Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tevkifatlı satış fatura muhasebe kaydı

  1 ziyaretçi

  tevkifatlı satış fatura muhasebe kaydı bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

  Tevkifatlı Fatura Muhasebe Kaydı Nasıl Yapılır?

  Tevkifat nedir?

  Tevkifat kelimesinin sözlük anlamı kesintidir. Muhasebe alanında duymaya aşina olduğumuz bu kavram, özellikle vergi uygulamalarında karşımıza çıkar.

  Tevkifat ne demek sorunun ardından muhasebedeki anlamına göz atalım.

  Tevkifatlı fatura nedir?

  Tevkifatlı fatura, satış faturasında hesaplanan KDV tutarının satıcı ve alıcı arasında paylaşımıdır. Bir başka deyişle KDV oranı alıcı ve satıcı arasında bölüşülür.

  Tevkifat türleri ikiye ayrılır; bunlardan ilki KDV tevkifatı, diğeri ise Gelir Vergisi tevkifatıdır.

  Gelir vergisi tevkifatı nedir?

  Vergi sorumlusu tarafından vergi dairesine beyan edilerek ödenen tutara gelir vergisi tevkifatı denir.

  En sık karşılaşılan gelir vergisi tevkifatları:

  Diyelim ki, mükellefiyeti bulunmayan Bay Z’den iş yeriniz için dükkan kiraladınız ve dükkan kirasını her ay 2.000 TL net olarak anlaştınız. Bu durumda kiraladığınız dükkan için Bay Z adına tevkifat (stopaj) yapıp muhtasar beyannamede beyan edip ödemeniz gerekir.

  Örneğe göre ödeyeceğiniz gelir vergisi tevkifat tutarı (stopaj); 2.000 / 0,80 = 2.500 brüt tutar olarak belirlenir. Brüt-Net formülüyle yola çıkarak aradaki fark olan 500 TL sizin vergi sorumlusu olarak dükkan sahibi Bay Z adına her ay vergi dairesine ödeyeceğiniz tutardır.

  Örneğin; Mali Müşavir Bay A ile bir defter tutma sözleşmesi imzaladınız. Sözleşmedeki tutar Net: KDV hariç 1.000 TL

  Bu durumda;
  Brüt Tutar: 1.000 / 0,80 = 1.250 TL
  Stopaj Tutarı %20: 250 TL KDV: 1250*0,18 : 225 TL
  KDV Dahil Tahsil Edilecek Tutar: 1.225 TL

  Burada serbest meslek kazancına tabi mali müşavirden hizmet aldınız ve yapılan gelir vergisi tevkifatını muhtasar beyanname İle beyan edilip ödenecektir.

  KDV tevkifatı

  KDV tevkifatını ele almadan önce temel bir soru ile başlayalım: “Katma değer vergisinde tevkifat nedir?”

  Yapılan hizmetin veya teslimin KDV Genel Tebliğinde belirlenen teslim veya hizmet olması, yine aynı tebliğde belirlenen kişilere karşı yapılmış olması durumunda kesilir. Kesilen faturada hesaplanan KDV üzerine belli bir oran uygulandıktan sonra ortaya çıkan tutara KDV tevkifatı denir.

  KDV tevkifatında dört önemli unsur vardır, bunlar:

  Şimdi gelin, bu dört unsuru adım adım inceleyelim.

  Kimler tevkifat yapar?

  Belirlenmiş alıcılar kimlerdir?

  Tüm KDV mükellefleri kimlerdir?

  Tüm KDV mükelleflerinden kasıt vergi levhası olan ve aylık olarak KDV beyannamesi veren mükellefler demektir.

  Yapılan teslim ve hizmetler nelerdir?

  Aşağıdaki tabloda yer alan tevkifat kapsamına giren hizmet ve teslimleri ifade eder.

  Uygulanacak tevkifat oranı nedir?

  Tevkifat oranı, tevkifat kapsamında verilen hizmet ve yapılan teslimlere göre hesaplanan KDV üzerinden yapılacak kesinti oranını ifade eder.

  Hangi işlemelerde tevkifat uygulanır?

  Aşağıdaki tabloları incelediğinizde soracağınız iki temel soru ile kestiğiniz faturada tevkifat uygulanıp uygulanmayacağı ve hangi oranda uygulanacağını kolayca bulabilirsiniz.

  Burada sorulacak iki temel soru şöyledir:

  KDV Tevkifat Tablosu 1

  KDV mükellefleri tarafından yukarıda belirtilen dışındaki diğer hizmetler belirlenmiş alıcılara veriliyorsa 5/10 oranında tevkifat uygulanır.

  Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır?

  Yukarıdaki tabloları incelediğinizde 5/10, 9/10, 3/10, 7/10 gibi farklı oranlar söz konusudur. Tevkifatlı fatura hesaplamalarında esas nokta, hangi oranın alınacağının bilinmesi gerektiğidir. Bunu, bir tevkifatlı fatura hesaplama örneği üzerinden anlatalım:

  Tevkifatlı KDV hesaplama örnek 1:
  XYZ Catring Gıda LTD. Şti. firması, X Belediyesi personellerine ocak ayında 5.000 TL + KDv hizmet bedeli olarak yemek hizmeti vermektedir.

  Tevkifat hesaplama formülü niteliğindeki iki soruyu yöneltecek olursak;

  Tabloyu incelediğinizde, yemek servis ve organizasyon hizmeti bulunmaktadır. Bu hizmetler sadece tabloda da görüldüğü üzere Belirlenmiş Alıcılara verilirse tevkifat uygulanacaktır. Belediyeler Belirlenmiş Alıcılar arasında yer aldığı için kesilecek faturada hesaplanan KDV üzerinden tevkifat uygulanacak.

  Matrah: 5.000 TL
  Hesaplanan KDV: 400 TL
  Uygulanacak tevkifat oranı (5/10 --> %50): 200 TL
  Ödenecek tutar: 5200 TL

  Burada kesinti yapılan 200 TL’yi X belediyesi XYZ LTD ŞTİ firması adına OCAK KDV 2 Beyannamesi ile Vergi dairesine beyan edip ödemekle yükümlüdür.

  Örnekte XYZ LTD ŞTİ firması X Belediyesi yerine Belirlenmiş Alıcılar dışında bir firma olan A Limited Şirketine bu hizmeti verseydi A Limited Şirketi firması belirlenmiş alıcılar arasında yer almadığı için KDV Tevkifatı söz konusu olmayacaktı.

  Tevkifatlı fatura muhasebe kaydı nasıl yapılır?

  Yine aynı örnek üzerinden devam edelim.

  XYZ CATRİNG GIDA LTD ŞTİ firmasının yapacağı muhasebe kaydı:

  X Belediyesi Muhasebe Kaydı:

  X Belediyesi, 360 ödenecek vergi ve fonlar hesabına atılan tutarı takip eden ayın 26. günü akşamına kadar KDV 2 Beyannamesi ile bağlı bulunulan vergi dairesine beyan edilip ödenecektir.

  Tevkifatlı fatura hesaplama örneği 2:

  ABC Reklam LTD: Şti. firması şubat ayında Z Gıda A.Ş. firmasının reklam işlerini 3.000 TL + KDV fiyatı üzerinden anlaşarak yapmıştır.

  Tabloda, Ticari reklam hizmetleri hem belirlenmiş alıcılara hem de KDV mükelleflerine verildiğinde Z Gıda A.Ş KDV mükellefi olduğundan dolayı tevkifat kapsamına girmektedir. Bu durumda kesilen fatura, tevkifatlı olarak kesilecektir.

  Matrah: 3.000 TL
  Hesaplanan KDV: 540 TL
  Uygulanacak tevkifat oranı (3/10 --> %30): 162 TL
  Ödenecek tutar: 3.378 TL

  Z Gıda A.Ş firması, mart ayının 26. günü akşamına kadar tevkif edilen KDV tutarını şubat ayı KDV 2 Beyannamesi ile vergi dairesine beyan edip ödemekle yükümlüdür.

  Tevkifatlı fatura nasıl iade edilir?

  Tevkifatlı fatura konusunda en çok merak edilenlerden biri de tevkifatlı faturanın iadesinin nasıl olacağıdır. Yine örnek hesaplama üzerinden tevkifatlı faturanın iade edilme durumunda faturanın nasıl kesilmesi ve muhasebe kaydının nasıl olması gerektiğini anlatalım:

  XYZ Orman Ürünleri A.Ş., ABC Mobilya LTD Şti'ye 10.000 TL + KDV değerinde ağaç ve orman ürünü (kereste) teslimi yapmıştır.

  Tabloda, ağaç ve orman ürünleri teslimi hem belirlenmiş alıcılara hem de KDV mükelleflerine yapılırsa tevkifata tabi tutuluyor. Bu durumda kesilen fatura tevkifatlı olacaktır.

  Matrah: 10.000 TL
  Hesaplanan KDV: 1.800 TL
  Uygulanacak tevkifat oranı (5/10 --> %50): 900 TL
  TL Tahsil edilecek KDV: 900 TL
  Ödenecek tutar: 10.900 TL

  Yine aynı örnek üzerinden bu kez, ABC Mobilya LTD Şti firmasının 10.000 TLlik tutarın 4.000 TL'sini iade ettiğini düşünelim.

  Bu durumda kesilecek olan fatura; sadece tevkifata tabi tutulmayan kısmı için düzeltme işlemi yapılacaktır.

  Matrah: 4.000 TL
  Hesaplanan KDV: 360 TL
  Ödenecek tutar: 4.360 TL

  XYZ Orman Ürünleri A.Ş. firmasının İade muhasebe kaydı:

  ABC Mobilya LTD Şti. firması için muhasebe kaydı:

  Önemli Not: KDV dahil bedel 2.000 TL'yi aşmadığı takdirde tevkifat yapılmaz.

  Ön muhasebe çözümlerinde Paraşüt yanınızda!

  İşletmenize ait fatura yönetiminizi hatasız bir şekilde gerçekleştirmenin kolay yolu, Paraşüt'te! Siz de iş verimliliğinizi maksimum seviyeye çıkarmak için dijital dönüşümünüzü dakikalar içerisinde tamamlayarak e-fatura kullanıcısı olabilirsiniz.

  Henüz Paraşüt abonesi değilseniz, uygulamamızı 14 gün ücretsiz kullanarak Paraşüt'ün kolaylıklar dünyası ile tanışabilirsiniz.

  Ücretsiz Deneyin

  Yazı kaynağı : www.parasut.com

  KDV Tevkifatlı Mal ve Hizmet Alışının İadesinde KDV Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları - M. Bahadır ALTAŞ, YMM - Alomaliye.com

  KDV Tevkifatlı Mal ve Hizmet Alışının İadesinde KDV Uygulaması ve Muhasebe Kayıtları - M. Bahadır ALTAŞ, YMM - Alomaliye.com

  GİRİŞ; Bilindiği üzere Katma değer vergisi, harcama üzerinden alınan bir vergi olup özü itibariyle nihai tüketicinin katlanmak zorunda kaldığı bir tüketim vergisidir. Katma Değer Vergisi özündeki indirim müessesi sistematiği ile birbirini takip eden tüm üretim ve dağıtım safhalarında tahsil edilen verginin önceki safhada ödenen vergiden indirildiği için, diğer işlem vergilerinden ayrışmaktadır.

  Mali idarenin riskli gördüğü sektörlerde vergi alacağını güvence altına almak gayesi ile vergi güvenlik müessesi uygulaması olarak başlattığı KDV tevkifatı, Bize göre yüklenilen katma değer vergisi nötrleşmediği için KDV’nin tekniğine ters düşen bir uygulamadır. KDV tevkifatı uygulaması ile birlikte KDV’nin indirim mekanizması yoluyla telafi edilebilmesi zorlaşmakta ve uzun süreler alabilmektedir. KDV’de tevkifat uygulaması ile nihai tüketicinin katlanmak zorunda olduğu KDV mükelleflerin katlanmak zorunda olduğu bir vergiye dönüşmektedir. Bu durum mükellef acısından devreden KDV tutarının aylar itibarıyla artış göstermesi sonucunda artan KDV’nin işletme üzerinde uzun süre kalmasına ve işletmeler için önemli bir finansman maliyeti oluşturmasına neden olmaktadır.

  KDV’de tevkifat uygulanmasının kapsamının giderek genişletilmesi amacı dışına çıkarak devletin vergi alacağını mükellefin vergi alacağından tahsil etmesi şekline dönüşmektedir.

  Özellikle belirtmek isterim ki bazı basın organlarının ekonomi sayfalarında yer aldığı gibi “KDV Tevkifatı, vergi bakımından, vergiler üzerinde bölüşme anlamına gelir.” DEĞİLDİR.

  Bu yazımızın konusu her geçen gün kapsamı genişleyen KDV tevkifatı uygulamasında mal ve hizmet alımlarından doğan iadelerin KDV matrahında meydana getirdiği değişiklik ile faturalandırma işlemlerindeki yanlışlıklardan kaynaklanan düzeltme işlemlerine ait düzenlenecek fatura ile ilgili şekil şartlarını değerlendirilmesinden oluşmaktadır.

  YASAL MEVZUAT; Hatırlanacağı üzere vergi sistemimizde yer alan 193 sayılı Gelir Vergisi için 94. maddesinde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi için ise 15 ve 30 maddelerinde vergi tevkifatına ilişkin uygulama yasada özel olarak düzenlenmişken. 3065 sayılı Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulamasına ilişkin özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Katma Değer Vergisinde tevkifat uygulaması kanunun Katma Değer Vergisinde Vergi Sorumlusu başlıklı 9/1 maddesinde yer alan Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanuni merkez ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.” düzenleme ile iadesi gereken işlemlere ilişin kanunun Matrah Ve İndirim Miktarlarının Değişmesi başlıklı 35.madde de yer alan “Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır.” düzenlemesi yer almaktadır. Uygulamaya ilişkin diğer düzenlemeler Katma Değer Vergisi Uygulama Genel Tebliğinde ve Katma Değer Vergisi Sirkülerinde yer almaktadır.

  Özellikle KDVK’nın 35 inci maddenin konuluş amacı dikkate alındığında, bu düzenleme 213 sayılı VUK’un düzeltme hükümlerine göre yetkili mercilere gerek kalmaksızın işlemin mükellefler tarafından yapılmasına imkân tanımaktadır.

  Yukarıda yer alan yasal düzenlemelerdeki açıklamalara göre

  KDV’sine tabi bir mal iadesine ilişkin uygulamanın nasıl olacağı KDV Genel Uygulama Tebliğinin III/C-6.1. no.lu “6.1. Genel Açıklama bölümünde;

  “İade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şartıyla malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellef bunlar için borçlandığı vergiyi; bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirme hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemi içinde 3065 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükmü gereğince düzeltirler. Ayrıca söz konusu hüküm uyarınca, matrahta değişikliğin vuku bulduğu tarihte işlemin tabi olduğu KDV oranının değişmiş olması halinde düzeltme işleminin, ilk teslim veya hizmetin yapıldığı tarihte bu işlemler için geçerli olan KDV oranı esas alınmak suretiyle yapılması gerekmektedir.” Şeklinde açıklanmıştır.

  Tevkifat Uygulamasında Belge Düzeni

  Satıcılar tarafından düzenlenecek tevkifat uygulanacak bir mal ve hizmet teslimine ait faturada

  Yer alması gerekiyor.

  Bu şekil şartına uygun olarak düzenlenen fatura hem satıcı hem de alıcı yönünden tevkifata tabi işlemde KDV tevkifatı uygulandığını tevsik eden belge olarak geçerli olacaktır.

  Tevkifata tabi tutulan mal veya hizmet teslimi ile birlikte tevkifat uygulaması kapsamında bulunmayan mal veya hizmet teslimlerin işlemlerin birlikte yapılması halinde bu teslimlere ait tek fatura düzenlenmesi mümkündür.

  E-Fatura ve E-Arşiv düzenlenmesi gerektiren işlemlerde tevkifatlı fatura tipinin “İADE” fatura tipi olarak seçilmelidir.

  Tevkifat Uygulanan İşleme İlişkin İade KDV Oranı

  Tevkifat uygulanarak düzenlenen bir mal teslimine ait faturaya ilişkin iade işleminde uygulanacak KDV oranı o mala ilişkin belirlenmiş oran yerine tevkifat uygulanmayan bedele tekabül eden hesaplanan KDV tutarı dikkate alınacağı için oransal bir KDV hesaplaması dikkate alınmayacaktır.

  Dolayısıyla bu iade işleminde, Alıcı iade faturasında iade edilen mal bedeli ile iade tutarına ilişkin KDV tutarını “Alınan Malların İadesi, Gerçekleşmeyen İşlemler” sütununa yazacaktır. Satıcı ise bu faturada belirtilen KDV tutarını KDV beyannamesinde “Satıştan İade Edilen, İşlemi Gerçekleşmeyen veya İşlemlerinden Vazgeçilen Mal ve Hizmetler” sütununa yazarak indirim konusu yapacaktır.

  Tevkifat Uygulamasında Sınır

  KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I-C/2.1.3.4.1.) bölümündeki, kısmi tevkifat uygulanması zorunluluğu 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2.000 TL’ye yükseltilmiştir.

  Yapılan düzenlemeye göre 01.07.2021 tarihinden itibaren, KDV tevkifatı kapsamına dâhil işlemin KDV dâhil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde her hangi bir KDV tevkifatı yapılmayacaktır. KDV tabi işlem bedelinin 2.000 TL’lık sınırı aşılması halinde işlem bedelinin tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır. Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işleminde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla düzenlenmesi gereken ve bütünlük arz eden bir mal ve hizmet teslimine ait fatura tutarının parçalara bölmek suretiyle düzenlenmesi mümkün değildir.

  İade olarak düzenlenecek tevkifatlı KDV faturası için her hangi bir sınır bulunmamaktadır.

  UYGULAMA-KDV’DEN İSTİSNA İŞLEMLERİNDE KDV TEVKİFATI

  3065 sayılı Kanunun kapsamında KDV istisna edilen mal ve hizmet teslimlerinde KDV tevkifatı yapılması söz konusu değildir.

  Diğer Özellik Arz Eden Hususlar

  Mal ve hizmet teslimine ilişkin bir işlemin “İADE” kapsamında değerlendirilmesi için öncelikli olarak;

  Bu türden olmayan işlemlerin iade kapsamında değerlendirilmemesi gerekir.

  İade-Fiyat Farkı ve Kur Faturasında Tevkifat Uygulaması

  Teslimi gerçekleştirilen mal ve hizmetin tesliminden sonra gerçekleşen bir işlem nedeniyle meydana gelen fiyat farkı için yapılması gereken uygulama KDV Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-2.1.4.2. Matrahta Değişiklik” başlıklı bölümünde,

  “… Malların kısmen iade edilmesi, hizmetin bir kısmının tamamlanmaması, malların ve hizmetin sözleşmede belirtilen evsafa uymaması ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlem bedelinde sonradan bir azalma meydana gelmişse, azalma miktarı ile ilgili olarak mal iadelerine ilişkin açıklamaların yer aldığı Tebliğin (I/C-2.1.4.1.) bölümü çerçevesinde işlem yapılır.” şeklinde açıklanmıştır. Bu konuda verilen ve aşağıda yer alan özelgede fiyat farkı nedeniyle yapılacak düzeltme işlemlerinde KDV tevkifatının yapılmaması gerektiği konusunda görüş bildirilmiştir.

  KDV tevkifatına tabi bir işleme ait yansıtma faturalarında KDV’sı tevkifatı

  Bu konu ile ilgili açıklama 60 No.lu KDV Sirkülerinin 2.2.2.2. no.lu bölümünde yer alan aşağıdaki örnekle açıklanmıştır. “(K) Holding A.Ş. belirlenmiş alıcılar arasında yer aldığından (JK) firmasından aldığı danışmanlık hizmeti Tebliğin (3.2.2) bölümüne göre tevkifata tabi tutulacaktır. Temin edilen bu hizmetin (K) Holding A.Ş. tarafından grup şirketi (NL) A.Ş.’ye aktarılmasında düzenlenen faturada hesaplanan KDV ise tevkifata tabi tutulmayacaktır.”

  Bu açıklama kapsamında tevkifat kapsamına satıcı adına düzenlenmiş nakliye faturasının alıcıya aktarılması amacıyla düzenlenen yansıtma nakliye faturasında hesaplanan KDV üzerinden tevkifat yapılmaması gerekmektedir.

  UYGULAMAYA İLİŞKİN ÖRNEKLER VE MUHASEBE KAYITLARI

  Örnek: A Elektrik A.Ş 20.07.2021 tarihinde B Trafo Ltd.Şti’ ne 100.000 TL Karşılığında bakır tel satışı yapmıştır. Bu mal teslimine uygulanacak KDV oranı %18 olup belirlenen tevkifat oranı ise 7/10 dur. Satıcı tarafından düzenlenen fatura ve bu işleme ait satıcı ve alıcı muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

  Bu satışa ilişkin mal kalitesinden kaynaklı 20.000,00 TL’lık malın alıcı tarafından satıcıya iadesi yapılmıştır. Bu işlem nedeniyle alıcı tarafından indirim konusu yapılan KDV’nin sadece tevkifata tabi tutulmayan kısmı için düzeltme işlemi yapılacaktır. Bu iade işlemine ait alıcı tarafından düzenlenen fatura ve bu işleme ait satıcı ve alıcı muhasebe kayıtları aşağıdaki şekilde olacaktır.

  Yukarıda yer alan örnekte de görüleceği üzere mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tevkifata tabi tutulmayan kısmı üzerinden gerçekleştirilecektir. Hizmet iadelerinde ise gerçekleşen matrah tutarı üzerinde meydana gelen değişiklik üzerinden alıcı ve satıcı karşılıklı olarak hesap kayıtlarında düzeltme yaparak işlemi sonuçlandıracaktır.

  Fazla ve Yersiz Tevkif Edilen Vergilerin İadesi işleminde yapılacak düzeltme işlemleri ile KDV 2 beyannamesine verilecek düzeltme beyannamesi sonrasında fazla ve yersiz olarak hesaplanan KDV alıcı tarafından satıcıya ödenecektir.

  SONUÇ; Vergi mevzuatımızda yer alan uygulamaların muhasebeleştirilmesinde en temel araç olan 1 Sıra Nolu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinin amacı ”  bilanço usulünde defter tutan gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin faaliyet ve sonuçlarının sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirilmesi, mali tablolar aracılığı ile ilgililere sunulan bilgilerin tutarlılık ve mukayese edilebilirlik niteliklerini koruyarak gerçek durumu yansıtmasının sağlanması ve işletmelerde denetimin kolaylaştırılması” şeklinde açıklanmıştır.  Buna bağlı olarak Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı Ve Hesap Planı Açıklamalarını dikkate aldığımızda yapılacak muhasebe kayıtlarının Muhasebenin Temel Kavramları ve Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Ve Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olması mesleki olarak vazgeçilmez ilkemiz olmalıdır. Bu nedenle özellikle “MAL VE HİZMET İADE” işlemine konu bir olayda 213 sayılı VUK’un 3. maddesinde yer alan “Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır.” düzenlemesini dikkate alarak KDV’sine konu bir işlemin iadeye konu edilmesinde iadeye konu işlemin dönemi, KDV oranı, KDV tevkifat oranı, KDV matrahı ve matrahta meydana gelen değişikliklerin bir bürün olarak değerlendirilmesi ve iadeye konu işlemde bu kapsamda KDV tevkifatı yapılıp yapılmayacağı yâda yapılacaksa hangi matrah ve hangi oran üzerinden yapılması gerektiği önem arz etmektedir.

  Bilgi notu;

  Konuya ilişkin GİB https://forum.efatura.gov.tr/ adresinde sorulan bir soruya verilen cevap aşağıda yer almaktadır.

  Soru 0026000

  Konu; Tevkifatlı fatura iadesi

  Sayın ilgili,

  UBL TR yeni versiyona göre GIB test portalI sisteminden bize gelen Tevkifatlı bir fatura için iade faturası düzenlemek istediğimizde fatura tipinin TEKVIFAT mı yoksa IADE mi olması gerekiyor?

  IADE tipinde fatura kesmemiz gerekiyorsa kalemde vergi ekle deyip KDV TEVKİFATI seçtiğimizde “Tevkifatlı fatura için Fatura Tipi TEVKİFAT seçilmelidir.” şeklinde uyarı alıyoruz. Bu durumda IADE fatura tipinde kaleme sadece KDV için oran girilmesi yeterli olacak mıdır? Örneğin %18 KDV’li ve 9/10 tevkifatlı bir gelen faturanın iadesinde KDV oranı için 1,8 mi girmemiz gerekmektedir?

  Cevap (0047034)

  Tevkifatlı fatura tipinin iadesinde İADE fatura tipi seçilmeli ve KDV Uygulama Genel Tebliğinde KDV tevkifatlı faturanın iadesi için belirtilen belge düzenine uygun olarak faturanın düzenlenmesi gerekmektedir. KDV tevkifatlı faturanın iadesi tevkifat uygulanmamış kısım üzerinden yapıldığından manuel olarak portalda istediğiniz gibi fatura düzenleyemeyebilirsiniz. bunun için yeni versiyona göre düzenlenmiş yazılım programınız üzerinden düzenleyerek faturanızı portala yükleyebilirsiniz. entegrasyon veya özel entegrasyon yöntemi kullanıyorsanız zaten bu düzenlemeleri kolaylıkla yapabilirsiniz.

  Kaynak: Gaziantepymmmo.org

  Yazı kaynağı : www.alomaliye.com

  tevkifatl� fatura - �rnek - muhasebe yemiye kay�tlar� - nas�l kesilir - kdv

  (6) Teslim ve Hizmetin Kar��l���n� Te�kil Eden Bedel �����...�����..��: 200.000.- TL.

  (9) Tevkifat D���ndaki Mal Ve Hizmet Teslimleri����������������..: 100.000.- TL.

  (10) Tevkifat D���ndaki Mal ve Hizmet Hesaplanan KDV.���..���..���...: 8.000.- TL.

  (11) Tevkifat Kapsam�ndaki Hizmet Teslimler��������������..�......: 100.000.- TL.

  12) Tevkifat Kapsam�ndaki Hizmet Hesaplanan KDV. (%4)���...............: 4.000.- TL.

  (19) Toplam Hesaplanan KDV�����������������..�����...��.�.: 12.000.- TL.

  (22) �nceki D�nemden Devreden KDV��.�.���������.������.......: 3.000.- TL.

  (23) Bu D�neme Ait �ndirilecek KDV���.������������������.....: 11.000.- TL.

  (26) �ndirimler Toplam�����������.���������������������.: 14.000.- TL.

  (27) �denmesi Gereken KDV��..�������������..�.������(YOK) : �����..

  (28) Sonraki D�neme Devreden KDV������������..�..��.��(YOK) : ����

  (29) �ade Edilmesi Gereken KDV����.���..���������..����..���: 2.000.- TL.

  �lgili KDV Beyannamesinin;

  Yazı kaynağı : www.fatihcavus.net.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap