Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tin suresi fazileti ve sırları

  1 ziyaretçi

  tin suresi fazileti ve sırları bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tin Suresinin fazileti | Arapça anlamı! Kuran'da Tin Suresi ezberle & okunuşunu öğren!

  Tin Suresinin fazileti | Arapça anlamı! Kuran'da Tin Suresi ezberle & okunuşunu öğren!

  Kur'an-ı Kerim'in 95.(doksan beşinci) suresi olan Tin Suresi, Mekke'de nazil olmakla birlikte toplamda 8 ayetten oluşmaktadır. Büruc Suresi'nden hemen sonra indirilen Tin Suresi'nde alemlerin Rabbi olan yüce Allah katında en üstün varlık olarak yaratılan insanın dünyevi hayatta gerçekleştirdiği iyi ve kötü amellerden ötürü sorumluluk sahibi olarak ahirette hesap vereceği anlatılmaktadır. Yerin ve göğün yegane sahibi Cenab-ı Hakk, kötü ahlaka sahip olan, iman ve salih amelden uzak yaşayan kullarının sahip olduğu o büyük kıymeti düşürdüğünü vurgulamaktadır. Peki, adını, başlangıç ayetinde sözü edilen ''Tin'' kelimesinden alan Tin Suresinde, insanoğlunun ne kadar kıymetli bir varlık olduğunu özellikle altı çizilen ve hayırlı amellerde bulundukça da mevcut değerinin katlanarak arttığı belirtilen Tin Suresi nasıl okunur, anlamı (meali) nedir? İşte, yüce yaratıcının emir ve yasaklarına karşı gelen ve kötü amellerde bulunan kulların kınanarak hesap günü geldiğinde cezasını göreceği ifade edilen Tin Suresinin faziletleri ve okunuşu...

  TİN SURESİNİN OKUNUŞU MEALİ

  *Bismillahirrahmânirrahîm.

  -Vettiyni vezzeytuni

  -Ve turi siyniyne

  -Ve hazelbeledil'emiyni

  -Lekad halaknel'insane fiy ahseni takviymin

  -Sümme redednahü esfele safiliyne

  -İllelleziyne amenu ve amilussalihati felehum ecrun gayru memnuun

  -Fema yukezzibuke ba'du biddiin

  -Eleysallahu bi ahkemil hakimiyn

  tin suresi

  TİN SURESİNİN ANLAMI

  *Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

  -Andolsun o incire, o zeytine,

  -Sinin (Sina) dağına

  -Ve bu güvenli beldeye ki,

  -Biz insanı en güzel biçimde yarattık.

  -Sonra da çevirdik aşağıların aşağısına kaktık.

  -Ancak iman edip yararlı işler yapan kimseler başka; onlar için kesilmez bir mükafat vardır.

  -O halde artık sana dini ne yalanlatabilir?

  -Allah hakimlerin hakimi değil mi?

  tin suresi

  TİN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?

  İbni Cerir, İbni Abbas’tan “Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.” ayeti (5. ayet) hakkında şunu rivayet etti: Onlar, Rasulullah (s.a.) zamanında elden ayaktan düşmüş, sorumluluklarını bilemez ve yapamaz hale gelmiş kimselerdir. Onların durumu merak edilirdi, Allah onların öz­rünü kabul etti. Akılları gitmeden önce yaptıkları amellerin ecirleri onlara verildi.

  Sûrede bazı önemli varlıklar üzerine yemin edilerek insanın yüksek değeri vurgulanmış, kötü ahlâkın bu değeri düşürdüğü ifade edilmiştir. İman edip iyi işler yapanlar övülmüş, hesap ve cezayı yalan sayanlar kınanmış, hüküm verenlerin en üstününün Allah olduğu bildirilmiştir.

  tin suresi

  TİN SURESİNİN KONUSU NEDİR?

  “Tin”; bir dağ adı veya incir demektir. Tûr-u Sînîn, üzerinde Allah’ın Hz. Mûsâ (a.s.) ile konuştuğu Tûr Dağı’dır. Sinîn, bereketli demektir. Takvim, doğrultmak demektir. “Ağacı düzeltip doğrulttu” demektir, “Zaman onu dengeli, iyi görüşlü ve akıllı kıldı” mânâsına denir. Memnun, kesilen yani tükenen. Dîn, ceza demektir. “Karşılığını verdi” anlamına gelen fiilden türemiştir. “Yaptığın gibi sana karşılığı verilir” mânâsına gelen hadisinde de bu mânâda kullanılmıştır.

  TİN SURESİ

  TİN SURESİNİN FAZİLETLERİ NELERDİR?

  *Resulullah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) buyurdu ki: "Her kim bu sureyi okumaya devam ederse, o kişi dünyada bulundukça Allah’ü Teala ona afiyet ve yakin (şüphe olmayan iman) verir. Ve öleceği zamanda Allah’u Teala o kişiye bu sureyi okuyanların sayısınca sevap ve mükafat verir."(1)

  *Bir kişi, yolculuğa çıkmadan önce bu sureyi yazar ve üzerinde bulundurursa, tekrar eve dönünceye kadar emniyette olur.

  *Tin Sûresini yetmiş kere okuyan kimse, halkın gözünde heybetli ve gösterişli bir kimse olarak görünür. Yani, insanların gözüne güzel ve sevimli görünmek isteyen, bu sûreyi yetmiş kere okumaya devam etmelidir.

  *Her kim bu sureyi cam bir kab içine yazar, o kabın içini yağmur suyu ile doldurur, daha sonra bu suyu bağ ve bahçesine dökerse, o yerdeki mahsul bereketlenir, meyve ve sebzesi bol olur.

  TİN SURESİ

  Yazı kaynağı : www.haber7.com

  Kötü huylardan kurtulmak için okunan Tin suresinin fazilet ve sırları

  Kötü huylardan kurtulmak için okunan Tin suresinin fazilet ve sırları

  Surelerin fazilet ve sırları hadislerle bildirilmiştir. Buradan tek tek surelerini fazilet ve sırlarını sizinle paylaşmaya devam ediyoruz. Bu yazımızda hadisler ışığında Tin suresinin fazilet ve sırlarını derledik. Tin suresinin sırları nelerdir? Tin suresinin faziletleri nelerdir? İşte kötü huylardan kurtulmak için okunan Tin suresinin fazilet ve sırları...

  Tin süresinin faziletleri ve sırlarını en iyi bilen Yüce Allah (c.c)’dur. Kur’an-ı Kerimin her suresinin ayrı bir özelliği vardır. Tin suresinin önemi’de diğer sureler kadar önemlidir. Kuranı Kerimin hangi suresi okunursa okunsun mutlaka sevap verilir. Ayrıca bazı sürelerin faziletleri hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.

  Ayrıca Tîn Sûresi’nde Cenab-ı Hak dört şey üzerine yemin etmiş. İncir, zeytin, Tur-i Sina ve Belde-i Emîn. Biliyoruz ki, Emin Belde Mekke, Hz. Muhammed Aleyhisselam’a; Tur-i Sînâ Hz. Musa Aleyhisselam’a; zeytin İsa Aleyhisselam’a bakar.

  Kur’ân-ı kerîmin doksan beşinci sûresi. İniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce inmiştir. Tîn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyettir.Tîn, dağ adı veya incir demektir. Sûrede dört şeye yemîn edildikten sonra, insanoğlunun yaratılışı, kâinâtın en güzel yaratığı olduğu, buna rağmen günâh ve isyânı yüzünden aşağıların aşağısı hâline geldiği bildirilmektedir.

  TİN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI Muhaddisler kitaplarında Bera b. Azib’ten şunu rivayet ettiler: Pey­gamber (s.a.) yolculuğunda iki rekattan birinde Tin suresini okuyordu. On­dan daha güzel sesli olanı ve daha güzel okuyanını görmedim.

  Kim Tîn sûresini okursa, sağ olduğu müddetçe Allahü teâlâ ona (dünyâda) yakîn ve âfiyet verir. Vefât ettiği zaman da bu sûreyi okuyanların adedince sevâb verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

  “Tin Sûresini okuyup bitiren “Belâ ve ene zâlike mineşşahidiyn = Evet, ben de bunun üzerine şahidlik edenlerdenim” desin. Hadis-i Şerîf.

  Tin Sûresini yetmiş kere okuyan kimse, halkın gözünde heybetli ve gösterişli bir kimse olarak görünür. Yani, insanların gözüne güzel ve sevimli görünmek isteyen, bu sûreyi yetmiş kere okumaya devam etmelidir.

  Aynı sûreyi yedi kere okuyan kimse ise, çirkin huylardan temizlenir bi iznillâhi Teâlâ.

  Yazı kaynağı : www.milatgazetesi.com

  Tin Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

  Tin Suresi Okumanın Fazileti ve Faydaları

  Tin süresinin faziletleri ve sırlarını en iyi bilen Yüce Allah (c.c)’dur. Kur’an-ı Kerimin her suresinin ayrı bir özelliği vardır. Tin suresinin önemi’de diğer sureler kadar önemlidir. Kuranı Kerimin hangi suresi okunursa okunsun mutlaka sevap verilir. Ayrıca bazı sürelerin faziletleri hadisi şerifler ile ifade edilmiştir.

  Ayrıca Tîn Sûresi’nde Cenab-ı Hak dört şey üzerine yemin etmiş. İncir, zeytin, Tur-i Sina ve Belde-i Emîn. Biliyoruz ki, Emin Belde Mekke, Hz. Muhammed Aleyhisselam’a; Tur-i Sînâ Hz. Musa Aleyhisselam’a; zeytin İsa Aleyhisselam’a bakar.

  Kur’ân-ı kerîmin doksan beşinci sûresi. İniş sırasına göre yirmi sekizinci sûredir. Bürûc sûresinden sonra, Kureyş sûresinden önce inmiştir. Tîn sûresi Mekke’de nâzil oldu (indi). Sekiz âyettir.Tîn, dağ adı veya incir demektir. Sûrede dört şeye yemîn edildikten sonra, insanoğlunun yaratılışı, kâinâtın en güzel yaratığı olduğu, buna rağmen günâh ve isyânı yüzünden aşağıların aşağısı hâline geldiği bildirilmektedir.

  TİN SÛRESİ’NİN FAZİLETİ VE YARARLARI
  Muhaddisler kitaplarında Bera b. Azib’ten şunu rivayet ettiler: Pey­gamber (s.a.) yolculuğunda iki rekattan birinde Tin suresini okuyordu. On­dan daha güzel sesli olanı ve daha güzel okuyanını görmedim.

  Kim Tîn sûresini okursa, sağ olduğu müddetçe Allahü teâlâ ona (dünyâda) yakîn ve âfiyet verir. Vefât ettiği zaman da bu sûreyi okuyanların adedince sevâb verir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı Beydâvî Tefsîri)

  “Tin Sûresini okuyup bitiren “Belâ ve ene zâlike mineşşahidiyn = Evet, ben de bunun üzerine şahidlik edenlerdenim” desin. Hadis-i Şerîf.

  Tin Sûresini yetmiş kere okuyan kimse, halkın gözünde heybetli ve gösterişli bir kimse olarak görünür. Yani, insanların gözüne güzel ve sevimli görünmek isteyen, bu sûreyi yetmiş kere okumaya devam etmelidir.

  Aynı sûreyi yedi kere okuyan kimse ise, çirkin huylardan temizlenir bi iznillâhi Teâlâ.

  TİN SURESİ NEDEN İNDİRİLMİŞTİR?
  İbni Cerir, İbni Abbas’tan “Sonra onu aşağıların aşağısına çevirdik.” ayeti (5. ayet) hakkında şunu rivayet etti: Onlar, Rasulullah (s.a.) zamanında elden ayaktan düşmüş, sorumluluklarını bilemez ve yapamaz hale gelmiş kimselerdir. Onların durumu merak edilirdi, Allah onların öz­rünü kabul etti. Akılları gitmeden önce yaptıkları amellerin ecirleri onlara verildi.

  Ayetlerden Çıkan Hüküm Ve Hikmetler:

  Ayetlerden şu meseleler anlaşılmaktadır:
  1- Allah Tealâ insanoğlunu en güzel bir şekilde yarattığına dair üç mukaddes yere yemin etmiştir: Peygamberlerin kaldıkları ve vahyin indiği, ayrıca incirle zeytinin yetiştiği yerler, Allah Tealâ’nın Musa (a.s.)’ya konuş­tuğu yer olan Sina dağı ve emniyetli haram şehir Mekke. Sonra da in­sanoğlunun bazısı aşağıların aşağısına, yani, erzel-i ömre çevirilir. O da, gençlikten sonra ihtiyarlık, kuvvetten sonra zayıflıktır. Öyle ki o hayatın ilk merhalelerindeki çocuk gibi olur.

  İbnü’l-Arabi dedi ki: Allah Tealâ’ya şükür ve nimetin tazimi için veya incirin değeri, bekletilip saklanabildiği için, incirde zekâtın vacip olduğunu söylüyoruz.

  2- Allah Tealâ iman ile salih ameli birleştirenleri söylenilen durumdan istisna etmiştir. Onlar yaşlılık dönemlerinde, elden ayaktan düştüklerinde de hasenatı yazılıp, seyyiatı silinir.

  3- Allah kâfiri kınamış ve şu anlamdaki sözü ile dirilişten sonra ceza göreceğini söylemiştir. Ey insan! Allah’ın seni en güzel bir şekilde yarat­tığını ve seni erzel-i ömre çevirebileceğini, seni halden hale nakledeceğini bildikten sonra, seni dirilmeyi ve cezayı inkâra sevkeden nedir? Muham-med (s.a.) bunu sana haber vermişti!

  4- Allah, yarattıklarında sergilediği sanatında hakimlerin en iyisi değil midir? Hak ile hükmetmede ve mahlukâtı arasında adalette hakim­lerin hakimi değil midir? Burada, kâfirlerden yüce yaratıcı Allah’ı tanı­maları istenmektedir. Bu, kâfirlere yönelik bir tehdit ve onlara lâyık olduk­ları ile hükmedeceğini haber vermektedir.

  Yazı kaynağı : www.secdem.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap