Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yaşadığımız şehir ile ilgili destan türkü şiir öykü araştırması yapalım

  1 ziyaretçi

  yaşadığımız şehir ile ilgili destan türkü şiir öykü araştırması yapalım bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Şiirler (Destanlar,türküler,maniler,tekerlemeler,ninniler,ağıtlar)

  ON YEDİ BENLİ ŞADİYE :

  Ay bulutta bulutta

  Mendilim kaldı dutta

  Geleceksen gel gayri

  On yedi benli Şadiyem

  Daha gönlüm umutta

   Evleri camiye yakın

  Ak gülleri sen takın

  Zengin kocaya vardın

  On yedi benli Şadiyem

  Hani gerdanında altın

  Ay buluta  giriyor

  Gözüm yari güdüyor


  Geleceksen gel gayrı

   On yedi benli Şadiyem

  Gençlik elden gidiyor

  Aya karşı duramam

  Dama kilit vuramam

  Ay buluta girince

  On yedi benli Şadiyem

  Yazı kaynağı : usak.ktb.gov.tr

  Yaşadığınız yerin coğrafi özellikleri hakkında bilgi veren hikâye, efsane, şiir, türkü vb. eserler var mıdır, varsa bunlara hangi örnekler

  Yaşadığınız yerin coğrafi özellikleri hakkında bilgi veren hikâye, efsane, şiir, türkü vb. eserler var mıdır, varsa bunlara hangi örnekler

  Hatay, Akdeniz Bölgesi’nin doğu ucunda Suriye ve Lübnan dağları arasındaki El Bekaa Vadisi’ni içine alan Gor Çukurluğu’ndan oluşan bir sınır ilimizdir. Kuzeyden Güneybatıya doğru uzanan Nur Dağları (Amanos) ve Kel Dağ ile Suriye platoları arasında kalan ilin verimli topraklarına sahip olan Amik Ovası, batıda şerit halinde uzanan bir kıyı ovasını oluşturur.

  İlin başlıca akarsuları Asi, Karasu ve Afrin nehirleridir. İki tane sulama amacıyla kullanılan baraj bulunmaktadır. Birisi karasu üzerinde kurulmuş olan Tahtaköprü Barajı, diğeri ise Bohsin Çayı üzerinde kurulmuş olan Yarseli Barajı’dır.

  Bitki örtüsü bakımından Ardıç, Meşe, Kayın, Kızılcık, Kavak, Çınar ağaçlarından oluşan geniş ormanlık alanların dışında Mersin, Defne, Kekik ve Lavanta bitkileriyle kaplı makilikler de bulunur.

  Hatay’da Akdeniz iklimi hakim olup, yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer.

  Hatay’ın Coğrafi özellikleri

  Gül Kuruttum Türküsü, İndim çayır biçmeye türküsü
  Lokman Hekim Efsanesi, Daphne ( Defne) Efsanesi

  İzmir ile ilgili olarak, "İzmir'in Kavakları" isimli türküyü yazalım.

  İzmir'in Kavakları

  İzmir'in Kavakları
  Dökülür Yaprakları
  Bize De Derler Çakıcı (Yar Fidan Boylum)
  Yıkarız Konakları

  Selvim Senden Uzun Yok
  Yaprağında Düzüm Yok
  Kamalı Da Zeybek Vuruldu (Yar Fidan Boylum)
  Çakıcı'ya Sözüm Yok

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Konya ile ilgili Şiir, Türkü, Destan-Efsane

  Konya ile ilgili Şiir, Türkü, Destan-Efsane

  Konya ülkemizin merkezinde bulunan bir şehir olarak coğrafi açıdan önem arz etmektedir. Konya düz ovaları ve toprakları ile kurak bir iklime sahiptir. Yazları sıcak ve kurak bir iklim hakim olurken, kış aylarında da yine aynı şekilde aşırı kuru soğuklar yaşanmaktadır. Bu yüzden Konya topraklarında temel tarım ürünlerinin dışında tarım çeşitliliği pek gelişmemiştir.

  Konya ile ilgili olarak tarihte pek çok desten, türlü, şiir yer almaktadır. Biz de bu yazımızda Konya ile ilgili Desten, Türkü, Şiir örneklerini sizlerle paylaşmak bir araya toplamak istedik.

  Konya İle İlgili Şiirler

  Ah Konya
  Sen kartalın yuvası
  Ovaların en hası
  Çalma aydın havası
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Tahılın ambarı sen
  Bunu bilirler zaten
  Üzerler seni bazen
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Merkezi hoşgörünün
  Hep sevdaya bürünün
  Gel, gel senin ürünün
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Mesnevi sende doğdu
  Cehaleti o boğdu
  Kini nefreti koğdu
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Selçuklunun başkenti
  Evliyaların kenti
  Kucakladın Taşkent’i
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Hadim, Bozkır, Beyşehir
  Ilgın, Yunak, Akşehir
  Ereğli, Seydişehir
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Karatay, Karapınar
  Tuzlukcu, Halkapınar
  Meram yeşillik sunar
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Cihanbeyli’yle, Kulu
  Sarayönü, Selçuklu
  Derebucak çukurlu
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Akören, Emirgazi
  Mümbit bizim arazi
  Çeltik de sever sizi
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Ahırlı, Yalıhüyük
  Güneysınır la, Hüyük
  Çumra şekerde büyük
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Başak Altınekin’le
  Kadınhanı, Derbentle
  Doğanhisar’ı ekle
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Mevlana, Hadimi’yle
  Konevi, Tebrizliyle
  Masmavi tüneliyle
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya

  Ahmet ARSLAN söyleye
  Hacı Veyis Zadeye
  Rabbim rahmet eyleye
  Konya Konya ah Konya
  Sensiz olamaz dünya-Ahmet Arslan Hadimi

  Benim yarim bezden kilim
  Dokur Konya`da Konya`da
  Bülbül olmuş dertli dilim 
  Şakır Konya`da Konya`da

  Kardeşim kendinden geçmiş
  Nur çeşmesinden su içmiş
  Hasret kitabını açmış
  Okur Konya`da Konya`da

  Gurbet ekmek ben katığım
  Nişansız düşmüş tetiğim
  Yazılmış nüfus kütüğüm
  Şükür Konya`da Konya`da

  Mevlana`nın sezmediği
  Mantıkları çözmediği
  Kitapların yazmadığı
  Fikir Konya`da Konya`da

  Ayrılıktan yemiş tekme
  Yakma gurbet onu yakma
  Burda gezdiğine bakma 
  Bekir Konya`da Konya`da-Bekir Sıtkı Erdoğan

  Konya ile ilgili Destenlar-Efsaneler

  Üç dervişe hasta olan efendileri ‘Sizin kısmetiniz burada kesildi, Konya’ya gidin’ demesi üzerine Horasan’ı bırakıp Konya’ya göç ederler. Kale kapısına vardıklarında önlerine yüzü peçeli derviş kılıklı bir adam çıkar ve’ Gelin der sizin yeriniz Mevlana Dergahıdır’ oraya yerleşeceksiniz’. Yol gösteren derviş peçesini kaldırır. Birde ne görsünler, hasta olan kendi mürşitleri değil mi? Mehmet Mahmut ve Ahmet adlarında bu üç derviş ölünde Mevlana’ya yakın yere gömüldüler. Mezarlığa Fatih Sultan Mehmet zamanında üçler adı verildi.

  Şems’in Kuyusu Efsanesi

  Konyalı iki hacı Kâbe’yi ziyarete giderler. Su alırken tası zemzem kuyusuna düşürürler, fakat çıkaramazlar. Konya’ya geldiklerinde aynı tası Şems’in türbedarının elinde görürler. Nereden aldın bu tası? Diye sorduklarında türbedar, Şems’in kuyusundan aldığını söyler.

  Deve Taşı Efsanesi (Seydişehir)

  Seyyid Harun küpe dağının eteklerinde şehri kurarken bir haber ulaşır. Ilgın – Kadınhanı arasındaki Mahmuthisar köyündeki tekke de müridleri ile oturan Didiği Sultan adlı bir ermiş şeyh, ayıya gem vurarak binmiş, müridleri ile birlikte Seyyid’in ziyaretine gelmektedir. Haberi alan Seyyid’in Harun, müridlerini toplar, oradaki kocaman bir kayaya “Deve ol” der, deve şekline giren kayaya binerek Didiği Sultanı karşılar. Keramet ehli iki pir, Seydişehir’in girişinde buluşurlar. Didiği Sultan bindiği ayıdan iner, onu dağa sürer. Seyyid Harun’da bindiği taş deveyi çöktürür, oda iner, böylece helalleşip görüşürler. Seyyid Harun’un bindiği taş deve, çöktüğü yerde olduğu gibi kalır. Yüzyıllar boyunca, deveye benzeyen bu kaya parçası, halk tarafından ziyaret edilerek efsanesi anlatılır. Devetaşı olarak bilinen kaya bu gün Alüminyum tesisleri lojmanları arasında kalmıştır.

  Konya İle İlgili Türküler

  Aslan Mustafam
  Hey hey kenardan geçeyim aman aman
  Yol sizin olsun gel gel aman (2)
  Ağılar içeyim aman aman
  Bal sizin olsun bir danem aman
  Amanın gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Bozkır dedikleri büyük kasaba (2)
  Sevilen güzeller gelmez hesaba
  Amanım gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Derenin başına yayılır kazlar.
  Çeşmeden geliyor Konyalı kızlar
  Amanım gel gel aslan Mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Havalar bulutlu mustafam karmı yağacak
  Sol gözüm seyriyor mustafam baskınmı olacak
  Amanım gel gel aslan mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay
  Bir gün deliysem beş gün iyiyim
  Amanın gel gel aslan mustafam gel
  Haydi gel gel garip başlı yarim vay

  Saffet Efendi
  Heeyheeeeey
  Atı olan haydi el atına binermi vay vay
  Yiğit olan aman ikrarında dönermi vay
  Ah aman aman Saffed efendi beni buralardan
  Algit efendi aman suçlarımı affet efendi
  Toprak tencerede bakla pişer mi de
  ben yandım aman
  Kız olan kızlarında karnı şişermi vay vay
  Ah aman aman şişmanım aman şişman sevdimde
  Pişmanım aman karakollar düşmanım aman
  Toprak tencerede bulgur kaynar mı da
  ben yandım aman
  Gelinlen kaynana haydi bir arada oynarmı vay vay
  Ah aman aman saffet efendi beni buralardan
  Al git efendi aman suçlarımı affet efendi
  Karakuşun havadadır oyunu da ben yandım aman
  Değme şahinlere, vermez payını vay
  vay ah aman aman
  Şişmanım aman şişmanda sevdim pişmanım aman
  Karakollar düşmanım aman aman aman kızlar kızlar
  Sürmeli kızlar göğsü çapraz düğmeli kızlar hani nerde
  Gelecek gelmeyen kızlar


  Enginli Yüksekli Kayalarımız
  Enginli yüksekli kayalarımız aman aman
  Caminan yoğruldu mayalarımız(2)
  Doğurmaz olsaydı analarımız aman aman
  Ölmeyince vermem seni ellere
  Söylesem adını düşünürler dillere
  Yarinin bıyığı burmadır burma aman aman
  Bir telli irbışım bir teli sırma (2)
  Asker karısıysan karşımda durma aman aman
  Ördeğim gölünüze yüzmeye geldi
  Şahinim çölünüze geçmeye geldi
  Çarşıdan aldımda el kadar astar
  Nerde güzel görsem kocası asker (2)
  Asker karıların kocasın ister aman aman
  Ölmeyince vermem seni ellere
  Söylesem adını düşürürler dillere
  Gümüş cezve idim kaynadım coştum
  Kendi yağımlan kavruldum piştim
  Muhanet elinden gurbete düştüm
  Gayri dayanacak özün kalmadı
  Mektuba yazacak sözüm kalmadı
  Budadım bağları yemedim üzüm
  Pekmezi kaynatın gelirim güzün
  Mektuba yazacak kalmadı sözüm
  Mektubun dizine kakillerin yüzüne
  Ne dedimde küstün nazlım benim sözüme

  Yazı kaynağı : www.odestek.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Frcrtcrf 1jjwwiwkw 11 Gün önce
  0

  G xhdgshhsjssjsjsssusuedhdddsehwywywyshsysgsysusdhjshu

  Yorum yap