Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplumsal alanda yapılan devrimler

  1 ziyaretçi

  toplumsal alanda yapılan devrimler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TOPLUMSAL DEVRİMLER | Atatürk Araştırma Merkezi

  Copyrights © 2013

  T.C. Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

  Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı

  Tüm Hakları Saklıdır.

  Yazı kaynağı : www.atam.gov.tr

  8. Sınıf Sosyal Bilgiler Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı

  8. Sınıf Sosyal Bilgiler Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar konu anlatımı

  Hem sosyal hem de toplumsal olarak gerçekleştirilen inkılaplar sayesinde ülkemiz her yıl daha fazla gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Aynı zamanda yapılan bu inkılaplar kadın erkek eşitliğinin sağlanmasına fırsat verdi.

  Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

  Cumhuriyetin kuruluşunun ardından farklı yıllarda sosyal ve toplumsal alanda inkılaplar gerçekleşti. Bu inkılaplar ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün her zaman aklındaydı. Ancak bu inkılaplar için cumhuriyetin önce kurulması gerekiyordu. Daha sonra devrim yaratacak ve ülkemizde ileri taşıyacak en önemli değil inkılaplar gerçekleşti.

   Şapka ve Kılık - Kıyafet Kanunu’nun Kabulü

   25 Kasım 1925 yılında şapka ve kılık kıyafet kanunu kabul edildi. Atatürk ilk defa şapkayı Erzurum'u ziyaret ettiği zaman giydi. Giyim ve kuşamda yavaş yavaş modernleşme başladı. Ayrıca kıyafet karmaşası son buldu ve birlik oluştu. Böylece insanlar daha medeni ve eşit şekilde yaşayarak, özgürce giyinmeye başladı.

   Tekke-Zaviye ve Türbelerin Kapatılması

   30 Kasım 1925 tarihinde tekke zaviye ve türbeler kapatıldı. Bu konuda Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü bulunmaktadır.

   ‘’Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler ve mensuplar memleketi olamaz.’’ Mustafa Kemal Atatürk.

   İnsanların dini duygularını sömüren ve artık gerçek amacını bütünüyle unutmuş olan bu kurumlar tamamen kapatıldı. Aynı zamanda dervişlik ve şeyhlik ile dedelik gibi unvanlar kaldırıldı. Bu durumda laiklik ve halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

   Takvim, Saat ve Ölçülerde Değişiklik

   Osmanlı Devleti'nde kullanılan Hicri ve Rumi takvim kaldırıldı. Bunun yerine Miladi takvim ve uluslararası saat sistemi 26 Aralık 1925 tarihinde getirildi. Aynı zamanda 20 Mayıs 1928 tarihinde Arap rakamları kaldırıldı ve yerine uluslararası rakamlar getirildi. 26 Mart 1931 tarihinde ise eski ölçü birimleri kaldırıldı. Bunun yerine uluslararası çapta kilogram, metre ve litre gibi ölçüler getirildi. Bu durum İnkılapçılık ilkesi ile ilgilidir.

   Soyadı Kanunu'nun Kabulü

   Osmanlı Devleti'nde insanlar anne ve baba, yer ve lakapları üzerinden tanınırdı. Bu durum devlet üzerinden yapılan resmi işlemlerde çok önemli sorunlar yaratıyordu. Buna son vermek için ise soyadı kanunu çıkarıldı. Böylece insanlar artık toplumda kolayca tanınmaya başladı. Böylece, bey, paşa ve hacı gibi birçok unvanın kullanılması yasaklandı. Uluslar ilişkiler istenilen düzeye getirildi. Bu dönemde TBMM tarafından Mustafa Kemal'e Atatürk soyadı verildi.

   Kadınlara Siyasi Haklarının Verilmesi

   En önemli toplumsal olaylardan biri olarak kadınlara siyasi hakların verilmesi gelir.

   30 Nisan 1930 tarihinde kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı verildi. Bu hak kadınlar için ilk siyasi haktır.

   26 Ekim 1933 tarihinde ise Muhtar seçme ve seçilme hakkı verildi.

   5 Aralık 1934 tarihinde kadınların milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.

   Not: Türk kadını birçok Avrupa ülkesinden önce siyasi haklarını elde etti.

   1935 tarihinde gerçekleşen seçim ile beraber TBMM'ye tam 18 tane kadın milletvekili girdi.

   Bu durum Cumhuriyet ilkesi ve halkçılık ilkesi ile ilgilidir.

   Tüm bu gelişmeler ile beraber cumhuriyetin kuruluşundan sonra toplumsal açıdan ülkemiz çok daha modern ve üst seviyeye ulaştı. Her açıdan çok daha rahat çalışmalar gerçekleşirken, toplumsal olarak gelişmeye devam ettik. Bunun dışında ayrıca bilimsel pek çok ilerleme de bu dönemde gerçekleşti.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Toplumsal Alanda Yapılan Devrimler Nelerdir

  Toplumsal Devrimler

  1. Şapka ve Kılık – Kıyafet  Devrimi (25 Kasım 1925)

  Atatürk’ün Kastamonu – İnebolu ziyareti ile birlikte başlatılan kılık – kıyafet devrimi 25 Kasım 1925 yılında “Şapka Giyilmesi Hakkında Kanunun” çıkarılmasıyla yasalaştırılmıştır. Ancak kadınların çarşaf ve peçe yerine modern kıyafetlere geçmesine yasal bir zorunluluk getirilmemiş ve inkılapların gelişimi içerisinde zamana bırakılmıştır.

  1934 yılında ise din adamlarının (dinlerin yüksek temsilcileri hariç) ibadet kıyafetleri ile sokakta dolaşmalarını yasaklayan kanun ve yönetmelikler çıkarılmıştır. Böylece ülkede vatandaşların kılık – kıyafet alanında laik ve çağdaş görünümü sağlanmıştır.

  2. Tarikat, Tekke, Zaviye ve Türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)

  Selçuklular ve Osmanlı Devleti döneminde Türk – İslam sentezinin oluşturularak toplumda yerleştirilmesinde önemli hizmetleri olan tarikatlar zamanla asıl fonksiyonlarını yitirmiştir.

  Cumhuriyet döneminde ise yapılan inkılaplara karşı bir çok faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunlar içerisinde en önemlisi ise Şeyh Sait Ayaklanmasıdır. Bu ayaklanmanın çıkmasında etkili olmaları nedeniyle 30 Kasım 1925’te Tekke, zaviye ve türbeler kapatılmış ayrıca şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, müritlik gibi unvanlar ile bunlarla ilgili kıyafetler giymeyi yasaklayan kanun çıkarılmıştır.

  3. Kadınlara erkeklerle eşit haklar verilmesi (1926 – 1930 – 1934)

  Türk kadınına erkekle eşit haklar;

  4. Uluslararası Saat ve Takvim’in Kabulü (26 Aralık 1925)

  Batılı ülkelerle olan ilişkilerimizi düzenlemek, çağdaşlaşmayı sağlamak ayrıca “ticari ve mali ve siyasi” konulardaki karışıklıkları ve ikilikleri gidermek amacıyla 26 Aralık 1925 tarihinde Miladi takvim ve uluslararası saat’in kabulüne ilişkin kanun çıkarılmış 1 Ocak 1926 tarihinden itibaren de kullanılmaya başlanmıştır.

  5. Uluslararası Rakam (20 Mayıs 1928) ve Ölçülerin Kabulü (1 Nisan 1931)

  Batılı ülkelerle olan ekonomik ve ticari ilişkilerde birlik sağlamak, bu ilişkileri kolaylaştırmak ve rasyonelleştirmek amacıyla uluslararası rakam ve ölçüler kabul edilmiştir.

  6. Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)

  21 Haziran 1934 yılında Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesinde,

  istenmesi etkili olmuştur.

  Soyadı Kanunu ile birlikte her ailenin iki yıl içerinde bir soyadı alması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca bu kanunla soyadlarının Türkçe olması, herhangi bir ayrıcalık ve imtiyaz belirtmemesi, yabancı ırk ve millet adları ile ahlaka aykırı gülünç kelimeler soyadı olarak kullanılmaması belirtilmiştir.

  7. Lâkap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)

  Soyadı Kanunu’nun devamı niteliğinde 1934 yılında halkçılık ilkesinin bir gereği olarak “ağa, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, beyefendi, hanım, hanımefendi, paşa ve hazretleri” gibi eski toplum yapısını yaşatan unvan ve elkap (lakaplar) kullanılması yasaklanmıştır.

  8. Hafta Tatilinin Kabulü (1935)

  İslam geleneğine uygun olarak Cumhuriyet’in ilk yıllarında cuma gününün hafta tatili olması kabul edilmiştir. Ancak bu durum bizim “ekonomik ve siyasi (politik)” ilişki içersinde olduğumuz batılı ülkelerle iki gün ilişkilerimizin kesilmesine neden olmuştur. Bu kopukluğu kaldırmak ekonomik ve politik hayatın daha yararlı ve uyum içinde devamını sağlamak amacıyla 1935 yılında pazar gününü resmi tatil kabul eden kanun kabul edilmiştir.

  Yazı kaynağı : www.sosyalbilgiler.org

  T.C. İnkılap Tarihi-12 - 12.3.5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

  T.C. İnkılap Tarihi-12 - 12.3.5. TOPLUMSAL ALANDA YAPILAN İNKILAPLAR

  12.3.5. Toplumsal alanda yapılan inkılapları ve meydana gelen gelişmeleri kavrar.

  a) Kılık ve kıyafette yapılan düzenlemeler, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması, takvim, saat ve ölçülerde değişiklik yapılması ile Soyadı Kanunu konuları ele alınır.

  b) Türk kadınına siyasi, sosyal ve eğitim alanlarında sağlanan haklar üzerinde durulur. Türk kadınına sağlanan siyasi haklar ile diğer ülkelerin kadınlara sağladığı siyasi hakların karşılaştırılması yapılır.

  c) Toplumsal alanda yapılan inkılaplar ve gelişmeler Atatürk ilkeleri ile ilişkilendirilir.

  Yazı kaynağı : sites.google.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap