Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama

  1 ziyaretçi

  turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplama bilgi90'dan bulabilirsiniz

  4B Emekli Aylığı Hesaplama

  4B Emekli Aylık Bilgisi

  Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? 2023 Emekli Maaşı ve Emeklilik Yaşı Hesaplama... Emekli Aylığı ve Yaş Sorgulaması Nasıl Yapılır?

  Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? 2023 Emekli Maaşı ve Emeklilik Yaşı Hesaplama... Emekli Aylığı ve Yaş Sorgulaması Nasıl Yapılır?

  Emeklilik bir nevi çalışamadığınız yaşlılık dönemini güvence altına almak demektir. Sigortalı olarak çalışan kişiler gerekli yükümlülükleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazanır. Emeklilikleri yaklaşan ve yıllar boyu çalışan kişiler ‘ne kadar emekli maaşı alırım?’ sorunu araştırma içerisine giriyor.

  Emekli Maaşı Hesaplama 2023

  SGK kapsamında 3 adet sigorta sistemi bulunur. Bunlar 4A, 4B ve 4C şeklindedir. Çalıştığınız sigorta sistemine yatırılan primlerin hesaplaması yapılırken prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaş dikkate alınarak hesaplanıyor. Emekli maaşını hesaplamak isteyenler SGK maaş hesaplama robotu üzerinden kolayca sorgulama yapabiliyor.

  4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

  Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım? 

  Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir. Emekli maaşı hesaplamak için;

  4A Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

  4B Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

  4C Emekli Maaşı Hesaplama Robotu

  Ne Zaman Emekli Olurum?

  SGK sayfasında emekli maaşı hesaplamasının yanında ne zaman emekli olacağınıza dair sorgulama yapabileceğiniz sayfası bulunur. Bunun için;

  2023 Emekli Maaşı Ne Kadar?  

  Aralık ayında enflasyon yıllık yüzde 64,27 aylık olarak da yüzde 1,18 gerçekleşti. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,39 olurken memura zam oranı ise yüzde 16,47 olarak hesaplandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı son dakika açıklaması ile emekli ve memur zammının yüzde 30 oranında uygulanacağını bildirdi. En düşük emekli maaşının ise 5.500 TL olacağını açıkladı. Buna göre en düşük emekli maaşı 5.500 TL olurken, en düşük memur emekli aylığı 7.900 TL oldu. 

  Emekli Maaşımın Ne Kadar Olduğunu Nasıl Öğrenirim?

  SGK bünyesindeki kişiler emekli maaşının ne kadar olduğunu, hizmet dökümü sorgulamalarını ve ne zaman emekli olabileceklerini e-Devlet kapısı üzerinden kolayca sorgulayabilirler.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Emekli olsam ne kadar maa� al�r�m? E-devlet 4A emekli maa�� hesaplama robotu 2022

  Emekli olsam ne kadar maa� al�r�m? E-devlet 4A emekli maa�� hesaplama robotu 2022

  4A emekli maa�� hesaplama robotu, emeklilik i�in g�n sayan vatanda�lar taraf�ndan ara�t�r�l�yor. Emekli maa�� hesaplaman�n ba��nda prim �deme g�n say�s�, sigortal�l�k s�resi ve ya� geliyor. Emekli olabilmek i�in belirli kriterlerin yerine getirilmi� olmas� gerekiyor. ��te "Bug�n emekli olsam ne kadar maa� al�r�m?" diyenler i�in E-devlet 2022 4A emekli maa�� hesaplama robotu.

  NE ZAMAN EMEKL� OLURUM?

  Emekli maa��, �al���lan s�re, �denen prim miktar� gibi pek �ok spesifik kritere g�re hesaplan�yor. Sigortal� olarak �al��an ki�iler gerekli y�k�ml�l�kleri yerine getirdikten sonra emekli olmaya hak kazan�r.

  Emeklilik ya�� iki farkl� kritere g�re �e�itlilik g�stermektedir. Ya� s�n�r� kad�nlara ve erkeklere g�re farkl�l�k g�sterdi�i gibi sigorta ba�lang�� tarihine g�re de de�i�ebilmektedir.

  SGK sayfas�nda emekli maa�� hesaplamas�n�n yan�nda ne zaman emekli olaca��n�za dair sorgulama yapabilece�iniz sayfas� bulunur.

  SGK i�in emekli maa� sorgulamas� �u �ekilde;

  E-devlet emeklilik maa�� sorgulamas� yapmak i�in �ncelikle, 4A, 4B veya 4C emeklilik maa�� kategorisinden birini arama butonuna yaz�n.

  ��kan sorgu ekran�ndan kimli�imi �imdi do�rula butonuna t�klay�n.

  Daha sonra kimli�inizi do�rulamak i�in TC kimlik numaran�z� ve �ifrenizi girin. Bu �ekilde e-devlet sistemine giri� yapabilirsiniz.

  E-DEVLET 4a EMEKLI MAA�I HESAPLAMA

  A��lan sayfadan 'Kurumu' k�sm�na hangi i� koluyla u�ra�t���n�za dair bilgilendirmeyi se�erek i�leminizi tamamlayabilirsiniz.

  Hesaplanan ayl�k, emeklilik talebiniz bug�n ger�ekle�mi� olarak hesaplan�r ve yakla��k bu de�erde bir sonu� verir. 5400 g�nden daha az kay�tl� hizmeti g�r�nen vatanda�lar i�in ise ayl�k hesaplanm�yor.

  BUG�N EMEKL� OLSAM NE KADAR MAA� ALIRIM?

  Emekli maa�� hesaplamas� �al��ma g�n�, prim �demesi gibi pek �ok kritere g�re de�i�iklik g�stermektedir.

  Uzun s�re �al��an ve y�ksek prim �deyen sigortal�lar�n g�rece daha fazla maa� alabiliyor. Tam aksine daha az prim yat�r�lan kimsenin emekli maa�� da d���k bir tutarda olabiliyor.

  E-Devlet'ten Emekli maa�� hesaplamak i�in;

  https://www.turkiye.gov.tr/4a-emekli-aylik-bilgisi

  T.C Kimlik numaran�z�,

  SSK Sicil Numaran�z�,

  Baba ad�,

  N�fus il,

  Do�um tarihi bilgilerinizi yaz�n.

  'Sorgula' butonuna bas�n

  Bu i�lem sonucunda emeklilik hesaplaman�z yap�lacakt�r.

  4b EMEKLI MAA�I HESAPLAMA

  4B Ba�-Kur emekli maa�� i�in vatanda�lar e-Devlet sistemine giri� yaparak alacaklar� maa��n tutar�n� g�rebilecekler. Sayfadan hizmet d�k�m� sayfas�nda yer alan 4B emekli maa�� hesaplama linkine t�klayarak esnaf veya tar�m i��isi se�enekleri tercih edilmeli.

  4C EMEKLI MAA�I HESAPLAMA

  4C kamu �al��anlar� ise alacaklar� emekli ayl�klar�n� yine uyg.sgk.gov.tr/IkramiyeMaasHesapla4c/Welcome.do adresinden istenen bilgileri doldurarak sorgulayabilecek.

  Yazı kaynağı : www.star.com.tr

  SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU (FORMÜLÜ) 2023: Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

  SSK VE BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA ROBOTU (FORMÜLÜ) 2023: Ne kadar emekli maaşı alırım? Emekli aylığı nasıl hesaplanır? İşte 4A, 4B, 4C emekli maaşı hesaplama ekranı

  4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

  4A SGK emeklisi vatandaşların emekli maaşlarını hesaplamak isterken yapması gereken tek işlem “uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/” adresine giderek “TC Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl ve Doğum Tarihi” gibi bilgiler ile sorgusunu tamamlamak. Emekli maaşınız çalıştığınız devre boyunca yatırdığınız primlerle orantılı olarak hesaplanır.

  4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap