Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  trafik sigortası teklif al e-devlet

  1 ziyaretçi

  trafik sigortası teklif al e-devlet bilgi90'dan bulabilirsiniz

  E-Devlet Trafik Sigortası Teklif Alma

  E-Devlet Trafik Sigortası Teklif Alma

  ÜÇ ADIMDA EN UYGUN TRAFİK SİGORTASI KLAVUZU

  Fiyat Almak İçin Ne Yapmalıyım?

  3 Adımda, aracınıza alternatif sigorta şirketlerinden ve karşılaştırmalı olarak “en uygun ONLİNE trafik sigortası” fiyatı alabilirsiniz! 
  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)’ den Trafik fiyatı almak, zorunlu trafik sigortası yenileme fiyatlarınızı güncel olarak görmek, online trafik sigortası teklifi alabilmek veya Trafik Sigortası sorgulamanızı kendiniz yapmak, karşılaştırmalı trafik sigortası tekliflerinizi görebilmek ve sonuçta en ucuz Trafik sigortasına ulaşmak istiyorsanız;

  Aşağıdaki açıklamalara göre hareket ederek, ONGUN SİGORTA ile iletişim kurup trafik poliçenizi yaptırabilirsiniz. 

  SBM (Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi) tarafından sadece teklif verilmekte olup, herhangi bir poliçe düzenleme işlemi yapılmamaktadır.

  Önemli not: Yeni Tescil edilmiş olan araçlara, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden Trafik Sigortası teklifi alınabilmesi için, öncelikle Sigorta Şirketi veya Acenteden gerçek plaka numarası ile en az bir Trafik Poliçesi düzenlenmiş olması gerekmektedir. 

  Trafik Sigortası İçin Nasıl Fiyat Alırım?

  1.Adım:  

  T.C. numaranız ve e-devlet şifrenizi hazır bulundurarak, aracınıza Trafik sigortası fiyatı almak için, farklı sigorta şirketlerinden araç ruhsat bilgilerinizi ileterek ONLİNE fiyat verilmektedir. Trafik Sigortanızı yenilerken e-devlet kapısından girerek şahıs ya da şirket araçlarınızın yenileme trafik sorgulama yaparak fiyat alabilirsiniz. Trafik sigortanızın bitimine 29 gün kala, fiyat teklifi oluşturabilirsiniz.
  https://sbm.org.tr/tr/sayfa/trafik-teklif-1074 linkinden giriş yaparak, Trafik Sigortası Teklifi Sorgulama ekranından, T.C. & Vergi numaranız ve E- Devlet şifrenizle doğrulama yaparak sisteme giriş yapılmaktadır.

  2.Adım: 

  1.adımdaki linkteki sayfadan sonra, Trafik Teklif Almak İçin Tıklayınız. dan giriş yapılır ve yandaki linke ulaşılır.   https://online.sbm.org.tr/trm-teklif/cweb/edevlet/login.sbm?referrerUri=%2Ftrm-teklif%2Fpublic%2FtrafikTeklifYenileme%2Fsorgu.sbm
  Araç sahibi Vatandaşlar, SBM Web Ekranları ve mobil cihazlar üzerinden "Trafik Sigortası Teklif Al" uygulaması ile sadece “Kimlik No” ve “Plaka No” girdikten sonra tek bir ekranda karşılaştırmalı şekilde, tüm sigorta şirketlerinin primlerini görebilecek ve kendiniz için en doğru ve en uygun trafik sigortasını bulup, poliçenizi hangi sigorta şirketinden yapacağınıza karar verebileceksiniz.  

  Almış olduğunuz teklifler, e-posta ile Sigortalıya İletilmektedir.

  3.Adım:

  ONGUN SİGORTA’ ya aldığınız teklifi iletmeniz halinde, karar verdiğiniz sigorta şirketinden poliçeniz tanzim edilecektir. Tarafınıza mail olarak gelen teklifi [email protected] adresine iletmeniz yeterli olacaktır. ONGUN SİGORTA yetkilisi sizinle iletişime geçerek poliçenizi tanzim edecektir.

  #SbmTrafikTeklifiAl #EnUygunTrafikSigortasıTeklifi


  Yazı kaynağı : www.ongunsigorta.com

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi

  Trafik Poliçe ve Hasar Bilgileri Sorgulama (Gerçek Kişi)

  Trafik Sigortası Teklif Karşılaştırma

  Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir.

  SBM, “Kimlik Bilgisi, İletişim Bilgisi, İşlem Güvenliği, Müşteri İşlem Bilgisi, Lokasyon Bilgisi, Özlük Bilgisi, Hukuki İşlem Bilgisi, Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgisi, Risk Yönetimi Bilgisi, Finansal Bilgi, Mesleki Deneyim Bilgisi, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Poliçe Bilgileri, Hasar Bilgileri, Kaza Bilgileri, Ekspertiz Bilgileri, Sigortalı Bilgileri, Diğer” kategorilerine giren kişisel verileri işlemektedir.

  SBM, Sigortacılık Kanunu ve sigortacılık faaliyetleri kapsamında aşağıdaki amaçlar ile kişisel verileri işlemektedir:
  • Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortalılar ve sigorta sözleşmelerinden dolayı menfaat sağlayanlara ilişkin olarak risk değerlendirmesine ilişkin bilgileri toplamak ve risk değerlendirmesi yapmak,
  • Yanlış sigorta uygulamaları ve sigorta sahtekarlıkları hakkında risk analizi yapmak,
  • Risk değerlendirmesine esas bilgileri toplamak ve bu bilgilerin sigorta, reasürans ve sigortacılık faaliyetinde bulunan emeklilik şirketleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek kişilerle paylaşılmasını sağlamak,
  • Sigorta uygulamaları kapsamında, poliçe yazım ve hasar süreçlerinin izlenmesi de dâhil olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından talep edilen her türlü çalışmayı yapmak ve bu amaçla gerekli alt yapıyı tesis etmek,
  • Kamu gözetim ve denetiminin daha etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlamak,
  • Sigortalara ilişkin güvenilir istatistiklerin temininin sağlamak,
  • Sigorta sektöründe uygulama birliğini sağlamak,
  • Sigorta sahtekârlıklarının önlenmesini sağlamak,
  • Sigorta sistemine olan güvenin artırılmasını sağlamak,
  • Tazminat ödemelerinin düzenli biçimde gerçekleştirilmesini sağlamak,
  • Zorunlu sigortalarını yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti ve sigortalılık oranlarının artırılmasının sağlanması,
  • Üye sigorta şirketlerinin trafik sigortaları branşları, hayat ve kaza branşları, hayat dışı sigorta branşları, sağlık ve hastalık branşlarına ilişkin sigorta sözleşmelerine ait kayıtlarının tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve bu veri tabanın üye sigorta şirketleri tarafından güncellenmesini sağlamak,
  • Üye sigorta şirketlerinden ve eksperlerden sigortalara ilişkin muallâk ve ödenmiş hasar verilerini güncellenmiş olarak almak ve bu kayıtları Merkez nezdindeki sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek,
  • Zorunlu sigortaları yaptırmamış motorlu araç işletenlerinin tespiti amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği yapmak, bu kurumlardan araç işletenlerine ve sürücülere ilişkin bilgileri içeren kayıtları elektronik ortamda almak, bu kayıtları sigorta kayıtları ile ilişkilendirmek ve sigortasız araçlara ait listeler oluşturmak,
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından giriş yapan yabancı plakalı araçlar için ibraz edilmesi zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmeleri ile Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından çıkış yapan Türkiye'de kayıtlı motorlu araçlar için yaptırılması zorunlu olan üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası sözleşmelerine ilişkin kayıtları tutmak,
  • Hasarsızlık indirimi veya prim artırımı uygulamasında kullanılmak üzere hasar durum belgesi düzenlemek, bu belgeyi üye sigorta şirketine, acenteye veya sigortalıya bedelsiz olarak vermek,
  • Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin uygulamalarını takip etmek,
  • Prim üretimine, sigortalılık oranlarına, kaza ve hasar ile sigorta sözleşmelerine ilişkin verileri ve Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen, bilgi raporlarına dönüştürmek,
  • Yetkili kullanıcıların bilgi taleplerini karşılamak,
  • Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin tarifelerin oluşturulmasını teminen çalışmalar yapmak ve bu çalışmaları Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne göndermek, görev alanına dahil sigortalara ilişkin uluslararası uygulamaları takip etmek,
  • Üye sigorta şirketlerinin Merkez nezdinde oluşturulan veri tabanında bilgileri tutulan sigortalara ilişkin karşılıklı rücu alacaklarına yönelik mahsuplaşma işlemlerini kolaylaştırmak üzere takas odası kurmak,
  • Yanlış sigorta uygulamaları ve müşteri profilinin tespitine ilişkin kayıtların tutulduğu bir veri tabanı oluşturmak ve üye şirketler ile diğer kaynaklardan elde edilen veriler vasıtasıyla veri tabanının sürekli olarak güncellenmesini sağlamak,
  • Sigortalılara, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile ilgili özet sigorta ve hasar bilgilerine internet ortamında erişim imkânı sağlamak.
  • Sigorta sözleşmelerine taraf olan kurum ve kuruluşların, taraf oldukları sigorta sözleşmeleri ile sınırlı olmak kaydıyla, bilgi taleplerinin karşılanmasına yönelik olarak söz konusu kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak,
  • Teknik esaslara, prim üretimine, ödenen tazminatlara ve sigorta sözleşmelerine ilişkin veriler ile Merkezce üretilen benzer istatistikleri, içeriği ve şekli Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen bilgi raporlarına dönüştürmek,
  • Hasar konusu maddi varlıkların değeri ile ilgili kayıtların tutularak tarafların bilgisine sunulmaya hazır hale getirmek,
  • Hasar ekspertiz raporlarının kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak,
  • Üye sigorta şirketleri tarafından yapılacak risk değerlendirme sürecinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesini teminen, sigortalıya ait kayıtları üye sigorta şirketlerine bedelsiz olarak vermek,
  • Sağlıklı fiyatlandırma ve hasar ödemesi yapılması, sigorta hasarları ve bunların ekspertizi ile ödemelerine ilişkin verilerin merkezi bir veri tabanında toplanmasını sağlamak.

  Sigortacılık faaliyetleri kapsamında ise aşağıdaki amaçlar doğrultusunda kişisel veriler işlenmektedir;
  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adayı / stajyer / öğrenci seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
  • Çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Çalışanlar için yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi,
  • Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
  • Finansal süreçlerin yürütülmesi,
  • Firma / ürün / hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
  • İç denetim/ soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
  • İş faaliyetlerinin yürütülmesi / denetimi,
  • İş sağlığı / güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
  • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Kuruma gelen ziyaretçilerin kayıtlarının tutulması,
  • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
  • Mal / hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
  • Organizasyon ve etkinlik yönetimi,
  • Resmi yazışmaların yürütülmesi,
  • Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Soruşturma / istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
  • Talep / şikayetlerin takibi,
  • Taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini,
  • Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  • Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

  Yazı kaynağı : sbm.org.tr

  Trafik Sigortasını SBM Teklifi Alarak Sorgulama Rehberi

  Trafik Sigortasını SBM Teklifi Alarak Sorgulama Rehberi

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), 2003 yılında Trafik Sigortası Bilgi Merkezi Yönetmeliği’nin resmi olarak olarak yayınlanması sonrasında Tramer adıyla kuruldu. 2008 yılında yayınlanan yönetmelikle adı Sigorta Bilgi Merkezi yani SBM olarak değişen kurum, son olaraksa 2011 yılında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi adını almıştır. 

  SBM Nedir?

  SBM sigorta hakkındaki sektör verilerini tek bir merkezde toplayarak güvenli bir şekilde saklamayı amaçlar. SBM trafik sigortası başta olmak üzere diğer branşlardaki poliçe sahiplerine birkaç bilgi ile poliçelerini sorgulamalarını sağlamaktadır.

  SBM, poliçe sorgulama hizmeti dışında kaza tespit tutanağı, hasar kaydı gibi araç sahiplerini yakından ilgilendiren işlemler için de hizmet vermektedir. SBM Tramer ile aracın hasar geçmişini ve değişen parça bilgilerini öğrenebilirsiniz. Plakadan hasar sorgulama konulu sayfamızdan detayları öğrenebilirsin.

  SBM Trafik Sigortası Fiyatları

  *Not: Tablodaki veriler Ocak 2023 içerisinde Sigortam.net'ten satın alınan poliçe tutarlarından örneklerdir. 7.basamak ve 34 plakalı otomobiller için örnek olarak verilmiştir. Poliçe primi; aracın markası, modeli, yaşı, sürücünün hasar geçmişi, bulunduğu şehir vb. faktörlere göre değişiklik göstermektedir. Trafik sigortası teklifi alarak güncel fiyatları öğrenebilirsin.

  SBM aracılığıyla yaptığınız trafik sigortası sorgulaması sonrasında poliçenizi Sigortam.net’ten online olarak sadece 2 teklif alarak yaptırabilirsin. Dilersen 444 24 00 numaralı 7 gün 24 saat kesintisiz Sigorta Destek Hattı’mızı arayarak tek bir telefonla yaptırabilirsin.

  Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM)hakkında detaylı bilgi almak için içeriğimizi okuyabilirsin. 

  SBM Trafik Sigortası Sorgulama İşlemleri Nasıl Yapılıyor?

  Sigortam 360.com web uygulaması ile trafik sigortası poliçeni ücretsiz olarak sorgulayabilirsin. SBM 360 uygulaması, trafik poliçe sorgulamayı e-devlet üzerinden yapabilmeni sağlıyor. Sadece plaka numaran ile sorgulama işlemini yapabilirsin. Sorgulama yaptığın araç kendi üzerine kayıtlı olmalıdır.

  Sigortam 360.com web uygulamasına üye olarak trafik poliçeni sorgulayabilirsin. Üye olan kullanıcılar sorgu adedi satın alarak, arabalarının hasar geçmişlerini, araç detay ve değişen parça bilgilerini, trafik ve kasko poliçelerini, kaza tespit tutanağını plaka ya da şasi numarası ile sorgulayabilirler. Sorgulamanın ücretli olduğunu bilmende fayda var. Sorgu başı ücreti 18,9 TL’dir. Kullanıcılar diledikleri sayıda sorgu satın alabilirler. Üye olunarak geçmiş sorgu sonuçlarını da görmeleri mümkün.

  Trafik poliçesi sorgulama için 5664’e de mesaj atabilirsin. Mesaja TRAFIK ya da KASKO yazıp boşluk bırakarak plakayı yazman yeterli. Mesaj sorgulaması sonucu araca ait poliçe bilgileri cebine gelir.

  Çağrı merkezi hizmeti ile de araç sahibinin trafik ya da kasko poliçesinin olup olmadığı, var ise poliçe numarası, hangi tarihte sona ereceği, iptal edildiyse ne zaman iptal edildiği gibi bilgiler öğrenilebilir. Bu hizmetten yararlanmak için 11890 Alo Hasar çağrı merkezini arayarak aracın plakasını veya saşi numarasının iletilmesi yeterlidir.

  Bilindiği gibi zorunlu trafik sigortası poliçesinin zamanında yenilenmemesi halinde oldukça ağır yaptırımlar sürücüleri bekliyor. Trafik sigortası poliçesini geciktiren sürücüler maddi trafik cezasının yanı sıra, gecikmenin yaşandığı her ay için de poliçe tutarı üzerinden %5 zamla karşılaşıyor. Ancak yaptırımlar sadece bu kadarıyla sınırlı değil. Özellikle araba sigortası fiyatları belirleme sürecinde en önemli faktörlerin başında gelen trafik sigortası basamakları da bu durumda devreye giriyor.

  SBM org.tr üzerinden aracınızın trafik sigortası kademesini de sorgulayabilirsin. Poliçe yenileme süresi dolan sürücülerin trafik ekiplerince araçlarının bağlanması ve çekici, otopark gibi masraflarını da ödeme yükümlülüğü ile karşı karşıya kalmaları bu süreçte araç sahiplerini bekleyen diğer tehlikeler arasında yer alıyor.

  SBM teklif ekranından yapılacak trafik sigortası sorgulama işlemi ile bu gibi aksiliklerle karşılaşmadan aracının sigortasını yaptırabilirsin.

  SBM Sigorta Teklif Ekranından Trafik Sigortası Fiyatlarına Nasıl Ulaşılır?

  Trafik sigortası fiyatları, şirketten şirkete önemli farklılıklar gösteriyor. SBM.org.tr üzerinden yapacağın fiyat sorgulamalarında farklı tekliflerle karşılaşman bu nedenle gayet doğaldır. Uygun fiyata araç trafik sigortası yaptırmak isteyen sürücüler için en önemli konu olabildiğince farklı sigorta şirketinden teklif almaktan geçiyor. Çünkü, her sigorta şirketinin farklı risk değerlendirmeleri ve para politikaları belirlemesinden dolayı aynı sürücü ve araç için farklı fiyatlar verilebiliyor. Eğer sen de aracının trafik sigortasını daha uygun fiyatlarla yaptırmak istiyorsan sigorta şirketlerinin tekliflerini karşılaştırabilirsin. Bu sayede bütçen için en uygun poliçeye anında sahip olabilirsin.

  “Fakat benim zamanım yok, en iyi sigorta şirketlerinden tek seferde trafik sigortası teklifi alabilmek mümkün mü?” diye soracak olursan, yanıtımız “Sigortam.net ile mümkün.” Aracının poliçe yenilme dönemi yaklaştıysa veya vadenin ne zaman dolacağını bilmiyorsan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) veya Sigortam.net’in uzman sigorta danışmanları aracılığıyla poliçe yenileme döneminizi öğrenebilir, sadece birkaç küçük bilgiyle Türkiye’nin ilk ve alanında lider sigorta karşılaştırma platformu Sigortam.net’ten 2 dk’da Türkiye’nin en iyi sigorta şirketlerinin tekliflerini alabilirsin.

  SBM sigorta teklif hizmeti ekranı üzerinden gerçekleştireceğin teklif alma işleminizin ardından poliçeini Sigortam.net ile hızlıca yaptırabilirsin.Yapacağın trafik sigortası sorgulama işlemi sonrasında şirketlerin senin için verdikleri araç sigortası tekliflerini değerlendir, aracınız ve bütçen için en avantajlı poliçeyi seç. Yaptıracağın poliçe için en iyi fiyat garantisi avantajından yararlan, poliçene dakikalar içinde kolayca sahip ol.

  Yazı kaynağı : www.sigortam.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap