Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği

  1 ziyaretçi

  veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği bilgi90'dan bulabilirsiniz

  VERGİ DOSYASI

  VERGİ DOSYASI

  Aşağıda veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneğine yer verilmiştir:

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyanname Formunun Excel Formatı için TIKLAYINIZ.

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyan Kılavuzu için TIKLAYINIZ.

  Yazı kaynağı : vergidosyasi.com

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!
  Kendisine miras kalan kişilerin bu miras için vergi ödemeleri gerekiyor. Türkiye'de bulunan malların veya gayrimenkullerin veraset durumunda ya da ivazsız olarak bir kişiden diğer kişiye intikal etmesi durumunda miras vergisi ödemesi şartı bulunuyor. Malların karşılıksız olarak bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde miras vergisinin ödenmesi şartı bulunuyor.

  Bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda tüm mal varlığı mirasçılarının arasında pay ediliyor. Mirasçıların her yıl düzenli olarak yılda iki kez vergilerini ödemeleri şartı bulunuyor. Miras vergisini ödemeyenler için cezai işlem uygulanıyor.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödenecek?

  2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

  - Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

  - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

  - Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Veraset ve intikal vergisi hesaplama 2021

  Beyanname verme süreleri ve özel durum
  Veraset yoluyla oluşan intikallerle ilgili Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi; ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş ise;

  - Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

  - Mükellefler yabancı bir memleketteyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde, 

  ölüm yabancı bir memlekette gerçekleşmiş ise;

  - Mükellefler Türkiye’deyse ölüm tarihini takip eden 6 ay içinde,

  - Mükellefler ölenin bulunduğu memleketteyse ölüm tarihini takip eden 4 ay içinde,

  - Mükellefler ölenin bulunduğu memleketin dışında başka bir yabancı memleketteyse ölüm tarihini takip eden 8 ay içinde,

  -gaiplik halinde gaiplik kararının ölüm siciline işlendiği tarihi takip eden 1 ay içinde verilir.

  İvazsız intikallere ilişkin Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi;

  - Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takiben 1 ay içinde,

  - Gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile şans oyunlarında, ikramiye kazananlardan kesilen veraset ve intikal vergisine ilişkin beyanname bunları gerçekleştiren kişiler tarafından yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü izleyen ayın 20 nci günü akşamına kadar verilir.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Vergi Usul Kanunu’nda sadece veraset ve intikal vergisi için geçerli olmak üzere iki ek beyan süresi belirlenmiştir. Şöyle ki: 

  Veraset ve intikal vergisine ilişkin mükellefiyetlerde tahakkuk işlemi yapmak için beyanname verme süresinin sonundan başlayarak 15 gün beklenir. Beyanname bu süre içinde verilirse vergi ziyaı cezası kesilmez ve gecikme faizi de uygulanmaz. Ayrıca mükellefe tebliğ edilmek koşulu ile yeniden 15 günlük süre tanınır. Beyanname bu sürede verilirse yine vergi ziyaı olmamış sayılır.

  Vergilemeye ilişkin hususlarda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayınladığı rehberden faydalanılabilir.

  Veraset ve intikal vergisi istisna 2021

  2021 miras vergisi oranları Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği kapsamında yer aldı. Tebliğte veraset ve intikal vergisinin istisna tutarları da belirlendi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren istisna tutarları şu şekilde;

  - Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

  - İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

  - Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacak.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021!

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği 2021

                                        ..................

                                          V.D.KODU

  1…………………………………  İNTİKALİN ŞEKLİ(*)

  Vergi Dairesi Müdürlüğüne

                  

  Veraset                    

  İvazsız İntikaller                    

                                                  

  2…………………………………………İl-İlçe                                                        

  3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No.    (Vergi Dairesince Doldurulacaktır.)            

  Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN

  1. Vergi Kimlik Numarası(**)    

  2. Soyadı / Unvanı    

  3. Adı

  4. Baba Adı

  5. Mesleği/Faaliyeti

  6. Ölüm Yeri ve Tarihi

  7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih

  8. İkametgah veya İşyeri Adresi

  Mahalle:

  Cadde/Sokak:

  Kapı No:

  Daire No:

  İl/İlçe:

  Posta Kodu:

  Tablo 2: MÜKELLEFLERİN

  Vergi Kimlik No(**)

  Adı Soyadı / Unvanı

  AkrabalıkDerecesi

  Doğum Tarihi

  İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No.

  İMZA

  (*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır.                                                    

  (**) T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yazılacaktır.

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi 2021!

  Mirasçılar 2021'de ne kadar vergi ödeyecek?

  Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com 

  Yazı kaynağı : emlakkulisi.com

  Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Başvurusu

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap