Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yanardağlardan çıkan lavların bulunduğu katmandır

  1 ziyaretçi

  yanardağlardan çıkan lavların bulunduğu katmandır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir

  Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir

  A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir?

  Dünya katmanlardan oluşur. Yapısında ateş kürenin varlığını ortaya koyar.

  2. Şeftali ile Dünya’nın katmanları arasında benzerlik kurunuz. Şeftalinin kısımlarının Dünya’nın hangi katmanına karşılık geleceğini belirtiniz.

  Hava küre, taş küre, su küre. Şeftalinin çekirdeği ise magmaya benzetilebilir.

  B) Aşağıda Dünya’nın katmanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin hangi katmana ait olduğunu belirleyerek bulmacayı çözünüz.

  1. Dünya’yı çevreleyen ve yaşamı mümkün kılan gaz karışımıdır. Yağışlar ve rüzgârlar bu katmanda oluşur. (HAVAKÜRE)
  2. Birçok canlıya ev sahipliği yapan, kayaçlardan oluşan, çok ince ve kırılgan bir katmandır. Büyük bir bölümü sularla kaplıdır. (TAŞKÜRE)
  3. Diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. Üzerine etki eden çok büyük kuvvetler nedeniyle yapısındaki maddeler katı ya da katiya yakın hâldedir. Hakkında en az bilgi sahibi olunan katmandır. (AĞIRKÜRE)
  4. Taş kürenin hemen altında yer alan bir katmandır. Ağır küreye göre kalınlığı ve sıcaklığı daha az olmasına rağmen diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. (ATEŞKÜRE)
  5. Dünya yüzeyinin yaklaşık 3/4’ünü kaplar ve tüm canlılar için vazgeçilmez yaşam kaynağıdır. Bazı canlılar için yaşam ortamıdır. (SUKÜRE)

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  yanardağdan çıkan lavlar dünyamızın hangi katmanından çıkar

  yanardağdan çıkan lavlar dünyamızın hangi katmanından çıkar

  yanardağdan çıkan lavlar dünyamızın hangi katmanından çıkar bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir

  Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir

  A) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

  1. Yanardağlardan çıkan lavların sıcak olması Dünya’nın yapısı hakkında hangi bilgiyi verir?

  Dünya katmanlardan oluşur. Yapısında ateş kürenin varlığını ortaya koyar.

  2. Şeftali ile Dünya’nın katmanları arasında benzerlik kurunuz. Şeftalinin kısımlarının Dünya’nın hangi katmanına karşılık geleceğini belirtiniz.

  Hava küre, taş küre, su küre. Şeftalinin çekirdeği ise magmaya benzetilebilir.

  B) Aşağıda Dünya’nın katmanları ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerin hangi katmana ait olduğunu belirleyerek bulmacayı çözünüz.

  1. Dünya’yı çevreleyen ve yaşamı mümkün kılan gaz karışımıdır. Yağışlar ve rüzgârlar bu katmanda oluşur. (HAVAKÜRE)
  2. Birçok canlıya ev sahipliği yapan, kayaçlardan oluşan, çok ince ve kırılgan bir katmandır. Büyük bir bölümü sularla kaplıdır. (TAŞKÜRE)
  3. Diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. Üzerine etki eden çok büyük kuvvetler nedeniyle yapısındaki maddeler katı ya da katiya yakın hâldedir. Hakkında en az bilgi sahibi olunan katmandır. (AĞIRKÜRE)
  4. Taş kürenin hemen altında yer alan bir katmandır. Ağır küreye göre kalınlığı ve sıcaklığı daha az olmasına rağmen diğer katmanlardan daha kalın ve sıcaktır. (ATEŞKÜRE)
  5. Dünya yüzeyinin yaklaşık 3/4’ünü kaplar ve tüm canlılar için vazgeçilmez yaşam kaynağıdır. Bazı canlılar için yaşam ortamıdır. (SUKÜRE)

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Lav

  Lav

  SiO2 (53.8%)

  Al2O3 (13.9%)

  FeO (9.3%)

  CaO (7.9%)

  MgO (4.1%)

  Na2O (3.0%)

  Fe2O3 (2.6%)

  TiO2 (2.0%)

  K2O (1.5%)

  P2O5 (0.4%)

  MnO (0.2%)

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yanardağ

  Yanardağ

  Yanardağ ya da volkanik dağ, magmanın (Dünya'nın iç tabakalarında bulunan, yüksek basınç ve yüksek sıcaklıkla erimiş kayalar) yeryuvarlağının yüzeyinden dışarı püskürerek çıktığı coğrafi yer şekilleridir.[1] Güneş Sistemi'nde bulunan kayalık gezegen ve uydularda (bazıları çok aktif olan) birçok yanardağ olmasına rağmen, bu olgu, en azından Dünya'da, genellikle tektonik plaka sınırlarında görülür. Ne var ki, sıcak nokta yanardağlarında önemli istisnalar vardır. Yanardağların araştırıldığı bilim dalına volkanoloji (yanardağ bilimi) denir.

  Öte yandan magma düşük oranlarda (%52'den az) silikat içerirse lava "mafik" adı verilir ve püskürürken çok akışkan hâle gelir. Uzun mesafelerce akabilir. Mafik lav akışının iyi bir örneği, İzlanda'nın neredeyse coğrafî merkezindeki bir püskürme yarığının aşağı yukarı 8.000 yıl önce oluşturduğu Büyük Thjórsárhraun akıntısıdır. Bu lav akıntısı, 130 km ötedeki denize varıncaya kadar akmaya devam etmiş ve 800 km²lik bir alanı kaplamıştır. Felsik ve mafik terimleri yerine bazen daha eski olan "asidik" ve "bazik" terimlerinin kullanıldığı görülür; ancak bu terimler artık daha az kullanılır olmuşlardır.

  Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yanardağ kelimesi Türkçe kaynaklarda ilk olarak 1876 yılında kullanılmıştır.[2] Aynı anlama gelen volkan kelimesi ise Türkçeye Fransızcadan geçmiş, Fransızcaya ise İtalyanca dilinden aktarılmıştır ve kökensel olarak İtalya'da yer alan Vulcano volkanik adası ile ilişkilidir. Adanın ismi ise Roma mitolojisindeki demircilik, ateş ve yanardağ tanrısı Vulcanus'dan türemiştir.[3] 19. yy sonlarında aynı kökten ortaya çıkmış burkan kelimesi ise modern Arap dillerinde yaygındır ve Osmanlıcaya yeni Mısır Arapçasından alınmıştır.[4]

  Yanardağ türleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yanardağlar genellikle ya tektonik plaka sınırlarında ya da sıcak noktalarda yer alırlar. Yanardağlar uyuyan (etkin olmayan) ya da faal (aktif -neredeyse sürekli çıkış ve kesikli püskürmeler) olabilirler, önceden tahmin edilemeden hâlâ değiştirebilirler.

  Karadaki yanardağlar genellikle, çıkışların yıllar içinde sürekli birikmesiyle koni ya da kül konisi şeklini alırlar. Suyun altında ise, yanardağlar genellikle fazlasıyla dik sütunlar oluşturur ve yıllar içinde okyanus yüzeyine çıkarak yeni adacıklar hâline gelirler.

  Yanardağ etkinlikleri genellikle depremler, sıcak su kaynakları, çamur kazanları ve kaynaçlar gibi yer etkinlikleriyle beraber görülürler. Püskürmelerden önce genellikle düşük şiddette depremler görülür.

  Şaşırtıcı olsa da, volkan bilimciler, etkin (aktif) yanardağların sınıflandırılmasında fikir birliğine varmamışlardır. Bir yanardağın yaşam süresi, birkaç aydan birkaç milyon yıla kadar değişebilir. Bu tür bir sınıflandırma yapmak, insanların, hatta bazen uygarlıkların bile varlık süreleri göz önüne alındığında anlamsız görünebilir. Örneğin, yeryüzündeki yanardağların birçoğu, geçen birkaç binyılda birçok kez püskürmüşlerdir, ama günümüzde herhangi bir etkinlik göstermemektedirler. Bu tür yanardağların uzun ömürleri göz önüne alındığında çok etkin oldukları söylenebilir. Ancak ömürlerimiz düşünülürse etkin değildirler. Bu tanımı daha da karmaşıklaştıran ise, harekete geçen ama püskürmeyen yanardağlardır. Bu yanardağlar etkin midir?

  Bilim insanları genellikle, püsküren ya da yeni gaz çıkışları veya beklenmedik deprem etkinliği gibi hareketlilikler gösteren yanardağları etkin olarak kabul ederler. Birçok bilim insanı, yazılı tarihte püskürdüğü bilinen yanardağların da etkin olduğunu kabul ederler. Yazılı tarihin bölgeden bölgeye farklılıklar gösterdiğini, örneğin Akdeniz'de 3.000 yıl geriye, ABD'nin Büyük Okyanus kıyısında 300 yıl, Havai'de ise 200 yıl geriye kadar gittiğini göz önünde bulundurmak gerekir.

  Uyuyan yanardağlar, şu an (yukarıdaki tanıma göre) etkin olmayan, ama her an hareketlenmesi ya da patlaması muhtemel yanardağlardır.

  Sönmüş yanardağlar ise, bilim insanlarının bir daha püskürmelerini olası görmedikleri yanardağlardır. Bir yanardağın gerçekten sönmüş olup olmadığının belirlenmesi zordur. Örneğin, çanakların milyonlarca yıllık ömürleri olduğu bilindiğinden, on binlerce yıl püskürmemiş bir çanağın sönmüş değil uyuyan olarak tanımlanması gerekir. Yellowstone Millî Parkı'nda bulunan Yellowstone Çanağı, en az 2.000.000 yaşındadır ve 70.000 yıldan beri hiç püskürmemiştir, fakat bilim insanları tarafından sönmüş olarak tanımlanmaz. Doğrusu, çanak sık sık depremler yarattığı, etkin bir jeotermal sistemi bulunduğu ve yüzeyi hızlı değiştiği için, birçok bilim insanı tarafından çok etkin bir yanardağ olarak kabul edilir.

  Teoride yanardağlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Oluşum[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yeryuvarlağının iç kesimlerinin çoğu gibi, magmanın hareketleri ve dinamikleri de fazla iyi anlaşılamamıştır. Ancak bir püskürmenin yanardağın altında bulunan katı bir tabakaya (Dünya'nın kabuğuna) doğru magmanın hareket ederek bir "magma odacığı"nı işgal etmesinin ardından geldiği bilinmektedir. Sonunda, odacıktaki magma yukarı doğru itilir ve gezegenin yüzeyine lav olarak yayılır ya da yükselen magma civardaki yer şekillerinde bulunan suyu ısıtır ve patlamalı buhar çıkışlarına neden olur. Bu çıkışlar ya da magmadan kaçan gazlar, kaya, kül, volkanik cam veya volkanik külün kuvvetli bir şekilde fırlatılmasına yol açar. Püskürmeler daima kuvvetli olmasa da, akıntı veya büyük patlamalar şeklinde olabilirler.

  Karada bulunan çoğu yanardağ yok edici plaka marjlarında oluşurlar, yani okyanus kabuğu, daha yoğun olduğu için kıta kabuğunun altına itilir. Hareketli bu plakaların arasındaki sürtünme okyanus kabuğunun erimesine neden olur ve düşen yoğunluk yeni oluşan magmanın yükselmesine yol açar. Magma yükseldikçe kıta kabuğundaki zayıf alanlardan geçer ve bir veya daha çok yanardağ olarak püskürür. Örneğin, St. Helens Yanardağı, okyanus plakası olan Juan de Fuca Plakası ve kıta plakası olan Kuzey Amerika Plakası arasındaki marjdan içeride, karadadır.

  Duman olarak düşünülen, su buharı ve çoklukla kükürt buharlarıyla karışmış çok büyük miktarlarda ince tozdur. Ateş gibi görünen ise püsküren maddelerin parlamasıdır. Parlamanın nedeni, yüksek sıcaklıktır ve bu parlama toz ve buhar bulutlarından yansır ve bu yansıma da ateşe benzer.

  Bir yanardağın en şüpheli bölümü, genellikle kabaca dairesel olan ve içindeki menfez(ler)den (yarıklardan) gaz, lav ve püskürtü şeklinde magma çıkan krateridir. Bir kraterin boyutları büyük olabilir ve bazen derinliği de çok fazla olabilir. Bu tarzda çok büyük şekillere genellikle kaldera denir. Bazı yanardağlar yalnızca kraterlerden oluşurlar ve dağları neredeyse hiç yoktur, fakat çoğu kez krater, inanılmaz yüksekliklere ulaşabilen dağın tepesindedir. Ana bir kraterle sonlanan yanardağlara genelde konik denir.

  Yanardağ konileri genelde daha küçük boyutlarda, arada püskürmelerle havaya fırlatılan (püskürtü) kaya kütlelerinin de bulunduğu seyrek külden oluşmuş yapılardır. Yanardağın kraterinde içinden sürekli buhar çıkışı ve kül ve kaya püskürmesi olan birden fazla koni bulunabilir. Bazı yanardağlarda bu koniler dağın derinliklerindeki yarıklarda yer alabilir.

  Püskürmeleri tahmin etmek[değiştir | kaynağı değiştir]

  Bilim, henüz yanardağ püskürmelerinin tam olarak ne zaman meydana geleceğini tahmin edememektedir; ancak geçmişte püskürme olasılığını tahmin etmekte ilerlemeler kaydedilmiştir.

  Volkan bilimciler, püskürmeleri tahmin etmek için aşağıdaki belirtileri kullanırlar:

  Yanardağlar uyanırlarken ve püskürmeye hazırlanırlarken her zaman sismik hareket (küçük depremler ve sarsıntılar) gösterirler. Bazı yanardağlar sürekli düşük düzeyde sismik faaliyet gösterirler ama bu faaliyetteki bir artış, patlamaya işaret edebilir. Ortaya çıkan depremlerin türleri, nerede başlayıp bittikleri de önemli sinyallerdir. Volkanik sismisite üç ana biçimde görülür: kısa dönemli depremler, uzun dönemli depremler ve dalgalı sarsıntı.

  Kısa dönemli depremler fay depremleri gibidirler. Bunlar, magma yukarı doğru çıkarken gevrek kayanın kırılmasından ortaya çıkarlar. Bu kısa dönemli depremler magmanın yüzeye yakın bir yerde büyüdüğünü işaret eder.

  Uzun dönemli depremlerin, bir yanardağın "tesisat sistemindeki" gaz basıncının artışına işaret ettiği düşünülür. Bu depremler, ev tesisatlarında bazen duyulan tangırtıları andırır. Bu salınımlar, yanardağ kubbesinin altındaki magma odacıkları düşünülürse, bir bölmedeki akustik titreşimlere eşdeğerdir.

  Dalgalı sarsıntı, yüzey altında sürekli bir magma hareketi olduğu zaman ortaya çıkar.

  Sismik örüntüler, karmaşık ve yorumlanması zor olgulardır. Ancak artan faaliyet, özellikle de uzun dönemler baskın olmaya başlayıp dalgalı sarsıntılar olunca korku yaratırlar.

  Aralık 2000'de, Meksika'daki Ulusal Felaket Önleme Merkezi'ndeki bilim insanları, Meksika Kenti dışındaki Popocatépetl Yanardağı'nın püskürmesini iki gün öncesinden tahmin ettiler. Tahmin, İsviçreli bir volkanbilimci olan M. Chouet tarafından yapılan ve uzun dönemli salınımların artışı üzerine sürdürülen araştırmalar sonucunda yapıldı. Hükûmet 10 binlerce kişiyi şehirden uzaklaştırdı. 48 saat sonra, yanardağ püskürdü. Bu püskürme, Popocatépetl Yanardağı'nın bin yıl boyunca karşılaşılan en büyük püskürmesiydi.

  Yanardağın şişmesi, yüzeye yakın bir yerde magma biriktiğini gösterir. Etkin bir yanardağı gözlemleyen bilim insanları genellikle dağın eteklerindeki eğimi ölçer ve şişmedeki değişim oranını gözlerler. Artan bir şişme oranı, özellikle de kükürtdioksit çıkışlarında ve dalgalı sarsıntılarda bir artış varsa, kısa bir süre içinde gerçekleşebilecek bir püskürme ya da patlamayı işaret eder.

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yanardağlar Nasıl Sınıflandırılır?

  Yozgat yakınlarındaki Uşaklı Höyük’te Akdeniz mozaiklerinin atası olarak nitelendirilen yer döşemeleri keşfedildi. 

  Yazı kaynağı : bilimgenc.tubitak.gov.tr

  Dünyanın katmanları nelerdir?

  Dünyanın katmanları nelerdir?

  Dünyanın Katmanları

  1. Taş Küre Ne Demektir?
  Yeryüzündeki karalar kayaçlardan oluşmuştur. Kayaçlar mağmanın farklı biçimlerde soğuyup katılaşması ile oluşmuştur. Kayaçların meydana gelimi esnasında yapısında bulunan maddeler kayaçların değişik hususiyet kazanmasını sağlar.
  Mineraller kayaçların içindeki naturel maddelerdir. Mineraller kayaçların değişik bulunmasına da sebep olurlar. Mineraller kayaçlara renk katılık yumuşaklık parlaklık ve matlık gibi özellikler kazandırırlar.
  Mineraller kayaçların içindedir. Bunların bazı kişilere ulaşmak için toprağın derinliklerine inmek icap eder.
  Mineralleri günlük yaşamımızın çok sayıda dalında kullanırız.
  Minerallerin kullanıldığı noktalara misal verecek olursak;
  1) Ampulün içindeki telin yapıldığı “tungsten” mineraldir.
  2) Ayna imalinde kullanılan silis ve gümüş mineralleri kullanılır.
  3) Kurşun kalemin ucu grafit isimli mineralden yapılmıştır.
  4) Tebeşir alçı denilen mineralden yapılır.
  5) Günlük yaşamımızın çok sayıda yerinde kullandığımız alüminyum çinko demir gibi çok sayıda mineral bulunmaktadır.

  2. Su Küre Ne Demektir?
  Su küreyi; okyanuslar denizler göller akarsular ve yer altı suları oluşturur. Yeryüzünün dörtte üçü sularla kaplıdır.

  3. Hava Küre Ne Demektir?
  Atmosfer Dünya’yı en dıştan saran gaz tabakasıdır. Atmosfer Dünya ile beraber döner. Atmosferin içinde %78azot %21oksijen %1 karbondioksitsu buharı ve öteki gazlar bulunmakta.

  4. Ateş Küre Ne Demektir?:
  Yer kabuğunun anında altındadır. Sıcaklığı çok yüksektir. Erimiş maddelen çok sıkışmış gaz ve buharlardan oluşmuştur. Buradaki erimiş maddelere “mağma” denir. Volkanlardan çıkan lavlar bu tabakadan gelir.

  5. Ağır Küre Ne Demektir?:
  Dünyanın en iç tabakasıdır. En sıcak katman burasıdır. Demir-nikel içeriğinden oluşmuştur.
  Önemli Not: Yeryüzünde aşağı inildikçe ısı artar

  Yazı kaynağı : www.bilgine.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap