Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  veri giriş elemanı sınav soruları

  1 ziyaretçi

  veri giriş elemanı sınav soruları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İSTANBUL UYGULAMALI GAZ VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Sınav Merkezi Portalı

  AMAÇ
  Bu ulusal yeterliliğin amacı; çalışanların ve adayların  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4), mesleğinde başarılı olmak için gereken niteliklere sahip ve yeterli olup olmadığını belirlemek ve meslekte yeterliliğini, geçerli ve güvenilir bir belge ile kanıtlamasına olanak vermektir.

  YETERLİLİĞE KAYNAK TEŞKİL EDEN MESLEK STANDART(LAR)I

  12UMS0256-4 Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı

  Yeterliliğe ulaşmak için tıklayınız. 

  YETERLİLİK SINAVINA GİRİŞ ŞART(LAR)I

  Herhangi bir şart yok.

  YETERLİLİĞİN YAPISI

  Zorunlu Birimler

  13UY0168-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim
  13UY0168-4/A2 Temel Bilişim Teknolojileri
  13UY0168-4/A3 Verilerin Girişi ve Kontrolü

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) mesleğinde, sınav ve belgelendirme için başvuran adayın mesleki yeterliliğini belgeleyebilmesi için A1, A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin tümünde, bu birimlerin her birinde tanımlanan ölçütlere göre başarılı olması gerekir. Tanımlanan öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini karşılayacak, teorik (yazılı) ve/veya performansa dayalı olmak üzere ölçme ve değerlendirmesi yapılır.

  Adayların başarılı olamadıkları birimlerde, 1 yıl içerisinde tekrar sınava girme hakları mevcuttur.
  Yeterlilik belgesi alınması için gerekli sınavların hepsinden 1 yıl içerisinde başarılı olunması zorunludur.

  1 yılı geçmesi durumunda katılımcının başarılı olduğu diğer sınavlara da tekrar katılması gerekir.

  13UY0168-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Kalite, Çevre Koruma, İş Organizasyonu ve Mesleki Gelişim

  Teorik Sınav

  T1: Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir.

  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4), yeterlilik birimlerinde teorik değerlendirme için adaylara tanımlanmış öğrenme çıktılarına ve başarım ölçütlerine göre çoktan seçmeli en az 20 soru yöneltilmelidir.

  Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

  Sınavda adaylara her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir.

  Belgelendirme için başvuran adayların, teorik sınavdan en az %70 ba şarı göstermeleri gerekir.

  13UY0168-4/A2 Temel Bilişim Teknolojileri

  Teorik Sınav

  T1: Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir.

  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) yeterlilik birimlerinde teorik değerlendirme için adaylara tanımlanmış öğrenme çıktılarına ve başarım ölçütlerine göre çoktan seçmeli en az 20 soru yöneltilmelidir.

  Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz.

  Sınavda adaylara her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir.

  Belgelendirme için başvuran adayların, teorik sınavdan en az %70 başarı göstermeleri gerekir.

  13UY0168-4/A3 Veri Girişi ve Kontrolü

  Teorik Sınav

  T1: Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütleri sağlama düzeyine göre değerlendirilir.

  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) yeterlilik birimlerinde teorik değerlendirme için adaylara tanımlanmış öğrenme çıktılarına ve başarım ölçütlerine göre çoktan seçmeli en az 10 soru yöneltilmelidir.

  Sınavda adaylara her soru için ortalama bir (1) dakika zaman verilir.

  Belgelendirme için başvuran adayların, teorik sınavdan en az %70 başarı göstermeleri gerekir.

  Performansa Dayalı Sınav

  İki aşamalı olarak yapılması gereken uygulama sınavında;
  P1 Düz Metin Veri Giriş Uygulaması:

  Adayın veri girişine uygun hale getirdiği sistem üzerinden düz metin veri girişini gerçekleştirmesi ve girdiği verilerin kontrolünü yapması, arşivlemesi beklenir.

  Adayın başarılı sayılması için EK 13UY00168-4/A3-2 deki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli beceriyi göstermesi gerekmektedir.

  P2 Farklı Formatta Veri Giriş Uygulaması: Adayın veri girişine uygun hale getirdiği sistem üzerinden farklı formatta (tablo, resim ekleme, ses kaydı, vb.) veri girişini gerçekleştirmesi ve girdiği verilerin kontrolünü yapması, arşivlemesi beklenir. Adayın başarılı sayılması için EK 13UY00168-4/A3-2 deki “Beceri ve Yetkinlikler”
  kontrol listesinde yer alan tüm adımlardan yeterli beceriyi göstermesi gerekmektedir.

  Adayın her iki uygulamadan da başarılı olması gerekmektedir.

  BELGEGEÇERLİLİK SÜRESİ

  Veri Giriş Elemanı (Seviye 4) mesleki yeterlilik belgesinin süresi, belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve dört (4) yıl geçerlidir.

  BELGE YENİLEMEDE UYGULANACAK ÖLÇMEDEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

  Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;
  a) 5 yıl belgegeçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) sunmak,
  b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan uygulama sınavlarına katılmak.
  Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgegeçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

   NOT: MYK Belge ücreti sınav ücreti harici ayrıca tahsil edilmektedir. Güncel tutar için https://oim.ugetam.istanbul/web/news/10 

  Yazı kaynağı : oim.ugetam.istanbul

  Veri Giriş Elemanı Mülakat Soruları | Kariyer.net

  50 Sık Sorulan Veri Girişi Mülakat Soruları 2022 : Güncel Okul Haberleri

  50 Sık Sorulan Veri Girişi Mülakat Soruları 2022 : Güncel Okul Haberleri

  50 Sıkça Sorulan Veri Girişi Mülakat Sorusu 2022

  – Veri Girişi Mülakat Soruları –

  Veri girişi aslında çeşitli meslekleri kapsayan geniş kapsamlı bir terimdir. Bilgi geçişini gerçekleştiren bireyler, elektronik bilgi işlemcileri, daktiloları, kelime işlemcileri, kopyalayıcıları, kodlayıcıları ve temsilcileri içerir. Aşağıdaki görüşme sorularını hazırlayarak bir Veri Girişi işini güvence altına alın.

  Bulundukları yere rağmen, bilgi geçişi istihdamlarının bölüm için yüksek bir engeli yoktur ve hazırlık prosedürü normalde aşırı katı değildir.

  Beste yapma becerileriniz ve ortaokul tanınırlığınız varsa ve İngilizce'yi inceleyip beste yapabiliyorsanız (ABD'deyseniz), çoğu bilgi bölümü istihdamı için tüm gereksinimleri karşılarsınız.

  Bu mesleklerden herhangi birini uzak bir bölgeden yapabilirlerken, evden bilgi bölümü istihdamı bir ofiste yapılanlarla aynı olmayabilir. 

  ÖNERİLEN               

  1. Veri giriş operatörü nedir?

  2. Kariyerinize neden veri girişi operatörü olarak başlamak istiyorsunuz?

  3. Neden kuruluşumuz için çalışmak istiyorsunuz?

  4. Yazılım nedir ve Programlama dilleri biliyor musun?

  5. En rahat kullandığınız ofis araçları nelerdir?

  6. Merkezi Limit Teoremi nedir ve neden önemlidir?

  7. Örnekleme nedir? Kaç örnekleme yöntemi biliyorsunuz?

  8. Tip I ile tip II hata arasındaki fark nedir?

  9. Doğrusal regresyon nedir? Veya p-değeri, katsayı ve R-Kare değeri terimleri ne anlama geliyor? Size bu bileşenlerin her birinin öneminin ne olduğunu sorabilirler.

  10. Doğrusal regresyon için gerekli varsayımlar nelerdir?

  11. Nedir istatistiksel etkileşim?

  12. Seçim yanlılığı nedir?

  13. Gauss dağılımı olmayan bir veri kümesi örneği nedir?

  14. Binom Olasılık Formülü nedir?

  15. En rahat çalıştığınız programlama dilleri ve ortamları nelerdir?

  16. Favori istatistik yazılımınızın bazı artıları ve eksileri nelerdir?

  17. Oluşturduğunuz orijinal algoritmadan bahsedin.

  18. Önemli bir programlama bileşeniyle çalıştığınız bir veri bilimi projesini tanımlayın. O deneyimden ne öğrendin?

  19. Herhangi bir açık kaynak projesine katkıda bulunuyor musunuz?

  20. Bir veri kümesini nasıl temizlersiniz (buraya dili ekleyin)?

  21. Son projeniz sırasında yaptığınız kodlamalardan bahseder misiniz?

  22. Hadoop çerçevesinin iki temel bileşeni nelerdir?

  23. MapReduce'un nasıl çalıştığını olabildiğince basit bir şekilde açıklayın.

  24. Kapsamlı bir sayı listesini nasıl sıralarsınız?

  25. Diyelim ki size büyük bir veri seti verildi. Aykırı değerlerle başa çıkmak için planınız ne olurdu? Peki ya kayıp değerler? Peki ya dönüşümler?

  AYRICA OKUYUN

  26. En aşina olduğunuz modüller/kütüphaneler nelerdir? Onlarda neyi seviyorsun veya sevmiyorsun?

  27. Python'da bellek nasıl yönetilir?

  28. Python'da desteklenen veri türleri nelerdir?

  29. Python'da bir demet ile bir liste arasındaki fark nedir?

  30. R dilinde kullanılabilen farklı sıralama algoritmaları nelerdir?

  31. R'deki farklı veri nesneleri nelerdir?

  32. En çok hangi paketlere aşinasınız? Onlarda neyi seviyorsun veya sevmiyorsun?

  33. M isimli bir matrisin 2. sütun ve 4. satırındaki elemana nasıl ulaşırsınız?

  34. R nesnelerini bir dosyada saklamak için kullanılan komut nedir?

  35. Analiz için Hadoop ve R'yi birlikte kullanmanın en iyi yolu nedir?

  36. Sürekli bir değişkeni R'de farklı gruplara/sıralara nasıl bölersiniz?

  37. Bir vektördeki eksik değeri o vektörün ortalaması ile değiştirmek için R dilinde bir fonksiyon yazın.

  38. SQL'de grup fonksiyonlarının amacı nedir? Grup fonksiyonlarına birkaç örnek veriniz.

  39. Bana bir iç birleşim, birleşim için sol/sağ birleşim ve birleşim arasındaki farkı söyleyin.

  40. UNION ne yapar? UNION ve UNION ALL arasındaki fark nedir?

  41. SQL ve MySQL arasındaki fark nedir veyaSQL Server?

  42. Bir tablo yinelenen satırlar içeriyorsa, bir sorgu sonucu varsayılan olarak yinelenen değerleri mi görüntüler? Bir sorgu sonucundan yinelenen satırları nasıl ortadan kaldırabilirsiniz?

  43. Geçmişteki bir işveren veya müşteri için nasıl bir model tasarladığınızı anlatın.

  44. En sevdiğiniz veri görselleştirme teknikleri nelerdir?

  45. Verileri 5 boyutlu olarak nasıl etkili bir şekilde temsil edersiniz?

  46. ​​k-NN'nin k-araç kümelemesinden farkı nedir?

  47. Lojistik regresyon modelini nasıl yaratırsınız?

  48. Bir zaman serisi modeli kullandınız mı? Zaman gecikmeleri ile çapraz korelasyonları anlıyor musunuz?

  49. 80/20 kuralını açıklayın ve bana model doğrulamadaki önemini anlatın.

  50. Kesinlik ve hatırlamanın ne olduğunu açıklayın. ile nasıl ilişkilidir? ROC eğrisi? “Veri Girişi Mülakat Soruları”

  Umarım bu içerik yardımcı olmuştur? Cevabınız evet ise, aşağıdaki paylaşım düğmelerimizden herhangi birini kullanarak arkadaşlarınızla paylaşmaktan çekinmeyin.

  CSN Ekibi.

  Yazı kaynağı : www.currentschoolnews.com

  Veri Giriş Elemanı Seviye 4 MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

  Kalite güvence süreçleri, MYK Kalite Güvence Belgesi ve ekinde yer alan Rehberlere uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

  Ulusal Yeterliliklerin Oluşturulması ve Onaylanması:

  Sektörünü ve meslek alanını temsil gücüne sahip kurum ve kuruluşlar ile MYK çalışma grupları tarafından geliştirilen ulusal yeterlilikler; en az 15 gün süreyle ilgili tüm tarafların görüşüne sunulur, MYK Sektör Komiteleri tarafından doğrulanır ve MYK Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Ulusal yeterlilikler, ulusal meslek standartlarına bağlı olarak en geç beş yılda bir yeniden gözden geçirilir.

  Ölçme-Değerlendirme:

  TÜRKAK tarafından ISO/EN 17024 Standardına göre akredite edilen ve MYK tarafından yetkilendirilen belgelendirme kuruluşlarınca MYK mevzuatına ve ulusal yeterliliklerde tanımlanan koşul ve yöntemlere uygun gerçekleştirilir. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, önceden belirlenen ve ilan edilen sınav programlara uygun olarak gerçekleştirilir. Sınav programlarında yeterlilik formlarına, değerlendiricilere, ölçme ve değerlendirme ölçütleri ve yöntemlerine ilişkin bilgilere yer verilir. Tüm ölçme ve değerlendirme işlemleri kamera kaydına alınır ve saklanır. Kayıtlar MYK mevzuatında tanımlanan şartlar ve sürelerde saklanır. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri iç ve dış doğrulama süreçlerine tabii tutulur. Doğrulama faaliyetlere ilişkin kanıtlar MYK Web Portal üzerinden ilgili kuruluş, dosya sorumluları ve denetim ekibi ile paylaşılır.

  Belgelendirme:

  Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından başarılı olduğuna karar verilen bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin tasarım ve basımına yönelik faaliyetler MYK tarafından gerçekleştirilir. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi için karekod ve hologram gibi güvenlik önlemleri uygulanmakta olup belgelerin doğruluğu MYK Web Portal üzerinden kontrol edilebilir. Öz Değerlendirme: Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları MYK mevzuatı ve TS EN ISO / IEC 17024 Akreditasyon Standardı gereğince her yıl öz değerlendirme faaliyeti gerçekleştirir. Faaliyet sonuçları tüm düzeltici önleyici faaliyet kayıtları ve dayanak dokümanlar saklanır ve öz değerlendirme raporuyla MYK’ya sunulur.

  Dış Değerlendirme:

  Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarının dış değerlendirmesi TÜRKAK tarafından (TS EN) ISO/IEC 17024 Standardına göre, MYK tarafından ise MYK mevzuatına uygun olarak programlı ve programsız denetimler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış değerlendirme raporları Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları ve MYK Yönetim Kuruluna sunulur.

  Düzenli Gözden Geçirme:

  MYK Denetim Dairesi Başkanlığının dış değerlendirme faaliyetleri ve sonuçları MYK Yönetim Kurulunca düzenli olarak gözden geçirilir. Ayrıca TÜRKAK’ın dış değerlendirme faaliyet ve sonuçları ise Avrupa Akreditasyon Birliğinin düzenli gözden geçirmesine tabidir. Bilgi Yönetim Sistemleri: Yetkilendirme, ölçme-değerlendirme, belgelendirme, öz değerlendirme ve dış değerlendirme süreçleri MYK Portal üzerinden gerçekleştirilir. Geri Bildirim Mekanizmaları: Yeterliliğe ilişkin tüm süreçlerde paydaş katılımı en üst düzeyde temin edilir ve görüş, öneri, itiraz ve şikâyetler mevzuata uygun olarak değerlendirilir.

  Yazı kaynağı : portal.tyc.gov.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap