Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  topluluğunun kuruluş sebepleri nelerdir

  1 ziyaretçi

  topluluğunun kuruluş sebepleri nelerdir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  topluluğun kuruluş sebebi nedir

  Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu

  Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu

  Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu, Mersin'e bağlı Arslanköy'de Ümmiye Koçak’ın girişimi ile 2001 yılında kurulmuş, köy kadınlarına oluşan bir tiyatro topluluğudur.

  Topluluk, ilk olarak Remzi Özçelik’in “Taş Bademleri” adlı oyununu sahneye taşımıştır.[1]

  Topluluk, 2003 yılında Yapımcı Pelin Esmer’in yönettiği “Oyun” adlı belgesele konu oldu. Oyun belgeselindeki rolüyle Ümmiye Koçak, New York Avrasya Film Festivali’nde ‘Sinemada En İyi Avrasyalı Kadın Sanatçı’ ödülünü kazandı.[1]

  Sadece kadınlardan oluşan ve erkek rollerinin de kadınların canlandırdığı tiyatro grubu 2001-2016 arasnda 11 oyun sahneledi.[kaynak belirtilmeli] 2012 yılında Hamlet’i uyarlayan topluluk, Amerikalı ünlü fotoğrafçı Carolyn Drake tarafından fotoğraflandı.[2]

  Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

  Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  Yazı kaynağı : tr.wikipedia.org

  Gazi Üniversitesi | Öğrenci Toplulukları | Topluluk Kuruluş Şartları

  Öğrenci Topluluğu Kuruluş Başvurusu Öğrenci Bilgi Sisteminden Yapılmaktadır.

  Başvuru için tıklayınız.

  Topluluk Bilgi Sistemi Kullanım Kılavuzu İçin Tıklayınız

  Yazı kaynağı : topluluklar.gazi.edu.tr

  Gazi Üniversitesi | Öğrenci Toplulukları | Öğrenci Toplulukları Kuruluş Ve İşleyiş Yönergesi

  T.C.

   GAZİ ÜNİVERSİTESİ

  SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI

  KÜLTÜR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

   ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI KURULUŞ VE İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

   BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  Madde 1 –  Bu Yönergenin amacı, Gazi Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Öğrenci Topluluklarının kuruluş ve işleyiş usul ve esaslarını düzenlemektir. 

  Kapsam

  Madde 2 –  Bu Yönerge Gazi Üniversitesinde aktif olarak faaliyetlerini sürdüren ve yeni kurulacak olan öğrenci topluluklarının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin hükümleri kapsar.

  Dayanak

  Madde 3 – Bu yönerge 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46’ncı, 47’nci, Maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  Madde 4 –  Bu Yönergede geçen;

  İfade eder.

      

  İKİNCİ BÖLÜM

  Topluluğun Kurulma Şartları

  Akademik Lider

  Madde 5 – Her topluluğun bir akademik Lideri olmak zorundadır.

  Akademik Liderin Özellikleri, Görev ve Sorumlulukları

  Madde 6 - Akademik liderin özellikleri, görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmektedir.

  Topluluk Başvuru Dosyası

  Madde 7 – (1)Topluluk başvuru dosyasında bulunması gereken belgeler;

  (2) Topluluk Kurma Başvurusu.

  İKİNCİ BÖLÜM

  Topluluğun Organları ve Faaliyetleri

  Topluluk Genel Kurulu

  Madde 8 - Genel Kurul;

   Topluluk Genel Kurulunun Görev ve Yetkileri;

  Madde 9 – Topluluk Genel Kurul Görev ve Yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

  Topluluk Yönetim Kurulu

  Madde 10 – Yönetim Kurulu:

  Topluluk Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

                  Madde 11 – Yönetim kurulu, genel kurul tarafından yapılacak seçimler sonucu belirlenecek on bir asil ve dört yedek üyeden oluşur.

  Topluluklara Üye Olma, Üyelikten Çıkma ve Çıkarılma

  Madde 12 – Öğrenci Topluluklarına üye olma, üyelikten çıma ve çıkarılma şartları;

  Toplulukların Etkinlikleri

  Madde 13 – Topluluklar etkinliklerini yapabilmeleri için yapılması gerekenler aşağıda belirtilmiştir.

  Toplulukların Çalışma İlke ve Esasları

  Madde 14 – Öğrenci Topluluklarının çalışma ilke ve esasları aşağıda belirtilmiştir.

   ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Bütçe

  Madde 15 –  Öğrenci Toplulukları Birimi Komisyonunda karara bağlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu gereğince Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının Bütçesi kullanılır.

  Toplulukların Proje, Sponsorluk ve Bağış ile Desteklenmeleri

  Madde 16 – Topluluklar, çeşitli kurum ve kuruluşlardan (Avrupa Birliği, Bakanlıklar v.b.) proje, Sponsorluk ve bağış başvurusu yapabilirler. Ancak kabul edilmesi halinde belgeleri ile SKS Daire Başkanlığı Kültür Hizmetleri Müdürlüğü Öğrenci Toplukları birimine başvuru yaparlar. Öğrenci Toplulukları Birimi Komisyonunda görüşülür. Komisyonda kabul edilirse, ayni alınan destekler Üniversitenin demirbaşına kaydedilir, nakdi alınan destekler ise, Gazi Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı banka hesabına yatırılır. Zaruri kesintiler sonrası kalan miktar, ilgili topluluğun ihtiyaçlarına kullanılır.

  Yürürlük

  Madde 17 – (1) Bu Yönerge, Gazi Üniversitesi Senatosunda kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

  (2) Bu yönergenin Gazi Üniversitesi Senatosunda kabul edilmesiyle halen yürürlükte olan Gazi Üniversitesi Senatosunun 2018/103 nolu kararı ile kabul edilen “T.C. Gazi Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi” yürürlükten kalkar.                       

  Yürütme

  Madde 18 –  Bu yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

  Yazı kaynağı : topluluklar.gazi.edu.tr

  Arslanköy Kadınlar Tiyatro Topluluğu nun kuruluş sebebi nelerdir.... Idea question from @Yiğitcoşar

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap