Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yağmurun oluşumu ile ilgili bilgilendirici metin

  1 ziyaretçi

  yağmurun oluşumu ile ilgili bilgilendirici metin bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yağmurun oluşumu ile ilgili internetten bir araştırma yapınız, araştırma sonuçlarından hareketle defterinize bilgilendirici bir metin yazınız

  Yağmur nasıl oluşur? Yağmurun oluşumu hakkında bilgi

  Yağmur nasıl oluşur? Yağmurun oluşumu hakkında bilgi

  Yağmurun genel olarak tanımı, bulutlardan yeryüzüne su yağması olarak yapılmaktadır. Bu tanım oldukça basittir. Oysaki yağmur gökyüzünde gerçekleşen bir takım doğa olayları sonrasında oluşup yeryüzüne inmektedir. Yeryüzünde ise bitkiler ve diğer tüm canlılar her zaman yağmuru hasretle beklemektedir.

   Yağmur Nasıl Oluşur?

   Yağmurun nasıl oluştuğunu öğrenmek için, insanlar önce bulutları anlamaya çalışmış ve onları araştırmaya başlamıştır. İlk olarak, aldığı güneş ısısı nedeniyle su buharlaşır. Oluşan su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşır. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları bir araya geldiğinde, yağmurlar meydana gelir ve yeryüzüne düşer. Yağmurlar bu şekilde kısaca bu şekilde oluşmaktadır.

   Su damlaları yoğuşma olayı ile birlikte, yağmur şeklinde dünyaya iner. Ancak, iki farklı yol vardır. Birincisi bir çarpışma olayıdır; rüzgârın etkisiyle, havada su damlacıklarına vurur ve yağmur oluşur. İkinci durum ise kristalleşmedir. Bu durum soğuk havalarda gerçekleşir. Donmuş su damlaları küçük kristallere dönüşür ve yeryüzüne iner. Bu kristaller alt katmanlara inerken, daha sıcak havaya maruz kaldıkları için çözülür ve yağmur damlaları haline gelirler.

   Yağmurun Oluşumu Hakkında Bilgi

   Yağmurun oluşmasında iki farklı yol bulunmaktadır. Yağmurun oluşma yollarını sıralamak gerekirse:

  Yamaç Yağışı: Bu tür yağmurlar genellikle dağlık bölgelerde görülür. Bu yağmur şeklini özellikle ülkemizde Kuzey Anadolu gibi bölgelerde görmek mümkün olmaktadır. Denize paralel dağ kıyılarında oluşan bu yağmur çeşitleri Toros dağlarında da sıkça görülür. Bu yağışın oluşumu diğer yağmur oluşumlarına benzer. Gökyüzündeki su buharları burada yoğunlaşır ve sağlam bir şekilde yeryüzüne iner. Bu yağmurların temel özelliği olarak yarı katı ve yarı sıvı olması durumu görülmektedir.

  Yükseliş Yağışı: Ülkemizde sık görülen bir yağış türüdür. Yükseklik yağışı olarak adlandırılan bu yağmur türü, konveksiyon yağış türü olarak da bilinir. Bu yağış türleri her mevsimde yaygın olmakla birlikte, bazı mevsimlerde daha yaygındır. Bu yağışların özellikle ilkbaharda görüldüğü bilinmektedir.

   Ülkemizde yükseliş yağışları olarak adlandırılan bu tip yağmurlar çoğunlukla Ege ve İç Anadolu Bölgelerinde görülmektedir. Buradaki oluşum kuzeyden hava akışı ile gerçekleşir. Özellikle kuzey bölgelerden gelen su buharları İç Anadolu ve Ege Bölgelerinde yükselmekte ve su damlacıklarına dönüşmektedir. Sonra yağmur olarak tekrar yeryüzüne düşmektedirler.

  Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yağmur Nedir ? Yağmur Nasıl Oluşur ?

  Hava olayları (gök gürültüsü,Şimşek, kar,yağmur, vb) oluşumu ile ilgili bilgilendirici metin yazınız

  Yağmur nasıl oluşur? Kısaca yağmur oluşumu

  Kirpi Masalı Metni Cevapları

  Kirpi Masalı Metni Cevapları

  Kirpi Masalı metni cevapları ve soruları, Özgün Matbaacılık 4. sınıf Türkçe kitabı Sayfa 15-16-17-18-19-20 ( Teması)

  Kirpi Masalı Metni Cevapları

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 15

  HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

  Yardımlaşmanın önemiyle ilgili arkadaşlarınızla konuşunuz. Bu konu hakkında hazırladığınız yazınızı arkadaşlarınıza okuyunuz.

  Cevap: Yardımlaşma ve dayanışma kavramları özellikle toplumun kalkındıran kavramlardır. Yardımlaşma sayesinde birçok kişide olurken yardım eden kişi de mutlu hissedecektir. Eski zamanlarda köy vereceğim bölüm köy meydanlarında İmece usulü yapılan çalışmalar yardımlaşmanın en iyi örneği olarak karşımıza çıkar. Böylece köylerde ortaya çıkan iş gücü tüm insanların Çünkü hakkını yardım etmesi ile çok kısa bir süre içinde çözümlenebilir. Düğünler, bayramlar, sünnetler gibi aktivitelerde halen kırsal kesimdeki insanlar birbirlerine yardım etmekte ve birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermektedir.

  KİRPİ MASALI

  Güneşin kızgın, yağmurun az olduğu uzak ülkelerin birinde yaşıyormuş mor kirpi. Eşi dostu hiç yokmuş. Ormanda dolaşmaya çıkmış, “Belki bir arkadaş bulurum.” diye. Ama kimse kirpiyi yanında istemiyormuş çünkü mor kirpi dikenliymiş. “Eyvah işte geliyor!” demiş onu gören zürafa.
  Suaygırı da ağaçların arkasına gizlenmiş. Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çalılığa saklanmış. Kaplumbağa kabuğuna çekilmiş. Baykuş, “Beni rahatsız etmeyin lütfen, uykum var.” demiş. İyiden iyiye tek başına kalan kirpi, yuvasına dönmüş. Öyle üzgünmüş ki… “Çok yalnızım.” diye düşünmekten bütün gece uyuyamamış. Gün ışıyınca yiyecek ve su bulmak üzere dışarı çıkmış. O yaz çok kurak geçtiği için ördekler yüzemiyor, hüzünle kuruyan göle bakıyormuş.

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 16

  Sıcaktan bunalan fiiller ise serinlemek için geldikleri gölde yeterli su bulamayınca ormanın gölgesine dönmek istemiş. Geride kalan kaygılı bir kurbağa, fillere seslenmiş: “Durun, gitmeyin abiler! Çare bulmalıyız bu kuraklığa. Hiç suyumuz kalmadı!” Tam o sırada kirpinin aklına çok güzel bir fikir gelmiş! “Ben buldum çareyi.” demiş sevinçle. Hemen yola koyulmuş. Düşe kalka en yüksek dağa tırmanmaya başlamış. Kirpi tepeye varınca dikenlerini sivriltmiş. Var gücüyle bir hoplamış, beş zıplamış, gökyüzündeki bulutları delik deşik etmiş. Ve açtığı bu deliklerden kocaman yağmur damlaları düşmeye başlamış. Kirpinin yardımıyla başlayan yağmur hızlanmış, günlerce devam etmiş.

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 17

  1. ETKİNLİK

  a. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamını önce tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamını sözlükten bulup tahminlerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.

  Cevap:

  hüzün

  dost

  kurak

  b. Metinden hareketle anlamını sözlükten bulup öğrendiğiniz kelimeleri kendi sözlüğünüze ekleyiniz.

  2. ETKİNLİK

  Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

  1. Mor kirpinin yaşadığı yer nasılmış?

  Cevap: Mor kirpi, güneşin kızgın ve yağmurun ise çok az olduğu uzak ülkelerden birinde yaşamaktadır.

  2. Mor kirpi neden ormanda dolaşmaya çıkmış?

  Cevap: Arkadaş bulmak amacıyla ormanda dolaşmaya çıkmıştır.

  3. Ormandaki diğer hayvanlar neden mor kirpiyi yanlarında istemiyorlarmış?

  Cevap: Çünkü dikenliymiş ve dikenli olduğu kimse onunla arkadaşlık kurmak istemiyormuş.

  4. Mor kirpi, yaşanan kuraklık sonuna nasıl bir çare bulmuş?

  Cevap: Yüksek bir tepeye çıkarak bir hoplayıp beş zıplayıp gökyüzündeki bulutları delik deşik ederek kuraklık sorununa çare bulmuş.

  5. Metindeki hayal unsuru ögeler nelerdir?

  Cevap: Kirpinin zıplayarak bulutları delmesi, hayvanların yani kaplumbağa, zürafa ve kirpinin konuşması,

  6. Metnin ana fikri nedir?

  Cevap: Hiç kimseyi dış görünüşünden dolayı dışlamamak, her canlının bir önemi olduğunu anlatmak olabilir.

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 18

  3. ETKİNLİK

  Metinde geçen aşağıdaki deyimi anlamına uygun olarak kullanacağınız bir cümle yazınız.

  düşe kalka

  Cevap: Biz kardeşime düşe kalka nasıl yürümesi gerektiğini öğrettik.

  4. ETKİNLİK

  a. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin ve noktalama işaretlerinin kullanılma nedenlerine yönelik kuralları belirleyiniz. Belirlediğiniz kuralları arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • Leopar, tilkiler ve yılan yakındaki çalılığa saklanmış.
  • Geride kalan kaygılı bir kurbağa fillere seslenmiş; “Durun, gitmeyin abi- ler! Çare bulmalıyız bu kuraklığı. Hiç suyumuz kalmadı!”

  Cevap: Leopar kelimesi cümlenin ilk kelimesinin ilk harfi olduğu için cümleye büyük harfle başlanacağı kuralından ötürü büyük harfle yazılmıştır. Durun gitmeyin abiler kısmında ise alıntı cümlelerin ilk harfinin büyük harfle başlaması gerektiğinden büyük harf kullanılmıştır. Yine Hiç ve Geride kelimelerindeki büyük harfler de cümleye başlanırken kullanılan ilk harf olduğu için büyük yazılmıştır.

  b. Aşağıdaki cümlede neden ünlem işareti kullanılmıştır? Açıklayınız.

  ‘Eyvah, işte geliyor!” demiş onu gören zürafa.

  Cevap: Ünlem işaretleri, duygu uyarı ve ifade belirten ifadelerin sonuna konulur. Burada ise korku duygusunu belirtmek için kullanılmıştır.

  5. ETKİNLİK

  Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türünü belirleyiniz.

  Hikâye edici metin: Çeşitli karakterlerin başından geçen bir olayın; serim, düğüm, çözüm bölümleriyle anlatıldığı metinlerdir.
  Bilgilendirici metin: Bir konu etrafında çeşitli bilgiler veren; giriş, gelişme, sonuç bölümlerinden oluşan metinlerdir.

  Cevap: Aşağıdaki açıklamalara göre metnin türü “Hikaye Edici Metin” türüdür. Çünkü bazı karakterlere yer verilmiş ayrıca da serim düğüm çözüm bölümlerine de yer verilmiştir.

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 19

  6. ETKİNLİK

  Yağmurun oluşumu ile ilgili internetten araştırma yapınız. Araştırma sonuçlarınızdan hareketle defterinize bilgilendirici bir metin yazınız.

  Cevap: İlk olarak, aldığı güneş ısısı nedeniyle su buharlaşır. Oluşan su buharı yavaşça gökyüzüne doğru yükselir ve yoğunlaşır. Bu durumdan sonra su damlacıkları oluşur. Bu su damlacıkları bir araya geldiğinde, yağmurlar meydana gelir ve yeryüzüne düşer

  7. ETKİNLİK

  Metni bir kez daha sesli okuyunuz. Aşağıdaki ölçütlere göre uygun kutucuğu işaretleyerek sesli okuma çalışmanızı değerlendiriniz.

  Cevap:

  Kelimeleri doğru telaffuz ederek okudum. X
  Metni gözlerimle takip ederek okudum. X
  Vurgu ve tonlamalara dikkat ederek okudum. X
  Noktalama işaretlerine dikkat ederek okudum. X

  8. ETKİNLİK

  Aşağıdaki görselde anlatılmak istenen nedir? Arkadaşlarınızla tartışınız.
  Tartışma sırasında;
  • Uygun hitap ifadeleri kullanmaya, başkalarının sözünü kesmemeye, konuşmanın bitmesini beklemeye, akış içinde söz alarak konuşmaya katılmaya dikkat ediniz.
  • Kendi düşüncelerinizi uygun şekilde ifade ediniz.
  • Söz alarak konuşanları dikkatle, saygıyla, sabırla dinleyiniz.
  • Farklı bakış açılarına anlayışla yaklaşınız.

  Cevap: Görselde anlatılmak istenen duyguyu özetlersek, yardımlaşma ve saygının öneminin daha çok vurgulandığını söyleyebiliriz. Yaşlılara yardım etme, onlara yardımcı olma hem saygının hem de toplumdaki bir birey olarak kültürel değerlere sahip çıkmanın gereğidir.

  Kirpi Masalı Metni Cevapları Sayfa 20

  9. ETKİNLİK

  Farklı yazı karakterleri ile yazılmış aşağıdaki ifadeleri okuyunuz. Bu ifadeleri hangi durumlarda kullanmanız gerektiğini açıklayınız.

  Cevap: Bu nezaket ifadeleri dediğimiz kullanımları birisine karşı iyi niyetlerimizi bildirirken, selamlaşır ve özür dilerken kullanırız.

  10. ETKİNLİK

  a. Noktalı yerlere, verilen kelimelerden uygun olanları yazarak aşağıdaki cümleleri tamamlayınız.

  Cevap:

  sapsarı nemli dimdik

  Benim kedimin sapsarı tüyleri ve dimdik kulakları var.

  fazla yepyeni benim

  Kitapçıdan benim için yepyeni bir kitap alır mısın?

  yemyeşil uzun senin

  Annem bana uzun tüllü yemyeşil bir elbise aldı.

  b. Cümleleri tamamlarken yazdığınız kelimelerden hangilerinde pekiştirme anlamı olduğunu belirtiniz.

  Cevap: yemyeşil  yepyeni ve sapsarı

  SONRAKİ METNE HAZIRLIK

  1. Bir gün süresince aile bireylerinizi, çevrenizdeki kişileri gözlemleyiniz. Bu kişilerin hangi olaylar karşısında, hangi duyguları hissettiklerini belirleyip defterinize not alınız.

  Cevap: Büyüklerim genelde sabah uyanınca kahvaltı yapıp işe gidiyorlar. Annem evde kaldığında evi temizliyor, bulaşık yıkıyor, yemek yapıyor sonra da akşam olunca sofrayı kurup topluyor babam da akşam ona yardım ediyor. Ondan sonra oturup uykusu gelinceye kadar televizyon izliyor.

  2. Etkin bir dinleyici olmak için neler yapabileceğiniz ile ilgili gazete, dergi, kitaplar ve İnternetten araştırma yapınız. Bu araştırmadan edindiğiniz bilgilerle bir sunum hazırlayınız. Sunumunuzun provasını yapmayı unutmayınız.

  Cevap:

  Sabırlı olun ve karşınızdaki insanın iletmeye çalıştığı mesajına saygı duyun.
  Konuşan kişiye dikkatinizi verin, dikkatinizi dağıtacak başka şeylerle ilgilenmeyin.
  Konuşan kişinin söylediklerini, zaman zaman kendi cümlelerinizle özetleyin ve karşınızdan teyit alın.
  Önyargısız dinleyin.

  ***Kirpi Masalı metni cevapları (Sayfa 15-16-17-18-19-20) hakkında söylemek istediklerinizi aşağıdaki yorum alanına yazabilir, emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : turkceodevim.com

  Yağmur

  Su Döngüsü Nedir?

  Su Döngüsü Nedir?

  Doğada madde döngüleriyle yaşamın devamlılığını sağlayan bir hareketlilik vardır. Su döngüsü de oksijen döngüsü, karbon döngüsü, azot döngüsü gibi bu hareketliliğin bir parçasıdır.

  Suyun yerküre, suküre ve atmosfer arasında buharlaşma, yoğunlaşma, yağış, akış gibi aşamalardan geçerek sürekli bir döngü halinde bulunma durumuna Su Döngüsü denir. Aynı zamanda hidrolojik döngü adıyla da bilinen su döngüsü, iklimsel olayları ve yaşamın sürekliliğini belirleyen temel etmenlerden biridir.

  Su katı, sıvı ve gaz olmak üzere Dünya’da 3 farklı fiziksel halde bulunur. Donmuş buzullar, denizler, okyanuslar, tatlı sular, su buharı, bulut gibi formlarda bulunan su; yer altı, yeryüzü ve atmosfer arasında sürekli bir dolaşım halindedir.

  Yeryüzünde sıvı halde bulunan suyun buharlaşma yoluyla gaz haline geçerek atmosfere karışması, atmosferde yoğunlaşıp yağış olarak yeryüzüne düşmesi, bir kısmı yer altı sularına karışan suyun akarak hareket edip tekrar yeryüzüne çıkması şeklinde devamlı bir döngü vardır. Bitkiler de terleme yoluyla gaz haline geçen suyu atmosfere iletir ve su döngüsüne katkıda bulunurlar.

  Suyun buharlaşma miktarı mevsimlere göre değişiklik gösterir. Bu da döngü içindeki kaynakların su seviyelerini değiştirecektir. Yaz mevsiminde buharlaşma fazla olduğu için yüzey sularının miktarı azalır, ilkbaharda ise karların erimesi ve artan yağmurlarla akarsu ve akarsuların döküldüğü göller, denizler ve okyanusların su seviyeleri yükselir.

  Toplam Su Miktarı Sabit Kalır

  Dünya’da bulunan toplam su miktarı zamanla değişmez. Su döngüsü kapalı bir sistemdir. Su, hal değiştirir, sürekli hareket halindedir ve bulunduğu bölgelerdeki seviyesi devamlı değişir. Ancak miktarı artmaz veya azalmaz. Volkanik püskürme ve meteorlar tarafından atmosfere eklenen küçük su miktarları dışında Dünya’nın toplam su miktarı değişmez. Aslında Dünya bugün, milyonlarca yıl öncesinde de var olan suyu kullanır. Aynı su; denizler ve okyanuslardan atmosfere, oradan yeryüzüne ve altına, oradan tekrar atmosfere sonsuz bir çevrim içerisindedir.

  Dünya’nın Su Rezervleri

  Su, canlı vücudunun büyük bölümünü oluşturur ve canlı yaşamının devamlılığı için şarttır. Dünya’daki tüm ekosistemlerin büyük bir bölümünü oluşturan su, yeryüzünün %71’ini kaplar.

  Dünya su rezervlerinin %97,5’i okyanuslarda ve denizlerde tuzlu su olarak bulunur. Geriye kalan %2,5 ise tatlı sudur. Tatlı suyun küçük bir kısmı kolay ulaşılabilir ve kullanılabilir, tamamına yakını ise kullanılabilir durumda değildir.

  Kuzey ve Güney Kutuplarındaki buz tabakaları ve dağ buzulları da dahil olmak üzere buz ve akifer adı verilen yeraltı suyu rezervi, %2,5’un neredeyse tamamını oluşturur ve direkt insan kullanımına uygun değildir. Göller, nehirler, toprak nemi, atmosferik su buharı ve canlı hücrelerdeki su ise, Dünya’daki suyun %0,02’sini oluşturur ve ulaşılabilir tatlı su kaynaklarıdır.

  Yerkürede bulunan toplam 1,4 milyar km3 civarındaki su, bu rezervler arasında sürekli hareket halindedir.

  Su Döngüsü Nasıl Gerçekleşir?

  Su döngüsünü oluşturan iki temel etken bulunur. Bunlar,

  Suyun hareketliliği bu iki etki sayesinde gerçekleşir. Aynı zamanda suyun akışkan olması ve su buharının hareket edebilmesi, yer değiştirmelerine olanak verir.

  Su,  Güneş enerjisi sayesinde yeryüzünden buharlaşma ve terleme yoluyla atmosferin üst katlarına çıkarak bulutları oluşturur, bulutlar soğuk hava nedeniyle yoğunlaşır ve havanın sıcaklığına göre yağmur, kar, dolu gibi formlarda, yer çekiminin etkisiyle yeryüzüne geri iner. Bu sayede doğanın su dengesi korunur.

  Bu süreç boyunca su döngüsü; sızmalarla beraber toprağın nemlenmesi, suların yeraltında hareket etmesi, bitkilerin terlemeyle su bırakması gibi birçok aşamadan geçer.

  Su Döngüsü Aşamaları Nelerdir?

  Su döngüsü, pek çok farklı aşamadan geçer. Bu aşamalar temelde buharlaşma, terleme, yoğunlaşma, yağış, yüzey akışı ve yer altı akışıdır. Bu aşamalar sayesinde su ve iklim sistemleri sürekli devinim halinde ve dinamiktir.

  1.Suyun Okyanus ve Denizlerde Depolanması

  Dünya su rezervlerinin %97,5’ini ve Dünya’nın %71’ini oluşturan okyanus ve denizlerde su depolanır. Su döngüsünü sağlayan buharlaşma adımının %90’ının okyanuslar tarafından sağlandığı düşünülmektedir.

  2.Buharlaşma

  Buharlaşma, suyun sıvı halden gaz haline geçmesi demektir. Güneş’ten gelen ısı enerjisi, sıvı haldeki suyun molekülleri arasındaki bağı çözerek gaz haline, yani su buharına dönüşmesine neden olur. Su buharı yükselir ve atmosfere yayılır.

  3.Terleme

  Terleme, bitkilerde bulunan fazla suyun dışarıya buhar halinde iletilmesidir. Bitki kökleri fazla suyu yaprakların alt kısımlarındaki gözeneklere, onlar da atmosfere iletir. Yeryüzünde bulunan su miktarının önemli bir kısmı da bu şekilde atmosfere geri döner.

  4.Suyun Atmosferde Depolanması

  Atmosfer, okyanuslara kıyasla çok daha küçük bir su rezerv yeri olsa da, su döngüsü için mükemmel bir ortam sağlar. Bulutlar gaz halinde olan su moleküllerinin en görünür biçimidir ancak gözle görülemeyecek kadar küçük su molekülleri de atmosferde sürekli bulunur ve rahatça hareket ederler.

  5.Yoğunlaşma (Yoğuşma)

  Yoğunlaşma, buharlaşmanın tersidir. Gaz halinde bulunan su, ısı kaybederek molekülleri arasındaki bağların kuvvetlenmesine neden olur ve sıvı hale geçer.

  6.Yağış

  Sıvı hale geçen su molekülleri havadan daha ağır oldukları için yer çekiminin etkisiyle yağış olarak yeryüzüne düşecektir. Yağışlar dünyaya suyun geri gelmesi için en etkili aşamadır.

  Dünya sıcaklığına bağlı olarak ise yağmur, kar, dolu gibi farklı biçimlerde yağabilir.

  7.Yüzey Akışı

  Yeryüzüne düşen yağış suyunun bir kısmı toprak tarafından emilir ve yer altı sularına katılır, bir kısmı ise doymuş ya da su geçirmeyen bir tabakaya düştüyse eğim yönünde akışa geçer. Akışa geçen bu su büyük ve küçük su kütlelerine ulaşır.

  8.Akarsu Akışı

  Dere, çay, ırmak, nehir sırasıyla akan ve birbirine katılarak büyüyen akarsular, yatakları içinden yeraltına doğru su bırakır veya göller, denizler ve okyanuslara katılırlar.

  9.Erimiş Karların Nehirlere Akışı

  Eriyen karların akış hareketi, su döngüsünün önemli bir kısmını oluşturur. Daha soğuk iklimlerde yüzey akışı ve akarsu akışının çoğu eriyen kar ve buzlardan oluşur.

  10.Suyun Tatlı Su Rezervlerinde Depolanması

  Karalarda biriken tatlı suyun bir kısmı da havuzlar, göller, barajlar ve tatlı su bataklıklarında depolanır.

  11.Sızma

  Yeryüzüne yağmur, dolu, kar yağışıyla düşen suyun bir kısmı topraktan ve kayalardan süzülerek yeraltına ulaşır. Süzülen bu su toprak katmanı içinde kalabilir ve sonra tekrardan yüzeye çıkıp akarsulara karışabilir. Veya toprak altında daha derine süzülmeye devam ederek yeraltı su rezervlerini, yani akiferleri doldurur. Sızma, toprak altının canlı kalmasını, yenilenmesini ve mineraller bakımından zenginleşmesini sağlar.

  12.Yeraltı Suyu Depolaması

  Su rezervlerinin önemli bir kısmı da toprak altında bulunur. Büyük bölümü yağışlarla dolan akiferler doymamış toprak yüzeyi aşağısındaki parçalardır. Pekişmemiş kumlar ve çakıllar, kum taşları, kireç taşları gibi akiferler akış seviyesine bağlı olarak su depolarlar.

  13.Su Kaynağı

  Su kaynağı, akiferlerin kara yüzeyinden taşacak kadar dolmalarıyla oluşur. Boyutu yağış miktarına göre büyük farklar gösterebilir. Herhangi bir kaya çeşidi içinde oluşabilen su kaynakları genelde kolayca kırılan ve çözünebilen malzemeler içinde bulunur.

  14.Suyun Buzullar ve Karlar Halinde Depolanması

  Buzullar ve buz tepeleri, iklim koşullarına göre Dünya’da değişen oranlarda bulunur. İklimin daha soğuk olduğu zamanlarda buzullar ve buz tepeleri, su döngüsünün diğer aşamalarını azaltacak oranda meydana gelebilirler. Aynı şekilde sıcak dönemlerde su döngüsü, okyanus seviyesinin artması yönünde ilerleyecektir. Örneğin son buzul çağında buzullar dünya yüzeyinin 1/3’ünü kaplamış, 3 milyon yıl önce dünyanın çok daha sıcak olduğu bir dönemde ise okyanuslar bugünkü seviyeye göre 50 metre yükselmiştir.

  Yazı kaynağı : www.semtrio.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  CEM RE SO L MA Z 9 Gün önce
  0

  YO K

  CEM RE SO L MA Z 9 Gün önce
  0

  NEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEGGGGGGGGGGGGG

  khjıyjuıhjhuıyjuıhjyıhjyyhj 12 Gün önce
  1

  bgnghngnjmhjyuhjyukukuhjkukuku

  Anonim 12 Gün önce
  1

  lkljknjknjkkjjkşkşkoşokş

  Anonim 14 Gün önce
  -1

  Hiç bir şey

  Yorum yap