Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  temanin calismalari insan yasamini hangi alanlarda etkiler

  1 ziyaretçi

  temanin calismalari insan yasamini hangi alanlarda etkiler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  TEMA'nın çalışmaları, insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

  Tema'nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

  Tema'nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

  Selamlar,

  TEMA'nın çalışmalarının insan yaşamına etkileri:

  Tema vakfı, insanların ve diğer canlıların daha iyi yaşaması adına çalışma sağlayan, bizden sonraki insanlara da daha güzel bir dünya bırakmayı amaçlayan bir vakıftır.

  TEMA Vakfı nın yaptığı faaliyetler nelerdir? Madde madde yazın. sorusu için;

  eodev.com/gorev/536095

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  Tema'nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler

  TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

  Toprak...Toprak...Toprak...

  TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve korumak. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörü. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması 500 yıl sürerken her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğruyor. Yaşama dolayısıyla toprağa sahip çıkmayı amaç edinmiş TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni toprağı korumaktır. Ufkumuz sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

  Amacımız

  - Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,

  - Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak.

  - Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,

  - Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bu alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek,

  - Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek.

  Hedefimiz

  Vakfın öncelikli hedefi ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasi partilere ve hükümetlere, resmî ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına; toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. Bu anlamda başta erozyon olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır.

  TEMA Vakfı, bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

  TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle orman, çayır, mera ve tarım alanlarını; su ve bitki gen kaynaklarını koruyan, bununla birlikte erozyonla mücadele ve iklim krizi konularında somut adımlar içeren bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, örgütlenme ve mali imkânlarla mümkündür.

  Temel Değerlerimiz

  • Sürekli Gelişme

  • Güven

  • Sürdürülebilirlik

  • Hesap Verebilirlik

  • Siyasi Tarafsızlık

  • İş Birliği

  Yazı kaynağı : www.tema.org.tr

  temanın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler

  temanın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler

  temanın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tema'nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler

  Tema'nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

  Selamlar,

  TEMA'nın çalışmalarının insan yaşamına etkileri:

  Tema vakfı, insanların ve diğer canlıların daha iyi yaşaması adına çalışma sağlayan, bizden sonraki insanlara da daha güzel bir dünya bırakmayı amaçlayan bir vakıftır.

  TEMA Vakfı nın yaptığı faaliyetler nelerdir? Madde madde yazın. sorusu için;

  eodev.com/gorev/536095

  Başarılar dilerim.

  Yazı kaynağı : eodev.com

  TEMA, Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

  Toprak...Toprak...Toprak...

  TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni yaşama yani toprağa sahip çıkmak ve korumak. Çünkü toprak hepimizin yuvası, gıdamızın %95’inin doğrudan ya da dolaylı kaynağı, habitatlarımızın dayanıklılık kaynağıdır. Okyanuslardan sonraki en büyük karbon yutağı olarak toprak, iklim krizi ile mücadelenin de önemli bir aktörü. Toprağımız varsa ormanımız, tarımımız, meralarımız ve hayvancılığımız var. Toprağın 1 santimetresinin oluşması 500 yıl sürerken her yıl 642 milyon ton toprağımız erozyona uğruyor. Yaşama dolayısıyla toprağa sahip çıkmayı amaç edinmiş TEMA Vakfı’nın varoluş nedeni toprağı korumaktır. Ufkumuz sürdürülebilir yaşam ilkesiyle başta topraklarımız olmak üzere doğal varlıkların korunması için bilim temelli çalışan, topraktan gelen toplumsal barışa inanan, halkla bütünleşen, ülkenin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olan, gönüllü, bilinçli, öncü, uluslararası ve muteber bir Sivil Toplum Kuruluşu olmaktır.

  Amacımız

  - Ülke topraklarımızı tehdit eden erozyon ve çölleşme tehlikesine dikkat çekmek ve bu mücadelenin bir devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamak,

  - Toprakla birlikte dünya üzerindeki ekosistemi oluşturan su, orman, biyolojik çeşitlilik gibi tüm doğal varlıkların korunması ve insan kaynaklı iklim değişikliğine dair politikaların ve toplumsal bilincin oluşturulması için çalışmak.

  - Kendiliğinden yetişen doğal ormanları korumak, ağaçlandırma çalışmaları yaparak topluma ağaç sevgisi aşılamak,

  - Tarım alanları, çayır ve meraları korumak, geliştirmek ve bu alanların amacı dışında kullanılmasını önlemek,

  - Doğal varlıkların korunması ve doğru şekilde yönetilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasına öncülük etmek ve bu çalışmalara destek vermek.

  Hedefimiz

  Vakfın öncelikli hedefi ulusumuza, onun temsilcilerine, siyasi partilere ve hükümetlere, resmî ve özel kuruluşlara, eğitim kurumlarına, basın yayın organlarına; toprak erozyonunun nedenlerini, vahim sonuçlarını ve ülkemizin çöl olma tehlikesini anlatmaktır. Bu anlamda başta erozyon olmak üzere çevre sorunlarına karşı duyarlı, bilinçli ve etkin bir kamuoyu oluşturmayı amaçlamaktadır.

  TEMA Vakfı, bu hedef doğrultusunda, siyasi güçleri, doğal varlıkların yok edilmesi ve erozyon sorununa çare bulmadan iktidar olamayacaklarına inandırmak için faaliyetlerini sürdürmektedir.

  TEMA Vakfı, ülkemizin en değerli hazinelerinden birinin toprak olduğunun bilincindedir. Bu nedenle orman, çayır, mera ve tarım alanlarını; su ve bitki gen kaynaklarını koruyan, bununla birlikte erozyonla mücadele ve iklim krizi konularında somut adımlar içeren bir devlet politikasının gerekli ve zorunlu olduğuna inanmaktadır. Bu hedeflere ulaşmak ancak teknik yönden yeterli bir kadro, örgütlenme ve mali imkânlarla mümkündür.

  Temel Değerlerimiz

  • Sürekli Gelişme

  • Güven

  • Sürdürülebilirlik

  • Hesap Verebilirlik

  • Siyasi Tarafsızlık

  • İş Birliği

  Yazı kaynağı : www.tema.org.tr

  Tema Vakfı'nın Çalışmaları Diğer Canlı Türlerinin Yaşamını Nasıl Etkiler?

  Tema Vakfı'nın Çalışmaları Diğer Canlı Türlerinin Yaşamını Nasıl Etkiler?


  Türkiye erozyonla mücadele ağaçlandırma ve doğal varlıkları koruma vakfı olarak TEMA Vakfı öne çıkıyor. 11 Eylül 1992 yılında kurulmuş olan Vakıf, doğayı korumak ve yaşamın devam edebilmesini sağlamak için farklı çalışmalar yürütmektedir. Özellikle tüm canlı organizmaları korumak, doğal varlıkları korumak ve erozyonla mücadele üzerinden ağaçlandırma gerçekleştirmek en önemli çalışmalar içerisinde yer alır.

  Tema Vakfı'nın Çalışmaları Diğer Canlı Türlerinin Yaşamını Nasıl Etkiler?

  Dünya üzerindeki canlı yaşamın sürebilmesi için, doğanın bütünüyle korunması gerekir. Eğer TEMA Vakfı olmasaydı o vakit bitki ve hayvanlar, mantar ve birçok canlı organizmanın yaşamını sürdürmesi mümkün olmazdı. Bu da mikro çeşitliliğin azalması ile beraber ekosistem döngüsüne önemli oranda zarar verirdi. Hatta suya erişim üzerinden temiz suya ulaşım imkanını dahi olumsuz yönde etkilerdi. Doğal olarak böylece dünya yüzeyindeki canlı yaşam ciddi oranda tehdit altına girerdi.

  Bunun önüne geçebilmek için ise TEMA Vakfı her sene ülke çapında önemli çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalar hem kurumsal olarak hem de gönüllüler eşliğinde gerçekleşir. Ekosistem ne kadar korunursa dünya üzerinde bulunan yaşam daha uzun yıllar devam eder.

  Yazı kaynağı : www.milliyet.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazı kaynağı : bilgi90.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap