Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  unutursam fısılda oyuncu isimleri

  1 ziyaretçi

  unutursam fısılda oyuncu isimleri bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi?

  Unutursam Fısılda oyuncuları kimler? Unutursam Fısılda nerede ve ne zaman çekildi?

  Dram ve romantik türlerini barındıran Unutursam Fısılda filminin başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin gibi isimler yer alıyor. Yapımda sağlık lisesinden mezun hemşireliğe yeni adım atan Hanife ve kız kardeşi Hatice ile yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık'ın hikayesi anlatılacak. İki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişecek. Peki, Unutursam Fısılda filmi nerede çekildi? Unutursam Fısılda filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

  UNUTURSAM FISILDA FİLMİ KONUSU

  Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kız kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakâr bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir.

  UNUTURSAM FISILDA FİLMİ OYUNCULAR

  Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Kerem Bürsin, Hümeyra, Işıl Yücesoy

  UNUTURSAM FISILDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

  Unutursam Fısılda filminin çekimleri Ödemiş'in Birgi mahallesi ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

  Yazı kaynağı : www.sabah.com.tr

  Unutursam F�s�lda oyuncular� kimler? Unutursam F�s�lda filminin konusu nedir?

  Unutursam F�s�lda oyuncular� kimler? Unutursam F�s�lda filminin konusu nedir?

  Unutursam F�s�lda oyuncular� kimlerdir Unutursam F�s�lda filminin konusu nedir? Y�netmenli�ini �a�an Irmak��n yapt��� Unutursam F�s�lda oyuncu kadrosuyla dikkat �ekiyor. Film 2014 y�l�nda vizyona girmi�tir. �ark�c� olmak isteyen Hatice ile ona kar�� ��kan Hanife�nin maceralar�n�n anlat�ld��� filmde ba�rol karakteri Hatice�nin gen�li�ini Farah Zeynep Abdullah, ileri ya�lar�n� ise usta oyuncu H�meyra canland�r�yor.�

  UNUTURSAM FISILDA F�LM� KONUSU NED�R?

  Birbirlerinin tam z�dd� olan Hatice ve Hanife iki karde�tir. Hatice, �ark� s�yleme tutkusu olan ve hayat�n�n, hayallerinin pe�inden gitmeye meyillidir. Ablas� Hanife de bir o kadar tutucu, i�ine kapan�k birisidir. Bir g�n kasabaya yeni gelen m�zisyen Tar�k��n Hatice�yi ke�fetmesi, aralar�nda ba�layan b�y�k a�k ve T�rkiye�nin starlar� olma hevesleri onlar� �stanbul�a kadar s�r�kler. Uzun bir s�renin ard�ndan ka�t��� evine d�nen Hatice de kendisinin d�nmesini bekleyen ve ge�mi�te ya�ananlar�n hesab�n� soran ablas� Hanife� yi kar��s�nda bulur.

  UNUTURSAM FISILDA OYUNCULARI

  FARAH ZEYNEP ABDULLAH K�MD�R?

  Farah Zeynep Abdullah�17 A�ustos 1989 tarihinde �stanbul�da d�nyaya geldi. Babas� Arap k�kenli, annesi ise Bo�nak k�kenlidir. Daha �ocuk ya�larda tiyatro ve m�zi�e kar�� bir ilgisi vard�. 2006 y�l�nda babas�n�n i�leri nedeniyle �ngiltere�ye ta��nd�.

  Lise e�itimine T�rkiye�de �stanbul Saint Michel Frans�z Lisesi�nde ba�lasa da hen�z birinci s�n�ftayken �ngiltere�ye nakil oldu. Burada Frans�zca, tiyatro, medya ve foto�raf��l�k dersleri ald�.

  �ngiltere�de ya�arken tiyatro ��retmeni onu oyunculu�a te�vik etti. Tiyatroda oynad��� bir�ok oyunu �ngilizce ve Frans�zca olarak oynad�. Sadece 11 ya��ndayken bir defaya mahsus olmak kayd�yla bir T�rk�e oyunda rol ald�.

  �niversiteye ba�lamadan �nce e�itimine bir sene ara verdi. O sene i�erisinde garsonluk ve barmenlik yapt�. �ngiltere�de �niversite ikinci s�n�fta e�itim g�r�rken �yle Bir Ge�er Zamanki dizisi i�in se�melere kat�ld� ve Aylin rol� i�in se�ildi. Bundan �t�r� e�itimine ara vermek zorunda kald�.

  �lk sinema oyunculu�unu �ngiltere�de okurken Closer filminde bir striptizciyi canland�rarak yapt�.

  T�rkiye�deki ilk sinema filmini Y�lmaz Erdo�an��n yazd��� Kelebe�in R�yas� filminde K�van� Tatl�tu� ve Mert F�rat�la oynad�.

  2014��n Mart ay�nda Star TV ekranlar�nda ba�layan ba�rollerini K�van� Tatl�tu� ile beraber payla�t��� �Kurt Seyit ve �ura� dizisinde �ura karakteri ile televizyon ekranlar�n d�n�� yapm��t�r.

  KEREM B�RS�N K�MD�R?

  Kerem Bursin, 4 Haziran 1987 tarihinde �stanbul'da do�mu�tur. Soyad�n�n do�rusu B�rsin. Amerika'da (�) olmad��� i�in (u) oluyor. Bir ablas� vard�r. 2000 y�l�nda babas�n�n i�leri dolay�s�yla �nce �sko�ya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birle�ik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), T�rkiye (Ankara,�stanbul), Malezya (Kuala Lumpur), en sonunda da ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi �lkelerde ya�ad�
  2002 y�l�nda on be� ya��ndayken ABD'ye ta��n�p Teksas'a yerle�ti. Lise y�llar�nda arkada�lar�yla bir Rock m�zik grubu kurdu Teksas'ta bir�ok konser verdi. Liseyi Teksas'da bitirdikten sonra �niversite e�itimi i�in Boston'a ta��nd� ve Emerson College'da oyunculuk e�imi ald�. �niversite bittikten sonra da Los Angeles'a ta��nd� oyunculuk yapmaya ba�lad�. Her y�l yaz tatillerinde T�rkiye'ye anneannesinin yan�na geldi.
  Carolyn Pickman ve Eric Morris'ten iki y�l oyunculuk e�itimi ald�. Kuzeninin d���n� i�in �stanbul'a geldi�inde Gaye S�kmen ile tan��t� ve Kerem Bursin, Gaye S�kmen Ajans'la anla�arak T�rkiye'de de oyunculuk yapmaya ba�lad�.

  2 Temmuz 2013 tarihinde ba�layan "G�ne�i Beklerken" adl� gen�lik dizisinde Kerem Bursin, ba�rolleri Emre K�nay, Hande Do�andemir ile payla�t�.

  2014 y�l�nda y�netmeni �a�an Irmak olan "Unutursam F�s�lda" isimli filmde Kerem Bursin, H�meyra, Mehmet G�ns�r, Farah Zeynep Abdullah ve I��l Y�cesoy ile birlikte oynad�.

  Ayr�ca 2014 y�l�nda "�eref Meselesi" adl� dizide ��kr� �zy�ld�z ve Yasemin Allen ile ba�rolleri payla�t�.

  Ocak 2015 y�l�nda ise Mavi Jeans'�n, reklamlar�nda oynad�.

  Yazı kaynağı : www.aksam.com.tr

  Unutursam Fısılda filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? - Unutursam Fısılda filmi nerede, ne zaman çekildi?

  Unutursam Fısılda filminin konusu ne? Unutursam Fısılda filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Bu akşam hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

  Unutursam Fısılda filminin konusu ne? Unutursam Fısılda filminin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Bu akşam hangi kanalda saat kaçta yayınlanacak?

  Sağlık lisesinden yeni mezun olup, kasabanın sağlık ocağında hemşireliğe adım atan Hanife ve aykırı kzı kardeşi Hatice, küçük ve kendi halinde, muhafazakar bir kasabada yaşamaktadırlar. Hanife ne kadar çekingen ve içine kapanıksa, Hatice bir o kadar haylaz, laf dinlemez ve başına buyruktur. Edebiyata meraklı Hanife kimselere göstermeden bir şiir defteri tutarken, Hatice çevresindeki herkesi unutacak kadar şarkı söylemeye tutkundur. Bir gün yeni atanan kaymakamın oğlu Tarık kasaba merkezine gelir ve iki kız kardeşin hayatı o günden sonra tamamen değişir...

  Yönetmenliğini ve senaristliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği yapımda Hümeyra, Işıl Yücesoy, Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür ve Kerem Bursin gibi isimler rol alıyor. Filmin yapımcısı yine TAFF Pictures.

  Filmin oyuncu kadrosunda; Farah Zeynep Abdullah, Mehmet Günsür, Işıl Yücesoy, Kerem Bürsin, Gözde Cığacı, Hümeyra, Köksal Engür ve Gürkan Uygun yer alıyor.

  UNUTURSAM FISILDA FRAGMAN

  ulusal.com.tr

  Yazı kaynağı : www.ulusal.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap