Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toplardamar kanaması nasıl olur

  1 ziyaretçi

  toplardamar kanaması nasıl olur bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Kanama Çeşitleri Nelerdir?

  KANAMALARDA İLK YARDIM

  Kanama nedir?

  Damar bütünlüğünün bozulması sonucu kanın damar dışına (vücudun içine veya dışına doğru) doğru akmasıdır. Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

  ØKanamanın hızı,

  ØVücutta kanın aktığı bölge,

  ØKanama miktarı,

  ØKişinin fiziksel durumu ve yaşı.

  Kaç çeşit kanama vardır?

  Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

  Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

  İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

  Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.

  Damar tipine göre ise: Kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanaması olabilir. Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamarkanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

  Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

  Vücutta baskı uygulanacak noktalar nelerdir?

  Ataradamar kanamalarında kan basınç ile fışkırır tarzda olur. Bu nedenle, kısa zamanda çok kan kaybedilir. Bu tür kanamalarda asıl yapılması gereken, kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın olan bir üst atardamar bölgesine baskı uygulanmasıdır. Vücutta bu amaç için belirlenmiş baskı noktaları şunlardır:

  1-Boyun                                     : Boyun atardamarı (şah damarı) baskı yeri

  2-Köprücük kemiği üzeri         : Kol atardamarı baskı yeri

  3-Koltukaltı                              : Kol atardamarı baskı yeri

  4-Kolun üst bölümü                : Kol atardamarı baskı yeri

  5-Kasık                                     : Bacak atardamarı baskı yeri

  6-Uyluk                                    : Bacak atardamarı baskı yeri

  Kanamalarda ilk yardım uygulamaları nelerdir?

  Dış kanamalarda ilk yardım:

  Øİlk yardımcı kendini tanıtır ve hasta yaralı sakinleştirilir,

  ØHasta/ yaralı sırt üstü yatırılır,

  ØHasta/yaralının durumu değerlendirilir (ABC),

  ØTıbbi yardım istenir (112),

  ØYara ya da kanama değerlendirilir,

  ØKanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır,

  ØKanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncı arttırılır,

  ØGerekirse bandaj ile sararak basınç uygulanır,

  ØKanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanır,

  ØKanayan bölge yukarı kaldırılır,

  ØÇok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa, yaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa, uzuv kopması varsa ve/veya baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa boğucu sargı (turnike) uygulanır,

  ØKanayan bölge dışarıda kalacak şekilde hasta/yaralının üstü örtülür,

  ØŞok pozisyonu verilir,

  ØYapılan uygulamalar ile ilgili bilgiler (boğucu sargıuygulaması gibi) hasta/yaralının üzerine yazılır,

  ØYaşam bulguları sık aralıklarla (2-3dakikada bir) değerlendirilir

  ØHızla sevk edilmesi sağlanır.

  İç kanamalarda ilkyardım:

  İç kanamalar, şiddetli travma, darbe, kırık, silahla yaralanma nedeniyle oluşabilir. Hasta/yaralıda şok belirtileri vardır. İç kanama şüphesi olanlarda aşağıdaki uygulamalar yapılmalıdır:

  ØHasta/yaralının bilinci ve ABC si değerlendirilir,

  ØTıbbi yardım istenir (112)

  ØÜzeri örtülerek ayakları 30 cm yukarı kaldırılır,

  ØAsla yiyecek ve içecek verilmez,

  ØHareket ettirilmez (özellikle kırık varsa),

  ØYaşamsal bulguları incelenir,

  ØSağlık kuruluşuna sevki sağlanır.

  Hangi durumlarda boğucu sargı (turnike) uygulanmalıdır?

  ØÇok sayıda yaralının bulunduğu bir ortamda tek ilkyardımcı varsa (kanamayı durdurmak ve daha sonra da diğer yaralılarla ilgilenebilmek için),

  ØYaralı güç koşullarda bir yere taşınacaksa,

  ØUzuv kopması varsa,

  ØBaskı noktalarına baskı uygulamak yeterli olmuyorsa

  Boğucu sargı uygulaması kanamanın durdurulamadığı durumlarda başvurulacak en son uygulamadır. Ancak eskisi kadar sık uygulanmamaktadır. Çünkü uzun süreli turnike uygulanması sonucu doku harabiyeti meydana gelebilir ya da uzvun tamamen kaybına neden olunabilir.

  Boğucu Sargı (turnike) uygulamasında dikkat edilecek hususlar neler olmalıdır?

  ØTurnike uygulamasında kullanılacak malzemelerin genişliği en az 8–10 cm olmalı,

  ØTurnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmamalı,

  ØTurnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir,

  ØTurnike kanama duruncaya kadar sıkılır, kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz,

  ØTurnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez,

  ØTurnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine asılmalı,

  ØUzun süreli kanamalardaki turnike uygulamalarında, kanayan bölgeye göre 15-20 dakikada bir turnike gevşetilmeli,

  ØTurnike uzvun koptuğu bölgeye en yakın olan ve deri bütünlüğünün bozulmamış olduğu bölgeye uygulanır.

  ØTurnike, kol ve uyluk gibi tek kemikli bölgelere uygulanır, ancak önkol ve bacağa el ve ayağın beslenmesini bozabileceği için uygulanmaz. Uzuv kopması durumlarında, önkol ve bacağa da turnike uygulanabilir

  BOĞUCU SARGI (TURNİKE) UYGULAMA TEKNİĞİ

  1-  İlk yardımcı eline geniş, kuvvetli ve esnemeyen bir sargı alır,

  2- Şerit yarı uzunluğunda katlanır, uzuv etrafına sarılır,

  3- Bir ucu halkadan geçirip çekilir ve iki ucu bir araya getirilir,

  4-  Kanamayı tamamen durduracak yeterlikte sıkı bir bağ atılır,

  5- Sert cisim uzva dik konuma getirilerek sargı çözülmeyecek şekilde tespit edilir,

  6- Hasta/yaralının elbisesinin üzerine,  adı ve turnikenin uygulandığı zaman (saat ve dakika) yazılı bir kart iğnelenir,

  7- Çok sayıda yaralı olduğunda, yaralının alnına rujla veya sabit kalemle “turnike” veya “T” harfi yazılır,

  8- Hasta/yaralı pansuman ve turnikesi görülecek şekilde battaniye ile sarılır,

  9- Turnike 15-20 dakika aralıklarla gevşetilir, sonra tekrar sıkılır.

  Eğer; uzuv kopması var ise;

   

  1- Kopan parça temiz su geçirmez ağzı kapalı bir plastik torbaya yerleştirilir,

  2- Kopan parçanın konduğu torba buz içeren ikinci bir torbanın içine konur,

  3- Kopmuş uzuv parçasının konduğu plastik torba ağzı kapatıldıktan sonra, içerisinde 1 ölçek suya 2 ölçek buz konulmuş ikinci bir torbaya ya da kovaya konulur. Bu şekilde, kopmuş uzuv parçasının buz ile direkt teması önlenmiş ve soğuk bir ortamda taşınması sağlanmış olur.

  4- Torba hasta/yaralı ile aynı vasıtaya konur, üzerine hastanın adı ve soyadını yazılır, en geç 6 saat içinde sağlık kuruluşuna sevk edilir,

  5- Tıbbi birimler haberdar edilir (112).

  Şok nedir?

  Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara uygun oranda kanlanma yapamaması nedeniyle ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden bir akut dolaşım yetmezliğidir.

  Kaç çeşit şok vardır?

  Nedenlerine göre 4 çeşit şok vardır:

  ØKardiyojenik şok (Kalp kökenli)

  ØHipovolemik şok (Sıvı eksikliği)

  ØToksik şok  (Zehirlenme ile ilgili)

  ØAnaflaktik şok (Alerjik)

  Şok belirtileri nelerdir?

  ØKan basıncında düşme

  ØHızlı ve zayıf nabız

  ØHızlı ve yüzeysel solunum

  ØCiltte soğukluk, solukluk ve nemlilik

  ØEndişe, huzursuzluk

  ØBaş dönmesi,

  ØDudak çevresinde solukluk ya da morarma

  ØSusuzluk hissi

  ØBilinç seviyesinde azalma

  Şokta ilkyardım uygulamaları nelerdir?

  ØKendinin ve çevrenin güvenliği sağlanır,

  ØHasta/yaralı sırt üstü yatırılır,

  ØHava yolunun açıklığı sağlanır,

  ØHasta/yaralının mümkün olduğunca temiz hava soluması sağlanır,

  ØVarsa kanama hemen durdurulur,

  ØŞok pozisyonu verilir,

  ØHasta/yaralı sıcak tutulur,

  ØHareket ettirilmez,

  ØHızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna sevki sağlanır (112),

  ØHasta/yaralının endişe ve korkuları giderilerek psikolojik destek sağlanır.

  Şok pozisyonu nasıl verilir?

  ØHasta/yaralı düz olarak sırt üstü yatırılır,

  ØHasta/yaralının bacakları 30cm kadar yukarı kaldırılarak, bacakların altına destek konulur (Çarşaf, battaniye yastık, kıvrılmış giysi vb.),

  ØÜzeri örtülerek ısıtılır,

  ØYardım gelinceye kadar hasta / yaralının yanında kalınır,

  ØBelli aralıklarla (2–3 dakikada bir)  yaşam bulguları değerlendirilir.

  Doğal deliklerden çıkan kanamalarda ilkyardım:

  Burun kanaması:

  ØHasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,

  ØOturtulur,

  ØBaşı hafifçe öne eğilir,

  ØBurun kanatları 5 dakika süre ile sıkılır,

  ØUzman bir doktora gitmesi sağlanır.

  Kulak kanaması:

  ØHasta/yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir,

  ØKanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir,

  ØKanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır,

  ØBilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır,

  ØKulak kanaması, kan kusma, anüs, üreme organlarından gelen kanamalarda hasta/yaralı kanama örnekleri ile uzman bir doktora sevk edilir.

  Yazı kaynağı : acilafet.saglik.gov.tr

  Toplardamar kanaması nasıl olur, tehlikeli mi? Toplardamar kanamasında ilk yardım nasıl olmalı?

  Toplardamar kanaması nasıl olur, tehlikeli mi? Toplardamar kanamasında ilk yardım nasıl olmalı?

  Toplardamar kanamasının özellikleri şöyledir:

  Toplardamar kanaması: Toplardamar kanamaları atardamar kanamalarına göre çok daha yavaş gerçekleşir. Ayrıca toplardamar kanamalarında yaralanmanın şiddeti oranında kanamanın seviyesi de ciddi olabilir, fakat çoğunlukla hayati tehlike oluşturmazlar. Toplardamar kanamaları sızıntı şeklinde olabileceği gibi çok fazla miktarda da olabilir. Atardamar kanamasına göre kanın rengi biraz daha koyudur. Örneğin burun kanamaları toplardamar kanaması şeklinde olur ve kolaylıkla durdurulabilir özelliktedir.

  Toplardamar kanamaları genellikle daha derin kesiklerde ortaya çıkar. Toplardamarların kesilmesinde çıkan kanın rengi koyu renklidir çünkü oksijeni kullanılmış bir kandır. Bu tür kanlar yavaş akar fakat çok miktarda sürekli akma özelliğine sahiptir. Bu tür yaralanmalarda yarayı temizleyip üzerine temiz bir bez veya gazlı bezle basınç uygulamak kanamayı durdurmaya yardımcı olacaktır.

  Kan damarları: Toplardamar, kılcal damar ve atar damarların toplamına kan damarları adı verilmektedir. Dolayısıyla kanama atardamar, toplardamar ya da kılcal damar kanaması şeklinde gerçekleşebilir. Toplardamarların içindeki karbondioksit miktarı çok olduğu için kan koyu renkte akar. Toplardamar kanamasının yukarıda bahsettiğimiz dışında diğer özellikleri şöyledir:

  Toplardamar Kanamasında İlk Yardım Nasıl Olmalıdır?

  Vücutta damar bütünlüğünü etkileyen kesilme, delinme veya damarın içinde bir baskı sonucunda kanın dışarı çıkması durumuna kanama adı verilmektedir. Vücutta kanama olduğunda atardamar veya toplardamar kanaması farketmeksizin kişi önce yaranın üzerine elinin ayasını iyice bastırmalı ve 10 dakika bu şekilde bekletmelidir.

  Uygulama sayesinde kanamaların birçoğu durmaktadır. Fakat devam etmesi halinde sargı kompresyonu metodu uygulanmalıdır. Bunun için temiz bir sargı bezi veya mendili 4'e katladıktan sonra yaranın üzerine koyup avuç içi ile üzerine 15-20 dakika bastırılmalıdır. Uygulamaya rağmen kanama hala durmuyorsa kompresyon için kullanılan bezin üzerinde bir sargı sarılmalıdır.

  Yazı kaynağı : www.mavikadin.com

  Kanama Çeşitleri Nelerdir?

  Kanama Çeşitleri Nelerdir?

  Kanama Çeşitleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler

  Kanamanın ciddiyeti aşağıdaki durumlara bağlıdır:

  Kanama Çeşitleri

  Vücutta kanın aktığı bölgeye göre 3 çeşit kanama vardır:

  Dış kanamalar: Kanama yaradan vücut dışına doğru olur.

  İç kanamalar: Kanama vücut içine olduğu için gözle görülemez.

  Doğal deliklerden olan kanamalar: Kulak, burun, ağız, anüs, üreme organlarından olan kanamalardır.

  Kanama çeşitleri damar tipine göre sıralandığında ise; kanama arter (atardamar), ven (toplardamar) ya da kılcal damar kanamaları vardır.

  Atar damar kanamaları kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar ve açık renklidir. Toplardamar kanamaları ise koyu renkli ve sızıntı şeklindedir. Kılcal damar kanaması küçük kabarcıklar şeklindedir.

  Kanamanın değerlendirilmesinde, şok belirtilerinin izlenmesi çok önemlidir.

  Yazı kaynağı : www.acibadem.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap