Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yüzde birler basamağına yuvarlama

  1 ziyaretçi

  yüzde birler basamağına yuvarlama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Konu Anlatımı

  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Konu Anlatımı

  Sevgili çocuklar ondalık gösterimleri yuvarlama konu anlatımı sayfamıza hoş geldiniz. Konu anlatımı sayfamız aşağıda yer almaktadır. Yazımızı dikkatle incelemenizi önerir, başarılar dileriz.

  Ondalık Gösterimleri Yuvarlama Konu Anlatımı

  Sevgili çocuklar ondalık gösterimleri yuvarlama aynı doğal sayıları yuvarlama gibidir. Yuvarlama yaparken yuvarlamamızı istediği basamağın sağındaki ilk basamağa bakarız.

  Konunun daha iyi anlaşılması için aşağıda örnekler üzerinde anlatacağız. Örnekleri dikkatle inceleyiniz.

  ÖRNEK: 235,538 sayısını aşağıda istenildiği gibi yuvarlayalım.

  a) Binde birler basamağına göre yuvarlayalım.
  Sayımızın binde birler basamağında (235,538) 8 rakamı bulunmaktadır. Binde birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki sayıya bakmamız gerekiyor. Bu basamağın sağında başka sayı bulunmadığından sayımızın binde birler basamağına göre yuvarlanmış hali yine kendisi; yani 235,538 olur.

  b) Yüzde birler basamağına göre yuvarlayalım.
  Sayımızın yüzde birler basamağında (235,538) 3 rakamı bulunmaktadır. Yüzde birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakama bakmalıyız. Bu rakamda 8’dir. Baktığımız bu rakam (8), 5’ten büyük olduğu için, yuvarlamamızı istediği basamaktaki sayıyı 1 arttırıp, sağındaki bütün sayıların yerine de sıfır yazmalıyız. Bu durumda sayımız 235,540 olur. Virgüllü sayılarda virgülün sağında sayının en sonunda bulunan sıfırların önemi olmadığından 235,538 sayısının yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali 235,540=235,54 olur.

  c) Onda birler basamağına göre yuvarlayalım.
  Sayımızın onda birler basamağında (235,538) 5 rakamı bulunmaktadır. Onda birler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakam olan 3’e bakmamız gerekir. 3 rakamı 5’ten küçük olduğundan onda birler basamağında bulunan rakamı değiştirmeyeceğiz ve onda birlerin sağında bulunan bütün rakamların yerine sıfır yazacağız. Bu durumda 235,500 buluruz. Sondaki sıfırların önemi olmadığından 235,538 sayısının onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali 235,500=235,5 bulunur.

  e) Onlar basamağına göre yuvarlayalım.
  Sayımızın onlar basamağında (235,538) 3 rakamı bulunmaktadır. Onlar basamağına göre yuvarlarken onlar basamağının sağındaki ilk rakama bakmamız gerekir. Bu rakam 5’e eşit olduğundan onlar basamağını 1 arttırıp, sağındaki bütün rakamların yerine de sıfır yazmalıyız. Bu durumda 240,000 sayısını buluruz. Dolayısıyla 235,538 sayısının onlar basamağına göre yuvarlanmış hali 240,000=240 olur.

  f) Yüzler basamağına göre yuvarlayalım.
  Sayımızın (235,538) yüzler basamağında 2 rakamı bulunmaktadır. Yüzler basamağına göre yuvarlarken bu basamağın sağındaki ilk rakama bakarız (3), bu rakam 5’ten küçük olduğundan sayımızın yüzler basamağı değişmez, yüzler basamağının sağındaki bütün rakamların yerine sıfır yazılır. Bu durumda 200,000 sayısı elde edilir. Dolayısıyla 235,538 sayısının yüzler basamağına göre yuvarlanmış hali 200,000=200 olur.

  Konu ile ilgili test çözmek için tıklayın.

  Yazı kaynağı : www.matematikdefterim.net

  Sutori

  6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimleri Yuvarlama konu anlatımı

  6. Sınıf Matematik Ondalık Gösterimleri Yuvarlama konu anlatımı

  Farklı basamaklara sahip olan doğal sayılarda yuvarlama yöntemini kullanıyorduk. Bu yöntem aynı zamanda Tahmin olarak da bilinmektedir. Şimdi ondalık gösterimler üzerinden de yuvarlama yöntemini ele alabilir ve tahminler yapabiliriz.

   Ondalık Gösterimleri Yuvarlama

   Bir ondalık kesir içerisinde kendisine yakın olan sayının gösterilmesine ondalık gösterimde yuvarlama denmektedir. Bir ondalık kesir üzerinden yapılan yuvarlama yönteminde virgülün sağ tarafına bakılır. Belli başlı bazı kurallara dikkat etmek suretiyle virgülün sağ tarafından yuvarlama gerçekleşir. Şimdi bu basit kurallar nelerdir beraber inceleyelim.

   - Eğer virgülün sağ tarafındaki rakam 5 ya da 5'ten büyük ise o zaman değer bir arttırılır.

   - Eğer virgülün sağ tarafındaki rakam 5'ten küçük ise o zaman yuvarlama aynı değer üzerinden yapılır.

   Şimdi yukarıda verdiğimiz bu kurallara dikkat ederek bir örnek yapalım ve inceleyelim.

   Örnek: 3,46

   Yukarıda verilmiş olan ondalık kesir üzerinden virgülün sağ tarafına bakarak yuvarlama yapacağız. Bu bölgedeki onda bir kısmında değişiklik yapacağız. Yani 4 kısmında değişiklik yapacağız. Ancak bunu yaparken virgülün sağ tarafındaki yüzde bir bölümüne bakacağız. Yani 6 rakamına bakarak buna göre işlem yapacağız.

   3, 46 = 3,50 (Yuvarlama)

   Gördüğümüz gibi yukarıdaki maddeleri hatırlar isek 5 veya 5'ten büyük rakam olduğu zaman bir üst rakama yuvarlıyorduk. Gördüğümüz gibi burada virgülün sağ tarafında 6 sayısı 5’ten büyüktür. O yüzden 46 sayısına 50 sayısına yuvarladık ve 3,50 sayısını bulduk.

   Örnek: 6,348 kesrini yuvarlama yapalım.

   Yukarıdaki gibi yine aynı şekilde onda birler kısmına bakacağız ve işlem gerçekleştireceğiz.

   6,348 = 6,3 (Yuvarlama)

   Gördüğümüz gibi onda birler kısmına Baktığı zaman 48 sayısını 50 sayısından küçük olduğunu görürüz. Yani diğer bir deyişle 4 sayısının 5 sayısından küçük olduğunu görüyoruz. Bu sebepten dolayı aynı değer üzerinden 6,3 şeklinde tahmini olarak yuvarlarız.

   Not: Ondalık gösterimler üzerinden yuvarlama işlemi yaparken sayı doğrusundan faydalanmak mümkün. Böylece ondalık gösterim üzerinden kolay bir şekilde işlem gerçekleştirebiliriz. Mesela bir ondalık kesir üzerinden yuvarlama yaparken, onda bir kısmına bakılmak istendiğinde sayı doğrusunu ele alabiliriz. Böylece rakamın hangisine yakın olduğunu daha iyi bir şekilde anlamamız mümkün.

   Örnek: 4 ,35 ondalık gösterimini ele alarak yuvarlama gerçekleştirelim.

   Burada aynı şekilde virgülün sağ tarafında onda birler kısmını bakacağız ve yuvarlama işlemi gerçekleştireceğiz. Dikkatli baktığımız zaman burada 5 sayısı olduğu için o zaman bir üst rakama yuvarlanacak. Çünkü yukarıdaki maddeden de hatırlayacağımız gibi, 5 ya da 5’ten büyük olan rakamlarda bir üst rakamı yuvarlama yaparız.

   4 ,35 = 4,4 (Yuvarlama)

   Bu şekilde virgülün sağ tarafında bulunan 35 rakamı 40 rakamına dönüştü. Böylece 4,40 şeklinde ondalık gösterim yuvarlama işlemini gerçekleştirdik. Fakat genelde ondalık gösterimlerde virgülün sağ tarafındaki 0 rakamı gösterilmez. Bu sebepten dolayı 40 yazmak yerine 4 rakamını yazıyoruz.

   Ondalık gösterim üzerinden yuvarlama işlemi yaparken siz de farklı örnekleri ele alabilirsiniz. Yukarıda yazdığımız basit 2 maddeyi ve kuralı unutmamak şartıyla, kolayca yuvarlama gerçekleştirebilirsiniz. Önemli olan 5 ya da 5’ten yukarı ile beraber 5’ten küçük olmasıdır. Aynı zamanda ondalık gösterimdeki virgülü sağ tarafında bulunan onda bir kısmına bakacağız. Böylece kolay bir şekilde yuvarlama işlemini ondalık gösterim üzerinden yapabiliriz.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Onda Birler Basamağı Nedir? Yuvarlama Örnekleri Nelerdir?

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap