Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tmsf tasarruf şirketleri son dakika

  1 ziyaretçi

  tmsf tasarruf şirketleri son dakika bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Hakkında Bilgilendirme

  Tasarruf Finansman Şirketlerinin Tasfiye Süreci Hakkında Bilgilendirme


  Bilindiği üzere, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu’nda (6361 sayılı Kanun) “Tasarruf finansman şirketlerinin intibak süreci” başlıklı Geçici 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasında; “Kuruma başvuruda bulunanlardan, bağımsız denetimden geçmiş mali tablolarına göre varlıklarının yükümlülüklerini karşılayamayacağı tespit edilenler ile durumlarını öngörülen süre içerisinde bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirmeyenler veya sunduğu plan Kurul tarafından yeterli görülmeyenler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarruf finansman faaliyeti kapsamında müşterilerinden para toplayan ancak Kuruma başvurmayanlar hakkında Kurul, 50/A maddesinin birinci fıkrası kapsamında tasfiyesine karar verebilir. Tasfiyesine karar verilen şirketler hakkında aynı maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (Kurul) 01.07.2021 tarih ve 9647 sayılı Kararı ile Kanunun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca tasfiyesine karar verilen 21 adet tasarruf finansman şirketine Kurulun 01.07.2021 tarih ve 9648 sayılı ve 08.07.2021 tarihli ve 9691 sayılı Kararları ile tasfiye komisyonları atanmış ve tasfiye komisyonları tarafından anılan şirketlerin tasfiye işlemlerine başlanmıştır.

  Bu kez, 28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Kanun ile 6361 sayılı Kanunun 50/A maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidilerek tasfiye komisyonunun Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından atanacağı hüküm altına alınmıştır.

  Aynı gün, BDDK tarafından tasfiyesine karar verilen 21 şirketin tasfiye komisyonu üyeliklerine Fon Kurulunun kararıyla atamalar yapılmış ve ilgili tasfiye komisyonlarınca süratle çalışmalara başlanmıştır. Söz konusu şirketlerin yaklaşık; 407 şubesi, 2.920 çalışanı ve 53.500 müşterisi bulunmaktadır.
  Tasfiyesine karar verilen şirketlerle ilgili müşterilerin, alacaklılarının ve borçlularının bilgilendirilmesi için çağrı merkezi oluşturulmakta olup iletişim bilgileri yarın ayrıca paylaşılacaktır.


  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Yazı kaynağı : www.tmsf.org.tr

  Tasarruf Finansman Şirketlerine Yapılacak Ödemelere İlişkin Duyuru

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında;

     1-Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
     2-İktisatevim Gayrimenkul Anonim Şirketi,
     3-Değer Tasarruf Gayrimenkul Anonim Şirketi,
     4-Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Ticaret Anonim Şirketi,
     5-Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
     6-Gerçekevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
     7-Varlıkevim Gayrimenkul Anonim Şirketi,
     8-İstek Evim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama ve Ticaret Anonim Şirketi,
     9-Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon Anonim Şirketi,
     10-Morevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Enerji Organizasyon ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi,
     11-Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
     12-Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv ve Organizasyon Anonim Şirketi,
     13-İhtiyaçevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
     14-Önceevim Gayrimenkul Otomotiv Pazarlama Sanayi Ticaret Anonim Şirketi,
     15-Birlikbirikim Gayrimenkul Organizasyon İletişim Otomotiv Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi,
     16-HH Aydın Yatırım Holding Anonim Şirketi,
     17-Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Pazarlama Anonim Şirketi,
     18-İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul Anonim Şirketi,
     19-Yaşamevim Gayrimenkul Anonim Şirketi,
     20-Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Anonim Şirketi ve
     21-Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon Anonim Şirketi’nin
  tasfiyesine karar verilmiştir.

  7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

  6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
  “Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.”
  hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

  Diğer taraftan;
     • Tasarruf birikimi ödemesi yapan (henüz teslimat almamış/tahsisat yapılmamış müşterilerin) sözleşmeden kaynaklanan taksit ödemeleri durdurulmuş olup, bu kişilerin daha sonra Tasfiye Komisyonu tarafından yapılacak duyurular ile alacaklarını tasfiye komisyonuna bildirmeye çağrılacakları,
     • Finansman döneminde olan (teslimat alan) müşterilerin taksitli borçlarını sözleşme koşullarına uygun şekilde ve düzenli olarak, sadece ilgili şirketlerin aşağıda belirtilen web sayfalarında yer alan banka hesap numaralarına ödemelerinin gerektiği, aksi takdirde yasal takibe maruz kalabilecekleri
  kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Yazı kaynağı : www.tmsf.org.tr

  TMSF'den önemli açıklama! 6 şirket daha devroldu

  TMSF'den önemli açıklama! 6 şirket daha devroldu

  Faizsiz konut alımı için gün geçtikçe çoğalan tasarruf finansman şirketlerinin bazıları için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu geçtiğimiz aylarda tasfiye kararı almıştı. Bu tasfiye sürecini en iyi şekilde yönetmek isteyen TMSF tasarruf sahiplerine kolaylık olması açısından dört aydır yaptığı çalışmalar neticesinde 21 şirketten 6 adetinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devrolmasına karar verdi.

  Birevim'in ise Çözüm Tasarruf A.Ş’yi devralmasına TMSF onay vermişti.

  TMSF yaptığı açıklamada, tasarruf sahiplerinin bu yöntemle yıllarca beklemeden en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabileceğini duyurdu.

  TMSF'nin detaylı açıklaması şöyle:

  BDDK ve TMSF olarak dört aydır yaptığımız çalışmalar neticesinde, tasarruf finansman şirketlerinin yaptığı uzun vadeli sözleşmeler nedeniyle tasfiye sürecinin 10 yılı aşacağı öngörüldüğünden, faaliyetlerine devam eden iki şirketin talepleri kabul edilmiştir. Buna göre, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmeleri, Katılım Evim ve İmece Evim’e devredilecektir.

  BDDK ve TMSF’nin çözüm için yürüttüğü çok yönlü çalışmaların sonucunda; Katılım Evim ve İmece Evim firmalarıyla, var olan şartlarda tasarruf sahipleri için olabilecek en iyi çözüm olarak, mevcut sözleşmeleri devralmaları konusunda anlaşma sağlanmıştır.

  Birevim A.Ş’nin ise, daha önce Çözüm Tasarruf A.Ş adlı firmayı devralmasına onay verilmiştir.

  Tasarruf finansman sektörüne güvenin yeniden tesis edilmesi ve kaygıların giderilmesi için, büyük özveri gösteren iki şirketle imzalanacak anlaşma sayesinde, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 tanesinin müşterileri, yıllarca beklemeden, en az mağduriyetle ev veya otomobil sahibi olabilecektir.

  Devir protokollerinin TMSF ve BDDK kurullarında onaylanmasının ardından, detaylar TMSF, BDDK ve şirketlerin internet sitesinden önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

  Tasfiye çalışmaları devam eden 21 firmanın ortakları ve kanuni temsilcileri ile ilgili 6183 sayılı kanun kapsamındaki takipler kesintisiz sürdürülecektir.

  BDDK ve TMSF tarafından, geride kalan 15 şirketle ilgili etkin ve yoğun çalışmalara devam edilmektedir.

  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

  Yazı kaynağı : www.hurriyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap