Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  van üniversitesi personel alımı

  1 ziyaretçi

  van üniversitesi personel alımı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

  Zeve Kampüsü 65080 Tuşba / VAN Telefon : 444 50 65 Faks : 0432 486 54 07 / 0432 486 54 02 e-posta : [email protected]

  [email protected]

  Yazı kaynağı : www.yyu.edu.tr

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak: İşte Başvuru 2022

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

  Üniversitemiz Dursun Odabaş Tıp Merkezi Hastanesine ve diğer merkezi birimleri ile ilçelerinde bulunan yerleşkelerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

  1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alım İlanı

  ÖZEL ŞARTLAR:

  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

  BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

  BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

  İSTENEN BELGELER:

  9- Kimlik Fotokopisi

  İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı

  Başvuru Tarihleri: – 17/11/2022 – 01/12/2022 (mesai bitimine kadar) Başvuru Şekli: Şahsen

  Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN Tel: 0432–486 54 22-22003

  Yazı kaynağı : saglikagi.net

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alacak

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi personel alacak

  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

  ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

  Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince aşağıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır.

  İlgililerin;

  a) 657 sayılı Kanun'un 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

  b) 2547 sayılı Kanun'un 5772 sayılı Kanun'la değiştirilen 23, 24 ve 26. maddelerinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmaları,

  c) Yabancı Ülkelerden alınan Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;

  1) Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 6 (altı) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,

  2) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile doçentlik belgesi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp Rektörlüğe,

  3) Doktor Öğretim Üyesi kadroları için, başvuracak adayların başvuracakları Anabilim Dalını belirtir dilekçe, özgeçmiş, hizmet belgesi ve yabancı dil sınav sonuç belgesi, fotoğraf, kimlik fotokopisi, lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık diplomaları ile erkek adaylar için askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, bilimsel eser, çalışma ve yayınlarını 4 (dört) adet USB Bellek ortamına aktarıp ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

  4)Müracaat edecek adayların "Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi"nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. Söz konusu yönergeye (https://www.yyu.edu.tr/Birimler/555/sayfalar/2112) adresinden ulaşılabilir.

  5)Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları "hizmet belgesini" müracaatlarına eklemeleri gerekmektedir.

  6) Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

  7) Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  8) 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereğince ilk defa ve yeniden atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yaptırılacaktır.

  9) BAŞVURU TARİHLERİ

  İLK BAŞVURU TARİHİ : 21/10/2022

  SON BAŞVURU TARİHİ : 04/11/2022

  Yazı kaynağı : www.yenicaggazetesi.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap