Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yali capkini ferit kimin oglu

  1 ziyaretçi

  yali capkini ferit kimin oglu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Mert Ramazan Demir babası kim? Yalı Çapkını Ferit kimin oğlu?

  Mert Ramazan Demir babası kim? Yalı Çapkını Ferit kimin oğlu?

  Mert Ramazan Demir babası kim? Yalı Çapkını Ferit kimin oğlu? Dizide ve gerçek hayatta babası kimdir soruları merakla soruluyor. 

  Star TV'de dün itibariyle 7. bölümü ile ekrana gelen dizide zengin bir ailenin şımarık büyütülmüş oğlu olan Ferit, gerçek hayatta ise zengin bir ailenin çocuğu değil. 

  MERT RAMAZAN DEMİR'İN BABASI KİM? YALI ÇAPKINI FERİT KİMİN OĞLU?

  Ferit, dizinin senaryosuna göre Gaziantep'ten gençlik yıllarında çıkarak İstanbul'a yerleşmiş, burada iş dünyasında büyük bir varlık göstermiş ve zengin olmuş Halis Ağa'nın torunudur.

  Senaryoya göre Halis Ağa'nın küçük oğlu Orhan Korhan'ın oğlu olan Ferit, ailenin tek torunu olması ve şeker hastalığı bulunması nedeniyle el bebek gül bebek büyütülmüş. 

  Şımarıklığı bir yerden sonra ailenin başına iş açmaya başlamış. Yaptıkları yüzünden ailenin geleneklerine bağlı ve kimseye zararı olmayan hayatı bir anda kötü şöhrete kavuşma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 

  Halis Ağa bu tehlikenin farkına vararak duruma bir çözüm bulur. Bunun için ise kendi memleketinden helal süt emmiş, aile terbiyesi görmüş bir gelin adayı bulunmasını büyük gelini İfakat'a salık verir. 

  Halis Ağa'nın memleketine giden İfakat da Ferit'e ve aileye uygun olduğu gerekçesiyle Asuman'ı beğenir. 

  Ancak Ferit'in şımarıklığı burada da kendini gösterir Asuman yerine kardeşi Seyran'ı beğenir. Olaylar bundan sonra farklı bir kulvarda gelişir. 

  Yalı Çapkını dizisinde Ferit Karakterini canlandıran Mert Ramazan Demir, İstanbul'un Şile ilçesinde oturan esnaf bir baba ile ev hanımı bir annenin oğludur. Babasının adı kamuoyunda bilinmese de çok zengin olduğu söylenemez. 

  Beş kardeşli bir ailede doğan Ferit'in tiyatro hayatına atılması ise bir tesadüf sonucu olmuş.

  Mert Ramazan Demir, 1998 İstanbul'un Şile ilçesinde doğdu.

  Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Mert Ramazan Demir, FOX'ta yayınlanan “Öğretmen” dizisinde oynadı ve bu diziyle dikkatleri üzerine çekti. Netflix’te yayınlanan Ufo filminde boy gösterdi. Şimdilerde ise Yalı Çapkını dizisinde Ferit rolü ile izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 

  Mert Ramazan Demir’in boyu 178 cm’dir. Kilosu ise 73 kg’dır. Burcu ise Yay.

  Mert Ramazan Demir bir röportajında çocukluğuyla ilgili şu bilgiyi veriyor:

  "5 erkek kardeşin en küçüğü olarak İstabul Şile’nin bir köyünde büyüdüm. Annem ev hanımı babam da esnaf ve ticaretle uğraşıyordu. Lise sona kadar Şile’de yaşadım" 

  Peki, nasıl oyuncu oldu? Demir aynı röportajda 17 yaşındayken o dönem Denizli'de üniversitede okuyan ağabeyinin yanında yaşadığını, bir tiyatro oyununda oynadığını söylüyor: Tabii ki Hamlet… Demir, ilk deneme çekimini tam olarak hatırlamıyor, "Her gittiğim deneme çekimi benim için büyük heyecandı" diyor ve menajeri Tümay Özokur'un kendisine desteğine vurgu yapıyor. Demir, önce iki filmde rol alıyor ardından Öğretmen dizisinde.

  Yazı kaynağı : www.sonhaberler.com

  Yalı Çapkını'nın Ferit'i 'Mert Ramazan Demir' kimdir, kaç yaşında? Yakışıklı oyuncunun eski hali sosyal medyada gündem oldu

  Yalı Çapkını'nın Ferit'i 'Mert Ramazan Demir' kimdir, kaç yaşında? Yakışıklı oyuncunun eski hali sosyal medyada gündem oldu

  Mert Ramazan Demir, 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Dialog Anlatım İletişim ve Michelle Danner Acting Studio’da eğitim aldı. Beyazperdede rol aldığı ilk film, yönetmenliğini Sonia Nassery Cole’ün yaptığı “I Am You”da başrolü Damla Sönmez, Cansu Tosun ve Ushan Çakır ile paylaştı. 2020’de yayınlanan, yönetmenliğini Can Evrenol’un yaptığı “Çıplak” isimli mini dizinin başrolünde yer aldı. Demir, asıl çıkışını ise Star Tv ekranlarında yayınlanan "Yalı Çapkını" ile yakaladı.

  Bir dönem uzun saçlarıyla ekranlarda boy gösteren Mert Ramazan Demir'in sosyal medyada yayılan görüntüleri de çok konuşuldu.

  FERİT KARAKTERİ HAKKINDA

  Halis Ağa’nın torunu, Orhan ve Gülgün’ün küçük oğlu. Ferit şeker hastasıdır. Hem hastalığı hem evin küçük oğlu olması sebebiyle daha çocukluktan itibaren fazlaca şımartılmış ve çoğu isteğine evetdenilmiştir. Üniversiteyi yurt dışında okuması sebebiyle de ailenin kurallarını çok fazla içselleştirememiştir. Bu kurallarla çatışma halindedir. Yakışıklı, uçarı, deli dolu, eğlenceli ve çapkındır fakat henüz hiç aşık olmamıştır.

  Yazı kaynağı : www.ntv.com.tr

  Yal� �apk�n� hangi aile, Seyran ve Ferit ger�ekte kim? Yal� �apk�n� hangi kitaptan uyarlama?

  Yal� �apk�n� hangi aile, Seyran ve Ferit ger�ekte kim? Yal� �apk�n� hangi kitaptan uyarlama?

  Ger�ek bir hikayeden uyarlanarak ekrana gelen Yal� �apk�n� dizisi her hafta cuma g�nlerine damgas�n� vuruyor. Dizide Antepli olan g��l� bir ailenin sorumsuz o�ullar�n� evlendirmeleriyle ya�anan olaylar anlat�l�yor. Afra Sara�o�lu, Mert Ramazan Demir, �etin Tekindor'un kimleri canland�rd��� merakla ara�t�r�l�yor. Peki, Yal� �apk�n� hangi aile, Seyran ve Ferit ger�ekte kim? Yal� �apk�n� hangi kitaptan uyarlama?

  YALI �APKINI HANG� A�LE? SEYRAN VE FER�T GER�EKTE K�M?

  Yal� �apk�n�'ndaki Koro�lu ailesinin ger�ekte hangi aile oldu�u bilinmiyor. Ferit ve Seyran karakterlerinin de ger�ekte kim oldu�u bilgisi payla��lmad�. Yal� �apk�n� dizisi bir kitaptan de�il, G�lseren Buday�c�o�lu'nun bir dan��an�n�n hikayesinden uyarlan�yor. Hikayenin ger�ek sahipleri etik kurallar� �er�evesinde payla��lm�yor.

  YALI �APKINI'NDA K�M K�MD�R? ��TE H�KAYELER�...

  Seyran Kimdir? Afra Sara�o�lu: Kaz�m ve Esme'nin k���k k�z�. Ablas� gibi Antep'in parmakla g�sterilen gen� k�zlar�ndand�r. En az ablas� kadar g�zel ve e�itimlidir. Okuyup kendi ayaklar� �zerinde durman�n hayalini kurar. Merhametli, sevgi dolu ama yeri geldi�inde de h�r��nla�abilen bir k�zd�r. �nat��l��� ve azmiyle kendi hayat�n�n kontrol�n� eline almak i�in m�cadele etmekten asla vazge�mez.

  Ferit Kimdir?- Mert Ramazan Demir: Halis A�a'n�n torunu, Orhan ve G�lg�n'�n k���k o�lu. Ferit �eker hastas�d�r. Hem hastal��� hem evin k���k o�lu olmas� sebebiyle daha �ocukluktan itibaren fazlaca ��mart�lm�� ve �o�u iste�ine evet denilmi�tir. �niversiteyi yurt d���nda okumas� sebebiyle de ailenin kurallar�n� �ok fazla i�selle�tirememi�tir. Bu kurallarla �at��ma halindedir. Yak���kl�, u�ar�, deli dolu, e�lenceli ve �apk�nd�r fakat hen�z hi� a��k olmam��t�r.

  Halis A�a - �etin Tekindor: Korhan ailesinin reisi. Ferit'in dedesi. �lkenin en iyi sadekar ustalar�ndan biriyken, ya�l�l���n getirdi�i hastal�klar sebebiyle geriye �ekilmi� ve i�leri o�lu Orhan'a devretmi�tir. Yine de hala t�m �nemli kararlar� Halis A�a vermektedir. Otoriter, kuralc�, sert miza�l� bir adamd�r. Bir taraftan odas�nda m�cevher i�lemeye �al��arak kendi bedenine meydan okurken, tuttu�u g�nl�klerle de ya�ad��� i� hesapla�malar� ortaya serer.

  Hattu� - �erif Sezer: Kaz�m'�n halas�d�r. Esme, Suna ve Seyran da ona hala diye hitap ederler. Otorite sahibi, sert miza�l� bir kad�nd�r. Zaman�nda Antep'in parmakla g�sterilen k�zlar�ndan biriyken babas� onu kimseyle evlendirmemi�tir. Babas� �lene kadar hem psikolojik hem fiziksel �iddete u�ram�� ve bu �iddeti i�selle�tirmi�tir. O y�zden Kaz�m'�n k�zlar�na kar�� sert tav�rlar�n� destekler.

  �fakat - G�l�in �ant�rc�o�lu: Korhan ailesinin dul kalm�� b�y�k gelini. �ok gen� ya�ta Halis A�a'n�n uygun g�rmesiyle yal�ya gelin olarak gelmi�tir. Daha yirmili ya�lar�n�n ba��nda bir trafik kazas� sonucu hem kocas�n� hem de karn�ndaki bebe�ini kaybetmi�tir. �st�ne kay�nvalidesinin de kalbi bu ya�ananlara dayanamam�� ve aile pe� pe�e ac� kay�plar ya�am��t�r. Halis A�a, o�lunun emaneti olarak g�rd��� �fakat'in yaralar�n� sarm�� onu yal�n�n han�m� olarak konumland�rm��t�r. �fakat, ailenin ��karlar�n� her �eyden ve herkesten �nemli g�r�r. Korhan soyad�na leke gelmemesi i�in, yapabileceklerinin s�n�r� yoktur.

  Orhan - Emre Altu�: Halis A�a'n�n o�lu. Ferit ve Fuat'�n babas�. Orhan ba�ar�l� bir i� adam�d�r ama Halis A�a'n�n el yetene�i ona ge�memi�tir. Bu y�zden i�inde ne kadar ba�ar�l� olursa olsun babas�n� memnun edememi�tir. O�ullar�na kendine tan�nandan daha fazla �zg�rl�k tan�sa da onlardan tek iste�i Halis A�a'ya kar�� ba��n� �ne e�dirmemeleridir. Babas�n�n iste�iyle hi� tan�madan G�lg�n'le evlenmi�tir. Kar�s�na kar�� duydu�u his a�k de�il sevgi ve kabullenmi�lik olmu�tur. Merhametli, anlay��l� ve ruhsal olarak yaln�z bir adamd�r.

  G�lg�n - G�zde Kansu: Orhan'�n kar�s�, Ferit ve Fuat'�n annesi. Orta s�n�f bir ailenin k�z� olarak d�nyaya gelmi�tir. �niversitede mimarl�k okurken Halis A�a'n�n o�lu Orhan'a uygun g�rmesi sonucu hi� tan�madan Orhan'la evlenmeyi kabul edip okulu b�rakm��t�r. Zamanla kendini �ok geli�tirmi� ve ailenin vitrin gelini rol�n� �stlenmi�tir. G�lg�n, ya�an�lan olaylarla y�zle�mekten ka��nan, ne olursa olsun g�rmezden gelmeyi se�erek hayat�na devam edebilen bir kad�nd�r.

  Abidin - Ersin Ar�c�: Ferit'in korumas� ve �of�r�d�r. Fakat aralar�nda daha �ok abi – karde� ili�kisi vard�r. Babas� o daha �ocukken �lm��, annesi yeniden evlenmi�tir. �vey babas�n�n onu istememesi neticesinde �ocuk ya�ta okulu terk edip �stanbul'agelmi�tir ve �o�u tekin olmayan pek �ok i�te �al��m��t�r. Y�llar ge�ip b�y�d�kten sonra, bir gece �ans eseri Orhan'�n hayat�n� kurtar�r ve o g�n bu g�nd�r yal�da �al���r. Annesi ile ili�kisi sebebiyle kad�nlara kar�� g�vensizdir.

  Suna - Beril Pozam: Kaz�m ve Esme'nin b�y�k k�z�. Antep'in parmakla g�sterilen gen� k�zlar�ndand�r. Hem �evreye g�re daha e�itimli, hem de g�zeldir. Hayali, mutlu bir yuva kurup ya�ad��� konaktan kurtulabilmektir. Karde�ini ve annesini �ok sever. �kisi i�in de her �eyi g�ze alabilecek yap�dad�r.

  Fuat - Do�ukan Polat: Yal�n�n b�y�k o�lu, Ferit'in abisidir. Akl� ba��nda, sorumluluk sahibi �al��kan biridir. Ferit'in aksine bir kez bile ta�k�nl�k yapmam��, ondan beklentileri kar��lamak i�in var g�c�yle �al��m�� �abalam��t�r.Kendi istek ve arzular�n� hep geri planda b�rakm��t�r. E�i Asuman ile g�r�c� usul� tan��salar da birbirlerine ���k olmu�lar ve evlenmi�lerdir. Baba olmay� �ok istemektedir. Ama hen�z �ocu�u olmam��t�r.

  Sultan - �rem Altu�: Yal�n�n hizmetlilerindendir. �brahim'in e�i, Dicle ve F�rat'�n annesi. Al�ml� ve �uh bir kad�nd�r. Ortaokul mezunudur. �yi, sevgi dolu bir annedir. �ocuklar�n�n veya ailesinin risk alt�nda oldu�unu hissederse yapabileceklerinin s�n�r� yoktur. �nsanlar� manip�le etme konusunda �ok beceriklidir.

  Asuman - �znur Ser�eler: Fuat'�n e�idir. Sayg�n bir ailenin k�z�d�r. �yi kalpli, duygusal bir kad�nd�r. D�� ticaret mezunudur ama hi� �al��mam��t�r. Fuat'la g�r�c� usul� ba�layan ili�kisi a�k evlili�ine d�n��m��t�r. Evliliklerindeki tek sorun, Asuman'�n hen�z �ocuk sahibi olamamas�d�r. Asuman i�in bu �ok �nemli bir sorun olmasa da �evresindekilerin tav�rlar� sebebiyle giderek yaln�zla�m��t�r.

  �efika - H�lya Duyar: Yal�n�n a���s�d�r. Kocas� gen� ya�ta �lm�� bir daha evlenmemi�tir. �ocu�u yoktur. Hayat� yal�dan ibarettir. Bu y�zden yal�dakilerin pek �ok s�rr�n� bilir ama saklar. Sevecen, ne�eli, herkesin sevdi�i bir kad�nd�r.

  Kaz�m - Diren Polato�ullar�: Seyran ve Suna'n�n babas�, Esme'nin kocas�d�r. Antep'in say�lan sevilen isimlerindendir. Fakat evde hem kar�s�na hem de k�zlar�na psikolojik �iddet uygular. Kaz�m kar�s� Esme'ye ilk g�r��te a��k olmu�tur. Fakat evlendikten sonra kar�s�n� cahil, ezik, g�rg�s�z bularak yan�na yak��t�ramam��t�r. Hatta kar�s�n� sevdi�i i�in kendine k�z�p, s�rf bu sebeple ona �iddet uygulad��� da olmu�tur. Bu sebeple de k�zlar�n�n e�itimine bolca para harcam��t�r. K�zlar�n� gelece�inin teminat� olarak g�rmektedir.

  Esme - Sezin Bozac�: Ev kad�n�. Suna ve Seyran'�n annesi, Kaz�m'�n e�i. Yoksul bir ailede b�y�m��t�r. E�itimsizdir. Evlenirken fikri dahi sorulmam��t�r. Evlendikten sonra kocas� Kaz�m, cahil oldu�u i�in yan�na yak��t�ramam��, evde adeta bir hizmet�i gibi konumland�rm��t�r. Esme ise bunlar� yad�rgamayan, hayat�n do�al ak��� olarak g�ren bir kad�nd�r. Esme'nin tek motivasyonu k�zlar�n�n iyi birer evlilik yap�p mutlu olmalar�d�r.

  Latif - Yi�it Tuncay: Halis A�a'n�n hizmetini g�r�r ve yal�daki di�er �al��anlardan sorumludur. Yal�da ayn� tip giyinse de giyim ku�am�na d��k�n, zarif ve titiz bir adamd�r. D��ar�ya ��kaca��nda, di�er hizmetliler ��kl���na g�pta ile bakarlar. Tatl�sert bir adamd�r. Otoritesini ba��rarak de�il, bak��lar�yla kurar. Halis A�a'ya y�rekten ba�l�d�r ama onun hastalanmamas� veya mutsuz olmamas� i�in �ok �nemli s�rlar� Halis A�a'dan gizledi�i de olmu�tur.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap