Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tekne ehliyeti nasıl alınır

  1 ziyaretçi

  tekne ehliyeti nasıl alınır bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tekne Ehliyeti Nedir, Şartları Nelerdir?

  Tekne Ehliyeti Nedir? Nasıl Alınır?

  Amatör Denizci Eğitim ve Başvuru Sistemi | T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

  Tamamlıyo

  Tekne Ehliyeti Nedir? Nasıl Alınır?

  Tekne Ehliyeti Nedir? Nasıl Alınır?

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

  07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Şirketimizce elde edilmiş/edilecek ya da Şirketimizle paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Şirketimizce işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

  Sizlere sunulacak her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak, faaliyetlerimizi gerçekleştirebilmek bu kapsamda her türlü iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerini tespit için KVKK kapsamında kişisel veri olarak nitelendirilen kimlik bilgileriniz, adres, telefon numaranız, vergi numaranız ve diğer bilgilerinizi kaydetmek, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlemek, ilgili mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (mahkemeler, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş tarafından sunulan veya talep edilen başkaca ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek, tarafınızla imza edilen sözleşmenin gereğini yerine getirmek, güvenlik ile suçun önlenmesi gibi meşru menfaatlerimizi yerine getirmek.

  İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

  Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurtiçi/yurtdışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

  KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

  Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Şirketimizin Genel Müdürlük Birimleri, Merkez/Şubeleri, internet sitesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

  KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLI 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

  Şirketimize başvurarak; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme,

  b) Kişisel verileriniz eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Şirketimizce yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

  c) Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde altındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş’ye yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

  BİRTEP SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ A.Ş

  Yazı kaynağı : www.sigortambir.com

  Yat Ehliyeti Nasıl Alınır?

  Yat Ehliyeti Nasıl Alınır?

  Deniz tutkunlarının en büyük hayallerinden birisi de kendi tekne veya yatlarını kullanabilmektir. Bu taşıtları kullanabilmek için de kategorilere göre ehliyetler bulunmaktadır. Tatil severlerin en çok tercih ettiği tatil seçeneklerinden birisi de tekne, yat kiralama veya kendi özel teknesi ya da yatı ile denize açılmaktadır. Kendi özel yatınızı ya da kiraladığınız yatı kullanmak için ne yapmalısınız? Yat ehliyeti nasıl alınır?

  Yat kiralamak isteyen kişilerin yat ehliyeti olması gerekir. Yat kiralamak isteyenlerin en merak ettiği konu ise yat ehliyeti nasıl alınır konusudur.

  Yat kaptanlığı için alınacak olan ehliyet ile amatör denizci belgesi çoğu zaman karıştırılmaktadır. Eğer ticari amaçlı bir iş yapılmayacaksa Amatör denizci belgesi alabilirsiniz ancak yat ehliyeti, tamamen eğlence amaçlı ve yat alabilmek için gerekli olan bir belgedir. Fakat yolcu taşımacılığında ya da bir turizm firmasında tur kaptanı olarak çalışma imkânı vermez.

  Magdeburger ekibi olarak bu yazımızda yat ehliyeti nasıl alınır ve detayları sizler ile paylaşacağız.

  Yat Ehliyeti için Gerekli Evraklar Nelerdir?

  Yat ehliyeti başvurusu için birkaç evrak gerekmektedir. Öncelikle sınav ücretinin ödenmesi söz konusudur. Başvuru yaptığınız halde sınav ücretini ödemezseniz başvurunuz geçersiz sayılacaktır. Yat ehliyeti için gerekli evraklar ise aşağıdaki gibidir:

  Yat Ehliyeti Nereden Alınır?

  Yat ehliyeti alabilmek için Amatör Denizcilik Federasyonunun resmî web sitesi üzerinden başvuru yapmanız gerekmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ADB alımı için size destek olacaktır. İnternet sitesi üzerinden gbs.uab.gov.tr’ye gemi adamı sınav başvurusu yaparak; yat ehliyeti almak için ilk adımı atmış olursunuz.

  Web sitede bulunan yönergeleri izleyerek yat ehliyeti başvurunuzu yapabilirsiniz. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın yapacağı sınav sonucunda ise ehliyetinizi alabilirsiniz. Ayrıca 14 yaşın üzerinde tüm T.C. Vatandaşları tekne ve yat ehliyeti alma hakkına sahip olurlar.

  Sınav başvurusu onaylanan adaylar, randevu takviminde yer alan gün ve saati kendilerine göre belirler ve sınava dijital ortamda girerler. 100 tam puan başarı puanı olan bu sınavda en az 60 puan alarak başarılı olabilirsiniz. 60 dakika süren sınav 50 sorudan oluşmaktadır.

  Yat Ehliyetinin Geçerlilik Süresi

  Profesyonel Kaptanlık belgeleri 5 yılda bir sınavla yenilenirken, Amatör Denizcilik belgesi ise ömür boyu geçerli kabul edilmektedir. Yat ehliyeti için geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığınız sürece, yat ehliyetiniz geçerli sayılır. Aksi bir durum söz konusu olduğunda ise Liman Müdürlüğü sizden sağlık raporu talep eder. Sağlık raporunuz uygun ise yat ehliyetiniz geçerliliğini sürdürür. Ayrıca eski tip yat ehliyetine sahipseniz ve yeni nesil bir ehliyet almak isterseniz de yine Liman Müdürlüğü’ne başvurabilirsiniz.

  Yat Ehliyeti Ücretleri

  Yat ehliyeti almak için alacağınız profesyonel ders veya eğitimler çeşitli ücret aralığında değişmektedir. Bunun dışında 24 metreye kadar özel tekne kullanımına uygun bir Amatör Denizci Belgesi almak için harcamanız gereken tutar 167,96 TL tutarındadır. Yat ehliyeti sınavına hazırlanmak için geçmiş senelerde çıkan soruları görmek için alabileceğiniz kaynak ise 197,95 TL tutarındadır. Ayrıca, yat ehliyeti için yapılan harcamalar ise aşağıdaki gibidir:

  Magdeburger Sigorta olarak bu yazımızda, yat ehliyeti nasıl alınır konusunu ele aldık. Hizmetlerimiz, Sigorta paketlerimiz ve çeşitli poliçelerimiz hakkında da daha detaylı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilir ya da iletişim kanallarımız üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.magdeburger.com.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap