Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  valide ismihan sultan kimdir

  1 ziyaretçi

  valide ismihan sultan kimdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kuruluş Osman İsmihan Sultan Kimdir? Deniz Barut bilgileri

  Kuruluş Osman'a sürpriz transfer: İsmihan Sultan geliyor

  Kuruluş Osman'a sürpriz transfer: İsmihan Sultan geliyor

  Bozdağ Film'in Atv için çektiği Kuruluş Osman dizisi, 4. sezonunda da reyting sıralamasında kanalın yüzünü güldürüyor. Ahmet Yılmaz’ın yönetmenliğini üstlendiği diziye son olarak yeni bir oyuncunun katıldığı öğrenildi.

  Tv100'den Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncu Deniz Barut, 105. bölümden sonra dizide seyirci karşısına çıkacak. Barut, dizide İsmihan Sultan’ı oynayacak.

  1-016.jpg

  KURULUŞ OSMAN DİZİSİ OYUNCULARI

  Başrolünü Burak Özçivit’in oynadığı dizide Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal) gibi ünlü isimler alıyor.

  Yazı kaynağı : www.karar.com

  Kuruluş Osman dizisine bomba gibi bir isim katıldı: İsmihan Sultan geliyor

  Kuruluş Osman dizisine bomba gibi bir isim katıldı: İsmihan Sultan geliyor

  4. sezonuyla ATV ekranlarında yayın hayatına devam eden ve yayınlandığı gün tüm rakiplerini tahtından eden Kuruluş Osman dizisi kadrosuna yeni isimleri dahil etmeye devam ediyor.

  DENİZ BARUT KURULUŞ OSMAN KADROSUNA DAHİL OLDU

  Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Deniz Barut Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oluyor. 105. Bölümde sonra dizide seyirci karşısına çıkacak olan başarılı oyuncu, İsmihan Sultan'ı oynayacak. Karakterin diziye katacağı heyecan da şimdiden merak konusu oldu.

  DENİZ BARUT KİMDİR

  29 Mart 1983 tarihinde Denizliİ'de dünyaya gelen Deniz Barut, ilk ve orta öğrenimini Denizli'de tamamlamıştır. İlkokulda başladığı voleybol nedeniyle lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Deniz Barut, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Video bölümünden mezun olmuştur.

  Çektiği fotoğraflarla karma sergilerde yer alan Barut, 1997'de düzenlenen Elite Model Look yarışmasında 2. olmuştur. 2000 yılında profesyonel olarak oynadığı voleybolu bırakıp İstanbul''a gelen Deniz Barut, Can Gürzap'ın kurucusu olduğu Dialog'ta diksiyon eğitimi almıştır.

  Şahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'nda aldığı oyunculuk eğitiminin ardından Antony Vincent Bova, Merve Taşkan gibi isimlerle oyunculuk üzerine çalışan güzel oyuncu, bir süre Star Tv'de kamera arkası ve önünde çalışmıştır.

  Haber, spor,canlı yayın ve life style programları sunuculuğu yapan Deniz Barut, oyunculuk kariyeri boyunca; 'Kaybolan Yıllar', 'Anneler ile Kızları', 'Elde Var Hayat', 'Lale Devri', 'Kara Para Aşk', 'Son Çıkış', 'Hayatımın Aşkı', 'Avlu', 'Sol Yanım' dizilerinde, 'Sesinde Aşk Var', 'Baba Parası' yapımlarında rol almıştır.

  2005 yılında ilk görüşte aşık olduğunu söylediği yönetmen Şafak Bakkalbaşıoğlu ile evlenen ancak 2019 yılında boşanan Deniz Barut'un bu evliliğinden Kuzey veUzay adında iki erkek çocuğu vardır.

  Yazı kaynağı : www.yenicaggazetesi.com.tr

  Evli pa�aya a��k olan sultan

  Evli pa�aya a��k olan sultan

  Sultan II. Selim, �ehzadeli�i s�ras�nda karde�i Beyaz�t ile ya�ad��� rekabette kendisini destekleyen Sokullu Mehmet Pa�a’y�, k�z� Esmihan (�smihan) Sultan’la evlendirmi�, gelecekte ondan daha çok faydalanmay� dü�ün-mü�tü. 16 ya��nda evlenen �smihan Sultan’�n 18 y�ll�k evlili�i, Sokullu Mehmet Pa�a’n�n menfur bir suikasta kurban gitmesiyle sona erdi. 34 ya��nda dul kalan �smihan Sultan, evli ve çocuk sahibi olan Budin Beylerbeyi Ali Pa�a’ya â��k oldu hatta onunla evlenmek için karde�i Sultan III. Murat’a bile ba�vurdu.

  Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murat dönemlerinde ço�u sadaret olmak üzere önemli makamlarda bulunmu� Sokullu Mehmet Pa�a, evlendikten sonra e�i �smihan Sultan’a çok güzel bir hayat ya�atm��t�. Öyle ki Pa�a, e�ini mutlu etmek için hiçbir fedakârl�ktan kaç�nmam��, yapt�rd��� saray�n giderleri için Sultan II. Selim’in bah�etti�i yüz bin alt�n� harcamas� için çok sevdi�i e�ine hediye etmi�ti. Lakin Pa�a’n�n 1579 y�l�nda öldürülmesi, �smihan Sultan’�n genç ya�ta dul kalmas�na neden oldu. Yeniden evlenip çocuk sahibi olmak isteyen Sultan, önce Özdemiro�lu Osman Pa�a’y� kendisine münasip görmü� fakat bu izdivaç her nedense yap�lamam��t�. Aray��lar�na devam eden �smihan Sultan’�n, sava� boylar�nda cesaretiyle ün yapm��, güçlü kuvvetli bir adam olan Budin Beylerbeyi Ali Pa�a’y� be�enip kendisiyle izdivaç kurmak istemesi sarayda k�sa süreli de olsa bir pani�e sebep olmu�tu. Zira yak���kl� bir adam oldu�u söylenen Ali Pa�a, evli ve çocuklu bir devlet adam�yd�. Ali Pa�a’ya â��k olan �smihan Sultan, ne olursa olsun evlenmek istedi�ini, karde�i III. Murat’a da bildirmi�, hatta biraderinden pa�an�n kar�s�ndan bo�anmas� için emir vermesini bile talep etmi�ti. Bunun üzerine Sultan III. Murat’tan Hatt-� �erifi alan Ali Pa�a, çaresiz kar�s�n� bo�amak zorunda kald�, çocuklar�n� da annesine b�rakarak �smihan Sultan’la bir izdivaç yapt�. Ünlü müverrih Peçevi bu olay� anlat�rken “Ali Pa�a’n�n eski zevcesinin feryat ve figan� da�lar� ta�lar� inletecek kadar ac�kl� idi” diyordu...

  Eski e�in bedduas� m� tuttu?

  �smihan Sultan saray entrikalar�na da kar��m�� bir kad�nd�. III. Murat’�n, e�i Safiye Sultan’�n etkisi alt�nda kalmas�, Valide Nurbanu Sultan ile k�z� �smihan Sultan’�n saraydaki otoritesinin sars�lmas�na neden oluyordu. Bu yüzden �smihan Sultan annesinden ald��� cesaretle karde�ine gönderece�i daha güzel cariyelerle Safiye Sultan’� bertaraf edebilece�ini dü�ünmü�tü. Hatta bunun için bir plan yapm��, Sultan Murat’� saray�n�n bahçesine davet ederek hepsi birbirinden al�ml� k�zlarla tan��mas�n� sa�lam��t�. Ancak zeki bir kad�n olan Safiye Sultan ald��� tedbirlerle görümcesinin emeline ula�mas�na izin vermedi. Bu arada �smihan Sultan 1585 y�l�nda Mahmut ad�n� verdikleri bir erkek çocu�u dünyaya getirdi. Ancak Ali Pa�a’n�n eski e�inin etti�i beddualar tutmu� olacak ki do�umdan iki gün sonra rahats�zland� ve hayat�n� kaybetti. Ayasofya’daki Sultan II. Selim türbesine defnedilen �smihan Sultan’�n dul kalan e�i Ali Pa�a da çok ya�amad� ve k�sa bir süre sonra o da Hakk’�n rahmetine kavu�tu. 

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap