Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  test 46 1b 2a 3d 4b 5d 6c 7a 8b 9d 10c 11d 12c 13d 14b 15d 16c

  1 ziyaretçi

  test 46 1b 2a 3d 4b 5d 6c 7a 8b 9d 10c 11d 12c 13d 14b 15d 16c bilgi90'dan bulabilirsiniz

  81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

  81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E

  Transkript

  1 B- 2E-3D-4C- 5E-6D -7B- 8B - 9E-10E-11B -12E-13C-14B -15C -16D 1C- 2E-3E-4B- 5A-6D -7B- 8C- 9D-10D-11B -12D 1D-2C-3A-4E-5A-6A -7C-8E- 9D -10C-11E-12B -13A-14D -15A -16E -17C -18C -19A - 20A 1B-2A-3C-4A-5C-6D -7B- 8C - 9A -10E-11C -12A-13B-14A -15E-16E -17B -18D -19B - 20A 1D-2D-3E-4B-5E-6B -7A- 8B - 9C -10C-11A-12D -13A-14C -15D -16C -17A-18C -19E -20B 1B-2D-3B-4E-5C-6A -7B- 8D - 9B -10E-11E-12B -13C-14B -15A -16B -17D -18D -19D -20A 1C- 2A-3A-4B- 5B-6B -7E- 8C - 9B -10D-11B-12D

  2 81 Permütasyon 1C- 2A-3C-4D- 5B-6C -7B- 8C - 9C -10D-11C -12D -13D-14C-15D-16C-17C -18C-19A-20E Kombinasyon - Binom Açýlýmý Olasýlýk Olasýlýk Toplam ve Çarpým Sembolü Toplam ve Çarpým Sembolü Seriler Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Özel Tanýmlý Fonksiyonlar Fonksiyonlarda Limit Fonksiyonlarda Limit 1C- 2B-3A-4D- 5C-6C -7A- 8D - 9C -10A-11D -12B -13B-14B-15A-16B -17C -18C -19D-20C 1D- 2D-3C-4B- 5D-6C -7D- 8E- 9E-10E-11B -12D -13C-14C-15B-16A-17B -18C -19C-20D 1D- 2A-3E-4C- 5C-6E-7E- 8C - 9A -10B-11C -12E-13C -14B -15D -16C -17B -18D -19D-20B 1C- 2B-3D-4C- 5B-6E-7C- 8D - 9D -10D-11D -12B -13E-14D -15A-16C-17C-18D-19C-20B 1D- 2E-3D-4D- 5C-6E-7E- 8C - 9C -10B-11D -12A-13D-14B -15A-16C-17B -18C -19A-20A 1E- 2C-3C-4C- 5C-6E-7A- 8A- 9C -10C-11C -12B -13D-14E-15A -16A-17D -18A -19B -20D 1C- 2D-3D-4C- 5A-6D -7D- 8B - 9B -10C-11C -12E-13C-14A -15B -16C -17B-18C 1E- 2A-3E-4C- 5C-6E-7B- 8C - 9D -10B-11A-12C -13C-14D -15C -16C -17C -18E-19A-20C 1A- 2B-3D-4B- 5B-6C -7E- 8A- 9C -10D-11B -12C -13A-14D -15C -16D -17D -18D-19B-20B 1E- 2B-3C-4D- 5C-6C -7C- 8D - 9E-10C-11A-12D -13E-14D -15B -16C-17A-18D 1B- 2A-3C-4C- 5C-6C -7C- 8C - 9B -10A-11E-12E-13B-14D -15D -16D -17A -18A-19E-20B 1B- 2C-3E-4D- 5C-6E-7C- 8A- 9C -10B-11D -12C -13D-14E-15A -16E-17D -18E 1A-2A-3A-4A-5E-6E -7D - 8C - 9C -10A 1D- 2D-3B-4C- 5D-6D -7E- 8D - 9A -10A-11A-12D -13B-14A -15E -16E -17E -18B 1D- 2D-3B-4E- 5E-6A -7A- 8A- 9B -10D-11A-12B -13C-14E -15E -16C -17E -18D 1A- 2E-3E-4C- 5A-6D -7C- 8B - 9D -10B-11B -12A-13D-14A-15B -16D -17E-18D -19E - 20D 1B- 2D-3A-4C- 5D-6D -7D- 8A- 9B -10B-11C -12D -13B-14A-15C -16B -17D-18B -19A - 20C 1D- 2A-3D-4E- 5E-6B -7E- 8E- 9C -10C-11B -12C -13E-14B -15C -16C -17B -18B 1E- 2E-3C-4B- 5E-6B -7D- 8B - 9B -10A-11E-12B -13D-14D -15D -16D

  3 Polinomlar Polinomlar II. ve III. Derece Denklemler II. ve III. Derece Denklemler Parabol Parabol Eþitsizlikler Eþitsizlikler Karmaþýk Sayýlar Karmaþýk Sayýlar Karmaþýk Sayýlar Logaritma Logaritma Logaritma 1C - 2D-3B-4B- 5B - 6C -7B - 8E- 9B-10B -11B -12B-13D-14D-15C-16C-17C -18E-19B-20A 1C - 2E-3C-4D- 5A - 6D -7E- 8E- 9D-10C -11E-12E-13A-14A-15C-16A -17C -18B -19B- 20C 1C - 2A-3C-4E- 5A - 6E-7D - 8C - 9C-10D -11D -12A-13D-14C-15D-16B-17C -18C-19E-20E 1C - 2D-3C-4B- 5E- 6A -7B - 8D - 9C-10C -11E-12B-13D-14B-15A-16C-17C -18B -19D-20B 1D - 2E-3A-4E- 5D - 6D -7E- 8C - 9C-10A-11C -12C-13B-14C-15E-16B 1B - 2C-3C-4A- 5E- 6C -7A - 8D - 9A-10C -11A-12B-13C-14B-15E-16D 1B - 2D-3E-4A-5C - 6B -7E- 8B - 9D-10E-11D -12E-13E-14D -15E-16D -17A -18B -19E- 20E 1A- 2E-3A-4E-5C - 6E-7A - 8A- 9B-10B -11B -12D -13B -14C -15C-16B 1E- 2E-3D-4D- 5A-6D -7E- 8C - 9B -10C-11C -12B -13B-14E-15E-16A-17C -18D -19A - 20A 1D- 2C-3B-4A- 5D-6E-7C- 8B - 9E-10D-11B -12B -13B-14E-15C -16E-17C -18D 1D- 2D-3E-4E- 5B-6D -7E- 8B - 9D -10B-11E-12D -13B-14C -15E-16C -17E-18B -19A - 20C 1B- 2B-3D-4B- 5D-6C -7B- 8D - 9B -10B-11A-12C -13E-14C -15D -16D -17B -18A 1C- 2E-3A-4A- 5A-6E-7C- 8B - 9E-10D-11D -12B -13A-14D -15D -16C-17D-18C -19C - 20C 1C- 2D-3C-4D- 5B-6D -7B- 8B - 9A -10C-11A-12C -13B-14C -15D -16B 1B- 2B-3E-4D- 5C-6E-7C- 8E- 9C -10C-11D -12B -13C-14E-15E-16C-17C-18D -19B - 20E 1B- 2D-3B-4E- 5D-6A -7D- 8B - 9A -10C-11A-12E-13E-14A-15C -16E -17C -18D 1E- 2E-3A-4D- 5E-6C -7B- 8E- 9B -10C-11A-12E -13B -14E -15B -16D -17B -18D 1E- 2E-3D-4C- 5B-6B -7C- 8E- 9E-10D-11D -12A-13E-14B -15E-16C -17C -18A 1C- 2C-3D-4B- 5A-6B -7D- 8C - 9C -10A-11E-12C -13E-14C -15B -16D-17B-18B -19D- 20E 1C- 2B-3D-4D- 5C-6E-7E- 8A- 9E -10D -11E-12E -13A-14E -15C -16B -17E -18C

  4 Ýþçi Havuz Problemleri Hýz Problemleri Hýz Problemleri Yüzde Problemleri Kâr - Zarar Problemleri Karýþým ve Faiz Problemleri Kümeler Kümeler Kartezyen Çarpým Fonksiyonlar I Fonksiyonlar I Fonksiyonlar II Fonksiyonlar II Fonksiyonlar II Fonksiyon Grafiði Ýþlem Ýþlem Modüler Aritmetik Modüler Aritmetik Polinomlar 1B - 2E-3E- 4D - 5C-6C -7A- 8C - 9E-10E-11A-12C -13D -14E-15C-16D-17C -18B -19C -20A 1C - 2C-3D - 4D - 5E-6E-7C-8D - 9B -10A-11D -12B -13B -14C-15D-16C-17B-18C -19A-20E 1C - 2C-3B - 4A-5B-6E-7C-8C - 9A -10A-11D -12B -13C -14A-15D-16E-17C-18C -19C-20C 1E- 2B-3D - 4B - 5C-6D -7C-8C - 9C -10D-11B -12B -13D -14D-15E-16C-17B-18E-19D-20B 1B - 2E-3D - 4C - 5D-6E-7A- 8C - 9B -10A-11C -12A -13C -14D-15C-16A-17D-18D-19A -20A 1C- 2A-3C-4D- 5D-6D -7C- 8B - 9E-10B-11E-12C -13D-14D -15D-16E-17E-18C -19B-20C 1D- 2B-3D-4C- 5C-6C -7C- 8E- 9E-10C-11C -12C -13C-14C -15D-16C-17B -18A-19E-20D 1C- 2A-3C-4B- 5C-6E-7B- 8C - 9C -10D-11E-12D -13A-14E-15C -16B -17D -18B -19D-20E 1E- 2D-3C-4C- 5C-6B -7D- 8C- 9C -10E-11D -12A-13C-14D-15C-16C-17B-18B -19C- 20C 1C- 2A- 3A- 4C- 5E- 6C -7C- 8A- 9C -10D-11B -12D -13E-14A-15C-16E-17D-18D -19A- 20D 1A-2A- 3C- 4C-5C -6A -7B-8B- 9B-10D-11C -12B -13A-14D-15D-16B -17C-18C -19E- 20C 1D- 2C- 3A- 4E- 5B - 6B -7D- 8A- 9B-10C-11B -12D -13D-14A-15C-16D-17C-18D -19D- 20D 1E- 2A - 3B- 4D-5B -6E-7A-8B- 9B-10B-11C -12D -13B-14A -15A -16C-17D-18B -19D-20C 1A - 2B - 3B - 4A-5B -6B -7E-8B- 9E-10B-11C -12B -13E-14D -15E -16C-17A-18E -19E-20D 1C - 2E- 3D - 4D-5D -6E-7A-8A- 9D-10B-11E -12B -13C-14D 1A- 2C-3B-4D- 5B - 6E-7A - 8E- 9C-10B -11A-12B-13D-14B-15E-16C -17A-18B-19C- 20C 1D - 2C-3A-4A-5C - 6D -7B - 8B - 9B-10D -11D -12C-13E-14E-15B -16C -17B-18D-19A-20A 1C - 2C-3B-4C- 5C - 6D -7D - 8A- 9C-10A-11A-12C-13B-14A-15C -16E-17E-18D-19C-20E 1C - 2E-3E-4B- 5C - 6E-7C - 8C - 9A-10D -11B -12B-13C-14B-15C-16C -17A-18D-19C-20C 1D - 2D-3E-4B-5B - 6A -7D - 8D - 9E-10C -11B -12E-13D-14E-15B-16B -17B -18D-19C-20C

  5 Üslü Sayýlar Üslü Sayýlar Üslü Sayýlar Köklü Sayýlar Köklü Sayýlar Köklü Sayýlar Çarpanlara Ayýrma Çarpanlara Ayýrma Çarpanlara Ayýrma Oran - Orantý Oran - Orantý Oran - Orantý Denklem Çözme Denklem Çözme Denklem Çözme Sayý ve Kesir Problemleri Sayý ve Kesir Problemleri Sayý ve Kesir Problemleri Yaþ Problemleri Ýþçi Havuz Problemleri 1B- 2C-3D-4C- 5A-6D -7C- 8C - 9E-10D-11B -12C -13C -14B -15C-16D-17D-18C-19D-20D 1C- 2C-3C-4B- 5C-6A -7A- 8C - 9A -10C-11C -12B -13B -14B -15C-16A-17C -18B-19C-20C 1C- 2D-3D-4A- 5D-6B -7A- 8D - 9B -10C-11C -12A-13A-14C -15C-16D-17D -18B-19D-20C 1D-2A-3A-4C-5A-6C -7D- 8C - 9B -10A-11C -12D -13A -14C -15A-16C -17E -18E-19E-20A 1B- 2C-3C-4C- 5C-6A -7B- 8A- 9D -10A-11C -12C -13B -14A-15A-16D -17A -18B-19D-20B 1B- 2D-3C-4D- 5B-6C -7A- 8B - 9A -10B-11B -12C -13A-14B -15D-16B-17B -18D -19C-20D 1E- 2B-3D-4E- 5D-6D -7E- 8C - 9B -10E-11A-12B -13B-14E-15D-16C-17D -18C -19C - 20A 1D-2C-3C-4D-5E-6A -7B- 8B - 9C -10A-11B -12A -13D -14E -15A-16B-17C -18A -19E-20B 1E- 2D-3B-4A- 5C-6A -7E- 8C - 9D -10C-11E-12D -13A-14C -15C-16B-17B-18C-19D- 20A 1B- 2A-3C-4A- 5A-6B -7A- 8C - 9B -10C-11C -12C -13A-14E -15A-16B-17D-18D -19B - 20C 1D- 2E-3B-4C- 5C-6C -7B- 8C - 9E-10B-11C -12E-13E-14B -15A-16E-17C-18C -19B - 20D 1E- 2C-3C-4C- 5D-6C -7D- 8D - 9E-10C-11D -12D -13C -14C-15C-16C-17B-18E-19B - 20B 1E-2D-3A-4B-5D-6B -7A- 8A- 9B -10D-11D -12E-13C -14A-15C -16C -17D -18D -19A - 20C 1D - 2E-3A - 4B - 5E-6A -7B- 8A- 9E-10A-11B -12A -13A-14D-15C -16D -17E-18D -19B - 20E 1C - 2C-3A - 4B - 5B-6D -7D- 8C - 9A -10B-11A-12C -13E-14A-15B-16D-17D-18B-19B -20C 1C - 2D-3C - 4B - 5C-6B -7B- 8D - 9D -10C-11D -12C -13C-14D-15C-16C-17E-18E-19C-20C 1E- 2B-3E- 4B - 5B-6A -7D- 8A- 9B -10C-11E-12E -13B -14D-15C-16E-17A -18D -19C - 20D 1B - 2D-3B - 4D - 5C-6C -7E- 8D - 9D -10B-11C -12A -13B -14D-15B-16C-17C-18D-19B-20E 1C - 2C-3B - 4C - 5E-6E-7B- 8C - 9D -10D-11C -12B -13C -14E-15C-16B-17D-18D-19B-20B 1B - 2C-3A - 4E- 5C-6C -7B- 8D - 9E-10C-11B -12C -13B -14A-15D-16D-17B -18E-19E-20C

  6 Ýþlem Yeteneði Ýþlem Yeteneði Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Temel Kavramlar Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Bölme ve Bölünebilme EBOB - EKOK EBOB - EKOK Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlar Rasyonel Sayýlar Basit Eþitsizlikler Basit Eþitsizlikler Mutlak Deðer Mutlak Deðer 1D-2E-3D-4D-5A-6E-7D- 8B - 9B -10B-11B -12B -13C-14A -15C -16B -17C -18B -19A -20C 1A- 2C-3A-4B- 5B-6A -7A- 8D - 9D -10E-11E-12A-13A-14A -15E-16B -17B -18B -19D - 20C 1A- 2A-3C-4C- 5C-6B -7A- 8C - 9C -10C-11B -12B -13B -14C -15C-16C-17A-18B-19B - 20E 1D- 2D-3E-4E- 5E-6E-7B- 8C - 9D -10D-11C -12D -13A-14B -15C-16D-17D -18C -19E - 20D 1C-2E-3E-4D-5A-6E-7B- 8D - 9D -10E-11B -12C -13D -14B -15D -16D -17E -18E -19E - 20B 1E-2D-3E-4D-5E-6B -7B- 8B - 9C -10E-11A-12E-13B-14B -15E -16C -17A -18E -19C - 20D 1C- 2A-3C-4D- 5C-6E-7C- 8A- 9D -10A-11E-12B -13C-14E-15A-16C-17E-18D -19C - 20C 1B- 2A-3D-4D- 5C-6A -7C- 8C - 9D -10A-11E-12E-13A-14D -15D -16B-17E-18C -19D - 20D 1D- 2E-3C-4D- 5E-6B -7B- 8A- 9C -10C-11E-12D -13C-14A-15B -16B-17E-18C -19C - 20D 1E- 2A-3B-4B- 5B-6A -7C- 8E- 9C -10D-11D -12C -13C-14B -15A-16C-17E -18B -19C - 20A 1D- 2C-3C-4C- 5D-6C -7E- 8E- 9D -10D-11A-12D -13D-14A-15E-16B-17B -18B -19D- 20A 1D- 2D-3B-4B- 5C-6C -7D- 8B - 9B -10E-11E-12C -13D-14C -15D-16C-17B -18D-19C-20A 1D- 2D-3E-4E- 5B-6E-7C- 8B - 9C -10D-11B -12B -13C-14C -15C-16D-17C -18C-19E- 20A 1B- 2A-3B-4D- 5E-6C -7B- 8B - 9C -10D-11D -12B -13B-14A-15D -16B-17B -18D-19D - 20B 1E-2D-3A-4C-5A-6E-7B- 8A- 9A -10A-11B -12D -13B -14E-15A -16A -17D -18C -19B - 20E 1C- 2C-3C-4D- 5C-6D -7E- 8E- 9B -10D-11E-12D -13B -14A-15D-16B -17B -18C-19B-20B 1D- 2B-3C-4B- 5C-6D -7E- 8E- 9D -10D-11D -12A-13D -14D -15B-16D -17E-18D-19B-20B 1E-2C-3E-4E-5E-6B -7C-8C - 9C -10B-11C -12D -13D -14E-15B-16A-17D -18C -19B - 20B 1E-2B-3E-4C-5E-6E-7A- 8C - 9D -10E-11B -12A-13C -14B -15B-16D -17C -18B -19D - 20B 1D- 2D-3C-4D- 5C-6B -7C- 8A- 9A -10B-11C -12E-13E-14E-15C-16A-17E-18D -19A- 20B

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  Derslig İçerik Cevap Anahtarları

  Derslig İçerik Cevap Anahtarları

  Cevap Anahtarlarımıza artık yaprak testlerin sağ üst köşesine QR kod yardımıyla ulaşabileceksiniz. 

  ,Qr kodu okutmak için ios cihazlarda telefonunuzun kamerasını qr koduna tutmanız yeterli.

  Android cihazların yeni sürümlerinde bu özellik var ancak bu özellik bulunmayan telefonlar için google playden herhangi bir qr kod okuyucu uygulamayı indirip, bu uygulama üzerinden qr kodu okutabilirler.

  Yazı kaynağı : www.derslig.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap