Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  trajedi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır

  1 ziyaretçi

  trajedi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Trajedi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A-) Kaba ve çirkin sözlere yer - Eodev.com

  Trajedi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A-) Kaba ve çirkin sözlere yer - Eodev.com

  Merhaba

  Geleneksel Türk Tiyatrosu

  Karagöz :

  - Karakterleri Karagöz ve Hacivattır.

  - Karagöz okumayı yazmayı bilmeyen birini, Hacivat ise okumuş insanı temsil eder.

  Orta oyunu :

  - Karakterleri Pişekar ve Kavuklu'dur.

  - Kavuklu Karagöz'e , Pişekar ise Hacivat'a denk gelir.

  Meddah :

  - Günümüzdeki talk showların karşılığıdır denebilir.

  - Meddahın değnek, mendil ve kavuğu vardır.

  - Çeşitli espriler yaparak izleyeni güldürmeye çalışır.

  Köy seyirlik oyunları :

  - Yılın belirli günlerinde halkın kendi içerisinde kalabalık olarak sergilediği oyunlardır.

  Türk Edebiyatında Modern Tiyatro

  Trajedi :

  - İzleyicide acıma duygusu oluşturur.

  -Üç birlik kuralına uyulur.

  - Kahramanları tanrılar ya da soylu kimselerdir.

  - Konusunu mitolojiden, seçkin kişilerden alır.

  - Koroya yer verilir.

  - Kaba sözlere yer verilmez.

  - Manzumdurlar.

  Komedi :

  - Toplumun gülünç yanlarını anlatan tiyatrodur.

  - Konusunu günlük hayattan alır.

  - Kaba söz ve şakalara yer verilir.

  - Kişiler sıradan kişilerdir.

  Dram :

  - Hayatın neşeli ve acı dolu yönlerini ortaya koyar.

  - Konularını tarihten alabilir.

  - Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.

  Trajedinin yazdığım özelliklerine bakılarak sorunun cevabının C seçeneği olduğunu kolayca anlayabiliriz. Kahramanlar sıradan insanlar değildir.

  Başarılar.

  #Optitim

  #Optipopüler

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Trajedi (Tragedya) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır A: Kaba ve çirkin sözlere yer - Eodev.com

  Trajedi (Tragedya) ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır A: Kaba ve çirkin sözlere yer - Eodev.com

  SELAM

  bu insnalar ※※SELAM ※※

  Hadi gel Trajedi ' nin anlamına bakalım

  [Ek bilgi ]

  ——————★★★★————※※※※————

  Trajedi nedir?

  Trajedinin kökeni eski yunan edebiyatına edebiyatına dayanmakta olan tiyatro türü konularını tarihten ve mitolojiden almaktadır .ayrıntıya girilmeden tek bir olay anlatılır . Manzum bir şekilde yazılır.

  seyircide

  hissi uyandırır

  Trajedinin tema edindiği konular sıradan insanlar

  sıradan insanlardan oluşmaz bu insnalar

  üç birlik kuralına uygun yazılır. Beş perdeden oluşur. Trajedilde çrkin sözlere yer verilmez.

  Üç birlik kuralı nedir?

  Perde nedir?

  Trajedi türünün tiyatroda eski yunan edebiyatında en önemli temsilcileri

  Fıransız edebiyatında

  ———★★ ————★★——————————

  A)Kaba ve ç.r.k.n sözlere yer verilmez.

  ↓↓↓↓↓↓↓↓

  [doğru bir yanıt] çünkü Trajedide kaba ve c.r.k.n sözlere yer verilmez.

  B) B: Konularını tarihten ve mitolojiden alır .↓↓↓↓↓↓

  [doğru bir yanıt] tiyatro türü olan trajedide konular tarihten ve mitolojiden alınır .

  C) C: Kahramanlar. sıradan insanlardır

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  [bu yanlış yanıt]çünkü Trajedinin tema edindiği konularda sıradan insanlar diğil eğitimli, soylu (kahramanlar , prensler, tanrılar vs)gibi kahramanladan oluşur .

  D) Üç birlik kuralına uygun olarak yazılır

  ↓↓↓↓↓↓↓

  [bu yanıt doğru ] çünkü trajedide üç birlik kuralına uygun yazılır.

  E) Manzum biçimde oluşturululur.

  ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

  [bu yanıt doğru]çünkü tarjedide konular Manzum bir şekilde yazılır.

  CEVAP = C

  ❄❄

  BAŞARILAR.......♐️♐️♐️

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Trajedi (Tregetya) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

  Trajedi (Tregetya) Nedir? Özellikleri, Temsilcileri

  Trajedi (Tregetya): Antik ve klasik tanıma göre, yüceltilmiş sözlerle yazılan, bir kahramanın iyi bir durumdan kötü bir duruma düşmesiyle, duygusal arınmayı sağlayacak acıma ve korku duygularına yönelen tiyatro türü. Klasik anlayışta manzum (şiir) olarak yazılan tragetya, daha sonra düzyazıyla da yazılmıştır.

  İlk örnekleri eski Yunan edebiyatında (MÖ. 6.yy) görülen tragedya, seyircide acıma ve korku duyguları uyandırarak ruhu tutkulardan temizlemek amacıyla yazılan ve kendine özgü katı kuralları olan bir oyun türüdür. Tragedya, eski Yunan ve Latin edebiyatlarının taklit edildiği ve Klasisizm‘in etkili olduğu 17. yüzyılda, özellikle Fransa’da yeniden canlanmış ve 19.yüzyılın ortalarına kadar sürmüştür.

  Tragedya Yunanca tragoidia sözcüğünden gelir. Tragos keçi, oidia ise ezgi anlamındadır. Böylece tragedya “keçi ezgisi” anlamındadır. Tragedyanın sözlük anlamı; Ciddi ve hüzün verici karakterlerden kurulu ve sonu kötü biten bir dramatik yapıttır. Bu tanım tragedya için ne kadar yetersiz bile olsa, tragedya bu kavram üzerinden yola çıkılarak anlatılabilir.

  Tragedya, bir kahramanın kendi çevresinde gelişen olaylarla savaşıp kendinden daha büyük ve anlamlı olduklarını anlayıp bu olaylar karşısında yenik düşmesini anlatır. Tragedya oyunlarında gelişen olaylar kahramanın yenilmesi ve ölmesiyle önem kazanır. Tragedya oyunlarında ve Shakespeare‘in tragedyalarında oyunlar genellikle kahramanın ölümüyle sonuçlanır. Fakat ölüm her zaman acı verici olmayabilir. Kendi yaşamımızda da bizim dışımızda yani bizden soyutlanmış ölüm olayları trajik olmaktan çıkar.

  “Örneğin bir bebeğin ölümü, bir katilin asılması, bir psikopatın intiharı, çevreden ve sorunlardan soyutlandığı anda hiç acı verici olmayabilir. Bu öykülerde olayları birebir yaşayan kişiler için acı olaylardır”. Mesela o bebeği kaybeden anne için olay tam bir trajedidir.

  Tragedyada, yani dramatik anlamda olay örgüsü sürükleyicidir. Çok fazla kesilmez. Olaylar, heyecanı ve gerilimi yüksek oyunlardır. Bu yüzden seyirci kendini olaylara kaptırır, kendini oyuncuların yerine koyar ve olay örgüsü içinde yaşananları kendi de sahnedekiler gibi yaşar.

  Tragedyanın (Trajedinin) Özellikleri

  1. Koro, trajedinin temel öğesidir. Halkı temsil eder, eyleme karışmaz. Kentin yaşlıları ya da kadınlarından oluşur. İnsanlara öğüt verir, yol gösterirler. Konular mitoloji ya da tarihten alınır.
  2. Erdeme ve ahlaka değer verilir.
  3. Kahramanları, sıradan insanlardan değil; doğa üstü varlıklar ( Tanrılar, Tanrıçalar…), yüksek tabakadan kişilerden ( kral, soylular) oluşturu­lur.
  4. Eser, baştan sona kadar ciddi bir hava içinde geçer.
  5. Acı veren; vurma, yaralama, öldürme gibi olaylar sahnede seyirciye gösterilmez. Yalnızca bu olayların öyküsü anlatılır.
  6. Sahnede basit ve sıradan bir üslup kullanılmaz.
  7. Kaba saba sözlere yer verilmez.
  9. Sahnede üç birlik kuralına ( yer, zaman, olay) uyulur.
  10. Trajedi birbiri ardından süren diyalog ve koro bölümlerinden oluşur,
  11. Korolar lirik, diyaloğa dayalı dramatik bölümlerdir.
  12. Korolar şarkı ve danstan oluşur.
  13. Trajedi bir bütün halinde aralıksız oynanır.

  Önemli Tragedya Sanatçıları:

  Eski Yunan Edebiyatında;

  17. yy. Fransız Edebiyatında;

  Yazı kaynağı : www.turkedebiyati.org

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap