Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  w ile başlayan ingilizce kelimeler

  1 ziyaretçi

  w ile başlayan ingilizce kelimeler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  W ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  W Harfiyle Başlayan İngilizce Kelimeler ve Türkçe Anlamları

  W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  Wa İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  wage (noun) : ücret (isim)
  waist : bel
  wait (verb) : beklemek (fiil)
  waiter : Garson
  waiting room : bekleme odası
  waitress : Bayan garson
  wake (verb) : kalkmak (fiil)
  walk (noun) : yürüyüş (isim)
  walk (verb) : yürümek (fiil)
  wall (noun) : duvar (isim)

  wallet (noun) : cüzdan (isim)
  wander (verb) : dolaşmak (fiil)
  want (verb) : istemek (fiil)
  war (noun) : savaş
  warm (verb) : ısıtmak (fiil)
  warm (adjective) : sıcak (sıfat)
  warmth (noun) : sıcaklık (isim)
  warn (verb) : uyarmak (fiil)

  warning (noun) : uyarı (isim)
  wash (verb) : yıkamak (fiil)
  waste (noun) : atık (isim)
  waste (verb) : atık (fiil)
  watch (verb) : izlemek (fiil)
  watch (noun) : saat (isim)
  water (noun) : su (isim)
  wave (verb) : sallamak, el sallamak (fiil)
  wave (noun) : dalga (isim)
  wax (noun) : balmumu (isim)
  way (noun) : yol (isim)

  We İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  we (pronoun) : biz (zamir)
  weak (adjective) : zayıf (sıfat)
  weakness (noun) : zayıflık
  wealth (noun) : zenginlik (isim)
  weapon (noun) : silah (isim)
  wear (verb) : giymek (fiil)
  weather (noun) : hava durumu
  weave (verb) : örgü (fiil)
  web (noun) : ağ (isim)

  Web+site (noun) : Web + site (isim)
  wedding (noun) : düğün (isim)
  weed (noun) : yabancı ot
  week : hafta
  weekend : hafta sonu
  weekly : haftalık
  weekly (adjective) : haftalık (sıfat)
  weigh (verb) : tartmak (fiil)
  weight (noun) : ağırlık (isim)
  welcome (noun) : karşılama (isim)
  welcome (interjection) : hoş geldin

  welcome (adjective) : karşılama (sıfat)
  welcome (verb) : Hoşgeldiniz (fiil)
  welfare (noun) : refah (isim)
  well (adjective) : iyi (sıfat)
  well (adverb) : iyi (zarf)
  west (noun) : batı (isim)
  west (adverb) : batı (zarf)
  west (adjective) : batı (sıfat)
  western (adjective) : batı (sıfat)
  wet (adjective) : ıslak (sıfat)
  wetland : sulak

  Wh İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  what (pronoun) : ne (zamir)
  what (adverb) : ne (zarf)
  what (adjective) : ne (sıfat)
  whatever (pronoun) : her neyse (zamir)
  whatever (adjective) : her neyse (sıfat)
  wheat (noun) : buğday
  wheel (noun) : tekerlek
  when (adverb) : ne zaman (zarf)
  when (conjunction) : ne zaman (bağlaç)

  where (conjunction) : nerede (bağlaç)
  where (adverb) : nerede (zarf)
  whether (conjunction) : olsun ya da olmasın
  which (pronoun) : hangi (edat)
  which (adjective) : hangi (sıfat)
  while (conjunction) : süre (bağlaç)
  while (noun) : süre (isim)
  whisper (verb) : fısıldamak (fiil)
  whisper (noun) : fısıltı (isim)

  whistle (verb) : düdük çalmak, ıslık çalmak (fiil)
  whistle (noun) : ıslık
  white (noun) : beyaz (isim)
  white (adjective) : beyaz (sıfat)
  who (pronoun) : kim
  whole (adjective) : bütün (sıfat)
  whole (noun) : bütün (isim)
  whom (pronoun) : kime
  whose (pronoun) : kimin (edat)
  whose (adjective) : kimin (sıfat)
  why (adverb) : neden (zarf)
  why (conjunction) : neden (bağlaç)

  Wi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  wide (adjective) : geniş (sıfat)
  widely (adverb) : yaygın olarak (zarf)
  widespread (adjective) : yaygın (sıfat)
  width (noun) : genişlik (isim)
  wife : kadın eş
  wild (adjective) : vahşi (sıfat)
  wildlife : yaban hayatı
  will : irade
  will (verb) : istemek (fiil)
  willing (adjective) : istekli (sıfat)
  win (verb) : kazanmak (fiil)
  wind (noun) : rüzgar (noun)

  wind (verb) : rüzgar esmesi(fiil)
  windmill : fırıldak
  window (noun) : pencere
  window seat : cam kenarı
  windy : rüzgarlı
  wine (noun) : şarap
  wing (noun) : kanat (isim)
  winner (noun) : kazanan (isim)
  winter : kış
  wipe (verb) : silmek (fiil)
  wire (noun) : tel (noun)

  wisdom (noun) : bilgelik (isim)
  wise (adjective) : akıllıca (sıfat)
  wish (noun) : dilek
  wish (verb) : dilemek (fiil)
  with (preposition) : ile (edat)
  withdraw (verb) : çekilmek (fiil)
  within (preposition) : içinde (edat)
  without (preposition) : olmadan (edat)
  witness (verb) : tanık olmak(fiil)
  witness (noun) : tanık (isim)
  witty : esprili

  Wo İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  wolf : kurt
  woman (noun) : kadın (isim)
  wonder (verb) : merak etmek (fiil)
  wonder : merak
  wonderful (adjective) : harika (sıfat)
  wood (noun) : ağaç (isim)
  wooden (adjective) : ahşap (sıfat)
  wool (noun) : yün (isim)
  word (noun) : kelime
  work (verb) : iş yapmak(fiil)
  work (noun) :
  worker (noun) : işçi (isim)

  world (noun) : dünya
  worry (verb) : endişe etmek (fiil)
  worry (noun) : endişe
  worse (adjective) : daha kötü (sıfat)
  worse (adverb) : daha kötü (zarf)
  worship (verb) : ibadet etmek (fiil)
  worship (noun) : ibadet (isim)
  worst (adverb) : en kötü (zarf)
  worst (adjective) : en kötü (sıfat)
  worst (noun) : kötü (ismi)
  worth (preposition) : değerli (sıfat)
  worth (noun) : değer (isim)
  would (verb) : olur (fiil)
  wound (verb) : yaralı (fiil)
  wound : yara

  Wr İle Başlayan İngilizce Kelimeler

  wrap (verb) : sarmak (fiil)
  wrath : gazap
  wreck (verb) : batık (fiil)
  wreck (noun) : enkaz (isim)
  wrinkle (noun) : buruşukluk
  wrist : bilek
  write (verb) : yazmak (fiil)
  writer : yazar
  writing (noun) : yazı (isim)
  wrong (noun) : yanlış (isim)
  wrong (adjective) : yanlış (sıfat)

  İNGİLİZCE SÖZLÜK

  Yazı kaynağı : www.nkfu.com

  W ile Başlayan İngilizce Kelimeler

  W ile Başlayan 5 Harfli İngilizce Kelimeler

  W ile Başlayan 5 Harfli İngilizce Kelimeler

  W harfleri ile başlayan 5 harfli 410 İngilizce kelime bulundu. Başında W olan 5 harfli İngilizce kelime listesi ve Scrabble puanları.

  Ayrıca, "W ile biten 5 harfli ingilizce kelimeler. İçinde W olan 5 harfli ingilizce kelimeler." içeriklerine bakabilirsiniz.

  WHIZZ29, WOOZY20, WAQFS20, WINZE17, WICKY17, WIZEN17, WIZES17, WHACK17, WEIZE17, WHIFF17, WOOTZ17, WANZE17, WAREZ17, WALTZ17, WAZIR17, WAZOO17, WACKY17, WOKKA16, WEXED16, WHICH16, WAXED16, WHYDA15, WIMPY15, WILJA15, WONKY15, WOMBY15, WOJUS15, WHUMP15, WEXES15, WEBBY15, WHISK15, WHOMP15, WHELK15, WHILK15, WOXEN15, WUXIA15, WANKY15, WAKFS15, WAXES15, WAXEN15, WAXER15, WIFTY14, WIFEY14, WICKS14, WOOFY14, WOCKS14, WITHY14, WHARF14, WHISH14, WHOOF14, WHOWS14, WHITY14, WHEYS14, WHEWS14, WHEFT14, WHINY14, WHIFT14, WRECK14, WRICK14, WRACK14, WRYLY14, WAVEY14, WAUFF14, WASHY14, WAFFS14, WACKO14, WACKS14, WACKE14, WIGGY13, WHUPS13, WIDDY13, WINCH13, WOMYN13, WITCH13, WISPY13, WENCH13, WHAUP13, WHAPS13, WHAMS13, WHAMO13, WECHT13, WEDGY13, WELCH13, WEEPY13, WHOPS13, WHOOP13, WHEEP13, WHELM13, WHELP13, WHIPT13, WHIPS13, WHIMS13, WOOPY13, WORMY13, WARBY13, WAKED13, WASPY13, WATCH13, WADDY13, WINDY12, WINGY12, WINKS12, WIDTH12, WIDOW12, WIGHT12, WIFED12, WICCA12, WIMPS12, WIKIS12, WONKS12, WOMBS12, WOODY12, WOKEN12, WIVED12, WELKE12, WELKS12, WELKT12, WEMBS12, WHANG12, WEEDY12, WEEKE12, WEKAS12, WEEKS12, WEIGH12, WHIDS12, WHIGS12, WREAK12, WYLED12, WYNDS12, WYTED12, WROKE12, WOWED12, WORKS12, WORDY12, WANKS12, WARKS12, WAKAS12, WAGYU12, WAKEN12, WAKER12, WAKES12, WALKS12, WAULK12, WAUKS12, WAVED12, WAUGH12, WEAMB12, WAYED12, WINEY11, WIPED11, WIFES11, WIFIE11, WILLY11, WOOFS11, WITHE11, WISHT11, WISHA11, WOFUL11, WOLFS11, WOLLY11, WOLVE11, WITHS11, WIVER11, WIVES11, WITTY11, WERSH11, WETLY11, WELLY11, WELSH11, WENNY11, WHAUR11, WHATS11, WHATA11, WHEAL11, WHEEL11, WHEAT11, WHEAR11, WHALE11, WHARE11, WEAVE11, WEENY11, WEFTS11, WEFTE11, WHIRS11, WHIRR11, WHISS11, WHIST11, WHITE11, WHITS11, WHOOT11, WHORE11, WHOSE11, WHOSO11, WHORT11, WHORL11, WHOLE11, WHETS11, WHEEN11, WHENS11, WHERE11, WHIOS11, WHINS11, WHIRL11, WHILE11, WHINE11, WRAWL11, WRATH11, WYLES11, WUSSY11, WUSHU11, WYNNS11, WYTES11, WRYER11, WROTH11, WOWEE11, WOOSH11, WOOLY11, WORTH11, WOVEN11, WORRY11, WANTY11, WANEY11, WANLY11, WAIVE11, WAIFS11, WAIFT11, WAHOO11, WALLY11, WAMED11, WALTY11, WAVES11, WAVER11, WAWAS11, WAWES11, WAWLS11, WEARY11, WARTY11, WAFTS11, WAFER11, WIPER10, WIPES10, WIGGA10, WINCE10, WILCO10, WOMAN10, WOMEN10, WISPS10, WODGE10, WEDGE10, WEBER10, WEEPS10, WEEMS10, WRAPS10, WRAPT10, WOOPS10, WORMS10, WARBS10, WAMUS10, WARMS10, WARPS10, WAGGA10, WAMES10, WASMS10, WASPS10, WATAP10, WADDS10, WADED10, WADGE10, WAGED10, WAACS10, WINDS9, WINED9, WIRED9, WINGS9, WINGE9, WIELD9, WIGAN9, WIDES9, WIDEN9, WIDER9, WILGA9, WILED9, WILDS9, WONGA9, WONGI9, WOOLD9, WOOED9, WOODS9, WITED9, WISED9, WOALD9, WOADS9, WOLDS9, WENDS9, WENGE9, WEDEL9, WEEDS9, WEIRD9, WELDS9, WEIDS9, WRING9, WRIED9, WRANG9, WRONG9, WUDUS9, WRUNG9, WORDS9, WOUND9, WOULD9, WORLD9, WANDS9, WANED9, WANGS9, WARDS9, WARED9, WAGON9, WAGES9, WAIDE9, WALDO9, WALDS9, WALED9, WEALD9, WADTS9, WADIS9, WADER9, WADES9, WAGER9, WINES8, WINNS8, WINOS8, WINNA8, WIELS8, WILLS8, WILTS8, WILIS8, WILES8, WIRER8, WIRES8, WONTS8, WOOER8, WOOLS8, WISTS8, WITAN8, WITES8, WIRRA8, WISER8, WISES8, WEROS8, WETAS8, WESTS8, WENTS8, WELLS8, WELTS8, WEIRS8, WEILS8, WEISE8, WEENS8, WEELS8, WEEST8, WEETE8, WEETS8, WRENS8, WREST8, WRIST8, WRIES8, WRIER8, WRAST8, WRATE8, WURST8, WUSES8, WULLS8, WRITS8, WRITE8, WROOT8, WROTE8, WOOSE8, WOONS8, WORST8, WORSE8, WORTS8, WANTS8, WANES8, WANLE8, WANNA8, WARNS8, WARES8, WAITE8, WAIST8, WAIRS8, WAITS8, WAINS8, WAILS8, WALLS8, WALER8, WALES8, WALIS8, WALLA8, WAULS8, WAURS8, WATTS8, WEANS8, WEALS8, WEARS8, WASTE8, WARST8, WARRE8, WARTS8, WASES8, WASTS8, WATER8

  Yazı kaynağı : kelimelen.com

  A'dan Z'ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları - Wordly

  A'dan Z'ye En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları - Wordly

  İngilizce kelimeler, İngilizce konuşma ve anlama yeteneğini göstermenin en belirgin yollarından biridir. İngilizce kelimeleri ne kadar iyi biliyorsanız, kendinizi ifade etmeniz de o kadar kolay olmaktadır. Bu içerikte sizler için en çok kullanılan İngilizce kelimeler verilmiştir. İngilizce kelimeler ve Türkçelerini inceleyerek, daha hızlı kelime öğrenebilirsiniz.

  A Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  İngilizce kelime bilginizi geliştirmenin en etkili yollarından biri, mümkün olduğunca çok kelime öğrenmektir. A ile başlayan İngilizce kelimeler listesini inceleyiniz. Sözcüklerden sonra kurulan cümle örneklerine de göz atarak; kelimelerin kullanım alanlarını da öğrenmek, dil becerisini geliştirmek için önemlidir.

  A ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri 

  I have a cat. (Benim bir kedim var.)

  She is able to speak French. (O, Fransızca konuşabiliyor / Fransızca konuşmayı yapabiliyor.) 

  Adjectives are a really important topic in English grammar. (Sıfatlar İngilizce dilbilgisi için son derece önemli bir konudur.)

  B Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Alfabede en çok kullanılan harflerden biri de B harfidir. B ile başlayan İngilizce kelimeler listesini inceleyip, İngilizce sözcükler bilginizi geliştirebilirsiniz.

  B ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  She has two babies. (Onun iki bebeği var.)

  Do not ever go back! (Hiçbir zaman geriye / arkaya gitme!)

  I need a soft music as background. (Arka fonda yumuşak bir müzik istiyorum.)

  C Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  İngilizce kelimeleri öğrenmek için, İngilizce sık kullanılan kelimeleri bilmek önemlidir. C ile başlayan İngilizce kelimeler listesini inceleyiniz. Aynı zamanda içeriğin devamındaki İngilizce kelimelerle örnek cümlelere de göz atabilirsiniz

  C ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  Would you like to have cabbage as dinner? (Akşam yemeği olarak lahana yemek ister misin?)

  In my opinion, birds should not have live in cages. (Bana göre, kuşlar kafeste yaşamamalı.)

  Call her and call the date off now! (Onu ara ve randevunuzu derhal iptal et!)

  D Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

  Aşağıdaki listede yer alan D ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  D ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  It is really damp in here. (Burası gerçekten nemli.)

  You should use a special shampoo for your dandruff problem. (Kepek problemin için özel bir şampuan kullanmalısın.)

  Hilmi’s daring plan worked. (Hilmi’nin cesur planı işe yaradı.)

  E Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan E ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  E ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  My job is to edit essays. (Benim işim makaleleri düzenlemek.)

  Regulations are killing our economy. (Düzenlemeler ekonomimizi öldürüyor.)

  He lives alone in a house of enormous dimensions. (Kocaman bir evde yalnız başına yaşıyor.)

  F Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan F ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  F ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  I am looking forward to receiving your favorable answer. (Olumlu yanıtınızı sabırsızlıkla bekliyorum.)

  I think is is feasible. Should we try? “We can always dream…” (Bence bu mümkün, Denemeli miyiz? “Her zaman hayal kurabiliriz.”

  I do not want to hear your feeble excuses. (Zayıf bahanelerini duymak istemiyorum.)

  G Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan G ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  G ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  I gained too much weight.  (Çok fazla kilo aldım.)

  In order to overcome the data gap, I developed a simple methodology. (Veri açığının üstesinden gelmek için, basit bir yöntem geliştirdim.)

  It is a really generous offer, but I am afraid I will pass. (Gerçekten çok cömert bir teklif, fakat korkarım ki kabul etmeyeceğim.)

  H Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan H ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  H ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  I have brown hair. (Benim kahverengi saçlarım var.)

  I really enjoy having honey at breakfast. (Kahvaltıda bal yemekten pek keyif alıyorum.)

  You are my other half. (Sen benim diğer yarımsın.)

  I / i  Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan I ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  I / i ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  What do you infer from his strange words? (Onun garip kelimelerinden ne çıkarıyorsun?)

  My job is to inform you all. (Benim işim hepinizi bilgilendirmek.)

  The people crowded round the injured man, but they made way for the doctor when he reached the scene of the accident. (İnsanlar yaralı adamın etrafına toplandılar fakat doktor olay yerine yaklaştığında ona yol verdiler.) 

  J Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

  Aşağıdaki listede yer alan J ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  J ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  I filled up the jacuzzi with hot water. (Jakuziyi sıcak suyla doldurdum.)

  He used the oranges to make the jam. (Portakalları reçel yapmak için kullandı.)

  Remziye watched the tadpoles swimming in the jar that she had put them in. (Remziye, onları koyduğu kavanozda yüzen kurbağa yavrularını izledi.)

  K Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan K ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  K ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  Keep that away from me. (Onu benden uzak tut.)

  I can not find my keys. (Anahtarlarımı bulamıyorum.)

  Why would anyone kick someone like that?! (Neden biri herhangi birini o şekilde tekmeler?!)

  L Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları 

  İngilizcede yaygın olarak kullanılan harflerden biri de L harfidir. İngilizcede en çok kullanılan kelimelerin önemli bir kısmını L harfi oluşturmaktadır. Aşağıdaki listede yer alan L ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  L ile Başlayan İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  A country without enough labour force can not be self sufficient. (Yeterli iş gücü olmayan bir ülke kendi kendine yeterli olamaz.) 

  Due to lack of manpower, we need more time than expectations to handle this task. (İnsan gücü eksikliği nedeniyle, bizim bu görevi halletmek için beklenenden daha fazla zamana ihtiyacımız var.)

  He fell down the ladder. (O merdivenden düştü.)

  M Harfi ile Başlayan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

  İngilizcede sık kullanılan kelimelerde başlayan bir diğer harf ise M harfidir. Aşağıdaki listede yer alan M ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz. M harfiyle kurulan cümle örneklerini de kendiniz oluşturabilirsiniz.

  M İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  The school held a memorial for my friend. (Okul, arkadaşım için bir anıt düzenledi.)

  I just memorised the lyrics of that song. (Daha yeni o şarkının sözlerini ezberledim.)

  My memory never lies. (Hafızam hiçbir zaman yalan söylemez.)

  N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan N ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  N  İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  I got my nails done. (Tırnaklarımı yaptırdım / Manikür yaptırdım.)

  I wonder what his name is. (Adının ne olduğunu merak ediyorum.)

  It is a narrow point of view, don’t you think ? (Bu biraz dar bir bakış açısı, sence de öyle değil mi?)

  O  Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan O ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  O İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  I thought Remzi would plant the tulips near the oak tree. (Remzi laleleri meşe ağacının yanına dikecek diye düşünmüştüm.)

  You do not have to obey the rules. (Kurallara itaat etmek zorunda değilsin.)

  You do not have to object to everything I say. (Her dediğime itiraz etmek zorunda değilsin.)

  P Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan P ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  P İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Can you please pack the shoes for me? (Lütfen benim için bu ayakkabıları paketleyebilir misiniz?)

  Packet for Miss Gervais. (Gervais Hanım için bir paket var.)

  It is time to turn the page and move on. (Sayfayı çevirme ve hayatına devam etme zamanı.)

  Q Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları 

  Aşağıdaki listede yer alan Q ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  Q İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  These are high quality goods. (Bunlar yüksek kalite mallar.)

  Quality is more important than quantity. (Nitelik, nicelikten önemlidir.)

  I know better than to quarrel. (Tartışmayacak kadar akıllı biriyim.)

  R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  İngilizce sözcüklerin kullanıldığı yaygın harflerden bir diğeri de R harfidir. Aşağıdaki listede yer alan R ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  R İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Rabbits are the cutest animals. (Tavşanlar en tatlı hayvanlardır.)

  Race should not be a issue for anyone in this era. (Irk, bu çağda kimse için bir mesele olmamalı.)

  Rezzan dreamed of becoming a race car driver. (Rezzan, bir yarış arabası pilotu olmayı hayal ediyordu.)

  S Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları  

  Aşağıdaki listede yer alan S ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  S İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  It feels safe here. (Burası güvenli hissettiriyor.)

  She said she loves him. (Onu sevdiğini söyledi.)

  We will sail for Bodrum on Thursday. (Perşembe günü Bodrum’a yelken açacağız.)

  T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları 

  Aşağıdaki listede yer alan T ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  T İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri 

  Table for two, please. (İki kişilik bir masa lütfen.)

  Look at the cat’s tail, it is fluffy. (Kedinin kuyruğuna bak, yumuşacık.)

  Take these pencil with you. (Bu kalemi yanına al.)

  U Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan U ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  U İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Tell me the ugly truth! (Bana çirkin gerçeği söyle!)

  Do not forget to take your umbrella with you, it might rain. (Yağmur yağabilir, şemsiyeni yanına almayı unutma.) 

  I am unable to join the party, sorry. (Üzgünüm, partiye katılmak için müsait değilim.)

  V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan V ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  V İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Three seats were vacant. (Üç koltuk boştu.)

  She is asking in vain for pity, her act can not be forgiven. (O Boşuna acınma diliyor, yaptığı davranış affedilemez.)

  The river runs through the valley. (Nehir vadinin içinden geçiyor.)

  W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan W ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  W İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Do not wait for me, maybe I will not be back. (Beni bekleme , belki de geri dönmem.)

  Would you like me to walk with you to your house? (Evine kadar seninle yürümemi ister misin?

  You should break the walls if you want more. (Eğer daha fazlasını istiyorsan, duvarları yıkmalısın.)

  X Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan X ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  X İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri

  Xenophobia is a widespread attitude in ghettos. (Yabancı düşmanlığı gettolarda yaygın bir tutumdur.)

  I am afraid of the x-ray machine. (X- ray cihazından korkuyorum.)

  What will I get for the Xmas this year? (Bu sene noel hediyesi olarak / noel için ne alacağım?)

  Y Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan Y ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  Y  İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri 

  One of your neighbours complained about all the junk in your front yard. (Komşularından biri ön bahçendeki tüm ıvır zıvır ile ilgili şikayette bulundu.)

  In her senior year of high school, she met Tobias through a mutual friend. (Lisenin son yılında, Tobias ile ortak bir arkadaş vasıtası ile tanıştı.)

  Look at the stars, look how they shine for you, and everything you do, yeah they were all yellow. ( Yıldızlara bak, onların senin için nasıl da parladığına bak, ve yaptığın her şey, evet onların hepsi sarıydı.) (Bir Coldplay şarkı sözüdür.)

  Z Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler Ve Anlamları

  Aşağıdaki listede yer alan Z ile başlayan İngilizce kelimeleri inceleyiniz.

  Z İle Başlayan İngilizce Kelimeler İçin Cümle Örnekleri 

  Aarhus, the second largest city in Denmark, has the zip code 8000. (Danimarka’nın ikinci en büyük şehri olan Aarhus’un posta kodu 8000’dir.)

  These are zoological facts, no one can deny them. (Bunlar hayvan bilimsel gerçekler, onları hiç kimse inkar edemez.)

  Ricky Gervais can not get out of his sleeping bag. The zipper is stuck. (Ricky Gervais uyku tulumundan çıkamıyor. Fermuar sıkışmış.)

  3 Harfli İngilizce Kelimeler

  3 Harfli İngilizce Kelimeler

  3 harfli İngilizce kelimeler, İngilizcede sık kullanılan kelimelerin başında gelmektedir. Aşağıda liste halinde İngilizce sözcükler verilmiştir.

  3 Harfli İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  I aim to be a doctor when I grow up. (Büyüdüğüm zaman amacım bir doktor olmak.)

  There was something odd about the way Merve looked at me yesterday. (Dün Merve’nin bana garip bir bakışı vardı.)

  Let’s get rid of all this stuff. (Hadi bütün bu şeylerden kurtulalım.)

  4 Harfli İngilizce Kelimeler

  4 Harfli İngilizce Kelimeler

  İngilizce kelimeler arasında en yaygın olarak görülenler 4 harfli İngilizce kelimelerdir. Aşağıdaki listeyi inceleyerek İngilizcede en sık kullanılan kelimeleri öğrenebilirsiniz.

  4 Harfli İngilizce Kelimeler için Cümle Örnekleri

  All you need is love. (İhtiyacınız olan tüm şey aşk.) 

  Be quick! We haven’t much time. (Acele et! Çok zamanımız yok.)

  I can’t sing very well. (İyi şarkı söyleyemiyorum.) 

  Yazı kaynağı : www.getwordly.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap