Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  teknofest insanlık yararına teknoloji ön değerlendirme raporu

  1 ziyaretçi

  teknofest insanlık yararına teknoloji ön değerlendirme raporu bilgi90'dan bulabilirsiniz

  İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Ön Degerlendirme Raporu Şablonu-Dönüştürüldü

  İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

  İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

  Transkript

  1 İNSANLIK YARARINA TEKNOLOJİ YARIŞMASI YARIŞMA ŞARTNAMESİ

  2 1. YARIŞMA AMACI Yarışma, bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak projeler ortaya çıkarmalarını amaçlamaktır. İnsan hayatını etkileyen her alanda yapılacak yenilik ve teknolojik gelişme ile uygulanabilir projelerin hedefinde; yararlılık, topluma fayda ve kolaylık yer almaktadır. Bu doğrultuda projeler değerlendirilip uygulamaya konulacaktır. Aynı zamanda teknolojik ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde eğitim, sağlık, ulaşım, çevre ve benzeri alanlara ilişkin sorunları çözmek, bu bölgelerde hayatı kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar ortaya koymak teknolojileri özgün ve millî kaynaklar ile hayata geçirmek temel hedeftir. 2. YARIŞMANIN KATEGORİLERİ 2.1. SAĞLIK Sağlık koşullarını iyileştirecek, mevcut sorunlara çözümler üretecek, kullanılan cihaz ve teknolojilere millî malzemeler ile yenilik ve tasarım katacak, var olan sağlık teknolojilerinin erişilebilirliğini kolaylaştıracak teknolojik proje fikirlerini kapsar EĞİTİM Toplumun ihtiyaçları doğrultusunda eğitimde fırsat ve imkan eşitliği oluşturacak, eğitim alanında teknolojik yenilikler sunacak ve eğitim hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak teknolojik proje fikirlerini kapsar ÇEVRE Doğal kaynakların verimli kullanılması, ekolojik dengenin ve çevrenin korunması, atıkların geri kazanılması, enerji kaynaklarının etkin kullanılması, çevre kirliliği ve benzeri konularda uygulanabilir ve sürdürülebilir teknolojik proje fikirlerini kapsar ULAŞIM Toplum tarafından ortak kullanılan ulaşım alanlarında mevcut sorunlara çözüm getirecek ve aynı zamanda konforu artıracak teknolojik proje fikirlerini kapsar AFET YÖNETİMİ Afet ve acil durumların yönetiminde afet öncesi risk azaltma, hazırlık, afet sırası müdahale, afet sonrası iyileştirme aşamalarında ve insani yardım alanlarında çözüm üretecek teknolojik proje fikirlerini kapsar. 3. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI Yarışmaya, Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ve yetişkinler katılabilir. İlköğretim ve Ortaöğretim seviyesindeki takımlar, öğrencisi oldukları okullarında görev yapan bir öğretmenlerini danışman olarak almak zorundadır. Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

  3 Yarışmaya bireysel katılım sağlanabileceği gibi, takım olarak da başvuru yapılabilir. Projeler; sosyal bir etkiye sahip, yenilikçi, uygulanabilir, ticari ürüne dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve özgün olmalıdır. Proje fikirleri kopya edilmemiş olmalıdır. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır. Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir. Yarışmaya aynı veya farklı kategoride birden fazla proje ile katılabilmek mümkündür. Her proje için ayrı başvuru formu doldurulması gerekmektedir. Aynı proje ile yalnızca tek bir kategoriye başvurulabilir. Aynı proje ile farklı kategorilere başvuru yapan takımları veya kişilerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Yarışmaya başvuranlar yukarıda yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır. İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerinden oluşan takımlar kendi aralarında, üniversite ve üzeri seviyede öğrencilerden ve yetişkinlerden oluşan takımlar kendi aralarında yarışacaklardır Başvuru Esasları Başvurular, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmi web sitesi ( üzerinden alınacaktır. Başvuru için tarihine kadar başvuru formunun doldurulması gerekmektedir İlköğretim/Ortaokul/lise öğrencileri için : Başvuru formunda; - Öğrenci ad soyad, okul adı ve iletişim bilgileri (mail adresi, telefon numarası), proje adı ve kategorisi, -Takım olarak başvuru yapılıyor ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, okul adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismini ekleyecektir. -Danışmanın ad soyad bilgileri eklenecektir Üniversite öğrencileri/yetişkinler için: Başvuru formunda; - Katılımcı ad soyad, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri, proje adı ve kategorisi, - Takım olarak başvuruluyor ise diğer grup üyelerinin bilgileri (öğrenci isimleri, üniversite, fakülte, bölüm adı ve iletişim bilgileri) ile birlikte takım ismi eklenecektir. -Danışmanın ad soyad bilgileri eklenecektir.

  4 4. Yarışma Takvimi, Puanlama ve Değerlendirme 4.1. Yarışma Takvimi Tablo 1 : Yarışma Takvimi Tarih Açıklama 28 Şubat 2019 Yarışma Son Başvuru Tarihi 10 Mart 2019 Proje Ön Değerlendirme Raporu Son Teslim Tarihi 10 Nisan 2019 Proje Ön Değerlendirme Raporu Sonuçlarına göre Ön elemeyi Geçen Takımların Açıklanması 10 Mayıs 2019 Proje Detay Raporu Son Teslim Tarihi 30 Mayıs 2019 Proje Detay Raporu Sonuçlarının, Maddi Destek Almaya Hak Kazanan ve Finale Kalan Takımların Açıklanması Eylül (Duyurulacaktır) Yarışma Sunum Tarihleri Değerlendirme; Proje Ön Değerlendirme Raporu, Proje Detay Raporu ve yarışma puanlaması olarak olarak üç farklı segmentte yapılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu ve Proje Detay Raporu dosyalarını göndermeyen takımlar yarışmaya katılmaya hak kazanamayacaklardır.

  5 4.2. Proje Ön Değerlendirme Raporu Takımlar, Proje Ön Değerlendirme Raporları nı 10 Mart 2019 tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön değerlendirme raporlarının teslimi ile alakalı detaylı bilgilendirme yarışma başvuru tarihinin sona ermesinin ardından başvurusunu tamamlamış olan takımlar ile paylaşılacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Ön değerlendirmeler sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar 10 Nisan 2019 tarihinde açıklanacaktır. Proje Ön Değerlendirme Raporu şablonu linkinde yer almaktadır. Ön Değerlendirme Raporu nda dikkat edilecek hususlar şunlardır: Proje Ön Değerlendirme Kriterleri Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen projeler aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulacaktır. Yenilikçi-Özgün: Proje fikrinin alanında daha önce uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır. Benzer ürün veya proje var mı? Yeni bir teknoloji, tasarım ya da hizmet sunuyor mu? Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi: Proje fikrinin toplumda hangi probleme, nasıl bir çözüm üreteceğine ve sunulan proje fikrinin bu çözümü destekleyip desteklemediğine bakılacaktır. Proje fikrim toplumun hangi problemine çözüm üretiyor? Proje yerel ya da bölgesel bir soruna çözüm üretiyor veya çözüm noktasında katkı sağlıyor mu? Hayata Geçirilebilirlik/Uygulanabilirlik: projenin uygulanma imkanına, malzemelerin olabildiğince millî kaynaklardan oluşmasına bakılacaktır. Ortaya koyulan proje önerisi teknolojik ticari bir ürüne dönüştürülebilir mi? Projeyi gerçekleştirirken izlenecek adımlar belirlenmiş mi? Bütçe: projenin en az maliyetler uygulanabilir olup olmadığına bakılacaktır. Projemi en düşük maliyetlerle nasıl geliştirebilirim? Proje için bir maliyet hesabı yapılmış mı? Benzer projeler ile bir maliyet karşılaştırması yapılmış mı? Proje Paydaşları: Projeye dahil olan tüm kişi ve kurumların belirlenmiş olup olmadığına bakılacaktır. Proje ekibi kimlerden oluşur? Proje yöneticisi kimdir? Ürün yada sürecin hedef kitlesi kim yada kimlerdir?

  6 Proje için kimlerle neden iş birliği yapılması gerektiği hakkında planlama yapılmış mı? Riskler: Projeyi olumsuz yönde etkileyecek unsurların (risklerin) tespit edilip edilmediğine bakılacaktır. Proje hayata geçirilirken ortaya çıkabilecek problemler tanımlanmış mı? 4.3. Proje Detay Raporu Proje Detay Raporu (PDR) aşamasına geçen takımlar, Proje Detay Raporları nı 10 Mayıs 2019 tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Detay Raporu; Analiz, Tasarım, Geliştirime, Test ve Uygulama (entegrasyon ve canlıya geçiş aktivitelerini) içeren Proje Geliştirme süreçlerinin daha detaylı anlatıldığı ayrıca Proje Bütçesi, Proje Planın (proje takvimi) ve Proje Kapsamını detaylandırıldığı bir rapor olmalıdır. Proje Detay Raporuna ait şablonlar yarışma son başvuru tarihinden sonra TEKNOFEST web sitesi üzerinden açıklanacaktır. PDR sonuçlarına göre maddi destek almaya hak kazanan takımlar ve finale katılmaya hak kazanan takımlar 30 Mayıs 2019 tarihinde açıklanacaktır Yarışmanın Puanlanması Yarışmanın puanlaması iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm rapor puanlaması, ikinci bölüm ise prototip oluşturma ve görsel sunum puanlamasından oluşmaktadır Rapor Puanlaması (20%) Aşağıdaki tabloda rapor puanlama türleri ve yüzdeleri belirtilmiştir. Rapor puanları, Toplam Puanın %20 sini oluşturacaktır. Tablo 2 :Rapor Puan Dağılımları Puanlama türü Puanlama Yüzdesi Proje Ön Değerlendirme Raporu % 5 Proje Detaylı Tasarım Raporu % Prototip ve Sunum Puanlaması (80%) Finale kalan takımların projeleri, ilgili kategori alanlarında uzman jüri ekipleri tarafından değerlendirileceklerdir. Jüri değerlendirmesi için görsel sunum hazırlanması gerekmektedir. Jüri değerlendirmesi ardından alınan puan toplam puanın %80 inini oluşturacaktır. Prototip (ilk örnek) proje sonrasında ortaya çıkacak ürün veya sürecin somut bir gösterimidir. Bu nihayetinde ortaya çıkacak ürünün en ilkel halidir. Prototip bir yazılım projesi için işlevselliği olan bazı ekran görüntülerini ve ekran tasarımlarını içerebileceği gibi, donanım projelerinde işlevselliği olan karton, lego vs. farklı malzemelerden yapılmış bir örnek olabilir. Yarışma ortamı gereksinimleri, Yarışmacıların jüriye prototiplerini göstermeleri ve görsel

  7 sunumlara dair ayrıntılı bilgiler finalist takımlarının belirlenmesinin ardından finalist takımlarla paylaşılacaktır. 5. ÖDÜLLER Yarışmada her dört kategoride ayrı ayrı değerlendirme neticesinde ön elemeyi geçerek kendi klasmanında final değerlendirmesinde dereceye giren takımlara para ödülü verilecektir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ödüller, ödül almaya hak kazanan takımlara verilecek toplam tutarı göstermektedir, bireysel ödüllendirme yapılmayacaktır. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri, Takım Üyeleri toplam sayısına göre eşit miktarda bölünerek her şahsın belirteceği banka hesabına yatırılacaktır. Tablo 3 :Ödül Miktarları İlköğretim, Ortaokul ve Lise Klasmanı Üniversite, Mezun ve Yetişkin Klasmanı Birincilik İkincilik Üçüncülük Birincilik İkincilik Üçüncülük Sağlık 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 3,000 Eğitim 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 3,000 Çevre 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 3,000 Ulaşım 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 3,000 Afet Yönetimi 10,000 5,000 3,000 10,000 5,000 3, Ödül sıralaması için minimum başarı kriteri: Yarışmada ödül sıralamasına girmeye hak kazanmak için takımların ön elemeyi başarıyla geçmeleri gerekmektedir. Sadece ödül sıralamasına girebilen takımlardan derece elde edebilenler Tablo 3. te yer alan ödülleri almaya hak kazanabileceklerdir. 6. Genel Kurallar Her takımın yetkili kişilerinin ilgili hakeme itiraz hakkı vardır. İtirazlar sonradan yazılı olarak verilmek kaydıyla sözlü olarak da yapılabilir. Sözlü olarak yapılan itirazlar en geç 24 saat içerisinde yazılı hale getirilir. Her halükarda yazılı olmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Yapılan itirazlar hakem heyeti tarafından incelenerek 24 saat içerisinde karara bağlanır. Her bir yarışmacı yarışırken gerekli emniyet tedbirlerini almak ve çevresine karşı kendisinden beklenen özeni göstermekle yükümlüdür. Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve organizasyon komitesi, adil sonuçlar doğurabilmesi açısından yarışmaların objektif kriterler içerisinde gerçekleşmesi, yarışmacıların her türlü ihtiyaçlarının daha iyi karşılanabilmesi, emniyet tedbirlerinin sağlanması ve yarışma şartlarının işlerlik kazanabilmesi için işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  8 T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, yarışmalara başvuru sürecinin ardından gerçekleştirilecek değerlendirmeler sonucunda, yarışmalara katılmak için gerekli teknik bilgi ve becerilere sahip yeterli başvuru olmaması durumunda yarışmaları iptal etme hakkını saklı tutar. TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi tüm yarışmacılara, heyetlerine ve ilgili kişilere tebliğ edilir. Organizasyon kapsamında yarışacak bütün takımlar, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi nde yarıştıkları yarışma özelinde belirtilen güvenlik şartlarını sağlamakla yükümlüdür. Bu bakımdan, söz konusu emniyet talimatında yer alanlar haricinde, kullanılan sistemlerden kaynaklı ilave tedbirlerin alınması yarışmacıların sorumluluğundadır. T3 Vakfı ve organizasyon komitesi, TEKNOFEST Güvenlik ve Emniyet Şartnamesi nde belirtilen koşulları sağlamadığını tespit edilen takımları, organizasyonun güvenli bir ortamda gerçekleşebilmesi adına yarışma dışı bırakma hakkını saklı tutar. Yarışmacıların, heyetlerinin ve ilgili kişilerinin yarışmalar esnasında doğan ihlalleri sonucunda oluşabilecek zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. Yarışma ile ilgili olarak yarışmacı, T3 Vakfı ve / veya TEKNOFEST tarafından yarışma öncesi veya sonrası yapılacak her türlü yazılı veya görsel tanıtım, yayın, sosyal medya ve internet yayınlarını kabul ve taahhüt eder. Bunun yanında, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla; yarışmacı, tasarımlar, kodlar ve imal edilmiş ürünler dahil, yarışmaya ilişkin olarak üretilen her türlü fikri mülkiyetin T3 Vakfı ve / veya TEKNOFEST e ait olduğunu ve yarışmacının bunun üzerinde herhangi bir hakkı ve talebi olmadığını kabul ve beyan eder. T3 Vakfı, tüm fikri mülkiyeti uygun bulduğu şekilde kamuya açıklama hakkını saklı tutar. Yarışmacı, herhangi bir ürünün fikri sınai mülkiyet haklarını ihlal etmesi sebebiyle T3 Vakfı ve TEKNOFEST in zarara uğraması durumunda söz konusu zararlar ilgili takımdan (danışman dahil) karşılanacaktır. Yarışmaya katılma hakkı kazanan tüm takımlara Katılım Sertifikası verilecektir Sorumluluk Beyanı T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

  Yazı kaynağı : docplayer.biz.tr

  TEKNOFEST Proje Ön Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır?

  TEKNOFEST Proje Ön Değerlendirme Raporu Nasıl Hazırlanır?

  Bu sene 3. Gaziantep’te düzenlenecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinin teknoloji yarışmalarına başvurular sona erdi. Şimdi katılan takımlar için ikinci adım olan projelerinin ön değerlendirme raporlarının hazırlanması ve sisteme yüklenmesi olacaktır.

  Bu yılki yarışmaya geçen senenin 2 katı daha fazla proje ve takım başvuru yaptı. Bu yıl düzenlenecek TEKNOFEST için 5096 takımın başvurduğu göz önünde bulundurulursa rekabetin çok daha fazla olacağı şüphesizdir. Ön elemede elenmemek için Proje ön değerlendirme raporlarınıza çok dikkat etmelisiniz. Bu yazımızda TEKNOFEST Proje ön değerlendirme raporunun nasıl hazırlanması gerektiğini anlattık.

  Bu yazımızda TEKNOFEST yarışmalarına katılacaklar için ön değerlendirme raporlarının nasıl hazırlanacağını, hazırlama aşamasında dikkat edilmesi gerekneleri yazdık. Daha önce sistemizde 2019 TEKNOFEST için 3 başvuru yapmış ve 3 proje ile de final sergisine davet edilmiştir. 2019 Teknofest kapsamında başvuru yaptığımız ve sergiye davet edildiğimiz Canlı Dünya isimli projemizi ve proje ön değerlendirme raporunu sizlerle paylaşmıştık. Eğitim Teknolojileri alanında yaptığımız proje artırılmış gerçeklik projesi idi.

  TEKNOFEST Ön Değerlendirme Raporu Son Teslim Tarihi Nedir?

  Proje Ön Değerlendirme Formları’nı 13 Mart 2020 tarihinde teslim etmekle yükümlüdürler. Proje Ön Değerlendirme Formu sonuçlarına göre bir ön eleme gerçekleştirilecektir. Takımlar,  Ön Değerlendirme Formuna TEKNOFEST web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

  TEKNOFEST Ön Değerlendirme Raporu Nedir?

  TEKNOFEST ön tasarım raporu; başvuru yaptığımız projeyi kısaca anlattığımız bir belgedir. Üç sayfada, belli başlıklar altında ve önceden belirli düzende hazırlanır. Bu rapor ile projeler içinde ilk elemeler yapılır. Bu yüzden eğer ilk adımda projenin elenmesini istemiyorsanız kurallarına uygun ve anlaşılır bir ön değerlendirme raporu hazırlamaya dikkat etmelisiniz.

  TEKNOFEST Ön Değerlendirme Raporu Neler Yazılır?

  Yoplam 3 sayfadan oluşan bu belgenin ilk sayfası başlık sayfasıdır ve takım hakkında genel bilgiler içerir.

  Proje Kategorisi, Proje Adı, Takım Adı, Takım ID , Takım Seviyesi, Takım Üyeleri ve Danışman adı bu ilk sayfada yer alan bilgilerdir.

  Takım ID: Teknofest ön başvurusu yapıldıktan sonra takım iiletişim maili olarak yazılan mail adresine ulaşmış olmalıdır. Bazı durumlardda bu mail Spam bölümüne gelebildiği göz önünde bulundurulmalıdır. Eğer Takım ID ve şifresi içeren mail gelmediyse TEKNOFEST yetkililerinden bu mailin tekrar gönderilmesini istemelisiniz.

  Takım Seviyesi : Takım seviyesine takımda bulunan ve en yüksek seviyedeki öğrencinin durumunu yazmalısınız. Aynı takımda hem ortaokul hhem de lise öğrencileri varsa takım seviyesini Lise, Hem üniversite hemde lise öğrencileri varsa Üniversite yazmalısınız. Danışman öğretmenlerin seviyeleri yazılmaz.

  İkinci sayfa proje ile ilgili bilgilerin yer alacağı bölümdür. Bu sayfada 4 ana başlıkta projenizi anlatırsınız.

  Proje Ön Değerlendirme Kriterleri

  Başvuru esaslarına uygun, eksiksiz şekilde tarafımıza iletilen projeler aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak ön elemeye tabi tutulacaktır. Eğitim teknolojilerinin kullanılmasında konu kapsamının genişliği değerlendirilmede önem arz etmektedir.Projenizin ilk eleme turunda elenmesini istemiyorsanız, alttaki maddeleri dikkatlice okuyup ön değerlendirme raporunu bunlara göre doldurmanız gerekmekktedir.

  Yenilikçi-Özgün: Proje fikrinin alanında daha önce uygulanmış başka projeler ile benzerliği olup olmadığına bakılacaktır.

  •Projeye benzer ürün veya proje var mı?

  •Projede özgünlük temel noktalardan biri mi?

  Bir Soruna/İhtiyaca Çözüm Üretmesi: Proje fikrinin eğitim veya öğretimdehangi probleme, nasıl bir çözüm üreteceğine ve sunulan proje fikrinin bu çözümü destekleyip desteklemediğine bakılacaktır.

  •Proje fikrim eğitim veya öğretiminhangi problemine çözüm üretiyor?

  •Proje uygulanabilir ve hayata geçirilebilir mi?

  •Proje fikrim hangi ihtiyaca yönelik oluşturuldu?

  Proje Fikrinin Hedef Kitlesi: Projenin kim veya hangi hedef kitle için kullanılacağı belirtilmelidir.

  TEKNOFEST Proje Ön Değerlendirme Raporu Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar

  Ön Değerlendirme Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak

  Ön değerlendirmeler sonucunda ikinci aşamaya geçen takımlar 13 Nisan 2020 tarihinde açıklanacaktır.

  Genel olarak başvuru formları üstteki gibi doldurulur. Başvurulan her yarışma için farklı Proje ön değerlendirme raporu olduğuna dikkat etmelisiniz. Başvuru alanınızla ilgili ön değerlendirme formunu hazırlamalısınız.

  Takım tanıtım metni ve takım tanıtım dosyası nasıl hazırlanır konulu yazımızda veya geçen sene TEKNOFEST İstanbul’da sergilediğimiz projemiz CANLI DÜNYA’nın Proje Ön Değerlendirme Raporunu paylaştığımız yazımız ilginizi çekebilir. TEKNOFEST ve TUBİTAK örnek proje paylaşımlarımız devam edecektir. lütfen sitemizi takipte kalın. Yazımızı beğendiyseniz Facebook ve Twitter’da paylaşabilirsiniz.

  TEKNOFEST hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bize yazın. Ayrıca konuyla illgili sorularınız varsa da bize yazabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : jn7.net

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  yavuz 16 Gün önce
  0

  b küçük olacak

  bahadır baba pro 16 Gün önce
  0

  TEŞEKKÜRLER,İŞME YARADI ŞİRKETİMDE KULLANABLİRİM

  Yorum yap