Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  toki ilk evim arsa kuraları ne zaman çekilecek

  1 ziyaretçi

  toki ilk evim arsa kuraları ne zaman çekilecek bilgi90'dan bulabilirsiniz

  2022 TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ: TOKİ arsa kurası ne zaman?

  2022 TOKİ ARSA KURA TAKVİMİ: TOKİ arsa kurası ne zaman?

  TOKİ ARSA BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

  Başvuru şartları ise;

  TC Vatandaşı olmak.

  Projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olmak veya o il sınırlarında faaliyette bulunuyor olmak.

  Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olmak.

  Ustalık Belgesi, İşyeri Açma Belgesi, İlgili Oda Kayıt Belgesi,

  Vergi Levhası, ve e-Ticaret yapıldığına dair bilgileri gösterir belgelerden birine sahip olmak.

  Kendisinin, eşinin ve 18 yaşından küçük çocukları mülkiyetinde işyeri olmaması.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Sosyal Konut Hamlesi

  MÜSTAKİL ARSA : Yüzölçümü planlama durumuna göre yaklaşık 350 m² ile 500 m² arasında değişen, 1 adet en fazla Brüt 150,00 m² konut yapmaya müsait arsa.
  MÜŞTEREK ARSA: Yüzölçümü değişiklik gösteren, plan yapılaşma koşullarına göre toplu yapı yapmaya müsait, birden fazla hissedarı olan arsa.

  1) T.C. Vatandaşı olmak.

  2) 18 yaşını doldurmuş olmak.

  3) Başvuru  başlangıç tarihi olan 10 Ekim 2022 tarihinden önce Projenin bulunduğu Belediye sınırları içerisinde ikamet etmek veya aşağıda belirtildiği gibi ilgili nüfusa kayıtlı olma

  3.1.Tahsis edilecek arsanınBüyükşehir Belediyesinin Merkez ilçesinde olması halinde:

   (Örnek; Ankara/Sincan ilçesindeki projeye; Ankara tüm merkez ilçelerinde ikamet eden veya Ankara  tüm merkez ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)

  3.2. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçesinde bulunması halinde:

  3.2.1. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan, Projenin yer aldığı ilçesinde ikamet edenler ve nüfusları  da bu ilçede kayıtlı olanlar, sadece bu ilçede yer alan projeye müracaat edilebilir.
  (Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Nallıhan ilçesinde ikamet eden ve Nallıhan  ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir)
  3.2.2. Büyükşehir Belediyesinin Merkez olmayan ilçelerindeki projesine o ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar o ilçede ikamet etmeseler dahi müracaat edebilir.
  (Örnek; Ankara/Nallıhan ilçesindeki projeye; Sincan ilçesinde ikamet eden ancak Nallıhan  ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar  da başvuru yapabilir)

  ** İstanbul il sınırları içerisinde ikamet edenler veya İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı olanlar için yukarıda 3.1 ve 3.2 maddelerinde yer verilen şartlar aranmayacak olup;  İstanbul il sınırları içerisinde ikamet etmesi veya  İstanbul İl Nüfusuna kayıtlı  olması halinde bu vatandaşlarımız İstanbul'daki herhangi bir arsa tahsis projesine başvuru yapabilirler.
  3.3. Tahsis edilecek arsanın Büyükşehir Belediyesi olmayan  il veya o ilin ilçelerinde bulunması halinde:
  3.3.1. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerde; o İlin merkez  Belediye  sınırları içerisinde ikamet eden veya İl Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar, o İl Merkezinde yer alan projelere başvuru yapabilir.

  (Örneğin; Ardahan il Merkezindeki projeye, Ardahan il merkezinde ikamet eden veya Ardahan il Merkez nüfusuna kayıtlı olanlar müracaat edebilir.)
  3.3.2. Büyükşehir Belediyesi olmayan illerin ilçelerinde; projenin bulunduğu İlçe sınırları içerisinde ikamet eden ve ilçe nüfusuna kayıtlı olanlar veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.

  (Örneğin; Göle ilçesindeki projeye; Göle'de ikamet eden veya Göle nüfusuna kayıtlı olan veya  Ardahan il nüfusuna kayıtlı olanlar başvuru yapabilir.)

  4) Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) 

  5) Arsa tahsis edilecek kimselerin, kendisinin veya eşinin veya ergin olmayan çocuğunun herhangi bir belediye sınırı içinde ev yapmaya müsait arsaya veya her hangi bir yerde bir ev veya apartmanın ayrı bir dairesine karşılık olan arsa payına (kat irtifakı tapusu) sahip olmaması şarttır.

  6) İdaremizce yapılmış uygulamalardan daha önce faydalanmamış olmak.

  7) Başvuru bedeli olarak 500 ₺ yatırılması.
     (Noter kurası sonucu kendilerine asıl ve yedek olarak arsa isabet etmeyenler ile arsa tahsisinden yararlanmaktan vazgeçen ve yedek listede sırası gelmeyenlerin başvuru bedeli  iade edilecektir. Kendilerine arsa tahsis edilenlerin ödemiş oldukları başvuru bedeli peşinat bedeline dahil edilecektir.)

  8) İlk Evim Projesi kapsamında konut başvurusunda bulunan kişiler İlk Evim Arsa projesine  de başvuruda bulunabilirler. Ancak hem İlk Evim hem de İlk Evim Arsa projesi Noter kurası sonucunda  asil olmaya hak kazanmaları halinde;  bu hak sahipleri İlk Evim Projesi ile İlk Evim Arsa Projesi'nden sadece birini seçmek zorunda olup seçmedikleri hak sahipliğinden vazgeçmiş sayılırlar.

  1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir.
  Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir. Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.
  2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.
  3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.
  4-a)  Tahsis edilen müstakil arsalar üzerine; arsa tahsis tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) ilk yıl içerisinde konut inşaatına başlanması, 2. yılda nüve kısmının tamamlanması şarttır.
    b) İmar planlarına göre toplu yapılaşmaya uygun olan müşterek (müstakil arsa tahsisi yapılamayacak) taşınmazlar taliplilerce bankaya müracaat edildiğinde bu taşınmazlar için diğer başvuru sahipleri ile müşterek müracaat etmiş sayılır. Kura sonrası bu taşınmazlardaki hak sahipleri de müşterek müracaatları sebebiyle aynı arsa içerisindeki diğer ortakları ile tapu senedinin tarihinden itibaren (altyapısı tamamlanmış ise) en geç bir yıl içinde konutunu yapmaya başlamaları ve önceden tespit edilen plana göre tüm bloklar için zemin kat taban döşeme seviyesini en geç 2 yıl içinde bitirmeleri şarttır.
  Tahsis sahipleri belirtilen inşaat yapma şartlarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
  Bu şarta uymayanlardan tahsis edilen arsalar, hiçbir hüküm alınmasına gerek olmaksızın ödemiş olduğu bir bedel var ise %10'u kesilerek kalan meblağ iade edilerek geri alınır.
  5- İlk Evim Arsa Projesi kapsamında yapılan tüm işlemler her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.
      Tapu devri esnasında döner sermaye harcı, tahsis sahibi tarafından ödenir.
  6- Arsa için yapılan müracaat sayısının öngörülen arsa sayısından fazla olması halinde, noter kurası ile öngörülen arsa sayısının %20 fazlası kadar yedekli olarak hak sahibi belirlenecektir.
  İmar planlarının onaylanması, imar uygulamasının sonuçlanarak tescil olmasının akabinde, belirlenen hak sahipleri arasında noter kurası ile arsalar belirlenecektir.
      Noter kurası ve diğer duyurular İdaremiz www.toki.gov.tr internet adresinde yayımlanacak olup, başka bir ilan, duyuru ve bilgilendirme yapılmayacaktır.
  7- İmar planı çalışmaları sonucu arsaların belirlenmesi ve altyapı çalışmalarının (elektrik, su, kanalizasyon) tamamlanmasını müteakiben inşaat yapımına ait süreler başlayacaktır.

  Yazı kaynağı : www.toki.gov.tr

  TOKİ arsa çekilişi 2022: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Konut arsa çekiliş sonuçları ekranı - Yeni Şafak

  TOKİ arsa çekilişi 2022: TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek? Konut arsa çekiliş sonuçları ekranı - Yeni Şafak

  TOKİ 250 bin sosyal konut ve 1 milyon arsa-iş yeri projesi başvuruları alınmaya devam ediyor. İlk Evim projesi başvuruları 14 Eylül'de başladı. e-Devlet başvuruları 28 Ekim'de sona erdi. Halkbank ve Ziraat Bankası başvuruları ise 31 Ekim'de sona tamamlandı. 1 milyon arsa ve iş yeri projesi başvuruları ise 10 Ekim'de alınmaya başladı. Başvuru işlemleri ise 7 Kasım'da sona erecek. Başvuru yapacak olanlar ise 'TOKİ kuraları ne zaman çekilecek?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

  TOKİ konut kuraları ne zaman çekilecek?

  TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

  TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek?

  TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

  TOKİ başvuru ücreti iade edilecek mi?

  TOKİ arsa tapuları ne zaman verilecek?

  TOKİ konut başvuru e devlet ekranı için tıklayın

  TOKİ arsa e devlet başvuru ekranı

  Yazı kaynağı : www.yenisafak.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap