Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yanmak ile ilgili mecaz anlamlı cümleler

  1 ziyaretçi

  yanmak ile ilgili mecaz anlamlı cümleler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yanmak kelimesinin gerçek ve mecaz anlamı nedir, yanmak kelimesinin gerçek ve mecaz anlamı ile ilgili cümle örnekleri

  Yanmak kelimesinin gerçek ve mecaz anlamı nedir, yanmak kelimesinin gerçek ve mecaz anlamı ile ilgili cümle örnekleri

  Gerçek anlam: Bir kelimenin bizde çağrışım yapan ilk anlamı kelimenin gerçek anlamıdır.
  Örnek: Sobaya attığımız odunların hepsi kısa sürede yandı.

  Yan anlam: Bir kelimenin gerçek anlamına ek olarak kazandığı diğer anlamdır.
  Örnek: Plajda uzun süre güneşlenince omuzları iyice yandı.

  Mecaz anlam: Bir kelimenin gerçek anlamıyla ilgisi olmayan yeni bir anlam kazanmasıdır.
  Örnek: Annem gelmeden eğer eve çekidüzen vermezsek işte o zaman yandık.

  Yanmak, gerçek anlamına baktığımız zaman ısı ve ışık yayarak kül haline geçmeye denmektedir. Bir maddenin ateş alarak alev almış duruma geçmesine yanmak denir.

  Yanmak kelimesinin gerçek anlamı ile örnek cümleler

  Yanmak kelimesinin mecaz anlamında daha çok olumsuz bir durumla karşılaşma ihtimalini düşünmek ve bundan dolayı cezalandırılabilme ihtimalini, zarar görebilme ihtimalini anlatmaya çalışırız.

  Yanmak kelimesinin mecaz anlamı ile örnek cümleler

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  yanmak kelimesinin mecaz anlamı

  yanmak kelimesinin mecaz anlamı

  parçalı kelimesinin mecaz anlamı Kinayeli, dokunaklı.

  direk kelimesinin mecaz anlamı En önemli kimse.

  mazlum kelimesinin mecaz anlamı Sessiz ve uysal kimse.

  çiftlik kelimesinin mecaz anlamı Kolaylıkla yarar sağlanabilen yer.

  efendi kelimesinin mecaz anlamı Görgülü, nazik, kibar.

  kırılma kelimesinin mecaz anlamı Yürürken salınma, nazlı yürüyüş.

  angut kelimesinin mecaz anlamı Ahmak, aptal, bön, kaba, budala, hödük kimse.

  ters yüz etmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Değiştirmek. 2. İşleri bozmak. 3. Şüpheli duruma sokmak.

  kayıt kelimesinin mecaz anlamı 1. Sınırlama, hareketlerini çerçeveleme. 2. Şart, koşul.

  barbar kelimesinin mecaz anlamı Kaba ve kırıcı.

  artist kelimesinin mecaz anlamı Olduğundan başka türlü görünen, yapmacık ve abartılı davranan kimse.

  almak kelimesinin mecaz anlamı Ele geçirmek, kazanmak.

  keklik kelimesinin mecaz anlamı 1. Alımlı, güzel kadın. 2. Uyanık olmayan, saf.

  kese kelimesinin mecaz anlamı Bir kimsenin kendisine ait parası veya serveti, mal varlığı.

  musibet kelimesinin mecaz anlamı Uğursuz.

  zalim kelimesinin mecaz anlamı Acımasız, kıyıcı.

  taban kelimesinin mecaz anlamı En alt aşama.

  temellendirmek kelimesinin mecaz anlamı Süreklilik ve kalıcılık kazandırmak.

  yürütmek kelimesinin mecaz anlamı 1. Amacına eriştirmek. 2. İleri sürmek. 3. İşinden çıkarmak.

  eşik kelimesinin mecaz anlamı Başlangıç yeri, başlangıç noktası, yakını.

  kösteklemek kelimesinin mecaz anlamı Bir işi yürümez duruma getirmek, engellemek.

  acı çekmek kelimesinin mecaz anlamı Üzülmek, üzüntü içinde kalmak.

  temelsiz kelimesinin mecaz anlamı Gerçek veya sağlam olmayan.

  topçu kelimesinin mecaz anlamı Topu atacağı sanılan.

  daldırmak kelimesinin mecaz anlamı Dalmak.

  ağrı kelimesinin mecaz anlamı Kaygı, tasa, dert.

  ocak kelimesinin mecaz anlamı 1. Bir şeyin en çok bulunduğu veya yapıldığı yer, merkez. 2. Ev, aile.

  sükse kelimesinin mecaz anlamı Gösteriş, çalım, ilgi çekecek durum.

  onarmak kelimesinin mecaz anlamı Bir kusur veya yanlışlığı bağışlatacak davranışlarda bulunmak.

  şenlenmek kelimesinin mecaz anlamı Canlılık, hareket kazanmak.

  Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Mecaz Anlam, Yan Anlam, Gerçek Anlamlı Sözcükler

  Mecaz Anlam, Yan Anlam, Gerçek Anlamlı Sözcükler

  Sözcük Nedir? Sözcükte Çok Anlamlılık: Sözcük dilin anlamlı en küçük parçasıdır. Toplumsal yaşamda meydana gelen değişmeler sözcüklerin anlamlarında da değişmeleri meydana getirir. Dile giren yeni varlıklar veya doğan yeni kavramlar kimi zaman yeni sözcüklerle isimlendirilir kimi zaman da var olan sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek adlandırılır. Bu durum, sözcüklerin dilde tek anlamlı olmamasını bir çok anlam ilgisini karşılamasını sağlamıştır. Böylece dilde çok anlamlılık dediğimiz bir kavram meydana gelmiştir. Örnek olarak “bakmak” sözcüğünü ele alalım.

  Gerçek Anlam (Temel Anlam)

  Bir kelimenin akla ilk gelen anlamına denir. Herkes tarafından bilinen ve en yaygın olarak kullanılan anlamı, sözcüğün gerçek anlamıdır. Dikkat edilirse sözlüklerde çoğu sözcüğün birden fazla anlamı bulunmaktadır. İşte gerçek anlam bir kelimenin sözlükteki ilk anlamıdır diyebiliriz.

  Örneğin;

  “Burun” dendiğinde akla gelen ilk anlam nefes alma organıdır.

  “Göz” :

  Hastaneye gitmezse gözleri daha da bozulacak.

  (Görme organı)

  “Soğuk” :

  Soğuk suda yüzdüğü için hastalandı.

  (Isının üşütecek kadar az veya düşük olması)

  “Kırmak” :

  Hediye ettiği bardağı kendi kırdı.

  (Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak)

  Gerçek Anlam Örnekleri :

  Mecaz Anlam

  Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamına “mecaz anlam” denir. Mecaz anlamlı sözcük  genellikle benzetme sonucu başka bir sözcüğün yerini tutar. Yani mecaz anlamlı sözcük cümleden çıkarıldığında, o sözcüğün karşıladığı asıl anlam ne ise o sözcük yazılabilir.

  Mecaz Anlam Örnekleri:

  Yan Anlam

  Bir sözcüğün gerçek anlamı ile ilgisinin tamamen kaybolmayıp, zamanla gerçek anlamına bağlantılı bir şekilde ortaya çıkan farklı anlamlarına o sözcüğün “yan anlamı“dır diyebiliriz. Sözcük, temel anlamından farklıdır; ancak temel anlamından tamamen kopmamıştır. Sözcüklerin yan anlam kazanmasında “bir şeye benzerlik ve yakıştırma” unsurları etkilidir. Örneğin “ayak” kelimesi aşağıda hem gerçek hem yan anlamıyla cümlede kullanılmıştır. Gerçek anlamıyla organ ismiyken, görevlerinin benzerliğinden dolayı köprüyü taşıyan kısımları için de ayak kelimesi kullanılmış ve bu kelimeye “yan anlam” kazandırılmıştır.

  Gerçek Anlam                                                         Yan Anlam

  Yürümekten ayaklarım şişti.             Köprünün ayağına bomba koymuşlar.

  Gerçek Anlam                                                  Yan Anlam

  Kuşların kanat yapıları bir tasarım harikasıdır.      Uçağın kanadı havada parçalanmış.

  Yazı kaynağı : www.turkdilbilgisi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap