Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  ya erhamerrahimin fazileti

  1 ziyaretçi

  ya erhamerrahimin fazileti bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

  Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

  Her günü ibadetle duayla geçirmek isteyenler her gün hangi zikirleri yerine getirmeleri gerektiğini araştırıyor. Pek çok kişi “Ya erhamerrahimin” zikrinin anlamını faziletini ne için okunacağını araştırıyor.

  Ya erhamerrahimin anlamı ve fazileti

  Ya erhamerrahimin ifadesinin anlamı ‘Merhametlilerin en merhametlisi (olan Allah)’ demektir.

  Resülullah Hz. Muhammed (Aleyhisselam) şöyle buyurmuştur:

  Allahü Teala’nın bir meleği vardır, bu melek “Ya Erhamerrahimin ” diyen kimseleri takip eder. Bir kimse ” Ya Erhamerrahimin ” kelimesini üç defa söylerse melek:

  “Ya Erhamerrahimin olan rabbin sana yöneldi. Ne dileğin varsa iste” der.

  Her gün (313) defa “Yâ Erhamerrâhimin” şeklinde ya da “Yâ Erhamerrâhimin Ya zel celali vel ikram” şeklinde okunur ise Allahü Teâla ne dileği varsa kabul eder. Ne sıkıntısı var ise selamete çıkarır.

  Yazı kaynağı : www.yeniakit.com.tr

  Ya Erhamerrahimin ve Ya Rabbi zikirleri hakkındaki hadisler sahih mi?

  Ya Erhamerrahimin ve Ya Rabbi zikirleri hakkındaki hadisler sahih mi?

  Değerli kardeşimiz,

  Bu rivayetin, senedindeki bir raviden dolayı zayıf olduğu ifade edilmiş ise de başka bir rivayetle kuvvetlendiğine dikkat çekilmiştir. (bk. Münavi, ay.)

  İmam Suyuti, bu hadisin sonuna sahih işareti koymuştur. (el-Camiu’s-sağir, 1/142, no: 2359)

  Dil uzmanı İbn Manzur, genellikle “Ya Rabbi, Allah'ım” gibi hitap ve çağrı ifadeleriyle başlayan veya Allah’ı övgüyle anan her sözün -içinde bir dilek ve istek bulunmasa da- dua olduğuna işaret ederek buna Hz. Peygamber (asm) Efendimizin arefe günüyle ilgili bir hadisinde geçen, “Arefede benim duam ve benden öncekilerin duası ‘Lâ ilâhe illallāhü vahdehû lâ şerîke leh lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.’ sözüdür.” şeklindeki açıklamasını delil gösterir; bundan dolayı tehlîl (lâ ilâhe illallah), tahmîd (elhamdülillâh) gibi dinî ifadelere İslâmî gelenekte dua denildiğini hatırlatır. (Lisanü’l-Arab, “dʿav” md.)

  Nitekim Kur'an-ı Kerîm’de de (bk. Yûnus 10/10) müminlerin cennetteki dualarının Allah’ı tazim ve tenzih sözleriyle (sübhânekellāhümme) başlayacağı, yine onların dualarının övgü sözleriyle (el-hamdü lillâhi rabbi’l-âlemîn) biteceği bildirilmiştir.

  İslâmi hayat anlayışında insanın Allah’a doğru bir yöneliş halinde, onun ilgi ve rahmetini çekecek bir başvuru içinde olması önem taşımaktadır. Bir hadiste Allah’ın kendisine tövbe edilmesinden duyduğu sevinç, çölde devesini kaybedip sonra bulan kimsenin sevincine benzetilmiştir. (Müslim, Tevbe, 2)

  Ancak bu ilahi rahmet ve ilginin gerçekleşmesinde ilk adımın kul tarafından atılması gerekmektedir. Allah ile kul arasındaki münasebet konusunda Hz. Peygamber Efendimize (asm) yöneltilen soruya Kur'an şu cevabı vermiştir:

  Bir hadis-i kudside, kulun Rabbine gösterdiği ilgi ve sevginin fazlasıyla karşılığını bulacağı anlatılmıştır. (Müslim, Tevbe, 1; Tirmizî, Daavat, 132)

  Dua bir ibadet ve bir zikir olduğu için dua eden mutlaka ilâhî emre uymuş, itaat etmiş ve sevap kazanmış olur.

  Dünya ile ilgili isteklerini yüce Allah, kulun yararına göre hemen verebileceği gibi, bir müddet sonra da verebilir veya duasının karşılığı ahirete bırakılmış olabilir.

  Dolayısıyla, dünya hayatına yönelik talepleri karşılanmayan kişi, "Duam kabul edilmedi." dememelidir. Peygamberimiz (asm); dua edene yüce Allah’ın, isteğini ya dünyada hemen vereceğini veya ahirette vereceğini ya da istediği iyilik kadar kötülüğünün giderileceğini bize haber vermiştir:

  İlave bilgi için tıklayınız:

  Samimi olarak dua edildiğinde dua hemen kabul olur mu? ...

  Duadaki ince sır nedir? Her dua kabul olur mu?

  Duaların kabul olması için nasıl yapmak gerekir?

  İbadetlere vadedilen netice ve sevaplara kavuşmanın şartları ...

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Hangi dilek için okunursa okunsun Dilek hasıl olur Yâ Erhamerrâhimin | Dualar, Okuma, Ilham verici sözler

  Hangi dilek için okunursa okunsun “Dilek hasıl olur”.” Yâ Erhamerrâhimin

  September 18, 2022 at 6:01 pm

  Elaaaa engellemek için sabah akşam 161 ya mani c.c okuyun
  Bu takıntıdan kurtulması için
  Ya Evvel Ya Âhir 100
  Ya Batın Ya Zahir 100
  Hasbinallahü ve nimel vekil. la havle vela kuvvete illa billahil aliyyül azim 21 defa

  Bu duaya 21 veya 41 gün devam edilirse inşallah faydasını göreceksiniz.
  Allah tam bir güven ile hastalıktan kurtulacağınıza inanarak okuyun.
  Allah şifa versin Amin

  Cevapla

  Yazı kaynağı : mutlulugunsifresi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap