Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tt mobil olarak kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir biçimde

  1 ziyaretçi

  tt mobil olarak kişisel verilerinizi mevzuata uygun bir biçimde bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Türk Telekom

  Türk Telekom (Veri) İşleme İzni İptalinin Yapılmaması!

  Aydınlatma Metni

  Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile Türk Telekomünikasyon A.Ş, ve grup şirketleri (Türk Telekomünikasyon A.Ş, TTNET A.Ş ve TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş. bundan sonra hep birlikte “Türk Telekom” olarak anılacaktır.) tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

  Türk Telekom kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  1. İŞLENEN KİŞİLER VERİLER

  Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. İşlenen kişisel verileriniz ile verilere ait kategoriler aşağıda belirtilmiştir.

  Kimlik Bilgileri: Ad, soyadı, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet, kimlik seri ve sıra numarası, uyruk, pasaport numarası, anne-baba adı, anne kızlık soyadı, fotoğraf, kimlik örneği.

  İletişim Bilgileri: Telefon/faks numarası, e-posta adresi, adres bilgisi.

  Abonelik ve Cihaz Bilgileri: Abone kimlik bilgileri / iletişim bilgileri / pazarlama bilgileri, müşteri numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, , abonelik kanalı, segment bilgisi, e-fatura bilgisi, mesleği gibi aboneyi tanımlayabilecek kişisel veriler, cihaz kimlik bilgileri, kullanılan cihazın marka ve model bilgisi, cihazın özellikleri, cihaz değişiklik tarihleri, kullandığı modem türü (adsl/vdsl) ve modem değişiklik tarihleri, abonelik türü, tarife ve paket bilgileri, kota ve hız, hat açılış bilgisi, ödeme tipi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, abonelik durumu (iptal, aktif, hat dondurma vb.), otomatik ödeme talimatı, faturasız müşteriler için TL bakiyesi, yükleme sıklığı, yükleme sayısı, grup şirketleri abone olma durumu, SIM kart ve SIM kart değişikliği bilgileri, bayi kodu, xDSL numarası, IMEI numarası, aktivasyon tarihi, mobil ürün cihaz bilgileri.

  Şebeke ve Trafik Bilgileri: Haberleşmenin iletimi ve faturalama amacı ile kullanılan trafik verileri, trafik kontrol verileri, IP adresi, CDR trafik bilgileri, IMSI bilgileri.

  Kullanım ve Davranış Bilgileri: Trafik bilgileri, yapılan aramaların / gönderilen veya alınan mesajların / internet dolaşımının tarihi, saati, süresi ve tarafları, Türk Telekom internet sitelerindeki ve mobil uygulamalarındaki davranış ve eğilim bilgileri ile çerezler, film / müzik vb. içerik kullanımları, katma değerli servis / ürün / hizmet aboneliklerine ve bunların kullanımına dair bilgiler, limit aşım bilgileri, fatura bilgileri.

  Konum Bilgileri: İletişimin gerçekleştiği zamandaki tahmini konum verileri, yurtdışında bulunduğu ülke ve benzeri her türlü lokasyon, yer bilgileri.

  Ödeme, Banka ve Risk Bilgileri: Ödeme emrinin verilmesinde veya kullanıcı kimliğinin doğrulanmasında kullanılan şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2/CVC2 kodu gibi kuruluşlar tarafından ihraç edilen ödeme araçlarına ilişkin kişisel güvenlik bilgileri, kredi notu ve risk statüsü, ödeme bilgileri, şube kodu, hesap numarası şeklindeki banka bilgileri.

  Görsel/İşlevsel Kayıt Bilgileri: Çağrı merkezi, ofis ve bayilerde yapılan sesli ve/veya görüntülü görüşme kaydı, tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel veriler.

  Özel Nitelikli Veriler: Biyometrik veriler, parmak izi, engel durumunuzu belirten sağlık bilgileri, vakıf ve dernek üyeliği bilgileri.

  2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

  Kişisel verileriniz; Kanun’un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

  3. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

  Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında aşağıdaki 3. taraflara aktarılabilecektir:

  4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, bayilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz ve mobil uygulamalar üzerinden temin edilerek işlenebilmektedir.

  Kişisel verileriniz, Şirketimizle hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta, sesli yanıt, kısa mesaj aracılığıyla; fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan yukarıda yer verilen amaç ve aşağıda yazılı olan Kanun’un 5 inci, 6 ıncı ve 8 inci madde hükümlerinde öngörülen çerçevede hizmetlerin verilebilmesi amacı ile tamamen/kısmen otomatik veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir:

  Özel nitelikli kişisel verileriniz ise aşağıdaki hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlenmektedir:

  5. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

  Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi uyarınca taleplerinizi, mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Türk Telekom tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de (Tebliğ) belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle:

  Bu kapsamda yapılacak olan başvurular tarafımızdan yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.

  BAŞVURU KANAL ve ADRESLERİMİZ

  Türk Telekomünikasyon AŞ

  Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

  Noter/Posta Kanalı: Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler Ankara

  KEP: [email protected]

  Mail: [email protected]

  TT Mobil İletişim AŞ

  Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

  Noter/Posta Kanalı: Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. No:40 Gayrettepe Beşiktaş İstanbul

  KEP: [email protected]

  Mail: [email protected]

  TTNET AŞ

  Direkt Başvuru: Bağlar Mah. Yalçın Koreş Cad. Fidan Sk. Erdinç İş merkezi No:1 34209 Güneşli İstanbul

  Noter/Posta Kanalı: Esentepe Mahallesi, Salih Tozan Sokak, Karamancılar İş Merkezi, D Blok, No:16 Şişli 34394 İstanbul

  KEP: [email protected]

  Mail: [email protected]

  Yazı kaynağı : bireysel.turktelekom.com.tr

  Gizlilik-Güvenlik ve KVKK

  Gizlilik-Güvenlik ve KVKK

  İşbu internet sitesinde (www.turktelekom.com.tr) yer alan metinler, resimler, çizimler, ses, animasyon, video dosyaları ile sitenin tasarımı, içeriği, imgeleri, kodları, algoritmaları, bileşenleri, yazıları ve her türlü görselleri ve benzeri her türlü kısmı üzerindeki her türlü hak, mülkiyet ve menfaat Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye ("Türk Telekom") aittir. Bu içerikler ticari amaçlı olsun veya olmasın, kısmen veya tamamen, kopyalanamaz, iletilemez, indirilemez, yüklenemez, gönderilemez, satılamaz, kiralanamaz, lisansı verilemez, devredilemez, ifşa edilemez, gösterilemez, düzenlenemez, tersine mühendislik yapılamaz, yeniden derlenemez, kaynak kodu oluşturulamaz veya başka herhangi bir şekilde kullanılamaz.

  Bu internet sitesindeki tüm ticari markalar ve logolar Türk Telekom veya üçüncü şahıslara aittir. Söz konusu ticari marka ve logolar, hak sahiplerinin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde kullanılamaz, kalıcı olarak indirilemez, kopyalanamaz veya dağıtılamaz.

  Site ziyaretçileri, siteyi sadece kullanım koşulları altında belirtilen ve yasal sınırlar çerçevesinde internet sitesine erişmek veya sunulan hizmetlerden faydalanmak amacıyla ve sadece bunlarla sınırlı şekilde bir kullanım hakkına sahiptir. Bu kullanım hakkı, Türk Telekom'un ziyaretçiye lisans hakkı tanıdığı şeklinde yorumlanamaz.

  İşbu internet sitesinde yer alan yatırımcı ilişkileri ve yıllık ve geçici raporlar, genel görümler, sunumlar, faaliyetler ile ilgili ses ve görüntü dosyaları (canlı ya da kayıttan) ve bu sayfada bulunan diğer dokümanlar Türk Telekom tarafından ileriye yönelik yapılmış açıklamalar ve ifadeler içermektedir. İnternet sitesinde "öngörmek", "inanmak", "hesaplamak", "ummak", "planlamak", ve "tasarlamak" gibi ileriye yönelik ifadeler, Türk Telekom'un ifade tarihindeki geleceğe yönelik görüşlerini yansıtmaktadır. Genel ekonomik ve ticari şartlardaki değişiklikler, rakip veya yeni ürünlerin ve servislerin piyasaya sürülmesi, ticari stratejik kararlardaki değişiklikler fiili sonuçların burada öngörülenlerden önemli ölçüde farklı olmasına sebep olabilir. Türk Telekom'un gelecekle ilgili öngörüler ve terimler içeren bu ifadeleri güncelleme zorunluluğu bulunmamaktadır.

  Türk Telekom, işbu internet sitesinde yer alan bilgilerin doğruluğu, güvenirliliği, eksiksizliği, geçerliliği veya uygunluğu konusunda herhangi bir taahhütte bulunmamakta, garanti vermemekte veya bunları teyit etmemektedir. Türk Telekom'un, internet sitesinde yer alan bilgilerdeki hatalar nedeniyle sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Türk Telekom'a ait işbu internet sitesi, kullanıcılarına kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla başka internet sitelerine bağlantılar içerebilmektedir. Bu internet siteleri Türk Telekom tarafından gözden geçirilmemiş olup, doğrudan veya dolaylı olarak Türk Telekom'un kontrolü ve/veya yetkisi altında olmayan üçüncü şahıslara aittir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine erişildiğinde, o siteyi kullanmadan önce o sitenin kuralları ve veri koruma politikaları incelenmelidir.

  Türk Telekom tarafından üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerine verilen bağlantılar, Türk Telekom'un o siteyi ya da üçüncü şahıs sitesinde belirtilen ürün ya da hizmetleri onayladığı anlamına gelmez.

  Türk Telekom, bağlantı sağladığı internet sitelerinin içeriklerini veya içerdikleri diğer bağlantıları açık veya örtülü olarak benimsememekte olup söz konusu içerik veya bağlantılardan dolayı sorumlu değildir. Üçüncü şahıslara ait söz konusu internet sitelerinin kullanımından kaynaklanan risk ve sorumluluk münhasıran kullanıcıya aittir.

  İnternet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında elde edilen veriler yürürlükte olan veri güvenliği kuralları doğrultusunda kaydedilmekte ve işlenmektedir. İnternet sitesinde yer alan üçüncü kişilere ait bağlantıların veri gizliliği uygulamalarından Türk Telekom sorumlu tutulamaz.

  İnternet sitesi ziyaret edildiğinde; sunucular tarafından standart olarak, ziyaretçinin internet hizmet sunucusu tarafından verilen IP adresi, siteye ulaşmadan önce bulunan internet sitesi, site üzerinden ziyaret edilen sayfalar, ziyaretin tarihi ve süresi kayıt edilir. Kişisel veriler ise ancak ziyaretçi tarafından girildiği takdirde kayıt altına alınır.

  İnternet sitesi üzerinden toplanan veriler, sunulan hizmetler ile bağlantılı olarak işlenmekte ve sitenin teknik açıdan idaresi, müşteri yönetimi, ürün anketleri, pazarlama, sitedeki değişiklikleri, yeni servisleri veya teklifleri duyurma gibi amaçlarla kullanılmaktadır.

  Türk Telekom, çalışanlarının ve bayilerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde hareket etmesi için gereken özeni gösterecektir. Ancak veriler, Türk Telekom'un iş ortaklarıyla veya yürürlükte olan kanuni düzenlemeler, verilmiş olan bir mahkeme kararı veya idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken yetkili kamu mercilerince gelen talepler doğrultusunda paylaşılabilir.

  Türk Telekom, tarafından yönetilen verilerin, değişikliğe uğramamaları, kaybolmamaları, hasar görmemeleri veya yetkisi olmayan kişilerce kullanılmamaları için koruma amacı ile teknik ve organizasyonel açıdan güvenlik önlemleri uygulamakta ve kişisel verilerin korunması hususunda gereken özeni göstermektedir.

  Türk Telekom, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal mevzuat kapsamında, kendisine başvuru yapıldığı takdirde, ilgili kişisel verilerin sisteminde kayıtlı olup olmadığı, kayıtlı ise hangi verilerin kayıtlı olduğu konusunda başvuru sahibini bilgilendirecektir. Başvuru sahibinin, kendi kişisel verilerini gözden geçirme, güncelleme veya silme hakkı vardır. Türk Telekom'a kişisel verilerin işlenmemesi ile ilgili bir bildirim yapıldığı takdirde, Türk Telekom tarafından gerekli düzeltmeler yapılacaktır.

  Türk Telekom web sitemiz, her zaman ücretsiz olarak ziyaret edilebilir. Türk Telekom tarafından, ad ve soyad, posta adresi, doğum tarihi, cinsiyet, telefon ve faks numarası, elektronik posta adresi, Şirketimiz tarafından sunulan bir hizmetle ilgili abonelik işlemleri gibi kişisel bilgiler sadece ziyaret eden kişinin rızası ve bilgisi dahilinde temin edilir ve bilgilerini paylaşan kişinin açıkça rızası olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmaz. Türk Telekom, hiçbir koşulda, içerikte olabilecek hata veya eksiklikler veya web sitesinde bulunan içeriğin kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, içerikten ve ziyaretçi tarafından sunulan yanlış bilgiden sorumlu tutulamaz.

  İşbu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Türk Telekom ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

  Türk Telekom, bu İnternet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

  Türk Telekom internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soyisim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla

  Türk Telekom tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır.

  Tarafınıza Türk Telekom tarafından gönderilen doğrudan pazarlama iletilerini almak istemiyorsanız, bu talebinizi, size gönderilen her bir iletinin altında yer alan "kayıt dışı olma" uzantısı üzerinden tarafımıza gönderebilir ya da iletişim bilgilerimizden bize ulaşarak talepte bulunabilirsiniz

  Türk Telekom web sitemizin hukuki şartları ve gizlilik hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz lütfen iletisim e-posta adresine sorabilir, sitemizle ilgili görüş ve eleştirilerinizi bu adrese bildirebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.turktelekom.com.tr

  degerli musterimiz, bu bilgilendirme bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. tt mobil olarak kisisel verilerinizi mevzuata uygun bir biçimde vermis oldugunuz izin dogrultusunda guvenli bir sekilde islemekteyiz. iyi günler dileriz. b001

  degerli musterimiz, bu bilgilendirme bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. tt mobil olarak kisisel verilerinizi mevzuata uygun bir biçimde vermis oldugunuz izin dogrultusunda guvenli bir sekilde islemekteyiz. iyi günler dileriz. b001

  degerli musterimiz, bu bilgilendirme bilgi teknolojileri ve iletişim kurumu mevzuatı kapsamında yapılmaktadır. tt mobil olarak kisisel verilerinizi mevzuata uygun bir biçimde vermis oldugunuz izin dogrultusunda guvenli bir sekilde islemekteyiz. iyi günler dileriz. b001 bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Ba�bakanl�k Mevzuat� Geli�tirme ve Yay�n Genel M�d�rl���

  Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumundan:

  B�LG� TEKNOLOJ�LER� VE �LET���M KURUMU �DAR�

  YAPTIRIMLAR Y�NETMEL���

  B�R�NC� B�L�M

  Ama�, Kapsam, Dayanak ve Tan�mlar

  Ama�

  MADDE 1 � (1) Bu Y�netmeli�in amac�, Kurum taraf�ndan uygulanacak idari para cezalar� ile di�er yapt�r�m ve tedbirlere ili�kin usul ve esaslar� d�zenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 � (1) Bu Y�netmelik; 4/2/1924 tarihli ve 406 say�l� Telgraf ve Telefon Kanunu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 say�l� �r�nlere �li�kin Teknik Mevzuat�n Haz�rlanmas� ve Uygulanmas�na Dair Kanun, 15/1/2004 tarihli ve 5070 say�l� Elektronik �mza Kanunu, 4/7/1934 tarihli ve 2559 say�l� Kanunun ek 7 nci maddesi, 10/3/1983 tarihli ve 2803 say�l� Kanunun Ek 5 inci maddesi, 1/11/1983 tarihli ve 2937 say�l� Kanunun 6 nc� maddesi, 4/12/2004 tarihli ve 5271 say�l� Kanunun 135, 136, 137 ve 138 inci maddeleri ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 say�l� �nternet Ortam�nda Yap�lan Yay�nlar�n D�zenlenmesi ve Bu Yay�nlar Yoluyla ��lenen Su�larla M�cadele Edilmesi Hakk�nda Kanun, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say�l� Elektronik Haberle�me Kanunu, 13/1/2011 tarihli ve 6102 say�l� T�rk Ticaret Kanunu ve Kurum d�zenlemeleri de dahil olmak �zere, ilgili mevzuatta yer alan y�k�ml�l�klerin yerine getirilmemesi ve ilgili mevzuata ayk�r�l�k halinde uygulanacak yapt�r�mlara ve bunlar�n uygulanmas�na ili�kin usul ve esaslar� kapsar.

  Dayanak

  MADDE 3 � (1) Bu Y�netmelik, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say�l� Kanunun 9 uncu, 60 �nc� ve 61 inci maddeleri, 4703 say�l� Kanunun 12 nci maddesi, 5070 say�l� Kanunun 18 inci maddesi ile 5651 say�l� Kanunun 3 �nc�, 4 �nc�, 5 inci, 6 nc� ve 8 inci maddelerine dayan�larak haz�rlanm��t�r.

  Tan�mlar

  MADDE 4 � (1) Bu Y�netmelikte ge�en;

  a) Bakanl�k: Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl���n�,

  b) Bir �nceki takvim y�l�: �hlalin vuk� buldu�u tarihten bir �nceki takvim y�l�n�, ihlalin vuk� buldu�u tarihin tam olarak tespit edilemedi�i veya ihlalin devam etti�i durumlarda idari para cezas�n�n uygulanaca�� y�ldan bir �nceki takvim y�l�n�, ihlalin y�llara yayg�n olmas� durumunda ihlalin sona erdi�i takvim y�l�ndan bir �nceki takvim y�l�n�,

  c) Br�t sat��lar: ��letmecinin faaliyetleri �er�evesinde sat�lan mal ya da hizmetler kar��l���nda al�nan veya tahakkuk ettirilen toplam de�erleri kapsayan ve gelir tablosunda �60. Br�t Sat��lar� hesab�nda kaydedilen tutarlar�,

  �) �dari yapt�r�m: �dari para cezalar� ile di�er yapt�r�m ve tedbirleri,

  d) �lgili mevzuat: Kurumun g�rev alan�na ili�kin kanun, kanun h�km�nde kararname, t�z�k, y�netmelik, Bakanlar Kurulu karar�, eki kararlar, tebli�, Kurul kararlar�, di�er d�zenleyici i�lemler, g�rev s�zle�meleri, imtiyaz s�zle�meleri ve di�er yetkilendirme belgelerini,

  e) ��letmeci: Yetkilendirme �er�evesinde elektronik haberle�me hizmeti sunan ve/veya elektronik haberle�me �ebekesi sa�layan ve alt yap�s�n� i�leten �irketi,

  f) Kurul: Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurulunu,

  g) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurumunu,

  �) Net sat��lar: Br�t sat��lardan, sat�� indirimlerinin d���lmesi sonucu kalan tutar�,

  h) Sat�� indirimleri: Net sat�� h�s�lat�na ula�abilmek i�in br�t sat��lardan indirilmesi gereken sat��tan iadeler, sat�� iskontolar� ve di�er indirimleri,

  ifade eder.

  (2) Bu Y�netmelikte ge�en ve birinci f�krada yer almayan tan�mlar i�in ilgili mevzuatta yer alan tan�m ve k�saltmalar ge�erlidir.

  �K�NC� B�L�M

  �dari Para Cezalar�

  Yetkilendirmeye ili�kin ihlaller

  MADDE 5 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) �mtiyaz s�zle�mesi kapsam�nda kurdu�u elektronik haberle�me �ebekesi ve tesislerini s�zle�me s�resinin sonuna kadar iyi, g�ncel ve �al���r durumda bulundurma y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  2) Acil durumlara ve/veya acil yard�m �a�r� hizmetlerine ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  3) Yetkilendirmesi kapsam� d���na ��karak hizmet vermesi veya �ebeke ve altyap� kurmas� ve/veya i�letmesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) �ebekesine ili�kin donan�m ve yaz�l�m gibi yat�r�mlar�na y�nelik olarak yetkilendirmesinde ve/veya ilgili mevzuatta yer alan y�k�ml�l�klere uymamas�,

  2) �All Risk� sigortas� yapt�rma konusundaki y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  3) Kapsama alan�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  c) ��letmecinin;

  1) Rehber ve bilinmeyen numaralar konusundaki y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  2) T�m �al��anlar�n�n mevzuata uygun davran��ta bulunmas� i�in gerekli olan �nlemi almamas� ve i�in d�zenli y�r�mesini sa�lamamas�,

  3) Yetkilendirme devri, hisse devri veya birle�me veya devralmaya ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) ��letmecinin birinci f�krada say�lan fiiller d���nda yetkilendirmeye ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Numaraland�rmaya ili�kin ihlaller

  MADDE 6 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r.

  a) ��letmecinin numaraland�rma d�zenlemeleri �er�evesinde kendisine tahsis edilen numaralar d���nda di�er numara kaynaklar�ndan numara kullanmas� halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) Ulusal numaraland�rma plan� kapsam�nda �ebekelerinde gerekli d�zenlemeleri yapmamas�,

  2) Ulusal numaraland�rma plan�nda veya kendisine tahsisli numaralarda yap�lan de�i�ikliklere ili�kin olarak 27/6/2009 tarihli ve 27271 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Numaraland�rma Y�netmeli�i ile di�er ilgili mevzuatta belirtilen y�k�ml�l�kleri yerine getirmemesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  c) ��letmecinin;

  1) Kendisine tahsis edilen veya kullan�m izni verilen numaralar�, Kurumun izni olmadan bir ba�kas�na kulland�rmas� veya devretmesi,

  2) Hizmet t�r�ne g�re numara gruplar�na y�nelik ilgili mevzuatta yer alan d�zenlemelere uymamas�,

  3) Kendisine tahsis edilen numaralar�, ulusal numaraland�rma plan�nda bulunan di�er numaralarla kar���kl��a neden olacak �ekilde kullanmas�,

  4) CLI�a ili�kin ilgili mevzuat h�k�mleri ile belirlenmi� bulunan y�k�ml�l�klerini ihlal etmesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n binde be�ine (% 0,5) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Kurum gerekli g�rmesi halinde; idar� para cezalar�na ek olarak, Numaraland�rma Y�netmeli�inde ve di�er ilgili mevzuatta yer alan tahsisli numaralar�n geri al�nmas�na ili�kin h�k�mleri de uygulayabilir.

  (3) ��letmecinin birinci ve ikinci f�kralarda say�lan fiiller d���nda numaraland�rmaya ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Numara ta��nabilirli�ine ili�kin ihlaller

  MADDE 7 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) Verici konumda iken, numara ta��nmas� konusunda al�c� i�letmeciden gelen talebi yerine getirmemesi ve/veya Kurum d�zenlemelerine ayk�r� bir �ekilde reddetmesi,

  2) Abonenin numara ta��ma talebi olmadan, aboneye ait kimlik bilgileri al�nmadan veya eksik al�narak ta��ma s�recinin ba�lat�lmas�,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) Numaran�n ta��naca�� tarih ve saati numara ta��nabilirli�ine ili�kin Kurum d�zenlemelerine uygun �ekilde ilgili taraflara bildirmemesi,

  2) Numara ta��nabilirli�ine y�nelik tarife �effafl���na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  3) Numara ta��ma i�lemi s�ras�nda elde etti�i bilgileri, ilgili abonenin numara ta��ma konusundaki talebini geri almas� ya da ertelemesi amac�yla kullanmas�,

  4) Abonenin numara ta��ma iptal talebini numara ta��nabilirli�ine ili�kin Kurum d�zenlemelerine uygun olarak yerine getirmemesi,

  5) Numara ta��nabilirli�inde uygulanacak �cretlere ili�kin Kurum d�zenlemelerine uymamas�,

  6) Ta��ma s�recinde numara ta��nabilirli�ine ili�kin Kurum d�zenlemelerinde belirtilen s�relere uymamas�,

  7) Ta��nm�� bir numaran�n iadesine ili�kin Kurum d�zenlemelerine uymamas�,

  8) Ta��nm�� numaralara ili�kin �a�r� y�nlendirme y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  9) Al�c� konumda iken, kendisine tahsisli olmayan ta��nm�� bir numaraya ili�kin olarak devir i�lemi ger�ekle�tirmesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n binde be�ine (%0,5) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) ��letmecinin birinci f�krada say�lan fiiller d���nda numara ta��nabilirli�ine ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Frekans kullan�m�na ili�kin ihlaller

  MADDE 8 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin kendisine tahsisli frekanslar d���nda frekans kullanmas� halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) Frekans de�i�ikli�i, iptali gibi konulara ili�kin olarak Kurum taraf�ndan istenilen i� ve i�lemleri s�resi i�inde yerine getirmemesi,

  2) Tahsis edilmi� frekanslar� Kurumun izni olmaks�z�n bir ba�kas�na kulland�rmas� veya devretmesi,

  3) Kendisine tahsis edilen frekanslar� tahsis amac�na uygun olarak kullanmamas�,

  4) Enterferans� �nlemeye ili�kin y�k�ml�l�klerini ihlal etmesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) ��letmecinin birinci f�krada say�lan fiiller d���nda frekans kullan�m�na ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Tahakkuka esas bildirimlere ili�kin ihlaller

  MADDE 9 � (1) Tahakkuka esas bildirimlerin Kuruma s�resi i�inde ve eksiksiz olarak yap�lmamas� veya yanl�� bildirimde bulunulmas� durumunda i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Tahakkuka esas bildirimlerin yan�lt�c� olmas� durumunda i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Eri�im ve ara ba�lant�ya ili�kin ihlaller

  MADDE 10 � (1) A�a��da belirtilen hallerde ilgili mevzuat �er�evesinde y�k�ml� i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) Eri�im sa�lamaya ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  2) Araba�lant� sa�lamaya ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  3) Ayr��t�rma sa�lamaya ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  4) Hesap ayr�m� ve maliyet muhasebesine ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  5) Ortak yerle�ime ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  6) Tesis payla��m�na ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  7) Ta��y�c� se�imine ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  8) Uzla�t�rma prosed�r� kapsam�nda ge�ici �cret d�hil Kurum taraf�ndan belirlenen h�k�m, ko�ul ve �cretlere uymamas� veya s�z konusu h�k�m, ko�ul ve �cretlerin uygulanmas�na ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  9) Referans eri�im tekliflerine ve �effafl��a ili�kin y�k�ml�l�klerini,

  yerine getirmemesi veya hakl� bir neden olmaks�z�n geciktirmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) Kendisinden eri�im veya araba�lant� hizmeti talep eden i�letmecileri talep etmedikleri bir hizmeti almak zorunda b�rakmas�,

  2) ��letmeciler aras�nda ayr�m g�zetmeme y�k�ml�l���n� ihlal etmesi,

  3) Eri�im tarifelerini 8/9/2009 tarihli ve 27343 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Eri�im ve Araba�lant� Y�netmeli�i h�k�mlerine ayk�r� olarak uygulamas�,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin, eri�im sa�lanmas� kapsam�ndaki bilgilerin gizlili�ine ili�kin y�k�ml�l�klerini ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin, eri�im s�zle�melerinin Kuruma sunulmas� veya mevzuata ayk�r� h�k�mlerinin d�zeltilmesi veya s�zle�melerin aleniyetine ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n binde be�ine (%0,5) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (3) ��letmecinin birinci ve ikinci f�kralarda say�lan fiiller d���nda eri�im ve ara ba�lant�ya ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Son kullan�c� tarifelerine ili�kin ihlaller

  MADDE 11 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) Kurumun tarifeleri ve bu tarifelerin kapsam, s�re ve ko�ullar�n� izleme ve inceleme s�recinde ve/veya sonucunda �ng�rd��� tarifenin veya tarifeye ili�kin genel h�k�mlerin d�zeltilmesinin sa�lanmas�, tarifenin uygulanmas�n�n ge�ici olarak durdurulmas� veya tarifenin y�r�rl�kten kald�r�lmas� �eklindeki tedbirleri uygulamad���n�n tespit edilmesi,

  2) Tarifelerin a��r� fiyatlar� i�erecek �ekilde uygulanmas�, rekabetin k�s�tlanmas�n� hedefleyen fiyat indirimlerini ihtiva etmesi, hakl� olmayan nedenlerle t�keticiler aras�nda ayr�m yap�lmas�na yol a�mas� ve bir hizmetin maliyetinin di�er bir hizmetin �cretiyle desteklenmesi suretiyle �apraz s�bvansiyona neden olmas� gibi ihlallerinin tespit edilmesi,

  halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b)��letmecinin;

  1) �lgili mevzuat kapsam�nda tarifeleri bildirim usul�ne tabi olan herhangi bir elektronik haberle�me hizmetini bildirim yapmadan sundu�unun veya uygulanan tarifede Kuruma bildirimde bulunmaks�z�n de�i�iklik yapt���n�n tespit edilmesi,

  2) Tarifelerine y�nelik olarak Kurum taraf�ndan belirlenen alt ve/veya �st s�n�ra uymad���n�n tespit edilmesi,

  3) Tarifeleri maliyet esasl� y�ntem veya tavan fiyat y�ntemi �er�evesinde onaya tabi olan herhangi bir elektronik haberle�me hizmetini, onaylanmam�� tarife ile sundu�unun tespit edilmesi,

  4) Yetkilendirmesinde, g�rev veya imtiyaz s�zle�melerinde yer alan tarifelere ili�kin h�k�mlere uymamas�,

  halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  c) ��letmecinin;

  1) �lgili mevzuat kapsam�nda tarifelerin kamuoyuna duyurulmas�na dair y�k�ml�l�klerine ve/veya buna ili�kin Kurumca belirlenen s�reye riayet etmedi�inin tespit edilmesi,

  2) �lgili mevzuatta �ng�r�len zorunlu tarife teklifini Kuruma onay i�in sunmamas� veya onayland�ktan sonra gerek�esiz bir �ekilde y�r�rl��e koymamas�,

  halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) ��letmecinin, tarifelerinin kamuoyuna duyurulmas� veya uygulanmas� a�amas�nda tarifelerinin ad�nda de�i�iklik yapmadan �nce Kurumu bilgilendirmedi�inin tespit edilmesi halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n binde be�ine (%0,5) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (3) ��letmecinin birinci ve ikinci f�kralarda say�lan fiiller d���nda tarifelere ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  T�ketici haklar�na ili�kin ihlaller

  MADDE 12 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) T�keticilere yapt��� bilgilendirmelerin yanl�� ya da yan�lt�c� olmas�,

  2) Do�ru faturalama yapmaya ili�kin ilgili mevzuatta yer alan y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  3) Hizmetin k�s�tlanmas� ve durdurulmas�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  4) �effafl���n sa�lanmas� ve bilgilendirmeye ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  5) Tarife/kampanyalar d�hilinde taahh�t etti�i edimleri yerine getirmemesi,

  6) T�ketici �ik�yetleri ��z�m mekanizmas�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  7) Abonelik s�zle�melerinin kurulu�una, uygulanmas�na, feshine, de�i�ikli�ine, incelenmesi ve onay�na y�nelik y�k�ml�l�kler ile abonelik s�zle�melerine ili�kin ilgili mevzuatta belirtilen di�er y�k�ml�l�kleri yerine getirmemesi,

  8) Abonelik s�zle�mesi ve/veya aboneye ait kimli�ini ispata yarar herhangi bir belgenin bulunmamas� ve/veya muhafaza edilmesi gibi hususlardaki y�k�ml�l�klerini ihlal etmesi,

  9) Abonelik kay�tlar�n�n eksik tutulmas� veya a��k hatlara ili�kin ilgili mevzuata uymamas�,

  10) T�ketici ma�duriyetinin giderilmesine y�nelik y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  11) Tarife de�i�ikliklerini abonelere duyurma y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  b) ��letmecinin;

  1) Fatura g�nderme y�k�ml�l���, faturalarda bulunmas� gereken hususlar ile ayr�nt�l� fatura sa�lamaya ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  2) Engelli abonelere ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  3) T�ketici haklar�na ili�kin ilgili mevzuatta d�zenlenen kapsamda i�letmeci de�i�ikli�iyle ilgili y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  4) �nternetin g�venli kullan�m�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  5) Katma de�erli elektronik haberle�me hizmetlerine ili�kin y�k�ml�l�kleri yerine getirmemesi,

  halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) ��letmecinin birinci f�krada say�lan fiiller d���nda t�ketici haklar�na ili�kin ilgili mevzuat� ihlal etmesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Ki�isel verilerin korunmas�na ili�kin ihlaller

  MADDE 13 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n a�a��da belirtilen oran�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin;

  1) Ki�isel verilere sadece yetkili ki�iler taraf�ndan eri�ilebilmesini ve ki�isel verilerin tutuldu�u sistemlerin ve ki�isel verilere eri�im sa�lamak i�in kullan�lan uygulamalar�n g�venli�ini sa�lama y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  2) �lgili mevzuat gere�i abonelere/kullan�c�lara ait i�lenen ve saklanan trafik verilerinin �ng�r�len s�rede tutma veya silme y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  3) Trafik verisinin ve konum verisinin i�lenmesine ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  4) Asgari istem d���, yetki d��� ya da yasa d��� olarak; ki�isel verilerin tahrip edilmesi, kaybolmas�, de�i�tirilmesi, depolanmas� veya ba�ka bir ortama kaydedilmesi, i�lenmesi, if�a edilmesi ve s�z konusu verilere eri�ilmesine kar�� ki�isel verilerin korunmas�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi,

  5) Ki�isel verilere ve ili�kili di�er sistemlere sa�lanan t�m eri�imlere ve eri�im yetkisi olan personelin yapt��� i�lemlere dair detayl� i�lem kay�tlar�n� ilgili mevzuatta belirlenen s�re boyunca tutma y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi,

  6) Ki�isel verilerin i�lenmesi ve gizlili�ine ili�kin ilgili mevzuatta d�zenlenen di�er y�k�ml�l�kleri ihlal etmesi,

  halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Milli g�venlik, kamu d�zeni ve gizlili�in ihlali

  MADDE 14 � (1) ��letmecinin, haberle�menin gizlili�ine, milli g�venlik ve kamu d�zenine ayk�r� davran��ta bulunmas�, i�letmeci ve �al��anlar�n yasalar�n �ng�rd��� istisnalar d���nda haberle�meyi engellemesi, gizlili�ini ihlal etmesi, ba�kalar�na bildirmesi ve a��klamas�, yasalarla belirlenen hallerde istenilen bilgilerin Kanunla yetkili k�l�nan ki�i ve kurulu�lara verilmesi ve elde edilmesinin engellenmesi hallerinde, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Milli g�venlik ve kamu d�zeni ihlali olu�mas� halinde ayr�ca 31 ve 32 nci maddeler de uygulan�r. 31 ve 32 nci maddeler gere�ince yapt�r�m uygulanmas�, idari para cezas� uygulamas�n� engellemez.

  (3) ��letmecinin elektronik haberle�me alt yap�s�na mahkeme karar� veya ilgili mevzuat uyar�nca Kurum, Ula�t�rma, Denizcilik ve Haberle�me Bakanl��� veya di�er yetkili merciler taraf�ndan al�nm�� bir karar olmad�k�a, elektronik haberle�menin aksamas�na neden olacak bi�imde m�dahalelerde bulunmas� halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Hizmet kalitesine ili�kin y�k�ml�l�klerin ihlali

  MADDE 15 � (1) A�a��da belirtilen hallerde, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin ilgili mevzuat �er�evesinde verece�i hizmetlere ili�kin y�k�ml�l�klerini m�cbir sebep halleri veya Kurul taraf�ndan kabul edilen hakl� nedenler olmaks�z�n ilgili mevzuattaki ko�ullara uygun bir �ekilde, kesintisiz olarak yerine getirmemesi.

  b) ��letmecinin uluslararas� standartlara ve/veya hizmet kalitesine ili�kin ilgili mevzuata uymamas�, ilgili mevzuat ile di�er y�k�ml�l�kleri ihlal etmesi.

  Rekabet ihlalleri

  MADDE 16 � (1) Rekabetin tesisi, korunmas�, rekabetin engellenmesi, bozulmas� veya k�s�tlay�c� uygulamalar�n giderilmesine y�nelik ilgili mevzuat�n ihlal edilmesi veya rekabete ayk�r� uygulamalar�n tespit edilmesi halinde i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  K�sa mesaj hizmetlerinde T�rk�e karakter kullan�m�na ili�kin ihlal

  MADDE 17 � (1) ��letmecinin k�sa mesaj hizmetlerinde T�rk�e karakter kullan�m�na dair mevzuata uymamas� durumunda i�letmeciye, bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n binde be�ine (% 0,5) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Anten tesislerinin tasar�m�, kurulmas� ve payla��m�na ili�kin ihlal

  MADDE 18 � (1) H�cresel sistem anten tesislerinin tasar�m�, kurulmas� ve payla��m�na ili�kin y�k�ml�l�klerini yerine getirmemesi durumunda i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r ve y�k�ml�l���n� yerine getirmesi i�in otuz i� g�n�ne kadar s�re verilir.

  (2) ��letmecinin verilen s�reye ra�men y�k�ml�l���n� yerine getirmemesi durumunda s�z konusu anten tesisinin faaliyetleri y�k�ml�l�k yerine getirilene kadar durdurulabilir.

  Elektronik haberle�me g�venli�i ihlali

  MADDE 19 � (1) ��letmecinin, �ebeke g�venli�i de dahil olmak �zere elektronik haberle�me g�venli�ine ili�kin mevzuata uymamas� halinde bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Aray�z teknik �zelliklerinin yay�mlanmas�na ili�kin ihlal

  MADDE 20 � (1) ��letmecinin, aray�z teknik �zelliklerinin yay�mlanmas�na ili�kin mevzuata uymamas� halinde i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Kay�tl� elektronik posta hizmetine ili�kin ihlaller

  MADDE 21 � (1) Kay�tl� elektronik posta sisteminin idar�, teknik ve hukuk� gereklilikleri ile i�leyi�inde g�venli �r�n ve sistemleri kullanmamas�, hizmeti g�venilir bir bi�imde y�r�tmemesi, hizmetlerini belirlenen kalitede sunulabilmesini teminen gerekli idar� ve teknik imk�n ve kabiliyetlere sahip olmamas�, bu sistemlerde ki�isel verilerin korunmas� ve bilgi g�venli�inin sa�lanmas�na ili�kin belirlenen kurallara ayk�r� davranmas� veya Kurum taraf�ndan ilgili mevzuat ile belirlenen di�er y�k�ml�l�klere uymamas�, kay�tl� elektronik posta sisteminin i�leyi�inin t�m a�amalar�nda kay�t alt�na al�nmas� gerekli olan verileri gerekti�i �ekilde kaydetmemesi hallerinde kay�tl� elektronik posta hizmet sa�lay�c�s�na bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  �nternet alan adlar�na ili�kin ihlaller

  MADDE 22 � (1) Kay�t kurulu�unun veya uyu�mazl�k ��z�m hizmet sa�lay�c�s�n�n internet alan adlar�na ili�kin mevzuata uymamas� halinde kay�t kurulu�una veya uyu�mazl�k ��z�m hizmet sa�lay�c�s�na bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Bilgi ve/veya belgelerin s�resinde verilmemesi

  MADDE 23 � (1) Kurum taraf�ndan talep edilen her t�rl� bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat gere�i verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin Kuruma s�resi i�inde verilmemesi halinde 44 �nc� maddede yer alan �l��tler dikkate al�narak i�letmeci uyar�l�r veya i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ��� (%0,003) oran�nda idari para cezas� uygulan�r.

  (2) S�z konusu bilgi ve/veya belgenin tekrar istenmesine ra�men s�resi i�inde verilmemesi halinde 44 �nc� maddedeki �l��tler dikkate al�narak, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ���n�n (%0,003) iki kat�ndan az olmamak �zere y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Yanl�� bilgi ve/veya belge verilmesi

  MADDE 24 � (1) Kurum taraf�ndan talep edilen her t�rl� bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsam�nda verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yanl�� olmas� halinde 44 �nc� maddede yer alan �l��tler dikkate al�narak i�letmeci uyar�l�r veya i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ikisi (%0,002) oran�nda idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Yanl�� olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine ra�men tamamlanmamas� halinde 44 �nc� maddedeki �l��tler dikkate al�narak, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ikisinin (%0,002) iki kat�ndan az olmamak �zere y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Eksik bilgi ve/veya belge verilmesi

  MADDE 25 � (1) Kurum taraf�ndan talep edilen her t�rl� bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsam�nda verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin eksik olmas� durumunda, 44 �nc� maddede yer alan �l��tler dikkate al�narak i�letmeci uyar�l�r veya i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ikisi (%0,002) oran�nda idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Eksik olan bilgi ve/veya belgelerin tekrar istenmesine ra�men tamamlanmamas� halinde 44 �nc� maddedeki �l��tler dikkate al�narak, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zbinde ikisinin (%0,002) iki kat�ndan az olmamak �zere y�zde birine (%1) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Yan�lt�c� bilgi ve/veya belge verilmesi

  MADDE 26 � (1) Kurum taraf�ndan talep edilen her t�rl� bilgi ve/veya belge ile ilgili mevzuat kapsam�nda verilmesi gereken bilgi ve/veya belgelerin yan�lt�c� olmas� halinde i�letmeciye bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ikisine (%2) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Denetime ili�kin ihlaller

  MADDE 27 � (1) Denetime ili�kin mevzuat kapsam�nda getirilen y�k�ml�l�klerin ihlal edilmesi halinde ��letmeciye bir �nceki takvim y�l�na ait net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r. Ayr�ca, bu ki�ilerin kay�tl� elektronik posta hizmet sa�lay�c�s�, �l��m yetki belgesine sahip kurulu�, denetim yapma yetki belgesine sahip �irket veya deneme iznine sahip kurulu� olmas� durumunda Kurum taraf�ndan kendilerine verilen yetki, ruhsat gibi her t�rl� izin iptal edilebilir.

  Teknik uyumluluk

  MADDE 28 � (1) A�a��da belirtilen hallerde i�letmeciye cihaz ba��na on bin T�rk Liras�ndan yirmi bin T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) Kay�p, ka�ak veya �al�nt� cihazlara elektronik haberle�me hizmeti verilmesi.

  b) Mobil Cihaz Kay�t Sisteminde kay�tl� iken elektronik kimlik bilgisi kopyalanm�� ger�ek cihazlar� sadece e�le�tirme yap�lan abone numaralar� ile kullan�lmak �zere kullan�ma a��lmas�na ili�kin y�k�ml�l��e uyulmamas�.

  (2) ��letmeci taraf�ndan birinci f�krada belirtilen yasal olmayan cihazlar�n haberle�me �ebekelerine ba�lan�lmalar�n� �nlemek �zere Mobil Cihaz Kay�t Taban� sistemlerini Kurumdaki Mobil Cihaz Kay�t Sistemi ile uyumlu olarak �al���r h�le getirme, bununla ilgili teknik alt yap� ve sisteminin g�venli�i ve g�venilirli�ini sa�lama ve aksamaks�z�n i�letme y�k�ml�l�klerinin ihlali halinde i�letmeciye on milyon T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r.

  Kamu g�venlik ve istihbarat kurumlar�

  MADDE 29 � (1) Kamu g�venlik ve istihbarat kurumlar� ile Telekom�nikasyon �leti�im Ba�kanl����n�n, �zel yasalar� ile kendilerine verilmi� bulunan g�revleri yerine getirmelerine imkan sa�layacak tedbirleri almaya y�nelik olarak; ilgili mevzuat uyar�nca teknik alt yap�y�, Kurum taraf�ndan belirlenecek s�re ve �artlar i�erisinde ve t�m harcamalar� kendilerine ait olmak �zere kurmas�na ve bu alandaki g�ncellemeleri Kurum taraf�ndan verilen s�re i�erisinde yapmas�na ili�kin y�k�ml�l�kleri yerine getirmemesi halinde i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�na ait net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r.

  �leti�imin tespiti, dinlenmesi, kayda al�nmas� ve sinyal bilgilerinin de�erlendirilmesine ili�kin ihlaller

  MADDE 30 � (1) A�a��da belirtilen hallerde, i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar idari para cezas� uygulan�r:

  a) ��letmecinin, ileti�imin tespiti, dinlenmesi, kayda al�nmas� ve sinyal bilgilerinin de�erlendirilmesine y�nelik olarak Telekom�nikasyon �leti�im Ba�kanl����na verilmi� olan g�revlerin yerine getirilmesine imk�n sa�layacak kanun ve di�er d�zenlemelerle getirilen y�k�ml�l�klere uymamas�.

  b) ��letmecinin Telekom�nikasyon �leti�im Ba�kanl����na verilmi� olan g�revlerin yerine getirilmesine imkan sa�layacak sistemleri kurmadan faaliyete ba�lamas�, altyap� dahil olmak �zere sistemlerini uygun hale getirmemesi, sistemlerin �al���r vaziyette tutulmas� i�in gerekli donan�m, yaz�l�m, bak�m, onar�m, teknik destek gibi gerekli tedbiri almamas� ve bunlar� etkileyen donan�m, yaz�l�m, altyap� ve �ebekeye ili�kin �al��malar� ve de�i�iklikleri Kurum onay�n� alarak yapmamas�, bu alandaki g�ncellemeleri Telekom�nikasyon �leti�im Ba�kanl����n�n �ng�rd��� �ekilde yerine getirmemesi.

  ���NC� B�L�M

  Di�er Yapt�r�m ve Tedbirler

  Mill� g�venli�e ayk�r�l�k

  MADDE 31 � (1) Milli g�venli�e ayk�r� i�letmecilik yap�ld���n�n yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde bu durum a��r kusur say�larak i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

  (2) Milli g�venli�e ayk�r� davran���n i�letmecinin �al��anlar�ndan kaynakland���n�n yine yetkili makamlarca tespiti ve Kuruma bildirimi halinde i�letmeciye ihlalin sonland�r�lmas� ve gerekli tedbirlerin al�nmas� hususunda uyar�da bulunulur. Uyar�ya ra�men ayk�r� davran���n s�rd�r�ld���n�n yetkili makamlarca tespiti halinde bu durum yine a��r kusur say�larak i�letmecinin faaliyetinin ge�ici olarak durdurulmas�na karar verilir veya i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

  (3) Bu madde h�k�mlerinin uygulanmas�nda 14 �nc� madde h�k�mleri sakl�d�r.

  (4) Bu madde gere�i yap�lacak fesihlerde, 5809 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras� uyar�nca Bakanl�k g�r��� al�nmas� gereken durumlarda Bakanl�k g�r��� al�n�r.

  Kamu d�zeninin ihlali

  MADDE 32 � (1) ��letmeci ve �al��anlar�, haberle�menin engellenmemesi veya haberle�menin gizlili�ine veya i�eri�ine dokunulmamas� gibi anayasal temel hak ve h�rriyetlere ve kamu d�zenine ili�kin ilkelere ayk�r� davran��ta bulunamaz. ��letmeci bu kapsamda gerekli tedbirleri almakla y�k�ml�d�r. Kamu d�zenine ayk�r� fiillerde a�a��daki yapt�r�mlar uygulan�r:

  a) ��letmeci veya �al��anlar� taraf�ndan bu maddede belirtilen y�k�ml�l�klerin ihlalinin tespiti halinde i�letmeciye ihlalin sonland�r�lmas� ve gerekli tedbirlerin al�nmas� hususu yaz�l� olarak bildirilir. Kurul taraf�ndan ihlalin a��r kusur te�kil etti�ine karar verilmesi halinde i�letmecinin faaliyetinin ge�ici olarak durdurulmas�na veya i�letmecinin yetkilendirmesinin fesh/iptaline karar verilir.

  b) (a) bendindeki ihlalin i�letmeci ve �al��anlar� taraf�ndan resmi g�revleri dolay�s�yla kamu g�revlilerine kar�� i�lenmi� oldu�unun mahkemelerce tespiti halinde i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

  c) ��letmeci taraf�ndan kamu d�zeninin ihlal edildi�inin Kurum ya da yetkili makamlarca tespiti halinde, i�letmeciye derhal ihlalin sonland�r�lmas� ve gerekli tedbirlerin al�nmas� hususu yaz�l� olarak bildirilir. Kurul taraf�ndan ihlalin a��r kusur te�kil etti�ine karar verilmesi halinde i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

  (2) Bu madde h�k�mlerinin uygulanmas�nda 14 �nc� madde h�k�mleri sakl�d�r.

  (3) Bu madde gere�i yap�lacak fesihlerde, 5809 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras� uyar�nca Bakanl�k g�r��� al�nmas� gereken durumlarda Bakanl�k g�r��� al�n�r.

  Kamu hizmetinin gere�i gibi y�r�t�lmemesi

  MADDE 33 � (1) �lgili mevzuat gere�i kamu hizmetinin gere�i gibi y�r�t�lmemesi halinde idari para cezas�na ili�kin h�k�mler sakl� kalmak �zere, i�letmeci �nce kamu hizmetinin gere�i gibi y�r�t�lmesi ve gerekli tedbirlerin al�nmas� i�in uyar�l�r. �hlalin devam� ve kamu hizmetinin gere�i gibi y�r�t�lmemesinin ilgili mevzuat �er�evesinde a��r kusur olu�turdu�unun Kurul taraf�ndan tespiti halinde i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir. Bu madde gere�i yap�lacak fesihlerde, 5809 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras� uyar�nca Bakanl�k g�r��� al�nmas� gereken durumlarda Bakanl�k g�r��� al�n�r.

  Sava�, seferberlik ve ola�an�st� hal

  MADDE 34 � (1) Kurum, sava�, genel seferberlik ve benzeri durumlarda, kamu g�venli�i ve ulusal savunma i�in yetkili makamlarca talep edilmesi halinde, s�n�rl� veya s�n�rs�z bir s�reyle i�letmecinin i�letme faaliyetlerinin tamam�n� veya bir k�sm�n� ask�ya alabilir ve do�rudan do�ruya �ebekeyi i�letebilir, mill� g�venlik ve kamu d�zeni gerekleri nedeniyle i�letmeciye tahsis edilen kaynaklar�n bir k�sm�n� geri alabilir. Bu durumda ge�ecek s�re, yetkilendirme s�resine eklenir ve bu d�nemde elde edilen gelir i�letmeciye ait olur.

  (2) S�z konusu hallerde Kurumca bu hususlara ili�kin olarak yap�lm�� bulunan d�zenleme ve al�nm�� olan kararlara i�letmeci taraf�ndan uyulmamas� a��r kusur say�larak i�letmecinin yetkilendirmesi fesh/iptal edilir.

  (3) �kinci f�kra gere�i yap�lacak fesihlerde, 5809 say�l� Kanunun 60 �nc� maddesinin birinci f�kras� uyar�nca Bakanl�k g�r��� al�nmas� gereken durumlarda Bakanl�k g�r��� al�n�r.

  Yeniden yetkilendirilmeme

  MADDE 35 � (1) Milli g�venlik, kamu d�zeninin ihlali, haberle�menin engellenmesi ve gizlili�ine dokunulmas�, kamu hizmetinin gere�i gibi y�r�t�lmemesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen �irketler ile s�z konusu �irket hisselerinden en az y�zde be�ine (%5) sahip ortaklar, y�netim kurulu �yeleri ile t�zel ki�ili�i idareye yetkili ki�iler taraf�ndan kurulmu� �irketler yeniden yetkilendirilmez.

  (2) Kuruma borcu bulunmas�, hazine pay�n� �dememesi sebepleri ile yetkilendirmesi fesh/iptal edilen �irketler ile s�z konusu �irket hisselerinin en az y�zde onuna (%10) sahip ortaklar, y�netim kurulu �yeleri ile t�zel ki�ili�i idareye yetkili ki�iler taraf�ndan kurulmu� �irketler fesh/iptal edilen yetkilendirme konusunda yeniden yetkilendirilmez.

  (3) Kuruma borcu bulunan, hazine pay�n� �demeyen �irketler bu bedelleri �demeleri halinde, yeniden yetkilendirilmelerine engel ba�kaca bir sebep yoksa yeniden yetkilendirilebilirler.

  Elektronik haberle�me tesislerine ili�kin y�k�ml�l�klerin ihlali

  MADDE 36 � (1) Elektronik haberle�me tesislerine ili�kin ilgili mevzuat�n ihlali halinde sabit elektronik haberle�me cihaz�n�n faaliyeti uygun �artlar sa�lan�ncaya kadar Kurum taraf�ndan durdurulur.

  (2) Kurumun belirledi�i usul ve esaslar �er�evesinde elektronik haberle�me tesisleri ile ilgili bildirimlerin yap�lmamas� veya g�venlik sertifikas� al�nmadan kurulmas� veya montaj�na ba�lanmas� veya izinsiz revizyon yap�lmas� veya Kurum ya da Kurum taraf�ndan yetki verilen kurulu�larca yap�lacak �l��mler sonucu Kurum taraf�ndan belirlenen elektromanyetik alan �iddeti limit de�ere uygun bulunmamas� veya konuya ili�kin di�er d�zenleme h�k�mlerinin ihlali hallerinde, bunlar�n sahibine her bir cihaz i�in ayr� ayr� olmak �zere ruhsatname �cretinin elli kat� idar� para cezas� uygulan�r.

  (3) Tekrar istenmesine ra�men Kurum taraf�ndan talep edilen her t�rl� bilgi ve belge ile ilgili mevzuat gere�i verilmesi gereken bilgi veya belgelerin s�resi i�erisinde tam ve eksiksiz olarak verilmemesi durumunda, �l��m Yetki Belgeli Kurulu�un �l��m Yetki Belgesi iptal edilir. �l��m Yetki Belgeli Kurulu�un yanl�� ve yan�lt�c� bilgi vermesi halinde �l��m Yetki Belgesi do�rudan iptal edilir.

  D�RD�NC� B�L�M

  Ortak H�k�mler

  ��letmecinin faaliyete yeni ba�lam�� olmas�

  MADDE 37 � (1) Kurum taraf�ndan bu Y�netmelik kapsam�nda idari yapt�r�m uygulanmas� �ng�r�len i�letmecinin faaliyete yeni ba�lam�� olmas� halinde, 44 �nc� madde h�k�mleri dikkate al�narak bin T�rk Liras�ndan bir milyon T�rk Liras�na kadar idari para cezas� uygulan�r.

  (2) Birinci f�krada belirtilen durumlarda ilgili mevzuatta belirtilen di�er idari yapt�r�mlar sakl�d�r.

  Somut tedbirlerin uygulanmas�

  MADDE 38 � (1) Bu Y�netmeli�e g�re belirtilen ihlallerin tespiti halinde, bu Y�netmelikte belirtilen yapt�r�mlar�n yan� s�ra, ihlalin niteli�ine g�re Kurul taraf�ndan somut tedbirlerin uygulanmas�na karar verilebilir.

  �deme ve kesinle�me

  MADDE 39 � (1) Bu Y�netmeli�e g�re verilen idari para cezalar� tebli� tarihinden itibaren otuz g�n i�erisinde Kurum hesaplar�na �denir. Bu s�re i�erisinde �denmeyen idar� para cezalar�, Kurumun bildirimi �zerine ilgili vergi dairesince 6183 say�l� Amme Alacaklar�n�n Tahsil Usul� Hakk�nda Kanun h�k�mlerine g�re tahsil olunur.

  (2) Tahsil olan idar� para cezalar�n�n tamam� Kurum hesaplar�na aktar�l�r.

  (3) �dari para cezas�n�n tebli�ini m�teakip otuz g�n i�erisinde defaten �denmesi halinde idari para cezas�n�n ��� oran�nda indirim yap�l�r.

  (4) Kuruma idari para cezas�n�n tebli�inden itibaren otuz g�n i�erisinde para cezas�n�n biri pe�in olmak �zere d�rt e�it taksitte �denmesi ba�vurusunda bulunulabilir. Ki�inin borcunu taksitlendirme iste�inde bulunmas� halinde, idar� para cezas�n�n, ilk taksitinin pe�in �denmesi ko�uluyla, bir y�l i�inde ve devam eden aylarda d�rt e�it taksit halinde �denmesine Kurul ba�kan� taraf�ndan karar verilir. Taksitlerin zaman�nda ve tam olarak �denmemesi halinde, idar� para cezas�n�n kalan k�sm�n�n tamam� tahsil edilir.

  (5) Kurum taraf�ndan uygulanan idari para cezalar�n�n tahsilinde kesinle�me �art� aranmaz.

  (6) 6183 say�l� Kanunun 106 nc� maddesinin birinci f�kras� �er�evesinde uygulanan idari para cezalar�n�n tahsil zamana��m� s�resi beklenilmeksizin Kurum taraf�ndan terkinine karar verilebilir.

  �dari para cezalar�n�n artt�r�lmas�

  MADDE 40 � (1) 5070 say�l� Kanun, 4703 say�l� Kanun, 5651 say�l� Kanun ve ilgili mevzuat kapsam�nda Kurum taraf�ndan uygulanacak idari para cezalar� 5326 say�l� Kabahatler Kanununda belirlenen esaslar �er�evesinde artt�r�larak uygulan�r.

  ��tima

  MADDE 41 � (1) Bir fiil ile birden fazla y�k�ml�l���n ihlal edilmesi halinde bu ihlaller i�in sadece idar� para cezas� �ng�r�lm��se, en a��r idar� para cezas� verilir. Bu ihlaller ile ilgili olarak ilgili mevzuatta idar� para cezas�ndan ba�ka idar� yapt�r�mlar da �ng�r�lm�� ise, bu yapt�r�mlar�n her biri de ayr�ca uygulan�r.

  (2) Ayn� ihlalin birden fazla i�lenmesi halinde her bir ihlale ili�kin olarak ayr� ayr� idari para cezas� verilir. Kesintisiz fiille i�lenebilen ihlallerde idari yapt�r�m karar� verilinceye kadar bu ihlaller tek fiil say�l�r.

  �dari yapt�r�mlar�n uygulanmas�

  MADDE 42 � (1) ��letmecinin ihlal sonucunda elde etti�i gelir veya sebep oldu�u zarar bu Y�netmelikte o ihlal i�in belirlenen �st s�n�rdan daha y�ksek ise 44 �nc� madde h�k�mleri g�zetilerek uygulanacak idari para cezas� i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar artt�r�labilir.

  (2) Bu Y�netmelikte yer alan idari yapt�r�mlar�n uygulanmas� ilgili mevzuatta d�zenlenen y�k�ml�l�klerin yerine getirilmesini engellemez.

  Tekerr�r

  MADDE 43 � (1) �dari para cezas� uygulanm�� bir i�letmeci taraf�ndan, �� y�l i�inde ayn� y�k�ml�l���n ihlal edilmesi durumunda s�z konusu ihlal i�in, 23 �nc�, 24 �nc� ve 25 inci maddeler sakl� kalmak kayd�yla, uygulanacak idari para cezas� i�letmecinin bir �nceki takvim y�l�ndaki net sat��lar�n�n y�zde ���ne (%3) kadar artt�r�labilir.

  Yapt�r�m �l��tleri

  MADDE 44 � (1) Bu Y�netmelikteki cezalar�n belirlenmesinde a��rla�t�r�c� veya hafifletici sebep olarak a�a��da say�lan unsurlar g�z �n�nde bulundurulur.

  a) Zarar�n varl���,

  b) Haks�z ekonomik kazanc�n varl���,

  c) Tekerr�r�n varl���,

  �) Ayn� madde ihlaline ili�kin olarak i�letmeciye son be� y�lda uygulanan idari yapt�r�mlar,

  d) �yi niyetin varl���.

  Yetki

  MADDE 45 � (1) 5651 say�l� Kanun kapsam�nda uygulanacak idari yapt�r�mlar� uygulamaya Telekom�nikasyon �leti�im Ba�kan�, 18 inci ve 36 nc� maddede belirtilen idari yapt�r�mlar� uygulamaya Kurum B�lge M�d�rl�kleri, denetim kapsam�nda talep edilen bilgi ve/veya belgelerle ilgili ortaya ��kan ihlaller hari� olmak �zere 23 �nc� maddenin birinci f�kras�, 24 �nc� maddenin birinci f�kras� ile 25 inci maddenin birinci f�kras�nda yer alan idari yapt�r�mlar� uygulamaya Kurul Ba�kan�, di�er idari para cezalar�n� ve yapt�r�mlar� uygulamaya ise Kurul yetkilidir.

  (2) Kurul bu yetkisinin bir b�l�m�n� �er�evesini belirleyerek Kuruma devredebilir.

  Uyar�

  MADDE 46 � (1) Bu Y�netmelik kapsam�nda meydana gelen ihlaller i�in, bu Y�netmeli�in 44 �nc� maddesinde yer alan hususlar dikkate al�nmak ve 23 �nc�, 24 �nc�, 25 inci, 31 inci ve 33 �nc� maddeler sakl� kalmak kayd�yla idari yapt�r�m uygulanmadan �nce, bu Y�netmeli�in ayn� maddesi kapsam�nda olmak �zere i�letmeci Kurul taraf�ndan bir defaya mahsus uyar�labilir.

  (2) Uyar� yap�l�rken tekerr�r s�resi dikkate al�n�r. Tekerr�re esas s�renin dolmas� halinde ayn� madde kapsam�nda tekrar uyar�da bulunulabilir.

  BE��NC� B�L�M

  �e�itli ve Son H�k�mler

  H�k�m bulunmayan haller

  MADDE 47 � (1) �lgili mevzuat ihlallerine ili�kin bu Y�netmelikte h�k�m bulunmayan hallerde Kurul taraf�ndan, bu Y�netmelikte yer alan genel h�k�mler �er�evesinde idari yapt�r�m kararlar� al�n�r.

  At�flar

  MADDE 48 � (1) �lgili mevzuatta 49 uncu madde ile y�r�rl�kten kald�r�lan Telekom�nikasyon Kurumu Taraf�ndan ��letmecilere Uygulanacak �dari Para Cezalar� �le Di�er M�eyyide ve Tedbirler Hakk�nda Y�netmeli�e yap�lan at�flar, Eri�im ve Ara ba�lant� Y�netmeli�inin M�eyyideler ba�l�kl� 21 inci maddesine yap�lan at�flar, 12/11/2009 tarihli ve 27404 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Tarife Y�netmeli�inin M�eyyideler ba�l�kl� 16 nc� maddesine yap�lan at�flar ve 21/4/2011 tarihli ve 27912 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Elektronik Haberle�me Cihazlar�ndan Kaynaklanan Elektromanyetik Alan �iddetinin Uluslararas� Standartlara G�re Maruziyet Limit De�erlerinin Belirlenmesi, Kontrol� ve Denetimi Hakk�nda Y�netmeli�in �dar� yapt�r�mlar ba�l�kl� 23 �nc� maddesine yap�lan at�flar bu Y�netmeli�e yap�lm�� say�l�r.

  Y�r�rl�kten kald�r�lan y�netmelik

  MADDE 49 � (1) 5/9/2004 tarihli ve 25574 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan Telekom�nikasyon Kurumu Taraf�ndan ��letmecilere Uygulanacak �dari Para Cezalar� ile Di�er M�eyyide ve Tedbirler Hakk�nda Y�netmelik y�r�rl�kten kald�r�lm��t�r.

  Y�r�rl�k

  MADDE 50 � (1) Bu Y�netmelik yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  Y�r�tme

  MADDE 51 � (1) Bu Y�netmelik h�k�mlerini Bilgi Teknolojileri ve �leti�im Kurulu Ba�kan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Türk Telekom hakkındaki iddialara yönelik düzeltme – 5

  Türk Telekom hakkındaki iddialara yönelik düzeltme – 5

  29.08.2018 tarihinde bir internet sitesinde, “Türkiye işte böyle sömürüldü” başlığıyla yayınlanan yazıda, Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“Türk Telekom”) ve özelleştirilmesi sürecine ilişkin, gerçek dışı iddialara yer verilmesi, araştırma ve veriye dayanmaksızın yanlış bilgilendirme yapılması ve bu yazıdaki yanlış bilgilere farklı bazı yayın organlarında da yer verilmesi nedeniyle kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği görülmüştür.

  Aşağıdaki düzeltme metninde kullanılan verilerin tamamı Türk Telekom’un resmi internet sitesinden ve düzenli olarak yayınlanan yıllık ve 3 aylık finansal raporlardan ve resmi kurumların kamuya açık kaynaklarından alınmıştır. Yazıdaki kaynağı belli olmayan, nasıl hesaplandığı ortaya koyulmayan asılsız iddialarla, Türk Telekom’un kaynaklarının dışarı çıkarıldığı ve her şeyden önemlisi devletin zarara uğratıldığı algısı yaratılmaya çalışılmaktadır.

  Aşağıda gerekçeleri ile cevaplayacağımız yazıda belirtilen iddiaların hiçbiri doğru değildir. Hiçbirinin kaynağı ve hesaplama yöntemi belli değildir. Bu şekilde kaynak belirtmeden yanlış bilgilerin yayılmasına neden olmak gazetecilik etik ilkelerine de aykırıdır. Detaylı bilgilere ve rakamsal verilere yer verilerek doğruymuş izlenimi verilmeye çalışılan bu ve benzeri yayınlar Türk Telekom’u ve ülke ekonomisini yıpratmaya yönelik kötü niyetli girişimlerden ibarettir.

  Uluslararası finansal denetim standartlarında faaliyet yürüten ve halka açık bir şirket olan Türkiye’nin milli değeri Türk Telekom’un, aşağıda tek tek yanıt verdiğimiz asılsız iddialarla yıpratılmaya çalışılması özellikle ülke ekonomisine de zarar vermektedir. Dolayısıyla, yazarı yukarıda halka açık rakamlarla tek tek yanıt verdiğimiz tüm bu asılsız iddialarını kaynak belirterek ve hesaplama yöntemini açıklayarak kanıtlamaya davet ediyoruz.

  İDDİA 1: Hazine ve Maliye Bakanlığı, bankalara olan kredi borcunu ödemeyen Suudi Ojer Telekomünikasyon AŞ'nin (OTAŞ) Türk Telekom'da sahip olduğu yüzde 55 hissenin devredilmesine izin verdi. Hisseler, bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devredildi. Böylece Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Türk Telekom'un çoğunluğuna sahip oldu. Bu işlemin ardından Suudiler, Türk Telekom'u, 6,5 milyar dolara 21 yıl için kiralayıp, Türk bankalarından da 4.7 milyar dolar borç alarak, ödeme yapmadan devretmiş oldu. Yerli sermaye ise yabancı sermayeye aktarılmış oldu. Üstelik OTAŞ, kurumun altyapısını da satarak, milyarlarca dolarlık kazanç elde etti.

  GERÇEK: Öncelikle yazıda, ‘Hisseler, bankaların ortak olduğu özel amaçlı şirkete (SPV) devredildi. Böylece Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası Türk Telekom'un çoğunluğuna sahip oldu’ şeklinde söz edilen hisse devri konusunda adı geçen bankaların 29.08.2018 tarihinde yaptıkları özel durum açıklamalarında da belirtildiği üzere süreç devam etmektedir. Türk Telekom’un OTAŞ’a ait hisselerinin yazıda adı geçen bankalara devri henüz tamamlanmamıştır. Yazıda yer alan, ‘Türk Telekom'u, 6,5 milyar dolara 21 yıl için kiralayıp’ ifadesi tamamen yanlıştır. Türk Telekom’un 21 yıllığına kiralanması söz konusu değildir. OTAŞ, Türk Telekom’un özelleştirilmesini müteakip Türk Telekom hisselerinin yüzde 55’inin maliki olmuş ve bu satıştan kaynaklanan borcunu Hazine’ye ödemiştir. Bu işlem bir kira değil, satış ve mülkiyetin devri işlemidir. Türkiye’deki tüm operatörler iletişim faaliyetlerini süreli imtiyaz sözleşmeleri kapsamında yürütmektedir. Bu kapsamda Türk Telekom’da telekomünikasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve telekomünikasyon altyapısının yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kurulması ve işletilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) ile imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır. Söz konusu imtiyaz sözleşmesinin süresi 21 yıldır. Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi Özelleştirme İdaresinin sayfasında http://www.oib.gov.tr/T%C3%BCrk%C3%A7e/Portfoy/Portfoy_Detay/T%C3%BCrk_Telekom%C3%BCnikasyon_A%C5%9E/1488904219.html? Linki üzerinden kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 21 yıllığına BTK tarafından Türk Telekom’a verilen haklar ile Hisse Satış Sözleşmesi ile Hazine tarafından Türk Telekom’un hisselerinin mülkiyetinin OTAŞ’a devri birbirinden tamamen farklı konulardır. Yazarın burada OTAŞ’ı kiracı gibi gösterip hemen ardından ‘altyapı satışı’ yaptığı yönündeki iddiaları gündeme getirmesi kasıtlıdır. Burada özellikle ‘kiracı konumundaki OTAŞ, Türk Telekom’un altyapısını satıyor’ şeklinde olumsuz bir algı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Oysa Türk Telekom’da hiçbir altyapı satışı yapılmamıştır. Türk Telekom’un altyapısı devlete aittir. BTK ile olan 21 yıllık imtiyaz sözleşmesi kapsamında Türk Telekom, sözleşmenin yenilenmemesi gibi bir durum gerçekleşirse, sahip olduğu tüm altyapıyı çalışır vaziyette devlete teslim edecektir. Bu süreçte Türk Telekom’un, sektörün ve teknolojik gelişmelerin gerektirdiği altyapı yatırımlarını güncellemesi söz konusudur. Bu kapsamda gerekli görülen noktalarda bakır kablo ya da gayrimenkul gibi varlıkların satışı yapılıp yerine yeni teknoloji olan fiber yatırımı yapılmaktadır. Türk Telekom’un özelleştirmeden bu yana 30 Haziran 2018 itibariyle gerçekleştirdiği yatırım miktarı 15.3 milyar dolar karşılığı 32 milyar TL’dir. Durum bundan ibarettir.

  Yazıdaki, ‘Üstelik OTAŞ, kurumun altyapısını da satarak, milyarlarca dolarlık kazanç elde etti.’ ifadesi kesinlikle gerçeği yansıtmayan bir iddiadır. Türk Telekom’un her türlü taşınmaz satışı kanunlara uygun bir şekilde, şirket ana sözleşmesi kapsamında ve yönetim kurulu kararı ile yapılmaktadır. Türk Telekom’a ait her türlü varlığın satışından elde edilen gelir şirketin kasasına girmiş ve yatırıma harcanmıştır. Aşağıdaki iddialara verilen yanıtlarda görülen bu satışların detaylarına ve yapılan yatırım harcamalarına bakıldığında yazıda iddia edildiği gibi OTAŞ’ın Türk Telekom’un altyapısının satışından milyarlarca dolar kazanç elde etmesi söz konusu değildir.

  Yazıdaki ‘ödeme yapmadan devretmiş oldu’ ifadesi de tamamen yanlıştır. OTAŞ, özelleştirme kapsamında Türk Telekom’un yüzde 55 hissesine karşılık Hazine’ye olan 6.55 milyar dolar olan borcunun tamamını faiziyle birlikte 7.2 milyar dolar olarak ödemiştir. OTAŞ’ın bankalardan aldığı kredi ise OTAŞ ile bankalar arasındaki ticari bir ilişkidir.

  İDDİA 2: Öyle ki Suudiler, Türk Telekom'u Türk bankalarından aldıkları krediyle, kasasındaki 2 milyar dolarlık bütçe ile beraber satın aldı. 10 senede net 15 milyar dolar kâr elde ettikleri bilinen Suudiler, piyasaya sadece 2 milyar dolar ödeme yaptı. Yani OTAŞ, Türk Telekom’u satın aldıktan sonra sadece Türkiye’deki parayı Türk bankalarına ödedi. İddialara göre şirket, son yıl, 3 buçuk milyar dolar zarar göstererek ödeme yapamayacaklarını gerekçe gösterdi ve kalan milyarlarca liralık borcunu da ödemedi.

  GERÇEK: OTAŞ, özelleştirme bedeli olan 6.5 milyar doların tamamını devlete ödemiştir. İlk yıllarda taksitle ödeme yaptığı için OTAŞ’ın devlete ödediği özelleştirme bedeli 7,2 milyar dolardır. Yazıdaki ‘Türk Telekom'u Türk bankalarından aldıkları krediyle, kasasındaki 2 milyar dolarlık bütçe ile beraber satın aldı’ iddiası kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Yazar ‘2 milyar dolar’ şeklinde ifade ettiği veriyi nereden elde ettiğini açıklamalıdır. Özelleştirmenin gerçekleştiği 2005 yılında Türk Telekom’un kasasında bulunan nakdin tamamına yakını Hazine’ye devredilmiştir. Türk Telekom’un kasasında sadece işletme giderleri için küçük bir miktar nakit bırakılmıştır. Bu konuya ilişkin detaylı rakamları Türk Telekom’un özelleştirme izahnamesinde görmek mümkündür.

  Yazıda yer alan ‘OTAŞ’ın 10 senede Türk Telekom’da 15 milyar dolar kâr ettiği’ iddiası da yine şirkete ait herhangi bir finansal rakama dayandırılmayan, nereden elde edildiği belli olmayan ve tamamen yanlış bir veridir. 2006 yılından 30 Haziran 2018’e kadar geçen sürede Türk Telekom ortaklarının aldıkları kâr payı rakamlarına bakıldığında herhangi bir şekilde OTAŞ’ın 15 milyar dolar kâr elde ettiği bilgisine ulaşmak mümkün değildir. Türk Telekom’un resmi internet sitesinden de rahatlıkla ulaşılabilecek finansal veriler özetle şöyledir: 2006-2018 Haziran ayı sonuna kadar geçen sürede, Türk Telekom Grubu’nun toplam net kârı 18,6 milyar TL olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde toplam ödenen brüt temettü tutarı 21,4 milyar TL’dir. Bu 21,4 milyar TL’nin 10,6 milyar TL’si (6.54 milyar dolar) Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı olan OTAŞ’a ödendi. 9,0 milyar TL’si (5.71 milyar dolar) yüzde 31,68 hissesi bulunan devlete düşen paydı. Yüzde 15’i halka açık olan Türk Telekom’un geri kalan 1,8 milyar TL’lik kâr payı ise küçük yatırımcıya düşen kısımdı.

  Özetle OTAŞ’ın Türk Telekom için devlete ödediği miktar 7.2 milyar dolar iken, temettü olarak aldığı miktar 6.54 milyar dolar. Bu hesaba göre OTAŞ şu ana kadar özelleştirme bedelinin sadece anaparasını alabilmiş durumda. Bu arada özelleştirmeden bu yana temettü ve hisse satış sözleşmesi kapsamında aktarılan tutarla birlikte devlete Türk Telekom’dan aktarılan miktar toplam 10 milyar 390 milyon TL’yi (6.77 milyar dolar) aşıyor. Yani 9 milyar TL’lik (5.71 milyar dolar) temettü ödemelerine ek olarak devlet, Türk Telekom’un yüzde 55 oranındaki hissesinin özelleştirmesi ile 6,5 milyar dolar (8,9 milyar TL) gelir elde ederken, 2008 yılında yapılan halka arz ile de 1,7 milyar dolar (2,15 milyar TL) gelir daha elde ederek toplamda hisse satışlarından da 8,2 milyar dolarlık (11,1 milyar TL) daha gelir elde etmiş oldu. Böylece 2006 yılından bu yana Türk Telekom’dan en büyük getiriyi yüzde 31.68 pay sahibi devlet almıştır.

  İDDİA 3: Devrin ardından Türkiye’nin söz konusu özelleştirmeden, sadece satın alma ödemesi, vergi ödemeleri ve borç faizinin ödenmesini kapsayan ödemelerle, 20 milyar dolar zarar ettiği ortaya çıktı.

  GERÇEK: Yazıda belirtilen ve hangi verilere dayanarak, nasıl hesaplandığı belli olmayan ‘Türkiye’nin 20 milyar dolar zarar ettiği’ iddiası da gerçeği yansıtmamaktadır. Devletin, Türk Telekom’un özelleştirilmesi konusunda zararı söz konusu olmadığı gibi milyarlarca dolarlık kazancı olmuştur. Türk Telekom 2005’ten bu yana kurumlar vergisi, hisse satış gelirleri, vergiler gibi pek çok başlık altında devlete 84,5 milyar TL (47,8 milyar dolar) katkı sağlamıştır. Başta 268 bin kilometrelik fiber altyapısı, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik AR-GE yatırımları olmak üzere Türk Telekom, özelleştirmeden bu yana 32 milyar TL (15,3 milyar dolar) yatırım yaptı. 33 binden fazla çalışanı bulunan Türk Telekom, 1 Ocak 2006’dan Haziran 2018’e kadar geçen süre içinde 158,3 milyar TL gelir elde etti. Bu rakamların da açıkça ortaya koyduğu gibi ülke ekonomisine ciddi ekonomik katkı sağlayan Türk Telekom, yaptığı yatırımlar ve yarattığı istihdam ile de ülkenin gözbebeği şirketlerinden biridir.

  İDDİA 4: 1993 yılı başlarında Telekom'a 25-30 milyar dolar piyasa değeri biçiliyordu. Türkiye’nin ortalama 4.5 milyar dolar gelir elde ettiği, 20 milyar dolar da zarar etmesinin üstüne yeni bir skandal daha yaşandı.

  GERÇEK: Açık ihale usulü ve tamamıyla şeffaf bir şekilde kamuoyunun göz önünde gerçekleşen Türk Telekom özelleştirmesinde şirketin piyasa değeri tamamen dönemin piyasa koşullarına göre, uluslararası finansal kurallar çerçevesinde gerçekleşmiştir. Nitekim, 2006 Yılında Türk Telekom özelleştirmesi işlemi, finans alanında prestijli bir dergi olan “Acquisitions Monthly” tarafından “Gelişen Piyasalarda 2005 Yılı’nın En Başarılı İşlemi” ödülüne de layık bulunmuştur. Böylelikle, ülkemizde ilk kez bir şirket birleşme ve devralma işlemi uluslararası ölçekte bir ödüle layık görülmüştür. 6.55 Milyar dolar karşılığında yüzde 55’i özelleştirilen Türk Telekom, özelleştirme sonrası 2005 yılı sonundan Haziran 2018’e kadar geçen 12 yılı aşkın sürede; Kamu maliyesine toplam 47,8 milyar dolar karşılığı 84,5 milyar TL nakdi fayda sağlamıştır. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Türk Telekom’un ülke ekonomisine zarar değil kazanç sağladığı açıkça ortada iken, yazarın ‘20 milyar dolar zarar’ verisine nereden ve nasıl ulaştığını ortaya koyması gerekir.

  İDDİA 5: OTAŞ’ın Türk Telekom’u satın aldıktan sonra 35 milyon kilometre uzunluğundaki bakır kabloları 2013 yılında sattığı anlaşıldı. Üstelik OTAŞ, eski adı İMKB olan Borsa İstanbul’a bu satışlar ile ilgili bildirimde bulunarak satışı doğruladı. Satış miktarına ilişkin bilgi vermeyen şirket, "Fiber yatırımlarımız sonucunda şebekemizde bulunan bakır kabloların bir kısmı atıl hale geliyor. Kaynakları en iyi şekilde değerlendirmek için atıl hale gelen bakır kabloların satışıyla fiber yatırımlarımıza kaynak oluşturuyoruz" açıklamasını yapmıştı. Açıklamayla, milyonlarca kilometrelik kablo satışı gelirinin Hazine'ye değil, şirketin kasasına aktarıldığı anlaşıldı.

  GERÇEK: Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olarak Türk Telekom, iletişim alanındaki son teknolojiyi Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar götürme sorumluluğu ile hareket etmektedir. Bu kapsamda teknolojik gelişmeler uygun olarak altyapısını bakır kablodan fiber kabloya dönüştürmektedir. Bu dönüşüm teknolojik gerekliliklerden kaynaklanmakta olup fiber kablolar geniş bant aralığı, düşük kayıp, elektromanyetik bağışıklık, gibi özellikleriyle bakır kablolara kıyasla üstünlük sağlamaktadır. Bir başka ifadeyle fiber kablolarda iletim hızı ve taşıma kapasitesinin bakır kablolardan tartışmasız olarak daha üstündür. Bu kapsamda tüm dünyada altyapıda bakır kablolar yerini fiber kablolara bırakmaktadır. Yazıda iddia edilen bakır kablo satışı bu yatırımlar kapsamında gerçekleşmektedir ve iddia edildiği gibi OTAŞ’ın kasasına değil Türk Telekom’un kasasına girmektedir. Türkiye’nin iletişim altyapısının omurgasını üstlenen Türk Telekom, bakır kablo satışı kararını şirketin ve ülkenin ihtiyaçlarına göre karar vermektedir. Halen ülkenin her binasında, hemen her hanesinde ve bu binalara giden altyapıda bakır kablo bulunmaktadır. Yazarın ima ettiği gibi, Türk Telekom’da OTAŞ’a gelir sağlanması amacıyla hiçbir bakır kablo ya da başka bir varlığın satışı söz konusu değildir. Ayrıca yazıda iddia edildiği gibi bakır kablo satışı ile ilgili kamuoyu açıklaması OTAŞ tarafından değil, Türk Telekom tarafından yapılmıştır. Sadece kendilerinin ele geçirdikleri bir belgeymiş gibi üzerine internet sitesinin logosunu da ekleyerek görüntüsünü paylaştıkları ve Türk Telekom’un açıklamaya yapan kurum olduğu açıkça görülen söz konusu kamuoyu açıklamasını Yazar, yazısında OTAŞ’ın yaptığını yazarak kamuoyunu yanıltmaktadır. Telekom, özelleştirmeden bu yana 680milyon TL’lik hurda bakır kablo satış kârı elde ederken, 3,7milyar TL’lik fiber yatırımı yapmıştır. Kısacası satılan bakır kablonun yerine 5 kattan fazla bedelle geleceğin teknolojisi fiber yatırımı gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç duyulan alanlarda bakır kabloların fibere dönüşümü kapsamında toplam fiber altyapı uzunluğu 2018 Haziran ayı sonu itibariyle 268 bin kilometreye ulaşan Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük fiber altyapısına sahip şirket konumundadır. Türk Telekom’un altyapı ağı Türkiye’nin yüzde 98’ini kapsamaktadır. Özetle bakır kablo satışı nedeniyle ülkede iletişim altyapısı zayıflamış ya da altyapıda yoksun kalmış tek bir nokta olmadığı gibi Türk Telekom’un gerçekleştirdiği fiber altyapı yatırımları ile Türkiye dünya telekomünikasyon sektöründe rekabetçi konuma yükselmiştir.

  İDDİA 6: Fakat burada da Danıştay'ın 2013’te "satamaz" dediği altyapı için ihaleye çıkan şirket, geliri yatırımlarında kullanacağını açıklayınca bakır ile fiber kablo arasındaki maliyet farkından kazanç sağladığı öğrenildi.

  GERÇEK: BTK ile Türk Telekom arasında imzalanan İmtiyaz Sözleşmesinde Türk Telekom’un sahip olduğu gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunmasını engelleyen yasaklayıcı bir hüküm yer almamaktadır. Sadece, Sözleşme kapsamında Türk Telekom’a Sözleşme’nin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, sistemin işleyişini etkileyen tüm teçhizatı bütün fonksiyonları ile çalışır vaziyette ve bu teçhizatın üzerinde kurulu bulunduğu, kendi kullanımında olan taşınmazları devir anında BTK’ya veya BTK’nın göstereceği kuruluşa bedelsiz olarak devretme yükümlülüğü yüklenmiştir. Türk Telekom’un taşınmaz alım satımı veya kiralanması gibi işlemleri yapmasını engelleyici herhangi bir Danıştay kararı da bulunmamaktadır. İddia bu yönüyle gerçek dışı olup yanıltıcılık kastı içermektedir. Yazarın ‘Danıştay’ın ‘satamaz’ dediği’ şeklindeki iddiasını hangi karara dayandırdığını açık ve net bir şekilde ortaya koyması gerekmektedir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi bakır satışlarından elde edilen gelirlerin tamamı Türk Telekom’un kasasına girmiş ve fiber altyapı yatırımlarında kullanılmıştır.

  İDDİA 7: 35 milyon kilometre bakır ağına sahip Türk Telekom’un, 2013’e kadar sadece 150 bin kilometre fiber kablo döşediği belirtilmişti. Türkiye'de 1 metre bakır kablo döşemenin maliyeti o dönem 90 cent iken, aynı uzunluktaki fiber kablo 50 cente mal oluyordu. O gün yapılan yorumlara göre iki yatırım arasında 100 kata varan bir maliyet farkı söz konusu yaşandı.

  GERÇEK: Haziran 2018 itibariyle 268 bin kilometre fiber altyapı uzunluğuna sahip olan Türk Telekom Türkiye’nin en büyük fiber altyapısına sahip şirketi konumundadır. Özelleştirme tarihinden itibaren yapılan fiber yatırımlarının toplamı, satılan bakır kablo değerlerinin kat kat üzerindedir. Haziran 2018 itibariyle 680 milyon TL’lik hurda bakır kablo satılırken, 3,7 milyar TL’lik fiber yatırımı yapılmıştır. Yazarın iddiasında yer verdiği tüm verilerin kaynağını ve hesaplama yöntemini açıkça belirtmesi gerekmektedir.

  İDDİA 8: Türk Telekom'un altyapısında Osmanlı döneminde döşenmeye başlanan kablo altyapısını içeren Telekom'un elindeki bakırın değeri iddialara göre 10 milyar doları buldu. Öte yandan 2003'de tonu 2 bin dolardan satılan bakırın fiyatı 2013'te 8 bin dolara çıkmıştı. Böylelikle OTAŞ’ın sadece bankalara ödemediği kredilerden değil, Türkiye'nin Telekom bakır altyapısını satarak da milyarlarca lira kazandığı anlaşıldı.

  GERÇEK: Yukarıda da belirtildiği gibi bakır kablo satışından elde edilen gelirler OTAŞ’ın değil Türk Telekom’un kasasına girmektedir. Yapılan bakır kablo satışları ve gerçekleşen fiber altyapı yatırımları Türkiye’nin iletişim altyapısının omurgasını üstlenen lider bir şirket sorumluluğu ile büyük bir titizlikle hesaplanarak ve şeffaf bir şekilde yapılmaktadır. Dolayısıyla bu satışlardan ve yatırımlardan Türk Telekom ve ülke ekonomisi kazançlı çıkmaktadır.

  Kaynağı belli olmayan, nasıl hesaplandığı ortaya koyulmayan asılsız iddialarla Türk Telekom’un ülke ekonomisine sağladığı katkılar önemsizleştirilmeye, şirketin kötü yönetildiği, kaynaklarının dışarı çıkarıldığı ima edilmeye çalışılmaktadır. Yazıda belirtilen rakamların kaynağını ve doğruluğunu ortaya koymak Yazarın sorumluluğundadır.

  Yukarıda yapılan açıklamalara istinaden, basın özgürlüğüne, bu özgürlüğün ana unsuru olan gerçek haber ve özgür yorum ilkelerine saygı duyduğumuzu ancak hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Telekom’un zarara uğratılmasına sebep olacak şekilde, Türk Telekom aleyhinde gerçeğe aykırı ithamlarda bulunulan ve Türk Telekom’un saygınlığı ile bağdaşmayan iddialar içeren söz konusu yazı dahil her türlü yayın ile ilgili yasal yollara başvuracağımızı, değerli kamuoyuna saygı ile bildiririz.

  TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.​​

  Yazı kaynağı : www.turktelekom.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap