Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi

  1 ziyaretçi

  toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi hakkında - Eodev.com

  Toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi hakkında - Eodev.com

  Cevap:

    Farlılık; normal olan bir şeyden değişik olmaktır. Yani herkesin beyaz giydiği bir davette siyah giyen kişi farklıdır. Ve onun siyah giymesi farklılık oluşturur.

    Farklılık hayatın bir parçasıdır. Eğer farklılık olmasaydı hepimiz birer robottan farklı olmazdık. Bazılarımız yeşili severken, bazılarımız maviyi, bazılarımız ise gök kuşağının tüm renklerini sever. Farklılıklar bizi biz yapar o yüzden herkesin farklılığı ne olursa olsun saygı göstermeli ve dalga geçmemeliyiz.  

    Farklılık fiziksel bir özelliğin eksik ya da yanlış olması da olabilir bu kişilerde toplumu toplum yapan farklılıklarımızdır.  

  Açıklama:

   Toplumda ahlaklı olmak gerekir mi?

  Ahlak sözlük anlamıyla; kişide huy olarak bilinen, iyi ve güzel olan niteliklerdir. Bunlar toplumdan topluma değişebilen ancak temel hatlarıyla benzer olan davranış ve huylardır.

   Ahlaklı olmak hep kişisel hem de toplum açısından çok önemlidir.

   Birey açısından baktığımızda; kişiyi kötü davranışlarda bulunmaktan sakındırır. İyi ve güzel olan şeyleri yapmakta insana iç huzur sağlar. Ahlaklı olan kişiler başkaları tarafından sevilen, sayılan insanlardır. Bu da onları mutlu yapar.

   Toplum açısından baktığımızda ise; insanların ahlaklı olmasıyla toplum daha yaşanılır ve güvenilir bir hale gelir. İnsanlar birbirlerinin haklarına saygı duyar. Toplumsal huzur olur.

  Ahlaklı olmanın birey ve toplum hayatındaki önemi

  eodev.com/gorev/2574774

  #team1  

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi kısaca

  Toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi kısaca

  Cevap:

  farklı insanlarla daha iyi analşırız

  ortama daha iyi uyum sağlarız

  diğer ülkelere zorluk çekmeyiz

  aklıma bunlar geliyor iyi çalışmalar

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Aşağıda verilen bilgilerden de yararlanarak toplumda uyum içinde yaşayabilmek için farklılıklara karşı anlayışlı olmanın önemi hakkındaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

  Farklılıklara Saygı

  VELİ BÜLTENİ
  SOSYAL GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

  “FARKLILIKLARA SAYGI”

  Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte, Dünya giderek çeşitli kültürlerin, ırk ve etnik kökenden insanların, farklı diller konuşarak bir arada yaşadığı bir toplum haline gelmiştir. Ülkelerin ekonomik ve toplumsal birliklere doğru yönelmesi, farklı kökenlere ve kültürlere sahip insanların bir arada, birbirlerini anlayarak yaşamalarını gerektirmektedir. Bu da birbirinden çok farklı özelliklere sahip insan ve grupların bir arada, uyum içinde yaşayabilmesi için bir uzlaşma kültürünün yaratılmasını ve farklılıklara saygı göstermenin öğrenilmesini gerektirmektedir.

  Farklı özelliklere sahip grupların bir arada sorunsuz yaşamalarını engelleyen en önemli etkenlerden biri önyargılar ve ayrımcılıktır. İnsanlar ırk, din, etnik köken, cinsiyet, dış görünüş vb özelliklere göre kişileri gruplara ayırmayı, kendilerine benzemeyeni sevmemeyi ve hatta nefret etmeyi çoğunlukla ebeveynlerinden, diğer yetişkinlerden ve akran gruplarından öğrenirler.

  Büyükler bilinçli ya da bilinçsiz olarak çocuklara kendi kalıplaşmış tutumlarını aktarırlar. Bazen de farklı gruplara karşı gösterdikleri davranışlar çocuklar tarafından örnek alınır. Çocukların kalıplaşmış tutum kazanmalarına neden olan bir etmen de kitle iletişim araçlarıdır. Televizyon programlarında, filmlerde, belli ırkların ya da toplumların sürekli tembel, şiddet tarafları vb. gösterilmesi çocukların bu toplumlara karşı olumsuz tutum geliştirmelerine neden olur.

  Çocuklar:

  —     1 yaşında farklılıkları fark ederler.

  —     2 yaşında farklılıklar hakkında konuşur ve bunlarla ilgili sorular sorarlar.

  —     3 yaşında, ön-önyargılar oluşturur, insanların belli özelliklerinden rahatsızlık duyduklarını belli ederler (ten rengi, toplumsal cinsiyet, fiziksel engellilik, dil vb.)

  —     4 yaşında insanların farklı özelliklerinin nedenlerine ilişkin kendi kuramlarını oluştururlar.

  —     5 yaşında zihinleri sorularla doludur: Kendisine ait özelliklerin hangilerinin kalıcı hangilerinin değişebilir olduğunu merak ederler.

  Erken çocukluk döneminde çocuklar, çatışma, kızgınlık gibi hislerle yaratıcı ve şiddetten arınmış yollarla başa çıkmak yerine farklılıklara hoşgörüsüzlük göstermenin kabul edilebilir bir tepki olduğunu öğrenmeye daha yatkındırlar. Çocuğun çevresindeki ayrımcı tutumlardan etkilenmemesi, farklı kültür, grup ve bireylere hoşgörüyle yaklaşması için bazı becerilere sahip olması gerekmektedir. Bu amaçla eğitim sürecinde, aile ile işbirliği içinde, farklılıklara saygı eğitimine planlı bir biçimde yer verilmelidir.

  FARKLILIKLARA SAYGI EĞİTİMİ

  Farklılıklara saygı eğitiminin temelini bireyin kendisini ve çevresindeki diğer kişileri tanıması oluşturur. Bireylerin özellikleri açısından birbirlerinden farklı olması doğal olmakla birlikte, bu farklılıkların kaynağı hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadığı zaman önyargılar oluşabilir. Çocuğun kendini ve diğerlerini tanıma çalışmalarında mümkün olduğu kadar bireysel farklılıklara ve aile kültüründe gözlenen çeşitliliğe yer vermek önemlidir.

  Değerler Eğitimi programında “Farklılıklara Saygı”yı işleyeceğimiz çalışmalarda hedeflerimiz:

  —  “Farklılıklara Saygı” kavramıyla ilgili bilinç geliştirme,

  —  Farklılıkların zenginliklerimiz olduğu bilincini geliştirme,

  —  Her çocuğun çeşitli geçmişlerden gelen insanlarla rahatça ve empati göstererek etkileşime girmesini özendirme,

  —  Ayrımcılık karşısında her çocuğun kendisini ya da başkasını koruma becerilerini güçlendirebilmektir.

  FARKLILIKLARA SAYGI duyan bir birey yetiştirmek istiyorsanız…

  -     Ait olduğum kültür, inançlarımı, amaçlarımı, çocuklarla kurmuş olduğum ilişkileri nasıl etkiledi?

  -     Kendimi ve ait olduğum kültürdeki insanları nasıl buluyorum?

  -     Ben hangi yanlış bilgileri, klişeleri ve önyargıları öğrendim?

  Çocuklarınıza okuma kitabı seçerken, onların çeşitlilikler ve farklılıklar hakkında bilinçlendirilmesine dikkat etmeniz önemlidir. Farklı hayat şartlarını ve farklı grupların aynı olaylarda nasıl davrandıklarını sergileyen kitaplar seçmek yararlı olacaktır.

  Kitaplar:

  -    Toplumsal cinsiyet rollerindeki çokluğu, kültürel ve etnik arka planları, yaş kavramını, engelliliği ve çeşitli yetenekleri, meslekleri ve görevleri anlatmalı,

  -    Doğru bilgi ve resimleri içermeli,

  -    Günlük hayatta parçası oldukları toplumun farklı gruplarını yansıtmalı (nasıl çalıştıkları, aileleri ile nasıl yaşadıkları, çocuklara ve çocuk bakım ve eğitimine bakış açılarını, bayramlarını nasıl kutladıkları, boş zamanlarını nasıl değerlendirdikleri vs.)

  -    Parçası olunan gruptaki çocuklar ve aileleri hakkında bol çeşit sergilemeli (yakın çevredeki kültürlere ait kitaplar olmalı),

  -    Farklı yaşama şekilleri ve ailelerin gelir düzeyleri arasındaki ilişkileri çocuklara sunmalı (aileleri sadece iki çocuk ile gösteren –bunlardan biri kız diğeri de erkektir genellikle- resimlerden sakınmalı),

  -    Farklı diller ve yazıları (körler alfabesinde hikâyeler, sağır ve dilsizlerin işaret dili, farklı diller ve alfabeler gibi) yansıtmalıdır.

  Kaynaklar:

  ERDEN, M., ÖMEROĞLU, E., KANDIR, A., YENİCE, B., AYHAN, N., UZUN, Ş., EREN, Z., DEMİRCAN, C., AKÇAR, Ş. (2006). Erken Çocuklukta Farklılıklara Saygı Eğitimi El Kitabı. İstanbul: Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı.

  Sosyal Dışlanma ve Ayrımcılıkla Başetme Proje Notları. (2006). İstanbul: YÖRET Vakfı.

  Yazı kaynağı : tedankara.k12.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap