Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  vatan kelimesinin mecaz anlamı ile ilgili cümle

  1 ziyaretçi

  vatan kelimesinin mecaz anlamı ile ilgili cümle bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Vatan, bayrak, toprak ve birlik kelimelerin gerçek ve mecaz anlamlarını kullanarak birer cümle yazınız

  ana vatan kelimesinin mecaz anlamı

  dot ana vatan kelimesinin mecaz anlamı:
  Bir şeyin ilk kez yetiştiği, göründüğü yer.

  mide kelimesinin mecaz anlamı Yemek yeme isteği.

  yarın kelimesinin mecaz anlamı Gelecek, ilerideki zaman.

  azizlik kelimesinin mecaz anlamı Muziplik.

  didiklemek kelimesinin mecaz anlamı 1. Kendi kendini harap etmek, üzmek. 2. Bir konuyu bütün ayrıntılarıyla gözden geçirmek, iyice araştırmak. 3. Huzursuzluk vermek, sıkıntıya sokmak.

  göynümek kelimesinin mecaz anlamı Dertlenmek, üzülmek, içlenmek.

  dağarcık kelimesinin mecaz anlamı Bilgi birikimi.

  midesi bulanmak kelimesinin mecaz anlamı 1. İğrenmek, tiksinmek. 2. Kuşkulanmak, işkillenmek. 3. Huzursuz olmak, rahatı kaçıp tedirgin olmak, hoşlanmamak.

  vadesi gelmek kelimesinin mecaz anlamı Ömrü sona ermek, eceli gelmek.

  balçık kelimesinin mecaz anlamı Güçlük çıkartan.

  güçlü kelimesinin mecaz anlamı 1. Etkisi, önemi büyük olan, forslu. 2. Nitelikleriyle etki yapan, etkili.

  paslanmak kelimesinin mecaz anlamı Tembellikten, işsizlikten ya da devinimsizlikten uyuşup kalmak.

  pençe kelimesinin mecaz anlamı Aman vermeyen, acımasız, zorlu ve büyük güç.

  silah kelimesinin mecaz anlamı Silah gibi kullanılan tutum ve davranış.

  hırıltı kelimesinin mecaz anlamı Geçimsizlik, kavga.

  gölgeli kelimesinin mecaz anlamı Nitelik ve ayrıntıları iyice bilinmeyen.

  altın topu kelimesinin mecaz anlamı Güzel ve tombul olan kucak çocukları için bir benzetme sözü olarak kullanılır.

  için için yanmak kelimesinin mecaz anlamı Dışa vurmadan çok üzülmek.

  kenetlemek kelimesinin mecaz anlamı 1. Birbirine geçirerek bağlamak. 2. Sıkıca birbirinin üzerine kapamak.

  kışkışlamak kelimesinin mecaz anlamı Uzaklaştırmak.

  ürün kelimesinin mecaz anlamı 1. Yapıt, eser. 2. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey.

  kundaklamak kelimesinin mecaz anlamı Ara bozmak, aldatmak.

  çatlamak kelimesinin mecaz anlamı Sıkıntı, yalnızlık, sabırsızlık, kıskançlık gibi ruhi durumları aşırı derecede duymak.

  çekişmek kelimesinin mecaz anlamı Hafif düzen kavga etmek.

  ticani kelimesinin mecaz anlamı Yobaz, gerici.

  eşek kelimesinin mecaz anlamı Kaba ve yeteneksiz, inatçı kimse.

  şekerleme kelimesinin mecaz anlamı Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma.

  manalı kelimesinin mecaz anlamı Gizli anlamı olan.

  enerji kelimesinin mecaz anlamı Manevi güç.

  yapıcı kelimesinin mecaz anlamı Olumlu.

  kriz kelimesinin mecaz anlamı Bir toplumun, bir kuruluşun veya bir kimsenin yaşamında görülen güç dönem, bunalım, buhran.

  Mecaz Kelimeler Sözlüğünde 1470 Kayıt Bulundu.

  Yazı kaynağı : www.dersimiz.com

  Vatan nedir? TDK'ya göre vatan kelimesi ne anlama gelir? Vatan sözlük anlamı

  Vatan nedir? TDK'ya göre vatan kelimesi ne anlama gelir? Vatan sözlük anlamı

  Vatan sözcüğüyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: 1- Yurt 2- Ülke 3- Memleket

   Vatan Nedir?

   Kişinin doğup büyüdüğü ülkeye vatan denir. Türk milleti için vatan kavramının ayrı bir önemi vardır. Bu nedenle ülke kelimesi sadece bir ülkenin toprak bütünlüğü anlamına gelirken, vatan sözcüğü manevi değerleri de kapsar.

   Bu nedenle askerlik için ''vatan borcu'' tamlaması kullanılır. Vatansever ise, ülkesinin güvenliği ve menfaatleri için her türlü tehlikeyi göze alan kimse manasına gelir.

   Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''vatan-ı asli'' tamlamasına sıklıkla rastlanır. Bu kelime ise öz yurt ve memleket demektir.

   Birçok kelimede olduğu gibi vatan sözcüğü de tasavvufta mecazi anlamıyla kullanılır. Mutasavvıflara göre insanın vatanı ahirettir. Dünya ise gazel ve kasidelerde gurbet ya da sürgün yeri olarak tanımlanır.

   TDK'ya Göre Vatan Kelimesi Ne Anlama Gelir?

   TDK'ya göre vatan kelimesi, bir milletin üzerinde egemenlik kurduğu ülke anlamına gelir.

   Vatan Kelimesi ile İlgili Örnek Cümleler:

   1- Üzerinde özgür bir şekilde yaşadığımız bu vatan için ne yapsak azdır!

   2- Ülkemizin sizin gibi genç ve akıllı vatanseverlere ihtiyacı var.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Vatan ile ilgili cümleler

  Vatan ile ilgili cümleler

  Vatan, bir halkın üzerinde egemen olarak yaşadığı, barındığı, gerekirse uğrunda canını verdiği, sınırları belli toprak parçasına verilen isimdir. Vatan ile yurt aynı manadadır. İşte Vatan kelimesi ile ilgili cümleler.

  – Bir vatan borcum var, onu da ödemeye razıyım.

  – Vatan bizim için namus demektir.

  – Bu vatan kolay kazanılmadı, değerini bilmemiz lazım.

  – Vatan bize şehitlerimizin emanetidir.

  – Vatan müdafaasında herkes seferber oldu.

  – Vatanımızın üzerinde herhangi bir namert eli olmasına asla izin vermeyiz.

  – Vatanımız için canımız fedadır.

  – Bu vatan bize dedelerimizin emanetidir.

  – Vatan topraklarına dönmenin haklı mutluluğunu yaşıyorum.

  – Bir ordumuz olmasaydı vatanımızı nasıl savunabilirdik?

  – Vatan toprağında rahat bir nefes almak gibisi yoktur.

  – Kendi halkına hizmet etmek amacıyla vatanına geri döndü.

  – Vatanımız her şeyden değerlidir.

  – Yıllar önce onu vatanından zorla kopardılar.

  – Bütün savaşlarda vatanımızı en iyi şekilde savunduk.

  – Vatanları için derin bir özlemi duyardı ama bizden de bu özlemini saklardı.

  – Vatan demek ev demek, yuva demektir.

  – Vatanlarında kalmayı umuyorlar.

  – İnsanların hayatında vatan sevgisi önemli bir yere sahiptir.

  – Vatanımın anılarını yanımda taşıyorum.

  – Vatana olan bağlılığımız dinimizin bir icabıdır.

  – Onlar sevgili vatanlarını terk etmek zorunda kaldıkları için harap edildi.

  – Hiçbir vatan bağlılığı olmayan mankurtlardan olmayacağız.

  – Japon savaş esirleri savaştan sonra vatanlarına geri gönderildiler.

  – Vatan demek insan demektir.

  – Güzel vatanımızın her bir karışına can feda.

  – Ölümünden elli yıl sonra kalıntıları vatanına döndü.

  – Savaş sırasında vatanlarını terk etmek zorunda kaldılar.

  – Kralın amacı savaşı kazanarak, yeni bir vatan inşa etmek olmuştu.

  – 1904 ilkbaharında vatanını terk etti, asla geri dönmedi.

  – Vatan görevini yerine getirmek için askerliğe başvurdu.

  – Bu resimler ve mektuplar, vatanlarını ve geride bıraktıkları ailelerini hatırlamalarına yardımcı olacaktır.

  – Vatan bir ulusun yükselişidir.

  – Vatanımdan uzak kalmak benim kaderim miydi?

  – Vatan sevgisi imandan gelir.

  – Bu vatanın değerini kaybedince anlarsın.

  Yazı kaynağı : www.huzursayfasi.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap