teklifi 28 Haziran 2022 tarihi itibariyle TBMM'ye sunuldu.

  Kanun teklifinde yardımcı hizmetler sınıfı da yer aldı.

  Gazetememur.com olarak kanun teklifinde yaptığımız incelemeye göre, sadece 1-4 derece arasındaki yardımcı hizmetler sınıfı personeli 600 ek gösterge puanı alabilecek.

  Diğer derecelerdeki yardımcı hizmetler sınıfı personeli ek gösterge alamayacak

  ---------------------

  SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca GAZETEMEMUR.COM uygulamasını,

  App Store

  Google Play

  Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

  Facebook hesabı için tıklayınız.

  İnstagram hesabı için tıklayınız.

  -----------------------------

  Yazı kaynağı : gazetememur.com

  YARDIMCI HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGE

  YARDIMCI HİZMETLER SINIFI EK GÖSTERGE

  SİME-SEN Sivil Memurlar Sendikası olarak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışarak aşını ekmeğini kazanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 172.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personelin Ek göstergesi olmadığı için Emekliliği Kabus gibi bekleyen Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personel ve ailelerinin rızık davası için bu kampanyayı başlatmıştır.

  SEVGİLİ VATANDAŞLARIMIZ, 

  1.         Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışarak aşını ekmeğini kazanan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi 172.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelden biriyim.

  2.      Devlet memurların çalışırken aldıkları maaş ve emekli aylıklarında en önemli çarpan Ek Gösterge puanlarıdır. 23 Temmuz 1965 tarihinde yürürlüğe giren 657 s.Kanun’un             Ek gösterge uygulamasına ilişkin tarihi sürece bakıldığında;

            a.      1970 yılında ilk önce sadece genel idare hizmetleri sınıfının 1-4 üncü derecelerinde bazı görevlerin "Devlet için taşıdığı önem" ve "yönetim sorumluluğu" göz önünde bulundurularak "ek gösterge" uygulandığı öngörülmüştür.

            b.      Başlangıçta "yönetim sorumluluğu" veya "Devlet için taşıdığı önem" esas alınarak ödenen ek gösterge, 2595 sayılı Yasanın 1982 yılında yürürlüğe girmesinden itibaren Yardımcı Hizmetler Sınıfı hariç tüm sınıflarına verilmiştir.

            ç.       Hatta 1.1.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2771 sayılı Yasa ile kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayan Devlet memurları da "ek gösterge" den yararlandırılmıştır. Sözü edilen yeni hükümle bir yandan ek gösterge kapsamı genişletilirken daha önceki düzenlemelerden farklı olarak da kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayanları da öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceler için belirli ek göstergelerden yüksek olmamak şartıyla ek gösterge uygulaması kapsamına almıştır.

            ç.       2771 sayılı Yasa ile yapılan değişiklikle ek göstergeler bütün sınıflar itibariyle aylık alınan derecelere uygulanmaya başlanılmış, böylece 2595 sayılı Kanunla anılan maddeye yapılan değişiklikle getirilen kadroya bağlı olarak ek gösterge uygulanması esası da değiştirilmiştir.

            d.      657 sayılı Devlet Memurları Kanunu`nun 2771 sayılı Kanun`un 1 inci maddesiyle değişik 43. maddesinin kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayanların bütün sınıflarda aylık alınan dereceye göre ek gösterge uygulamasının kapsam ve anlamı belirlenirken anılan maddede yer alan "ancak, kadrolarına tahsisli ek göstergesi bulunmayanlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin bu Kanun`un 36. maddesine göre yükselebilecekleri dereceler için belirlenen ek göstergelerden yüksek olamaz" hükmü ile Yardımcı Hizmetler Sınıfı dışında ek gösterge almayan personel bırakılmamıştır.

  3.         657 s. Kanun’un yürürlüğe girdiği yıllarda ülkemizde yüksek lisans, lisans, ön lisans ve lise eğitimleri günümüzdeki kadar çeşitlilik göstermemektedir. Bu nedenle söz konusu dönemde iş sağlığı ve güvenliği kuralları bir tarafa, istihdamda hizmetin gerektirdiği asgari nitelik ve nicelikler dahi oluşturulamamış, Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunan kadrolara atanabilmek için en az ilkokul mezunu olmak kâfi görülmüştür.

  4. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi hayatımızın her alanına girmesi, gelişen teknoloji ve ekonomiyle birlikte sosyal hayatta refah düzeyinin artması; doğrudan insana ve insan sağlığına yönelik hizmetlerin önemini arttırmıştır. 

  Bu nedenlerle doğrudan insana ve insan sağlığına yönelik hizmetlerin sunulduğu Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil birçok kadro/branşın; Meslek Liselerinde bölüm / dalları açılmış, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve diğer mevzuat ile dünya standartlarında ve çağdaş çalışma koşullarında hizmet sunulabilmesi için Eğitim, Tahsil ve Sertifika koşullarının yanında İş Sağlığı ve Güvenliği kuralları düzenlenmiştir. Örneğin; 657 s.Kanun’un yürürlüğe girdiği 1965’ten 1980’lere kadar Kamuda Yardımcı Hizmetler Sınıfı Devlet Memuru olarak atanabilmek için sadece  ilkokul mezunu olma veya Bonservis/Çalışma Belgesi ibrazı yeterli olan;

  -Kaloriferci olarak atanabilmek için Meslek Liselerinin Isıtma ve Tesisat / Kalorifercilik dalı ile Meslek Yüksek Okullarının Isıtma ve Kalorifercilik alanlarından mezun olmak,

              - Aşçı olarak atanabilmek için Aşçılık liseleri ile Aşçılık Meslek Yüksek Okulu mezunları aşçı olabilmektedir.

  - Mübaşir olarak atanabilmek için Adalet Meslek Lisesi ya da Adalet Ön Lisans mezunu olmak gerekmektedir.

              - Hasta Bakıcı olarak atanabilmek için Meslek Liselerinin Hasta Ve Yaşlı Bakım alanı ile Meslek Yüksek Okullarının ilgili alanından mezunu olmak koşulu aranmaktadır.

              -Bakıcı anne olarak atanabilmek için en az Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi Bölümü mezunu olmak koşulu aranmaktadır.

  -Garson olarak atanabilmek için Turizm ve Otelcilik Meslek Liselerinin ve Yüksek Okulların ilgili alanından mezunu olmak koşulu aranmaktadır.

  -Laborant Yardımcısı ile Otopsi Teknisyen Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için Meslek Liselerinin Acil Sağlık Hizmetleri Dalı ile Acil Tıp Teknisyenliği alanlarından mezun olmak koşulu aranmaktadır.

  -Terzi veya Berber olarak atanabilmek için Meslek Liselerinin ilgili alanından mezun olmak koşulları aranmaktadır.

  Yukarıda Belirtilen Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil kadrolara belirtilen MESLEKİ LİSE tahsil şartıyla atanmak 657 s.Kanun’da aranan niteliklerin gereği olduğu kadar, 6331 S.Kanun’da hükmedilen ve çağdaş çalışma ve hizmet koşullarının gereği olan İş Sağlığı ve Güvenliğinin de vazgeçilmez şartıdır.

   Bu yasal ve fiili gerekliliklere dayanılarak 02/12/2016 tarihinde 6764 s.Kanun’un 50’nci maddesiyle, 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun’un 3’üncü maddesinde değişiklik yapılmış ve Yardımcı Hizmetler Sınıfına dahil birçok kadroyu da kapsayacak şekilde “Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Millî Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara ‘teknisyen’ unvanı verilmiştir.”

  5.         Bu nedenlerle hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gereken branşlardaki Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelinin ilgili branşlarına uygun diğer Hizmet Sınıflarına (Örneğin: YÖK Kararında belirtildiği üzere Aşçı, Terzi vb. branşındaki personelin Teknik Hizmetler Sınıfına) geçirilmesi gerekmektedir.

  Ayrıca Kamu Kurum ve Kuruluşlarında hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gerekmeyen kadro/branşlarda tabi ki mevcuttur.

  657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesinin Genel İdari Hizmetler Sınıfı Başlıklı I’inci bendindeki “…..bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” hükmü nedeniyle söz konusu kadro branşlardaki personelin aynı Bakanlık içinde dahi farklı genel müdürlüklerde farklı sınıflarda (Örneğin bir kurumda İş takipçi, Resepsiyoncu branşları Yardımcı Hizmetler Sınıfında iken aynı branşlar başka bir kurumda Genel İdari Hizmetler Sınıfında istihdam edilmektedir.) istihdam edilmektedir. Mevcut durum uygulama birliğini de bozmaktadır.

  6.         Hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gerekmeyen, Mesleki ve Teknik Öğretim veren ortaöğretim kurumlarında bölüm/dalı bulunmayan Hizmetli, Dağıtıcı/İş Takipçisi gibi diğer kadro branştaki personelin ise 657 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesindeki Sınıfların düzenlenmesine ilişkin çelişkiye son vermek için  bu maddenin Genel İdari Hizmetler Sınıfı Başlıklı I’inci bendindeki “…..bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” hükmü gereğince Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilmesi gerekmektedir.  

  Bu şekilde Yardımcı Hizmetler Sınıfı personelden; hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gerekenlerin Teknik Hizmetler Sınıfına; Hizmetin (branşın) yürütülebilmesi için mesleki eğitim alması gerekmeyen, Mesleki ve Teknik Öğretim veren kurumlarda bölüm/dalı bulunmayan kalan diğer kadro / branşlar ise Genel İdari Hizmetler Sınıfına geçirilerek Ek Göstergesi dahi bulunmayan Yardımcı Hizmetler Sınıfı Kanundan kaldırılmış olacaktır.

  Belirtilen Yasal düzenlemenin yapılması halinde yıllardır Emekliliği Kara Kâbus olarak bekleyen 172.000 Yardımcı Hizmetler sınıfı Kamu Görevlisi yeni bir başlangıç olarak umutla emekliliğe koşacak. Ailelerimizden başlayacak mutluluk aynen Taşören Yasasının çıktığı günkü gibi sevinç çığlıklarına dönüşecek Ülkemizi saracaktır.

  Ülkemizin önemli sorunlarının çözüme kavuşturulduğu bu dönemde Sınıf ve Ek Gösterge taleplerimize yönelik olarak 172.000 Yardımcı Hizmetler Sınıfının ve rızık bekleyen ailelerinin bu imza kampanyasına vereceğiniz destekle umudu olacaksınız.

  Saygılarımla arz ederim.

  Yazı kaynağı : www.change.org

  Devlet Memurları Ek Gösterge Tablosu

  - Diğerleri

  Yazı kaynağı : mevzuattakip.com.tr

  3600 ek gösterge tablosu açıklandı

  Yard�mc� Hizmetler S�n�f�nda Yer Alan Memurlara Ek G�sterge | MuhasebeNet

  Yard�mc� Hizmetler S�n�f�nda Yer Alan Memurlara Ek G�sterge | MuhasebeNet

  Yard�mc� hizmetler s�n�f�nda yer alan memurlar�n sorunlar�n�n çözümü ve ek gösterge getirilmesini öngören Kanun Teklifi TBMM’de i�lem görmektedir.

  Teklifte a�a��daki tespitlere yer verilmi�tir;Devlet Dairelerinde çal��an 657 DMK’da geçen Yard�mc� Hizmetler S�n�f�n�n Memur olmas�, ancak memur olarak say�lmamas� birçok i�in bu s�n�fa gördürülmesi ve ayr�mc�l�k yap�larak mali ve sosyal haklardan yararlanmalar� k�s�tlanm��t�r. Yard�mc� Hizmetler S�n�f�, Devlet Memurlar� kanununda yer almaktad�r ve on s�n�ftan biridir. Ancak sorunlar� görmemezlikten gelinerek bir türlü çözüme ula�t�r�lamay�p da� gibi büyümü�tür.

  Devlet Memurlar� Kanununa tabi olup ek göstergeden yararlanmayan tek hizmet s�n�f� olan Yard�mc� Hizmetler S�n�f� için de ek gösterge belirlenmesi aradaki adaletsizli�i ortadan kald�rm�� olacakt�r.

  657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu, memurlar� 10 hizmet s�n�f�na ay�rm�� ve her s�n�f için özellikle mali haklar aç�s�ndan farkl� belirlemelere gitmi�tir. Ancak, bu s�n�flar aras�nda yard�mc� Hizmetler S�n�f� aleyhine birçok düzenleme yer alm��t�r. Bu düzenlemelerin ba��n da da, YHS için ek göstergenin hiç belirlenmemi� olmas� gelmektedir.

  Ek göstergelerin belirlendi�i tarihten bu yana, YHS personeli bak�m�ndan e�it olmayan bir düzenlemenin mevcut oldu�unu, tüm hizmet s�n�flar� için öngörülen düzenlemenin sadece YHS için öngörülmemesinin gerekçesi her ne olursa olsun, e�itlik ilkelerine uygun olmayacakt�r.

  Bu nedenle, 657 Say�l� Devlet Memurlar� Kanunu’nda yap�lacak olan de�i�iklik ile hem e�itlik ilkesi yerini bulmu� olacakt�r, hem de kamuda çal��an personelin aras�ndaki adaletsizlikler son bulmu� olacakt�r. Bu kanun ayn� zamanda yard�mc� Hizmetler S�n�f� personelinin i� yerlerinde yeni bir azim ve �evk ile çal��malar�na neden olacakt�r.” denmektedir.

  DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DE����KL�K YAPILMASINA DA�R KANUN TEKL�F�

  MADDE l- 14/7/1965 tarihli ve 657 Say�l� Devlet memurlar� Kanuna ekli (I) say�l� cetvele a�a��daki bölüm eklenmi�tir.

  MADDE 2- Bu Kanun yay�m� tarihinde yürürlü�e girer.

  �SA KARAKA�

  isakarakas.com.tr

  Yazı kaynağı : www.muhasebenet.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap