Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz

  1 ziyaretçi

  yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz

  Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz

  Kamuoyu; toplumun çıkarlarını ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halk tarafından verilen ortak kararlar ve düşüncelerdir. İnsanlar arasında bakış açılarını ve düşünce anlayışlarını anlatan bir kavramdır. Farklı düşüncelerin ve görüşlerin ortaya çıkması normaldir. Önemli olan bu farklı düşüncelerin özgürce ifade edilebilmesi ve ortak bir kararda buluşabilmektir. Ortaya çıkan bu düşüncelerin yani kamuoyunun idareciler tarafından dikkate alınması gerekmektedir.

  Siyasi partiler halk ile meclis arasında köprü görevi görmektedirler. Bu şekilde köprü görevi görmeleri için seçimler yapılmaktadır. Seçimlerden önce partiler propagandalar yaparlar. Bu sayede bir kamuoyu oluştururlar ve dikkatleri çekerek daha fazla kişinin oy kullanmasını sağlarlar. Bu şekilde demokrasinin daha işlenebilir olması da sağlanmış olur. Ülkenin yönetimi tek bir partide olabilir. bunun yanında birden fazla parti birlikte koalisyon kurarak da ülkeyi yönetebilirler.

  İktidar partisinden sonra mecliste muhalefet partileri de bulunmaktadır. Bu partiler yapıcı eleştiriler yaparak devletin daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadırlar.

  Medya günümüzde oldukça önemli bir iletişim aracıdır. Topluluk ile iletişimlerin sağlanması amacıyla dergi, gazete, televizyon ve interneti de içine alan, kamuoyu oluşturmada çok etkili olan bir araçtır.

  Medya insanların özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmesini sağlar. Bunun yanında karşıt görüşleri de bir araya girerek fikirlerin saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde tartışılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde medeniyetler seviyesinde demokratik bir ortam sağlanmış olmaktadır.

  Bunun yanında medya yönetimin alacağı ya da almış olduğu kararları halk ile paylaşır. Bu şekilde vatandaşı bilgilendirmiş olur.

  Yönetimin kararlarını etkileyen en önemli unsur aslında bireylerdir. Halk medya ya da diğer unsurlar ile yönetimin alacağı kararlarda büyük etki sağlamaktadır. Halk sosyal medya ile ya da diğer basın yayın organları ile kamuoyu oluşturarak halkın lehine kararlar çıkmasını sağlayabilmektedir. Yalnızca bu organlar ile değil yönetimi bizzat kendi oyları ile seçtikleri için halk lehine kararlarda büyük bir öneme sahiptirler.

  Türkiye Cumhuriyeti temsili demokrasi yönetim şekli ile yönetilmektedir. Bunun açılımı halkı yönetecek kişiler oy çokluğu ile halk tarafından seçilir ve meclise gönderilir. Yöneticiler bu sayede halk adına kararlar alırlar. Bazen de alacakları kararları halka sorarlar. Buna da referandum denmektedir.

  Yazı kaynağı : www.egitimsistem.com

  Yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz.

  yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz​ - Eodev.com

  yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz​ - Eodev.com

  yönetimin karar alma sürecinde kamuoyu oluşturmanın önemini ifade ediniz​ - Eodev.com

  Açıklama:

  kamu oyu toplumun cıkarıarını ilgilendiren herhangi bir konu hakkında halk tarafımdan verilen ortak kararlar ve düşüncelerdir. insanlar arasındaki bölüş açılarını ve düşünce anlayışlarını anlatan bir kavramdır farklı görüslerın ve düşüncelerin ortaya çıkması normaldir

  önemli olan bu farklı düşüncelerin özgürce ifade edebilmesi ve ortak bir kararda buluşabilmeleridir :)

  Yazı kaynağı : eodev.com

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetimin Karar Alma Süreçleri konu anlatımı

  6. Sınıf Sosyal Bilgiler Yönetimin Karar Alma Süreçleri konu anlatımı

  Devletin yönetilmesi ve idare kadrolarının oluşturulması gerekmektedir.

   Yönetimin Karar Alma Süreçleri

   Türkiye Cumhuriyeti isminden de anlaşıldığı gibi cumhuriyet rejimi ile yönetilen bir ülkedir. cumhuriyet rejiminde demokrasi yönetimin bel kemiğini oluşturmaktadır. Bu yönetim şeklinde pek çok unsur karar alma sürecinde rol oynamaktadır. Siyasi Partiler bunlardan biridir. Kişilerin yönetime katılabilmesi için siyasi partilerin olması gerekmektedir.

   Meclis içerisinde birden çok muhalefet partileri olabilmektedir. Fakat İktidara gelen partiden sonra en fazla oyu alan parti Ana Muhalefet ismi ile anılmaktadır.

   Siyasi partiler halk ile meclis arasında köprü görevi görmektedirler. Bu şekilde köprü görevi görmeleri için seçimler yapılmaktadır. Seçimlerden önce partiler propagandalar yaparlar. Bu sayede bir kamuoyu oluştururlar ve dikkatleri çekerek daha fazla kişinin oy kullanmasını sağlarlar. Bu şekilde demokrasinin daha işlenebilir olması da sağlanmış olur. Ülkenin yönetimi tek bir partide olabilir. bunun yanında birden fazla parti birlikte koalisyon kurarak da ülkeyi yönetebilirler.

   İktidar partisinden sonra mecliste muhalefet partileri de bulunmaktadır. Bu partiler yapıcı eleştiriler yaparak devletin daha iyi bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadırlar.

   Sivil toplum kuruluşları sendika, vakıf ya da dernek adı ile faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu topluluklar toplum için faydalı girişimlerde bulunurlar ve yasaldırlar.

   Sivil Toplum Kuruluşlarının da siyasi partiler gibi pek çok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Örneğin sendikalar siyasi partilerden ve devlet iktidarından bağımsız sadece çalışanların hakkını savunmak adına çalışmalar yapmaktadır.

   Sivil toplum kuruluşları ülkede demokrasi kavramının daha iyi benimsenmesi için çalışmalar yapmaktadırlar. Bu kuruluşların üyeleri birbirlerine saygı, sevgi ve büyük bir gönüllülük ile bağlıdır. Yönetimin vatandaşlar hakkında vermiş olduğu kararları incelerler ve bu kararların vatandaşı nasıl etkileyeceği ile ilgili araştırmalar yaparlar.

   Sivil toplum kuruluşları devlet ile halk arasında ara bulucudur. Yani bir nevi köprü görevi görmektedir. Ara buluculuk örneğine sendikalar güzel bir örnek oluşturmaktadır. Sendikalar çalışan-devlet ve çalışan-işveren arasında köprü görevini üstlenmektedirler.

   Devlet çalışan adına bir karar çıkardığında sendikalar bu kararın vatandaşın lehine olup olmadığını sorgular.

   Medya günümüzde oldukça önemli bir iletişim aracıdır. Topluluk ile iletişimlerin sağlanması amacıyla dergi, gazete, televizyon ve interneti de içine alan, kamuoyu oluşturmada çok etkili olan bir araçtır.

   Medya insanların özgür bir şekilde düşüncelerini ifade etmesini sağlar. Bunun yanında karşıt görüşleri de bir araya girerek fikirlerin saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde tartışılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde medeniyetler seviyesinde demokratik bir ortam sağlanmış olmaktadır.

   Bunun yanında medya yönetimin alacağı ya da almış olduğu kararları halk ile paylaşır. Bu şekilde vatandaşı bilgilendirmiş olur.

   Yönetimin kararlarını etkileyen en önemli unsur aslında bireylerdir. Halk medya ya da diğer unsurlar ile yönetimin alacağı kararlarda büyük etki sağlamaktadır. Halk sosyal medya ile ya da diğer basın yayın organları ile kamuoyu oluşturarak halkın lehine kararlar çıkmasını sağlayabilmektedir. Yalnızca bu organlar ile değil yönetimi bizzat kendi oyları ile seçtikleri için halk lehine kararlarda büyük bir öneme sahiptirler.

   Türkiye Cumhuriyeti temsili demokrasi yönetim şekli ile yönetilmektedir. Bunun açılımı halkı yönetecek kişiler oy çokluğu ile halk tarafından seçilir ve meclise gönderilir. Yöneticiler bu sayede halk adına kararlar alırlar. Bazen de alacakları kararları halka sorarlar. Buna da referandum denmektedir.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Jj 16 Gün önce
  1

  bb

  1
  Jj 16 Gün önce

  hll

  Yorum yap