Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tl ödeme zorunluluğu resmi gazete

  1 ziyaretçi

  tl ödeme zorunluluğu resmi gazete bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Hazine ve Maliye Bakanl���ndan:

  T�RK PARASI KIYMET�N� KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

  �L��K�N TEBL�� (TEBL�� NO: 2008-32/34)�DE DE����KL�K

  YAPILMASINA DA�R TEBL�� (TEBL�� NO: 2022-32/66)

  MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 say�l� Resm� Gazete�de yay�mlanan T�rk Paras� K�ymetini Koruma Hakk�nda 32 Say�l� Karara �li�kin Tebli� (Tebli� No: 2008-32/34)�in 8 inci maddesinin dokuzuncu f�kras�n�n sonuna �Ancak s�zle�me konusu �deme y�k�ml�l�klerinin T�rk paras� cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.� c�mlesi eklenmi�, on be�inci f�kras�nda yer alan �kararla�t�r�lmas�� ibaresi �kararla�t�r�lmas�, �denmesi ve kabul edilmesi� �eklinde de�i�tirilmi�tir.

  MADDE 2- Bu Tebli� yay�m� tarihinde y�r�rl��e girer.

  MADDE 3- Bu Tebli� h�k�mlerini Hazine ve Maliye Bakan� y�r�t�r.

  Yazı kaynağı : www.resmigazete.gov.tr

  Menkul Satışlarında Türk Lirası ile Ödeme Zorunluluğu Getirildi

  Dövize endeksli menkul satışlarda ödemeler Türk lirasıyla yapılacak

  Tarihçe

  Gizlilik ve çerez

  Aydınlatma politikası

  Podcast

  Dosyalar

  Covid-19 Tablo

  Yayın ilkeleri

  Künye

  Sosyal medya

  Basın odası

  Yazı kaynağı : www.aa.com.tr

  Dövize endeksli menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu

  Dövize endeksli menkul satışlarında TL ile ödeme zorunluluğu

  Türk lirasının kıymetini korumak için düzenlenen mevzuatta iki kritik değişiklik yapıldı.

  Resmi Gazete'de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğine göre Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli ve sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini Döviz cinsinden ya da dövize endeksli olarak kararlaştırabildikleri taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunluluğu getirildi.

  Bir kritik değişiklik de kamu sözleşmelerinde yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarının veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin önceden sadece döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkünken yeni düzenleme ile söz konusu sözleşmelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi düzenlendi.

  Başka deyişle söz konusu kamu sözleşmelerinde döviz cinsi veya dövize endeksli ödeme yapılabilecek ve kabul edilebilecek.

  Yazı kaynağı : www.bloomberght.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap