Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  trafikte üçgen levha ne anlama gelir

  1 ziyaretçi

  trafikte üçgen levha ne anlama gelir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Trafik Levhaları

  Trafik işaretleri üçgen şekilli, daire ve kare şeklindedir. Üçgen şekilli levhalar tehlike uyarı amaçlı kullanılır. Daire şekilli levhalar düzenleme ve kare şeklinde ki levhalar ise sürücüleri ve yayaları bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır.

  Trafik işaret levhaları çok amaçlı şekillerde kullanılır. Trafik tanzim işaretleri trafiğin düzenini sağlamak içindir. Daire içindekiler kırmızı ya da mavi renkte olur. Tehlike uyarı işaretleri ise genellikle kırmızı renkli ve üçgen içerisinde olurlar. Durma ve park etme ile ilgili işaretler mavi renklidirler. Otoyol işaretleri yeşil ve mavi renkte olup dikdörtgen şeklindedirler. Ayrıca trafik işaretleri hem yayalara hem de sürücülere olmak üzere 2’ye ayrılır.

  Yukarıda saydığımız levhaların dışında trafiğin düzenlenmesine yardımcı olan birçok levha bulunmaktadır.

  Yazı kaynağı : www.sanlitrafik.com

  Trafik Levhalarında Üçgen Kare Yuvarlak Ne Anlama Gelir

  Trafik işaretleri bilgi olup sürücü ve yayalar için önemlidir. Levhaların şekilleri yuvarlak, üçgen, dikdörtgen ve kare gibi şekiller almaktadır. İşaretler kendilerine göre çeşitli anlamlar taşımaktadır. Trafik işaretleri trafiğin dili olarak bizlere yol gösterir.

  Dikdörtgen ve kare levhalar: Trafiğin akışını düzenlenmekte bildiri veren levhalardır. Yol ve trafik hakkında bilgi vererek ilerleyen zamanlarda karşılaşacaklarımızı gösterir. Geçiş olmayan yol kavşağı, kavşak öncesi şerit bildirimleri, il girişi ve il çıkışı, devlet sınır levhası, coğrafi bölgeleri gösteren levhalar, telefon, tamirhane ve benzin istasyonu gibi yardımcı levhalar daha dikdörtgen olmaktadır.

  Eşkenar dörtgen levhalar: Uyarı olarak karşımıza çıkabilecek tehlikeli durumlardan haber verir.

  Yuvarlak levhalar: Yayaların ve sürücülerin trafik hakkında bilgi almasına yarayan levhalardır. Örneğin kamyon, otobüs, treyler, yaya, at arabası, motorlu taşıtlar giremez, sola dönüş, mecburi dönüş, yaya yolu, azami hız gibi bildirimlere yer verilir.

  Üçgen levhalar: Trafik kuralları ve yollar hakkında bilgi verir. Yol hakkında verdiği bilgiler ile karşılaşabilecek sorunlara karşı çözümlere ulaştırır. Tehlikeli viraj, yol çalışması, sollama işaretleri buna dahildir. Tehlikeli durumlar üçgen levhalarda belirtilmektedir.

  Yazı kaynağı : www.denkbilgi.com

  Trafik İşaret ve Levhalarının Anlamları

  Son yüzyılda hızla gelişen teknoloji nedeniyle bir şehirde hemen hemen insan nüfusundan fazla araba bulunmakta. Bu arabaların oluşturduğu trafik ortamı ise mutlaka bir düzene ihtiyaç duyuyor. Düzen olmadığı takdirde büyük ölçüde kaos ortamına sebebiyet verecek olan bu araçlar, sürücüleri tarafından kurallara uygun şekilde yönlendirilmeleri gerekli. İşte bu yüzden de trafik levhaları ve trafik işaretleri mevcut. Şehir içinde, şehir dışında çeşit çeşit anlamlara gelen bu kural levha ve işaretleri oldukça önem taşıyor. İhtiyaç nedeniyle doğmuş olan bu simgesel kurallar trafikte düzenli sağlıyor. Bu yazımızda trafik levha şekilleri ve anlamları, trafik levhaları şekillerine göre ne ifade eder gibi içeriklerden bahsederek sizlere bu konuda bilgi vereceğiz.

  Trafik Levhaları

  Trafik levhaları trafikte büyük ölçüde düzeni korur. Daha doğrusu düzeni sağlayan işaretlerin ve yönergelerin fiziksel olarak ortamda bulunmasını sağlar. Trafik levhaları çeşitli şekillerde üretilmiştir ve şekillerine göre de bu trafik levha şekillerinin anlamı belirlenir.  İçerisindeki simgenin yanı sıra levhanın üretim şekli de sınıflandırma için ana temel alınır. Sabit veya taşınabilir şekilde üretilirler. Kimi simgeler mevsimsel veya geçici olarak yola koyulabilirler. Bu yüzden taşınabilir olmaları levhalarda büyük önem taşır. Trafik levhaları sınıflandırma olarak üçe ayrılırlar. Yasak, tehlike ve bilgi olarak karşımıza çıkan bu levhalar farklı kategorilerde trafiği düzenlemek görevinde.

  Trafik İşaretleri

  Trafik işaretleri, trafik levhalarının üzerinde işlenmiş olan trafikte uyulması gereken yönergeleri belirtir. Trafikte bu kurallara uyma zorunluluğu bulunmaktadır. Günümüzde trafik düzeni ancak böyle sağlanabilir. Uygulanmaması takdirinde cezai yaptırım sürücülere uygulanıyor. Trafik levhaları tümü farklı anlamlar taşıyan yönergelerdir. İlk olarak levhanın şekline göre kategorilendirme yapıldıktan sonra çeşitli simgelerle bu uyarılar daha spesifik hale getiriliyor.

  Trafik Levhası Anlamları

  Trafik içerisindeki düzeni sağlayan trafik levhaları, şekillerine göre birbirinden farklı anlamlar ifade edebiliyor ve bu şekilde kategorilendiriliyor. Bu levhalar; yuvarlak trafik levhaları, üçgen trafik levhaları ve kare trafik levhaları olarak üçe ayrılıyor. Hepsi de farklı bir alanı temsil ediyor. Üçgen ve eşkenar dörtgen olarak görebileceğiniz trafik levhaları uyarı anlamı taşıyanlar. Aynı zamanda tehlikeyi belirtiyorlar. Trafik levhaları tehlike uyarı işaretleri yol üzerinde karşılaşabileceğiniz ve bulunmakta olan tehlikelerden sizleri haberdar ediyor. Dikdörtgen, yuvarlak ve kare olan levhalar ise bilgi veren levhalar olarak adlandırılabilir. Kare levhalar sürücüyü yol üzerindeki durumlar için bilgilendirir. Karşılaşacakları şeylerden sürücüleri haberdar eder. Yuvarlak levhalar ise hem sürücüyü hem de yayaları ilgilendirir ve iki taraf için de bilgilendirici olarak görev yapar.

  Trafik Uyarı İşaretleri

  Trafik uyarı işaretleri karşımıza üçgen ve eşkenar dörtgen levhalar üzerinde çıkıyorlar. Oldukça sık rastladığımız bu trafik uyarı işaretleri sürücüleri yol üzerindeki olası tehlikeler hakkında bilgilendiriyor ve kazaların önüne geçilmesi bu dolayda sağlanıyor. Söylediğimiz üzere bu trafik işaretleri üçgen levhalar ve eşkenar dörtgenler üzerinde genelde bulunuyor. Bilgi verici ve tanzim işaretlerinden bu şekilde ayrılıyorlar. Bu levhaların kodları T harfi ile başlamakta. Tehlikeli viraj, tehlikeli eğim iniş, her iki taraftan daralan kaplama, kasisli yol, kaygan yol, gevşek malzemeli zemin, yaya geçidi, okul geçidi, bisiklet geçebilir, ehli hayvanlar geçebilir, vahşi hayvanlar geçebilir, yolda çalışma, ışıklı işaret cihazı, iki yönlü trafik, dikkat, kontrolsüz kavşak, demiryolu geçidi, gizli buzlanma, trafik sıkışıklığı gibi birçok levha bu kategoride bulunabilir.

  Trafik Tanzim İşaretleri

  Trafik tanzim işaretleri trafikteki bütün insanların bilmeleri gereken işaret ve uyarılardır. Sürücü, yaya veya hatta bisikletli. Bu işaretler bu trafik unsurları için belirli kısıtlamaları ve yasaklamaları, bilgilendirmeleri belirtir. Sık görmeye alışık olduğumuz trafik levhası ters üçgen, yol vermek anlamına gelmektedir. Dur, karşıdan gelene yol ver, girişi olmayan yol, taşıt trafiğine kapalı yol, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol, motosiklet giremez, bisiklet giremez, motorlu bisiklet giremez, kamyon giremez, otobüs giremez, treyler giremez, yaya giremez, at arabası giremez, el arabası giremez, traktör giremez, belirli miktarlardan fazla patlayıcı ve parlayıcı madde taşıyan taşıt giremez, tehlikeli madde taşıyan taşıt giremez, motorlu taşıt giremez, taşıt giremez, sağa dönülmez, sola dönülmez, u dönüşü yapılmaz, öndeki taşıtı geçmek yasaktır, azami hız sınırlaması, okul bölgesi azami hız sınırlaması, sesli ikaz cihazlarının kullanımı yasaktır, bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu, hız sınırlaması sonu, geçme yasağı sonu, sağa mecburi yön, sola mecburi yön, ileri mecburi yön, mecburi bisiklet yolu, mecburi yaya yolu, ada etrafında dönünüz, mecburi asgari hız, zincir takmak mecburidir gibi uyarıları taşıyan levhalar tanzim işaretleri adı altında kategorilendirilebilir.

  Durma ve Park Etme İşaretleri

  Trafik işaretleri araçların park ve durma gibi faaliyetlerini kontrol etmek amacı ile de kullanılır ve bu şekilde de düzen sağlanır. Bu trafik levhası üçgen yerine yuvarlak ve kare, dikdörtgen olmasıyla tanınabilir. Park etmek yasaktır, duraklamak ve park etmek yasaktır, park yeri, kapalı park yeri, metrodan yararlanacaklar için park yeri ve tramvaydan yararlanacaklar için park yeri olarak bu işaretleri sayabiliriz. Park yeri gösterimi yapan levhalar ise park yerinin konumunu da gösterirler. Sürücülerin park etme gibi işlemleri sırasında trafikte kargaşa yaratmamak adına bu kurallara uyması gereklidir. Günümüzde park edilmemesi gereken yere park edilen araçların sürücüleri büyük cezalarla karşılaşmakta.

  Yatay işaretleme oldukça önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Levhadan çok yol üstünde bir kılavuz olarak bu işaretlemeleri düşünebiliriz. Yolda çizili olarak yönlendirmeler yapılıyor ve sürücülerden bunlara uymaları bekleniyor. Bu işaretlemeler çeşitli anlamlara geliyor. Birkaçı şöyle sıralanabilir;

  Kesikli Çizgi: Önde bulunan araç geçilebilir.
  Devamlı Çizgi: Önde bulunan aracı geçmek yasaktır.
  Kesikli ve Devamlı Çizgi: Kesikli çizgi tarafındaki araç öndeki aracı geçebilir. Devamlı çizgi tarafındaki aracın öndeki aracı geçmesi yasaktır.
  Tırmanma Şeridi: Orta şerit sadece geçiş içindir. Devamlı olarak işgal edilemez.
  İki Devamlı Çizgi: Her iki yöndeki araçlar da çizginin diğer tarafına geçemez.
  Ayrılma, katılma, bölünmüş yol başlangıcı, taralı alana girilmez, yaya geçidi, yavaşlama uyarı çizgileri, yolver, dur, azami hız, bisiklet yolu, özürlü sürücüler için park yeri, bu şerit sadece ileri yönde seyir içindir, bu şerit sadece ileri seyir veya sola dönüş içindir, bu şerit sadece ileri seyir veya sağa dönüş içindir, bu şerit sadece sola dönüş içindir, bu şerit sadece sağa dönüş içindir, sağa geç…
  Bu gibi işaretler trafikte yatay işaretleme olarak adlandırılır ve sürücülerin bu işaretlere uyması beklenmektedir.

  Bu kategorideki trafik işaretleri gündelik yaşamdaki sorunları çözmekle yükümlüdür. Toplam 26 adet işaret bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; trafik sıkışıklığı, tramvay hattı ile oluşan kavşak, okul bölgesi azami hız sınırı, yayalar ve bisikletliler tarafından kullanılabilen yol, yayalar ve bisikletliler için ayrı ayrı kullanılabilen yol, girişi olmayan yol kavşağı, kavşak içi yön levhası, ileri tek yönlü yol, rampalı yaya üstgeçidi, iki yönlü trafik, yaya öncelikli yol, istasyon, tramvay durağı, sanayi bölgesi, trafik elektronik denetleme, ağaç engeli, askeri araç çıkabilir, araç çekilir, yüksek gerilim hattı olarak sayılabilir. Trafikteki bütün şahısların bu levhalara uyma zorunluluğu vardır.

  Yazı kaynağı : www.sigortaladim.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap