Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme

  1 ziyaretçi

  toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan öneriler sunan kuruluşun adı

  Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi yapan,öneriler sunan kuruluşların ortak adı ??

  Toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme ve aydınlatma görevi - Eodev.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  JavaScript is not available.

  We’ve detected that JavaScript is disabled in this browser. Please enable JavaScript or switch to a supported browser to continue using twitter.com. You can see a list of supported browsers in our Help Center.

  Help Center

  Terms of Service Privacy Policy Cookie Policy Imprint Ads info © 2021 Twitter, Inc.

  Yazı kaynağı : twitter.com

  Toplumdaki �e�itli sorunlar� ba��ms�z olarak ele al�p kamuoyunu bilgilendirme ve ayd�nlatma g�revi y

  Makale » DergiPark

           Viral pazarlama, internet üzerinden ağızdan ağıza iletişim olup, son derece güçlü ve etkili bir pazarlama stratejisidir. Viral pazarlama sosyal ağları kullandığından, işletmelerin potansiyel müşterilerine ve kullanıcılarına hızlı ve düşük maliyetli bir şekilde ulaşmalarını sağlamaktadır.

         Sivil Toplum Kuruluşları toplumdaki çeşitli sorunları bağımsız olarak ele alıp kamuoyunu bilgilendirme görevi üstlenen, üyelerini gönüllülük  usulüyle alan kâr amacı gütmeyen kuruluşlardır. Sivil Toplum Kuruluşları sosyal, kültürel, coğrafi konum, ekonomik, siyasak farklılıklae sonucunda yerel, bölgesel ve uluslararası boyutta gelişim göstermekte olup, toplumsal düzene fayda sağlamaktadır.

           Bu çalışmada her geçen gün önemi giderek artan Sivil Toplum Kuruluşların tüketicide oluşturdukları farkındalık düzeyi ve bu farkındalık üzerinde viral pazarlama uygulamalarının etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre Sivil Toplum Kuruluşlarının farkındalık yaratmalarında Sivil Toplum Kuruluşlarına duyulan güven, Sivil Toplum Kuruluşlarının itibarı, iletişimi ve tüketicilerin Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik ilgilenimi etkilidir. Ayrıca Sivil Toplum Kuruluşlarının viral olarak yayınladıkları mesaj içeriğinin bilgilendirici olması farkındalık yaratmada etkilidir.

  Yazı kaynağı : dergipark.org.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap