Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  teheccüd namazından sonra dua

  1 ziyaretçi

  teheccüd namazından sonra dua bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Teheccüd Namazına Kalkınca Okunacak Dua

  Teheccüd Namazına Kalkınca Okunacak Dua

  Peygamber Efendimiz (s.a.v) Cibril hadisinde “İslam Nedir?” sorusuna “–İslâm, Allah’tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed’in Allah’ın Rasûlü olduğuna şehâdet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, yoluna güç yetirip imkân bulduğun zaman Kâ’be’yi ziyâret (hac) etmendir” buyurdular.

  “İman Nedir?” sorusuna “–Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, âhiret gününe inanmandır. Yine kadere, hayrına ve şerrine îmân etmendir” buyurdular.

  İhsan Nedir? Rasûlullah Efendimiz (s.a.v): “–İhsân, Allah’a, onu görüyormuşsun gibi kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da O seni mutlaka görüyor” buyurdular. (Müslim, Îmân 1, 5. Buhârî, Îmân 37; Tirmizi Îmân 4; Ebû Dâvûd, Sünnet 16)

  Kuran-ı Kerim, Peygamber Efendimize (s.a.v) gönderilen ilahi kitapların sonuncusudur. İlahi emirleri barındıran Kuran ve beraberinde Efendimizin (s.a.v) sünneti tüm Müslümanlar için yol gösterici rehberdir.

  Tüm insanlığa rahmet olarak gönderilen örnek şahsiyet Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v) 23 senelik nebevi hayatında bizlere Kuran ve Sünneti miras olarak bırakmıştır. Nitekim hadis-i şerifte buyrulur: “Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız. Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir.” (Muvatta’, Kader, 3.)

  Tasavvuf; Cenâb-ı Hakkʼı kalben tanıyabilme sanatıdır. Tasavvuf; “îmân”ı “ihsân” gibi muhteşem ve muazzam bir ufka taşımanın diğer adıdır. Tasavvuf’i yola girmekten gaye istikamet üzere yaşayabilmektir. İstikâmet ise, Kitap ve Sünnet’e sımsıkı sarılmak, ilâhî ve nebevî tâlimatları kalbî derinlikle idrâk edip onları hayatın her safhasında vecd içinde yaşayabilmektir.

  Dua, Allah Teâlâ ile irtibatta bulunmak; O’na gönülden yönelmek, meramını vâsıta kullanmadan arz etmek demektir. Hadisi şerifte "Bir şey istediğin vakit Allah'tan iste! Yardım dilediğin vakit Allah'tan dile!" buyrulmuştur. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/307)

  Zikir, bütün tasavvufi terbiye yollarında nebevi bir üsul ve emanet olarak devam edegelmiştir. “…Bilesiniz ki kalpler ancak Allâh’ı zikretmekle huzur bulur.” (er-Ra‘d, 28) Zikir, açık veya gizli şekillerde, belirli adetlerde, farklı tertiplerde yapılan önemli bir esastır. Zikir, hatırlamaktır. Allah'ı hatırlamak farklı şekillerde olabilir. Kur'an okumak, dua etmek, istiğfar etmek, tefekkür etmek, "elhamdülillah" demek, şükretmek zikirdir.

  İlim ve hâl kelimelerinden oluşmuş bir isim tamlaması olan ilmihal (ilm-i hâl) sözlükte "durum bilgisi" demektir. Bütün müslümanların dinî bilgi ve uygulama bakımından ihtiyaç duyduğu, bir bakıma müslüman olmanın ve müslümanlığın icaplarını yerine getirmenin ön şartı durumundaki fıkhi temel bilgiler ilmihal diye anılmıştır.

  İslam ve İhsan web sitesinde İslam, İman, İbadet, Kuranımız, Peygamberimiz, Tasavvuf, Dualar ve Zikirler, İlmihal, Fıkıh, Hadis ve vb. konularda  güvenilir kaynaklardan bilgiye ulaşabilirsiniz.

  Yazı kaynağı : www.islamveihsan.com

  Teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua var mı?

  Teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua var mı?

  Değerli kardeşimiz,

  Teheccüd namazından önce veya sonra, Hz. PeygamberEfendimiz (asm)'in gece namazından önce veya sonra yaptığı dualar ya da ayet ve hadislerde geçen diğer dualar okunabileceği gibi, istenilen her dua istenildiği şekilde de yapılabilir.

  Yatsı namazından sonra, daha uyumadan veya çok az bir miktar uyuduktan sonra kalkıp kılınacak nafile namaza “gece namazı (salatü’l-leyl)” denir. Bir süre uyuduktan sonra, gecenin yarısından imsak vaktine kadar kalkılıp kılınırsa, bu namaza “teheccüd” denir. Teheccüd namazı, iki, dört, altı ve sekiz rekat olarak kılınır. Her iki rekatta bir selâm verilmesi daha faziletlidir.

  Teheccüd namazı, Peygamberimiz (asm) için farz idi. Farz oluşu şu ayete dayanır:

  Teheccüd namazına diğer müminler de teşvik edilmiştir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz (asm) buyurmuştur;

  Peygamberimiz (asm), teheccüd namazı kılmak üzere geceleyin kalkınca şu duayı okumuştur:

  Ubade b. Sâmit'den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

  "Her kim geceleyin uyanır da uyandığı zaman: Lâ ilâhe illallâhü vehdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey'in kadir, sübhanellahi vel hamdülillahi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

  "Allah'tan başka ilah yoktur, o tekdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onundur ve o her şeye gücü yetendir. Ben Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim Hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Al­lah en büyüktür, (günahlardan) dönüş ve (kulluk görevine) güç (yetiriş) ancak Allah(ın izni ve inayeti) iledir)" deyip sonra: "Rabbiğfirlî (Ey Allahım, Rabbim! Beni bağışla)" diye dua ederse (o kimsenin günahları ba­ğışlanır.) (Ebu Davud, Edeb, 98-99 no: 5060)

  Şerik el-Hevzenî dedi ki: (Bir gün) Aişe (radiyallahü anha)ya "Rasûlullah (asm) geceleyin uykudan uya­nınca (duaya) hangi dua ile başlardı?" diye sordum da:

  "Sen bana senden önce kimsenin sormadığı bir soru sordun, dedi.

  Selam ve dua ile...
  Sorularla İslamiyet

  Yazı kaynağı : sorularlaislamiyet.com

  Teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua var mı? Teheccüd namazı...

  Teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua var mı? Teheccüd namazı...

  Fazileti bakımından üstün bir yere sahip olan teheccüd, Peygamber Efendimiz (SAV)'e farz kılınmışken, ümmeti için nafile namazları arasındadır. Peki teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua var mı? Peygamber Efendimiz (SAV) teheccüd namazından önce veya sonra hangi duaları okurdu? Teheccüd namazının hikmeti nedir? Tüm detaylarıyla haberimizde bulabilirsiniz.

  'Uyanmak', 'uykudan güçlükle uyanmak' anlamına gelen teheccüd, yatsı namazı ile fecr-i sâdık arasında bir müddet uyuyup uyandıktan sonra namaz kılmayı ve bu süre içinde kılınan nâfile namazı ifade eder. İmam Şâfiî ve Müzenî'nin eserlerindeki bir ifadeyi esas alan bazı Şâfiîler'e göre yatsı namazından sonra kılınan vitirle teheccüd aynı namazdır. Kur'an-ı Kerim'de gecelerin ibadetle ihya edilmesinin önemine dikkat çeken birçok âyet bulunmasının yanı sıra bunların bir kısmı doğrudan Hz. Peygamber'e (SAV) hitap edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah, gece yarısı uykusundan kalkıp kulluk için özel çaba harcayan Müslümanları övücü ifadelere yer vermiştir.

  Teheccüd namazından önce veya sonra okunacak dua

  İLİŞKİLİ HABERTeheccüd namazı kaç rekat ve nasıl kılınır? Teheccüt namazı kılınışı

  TEHECCÜD NAMAZINDAN ÖNCE VEYA SONRA OKUNACAK DUA VAR MI?

  Yatsı namazından sonra, henüz uyumadan veya çok az uyuduktan sonra kalkıp kılınacak nafile namaza 'gece namazı (salatü'l-leyl)' denir. Bir süre uyuduktan sonra, gecenin yarısından imsak vaktine kadar kalkılıp kılınırsa, bu namaza 'teheccüd' denir. Teheccüd namazı iki, dört, altı ve sekiz rekat olarak kılınır. Her iki rekatta bir selâm verilirse, ibadetin fazileti artar.

  Teheccüd namazı Peygamber Efendimiz (SAV) için farz kılınmıştı;

  Ümmet için nafile namazı olan teheccüd Peygamber Efendimiz'e (SAV) farz kılınmasına dayalı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur:

  "Ey Muhammed! Gecenin bir bölümünde uyanıp, sırf sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere, teheccüd namazı kıl. Rabbinin seni Makam-ı Mahmud'a göndereceğini ümit edebilirsin." (İsrâ, 17/79)

  Teheccüd namazı

  Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV) teheccüd namazına diğer mü'minleri de teşvik ederek, "Her kim geceleyin uyanır, hanımını da uyandırır ve iki rekat namaz kılarsa, Allah’ı çok zikreden erkekler ile kadınlardan yazılırlar" buyurmuştur.

  Ubade b. Sâmit'den (rivayet edildiğine göre) Rasûlullah (asm) şöyle buyurmuştur:

  "Her kim geceleyin uyanır da uyandığı zaman: Lâ ilâhe illallâhü vehdehû lâ şerîke leh, lehülmülkü ve lehül hamdu ve hüve alâ külli şey'in kadir, sübhanellahi vel hamdülillahi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber, velâ havle velâ kuvvete illâ billâh"

  "Allah'tan başka ilah yoktur, o tekdir ve ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onundur ve o her şeye gücü yetendir. Ben Allah'ı her türlü noksanlıktan tenzih ederim Hamd, Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Al­lah en büyüktür, (günahlardan) dönüş ve (kulluk görevine) güç (yetiriş) ancak Allah(ın izni ve inayeti) iledir)" deyip sonra: "Rabbiğfirlî (Ey Allahım, Rabbim! Beni bağışla)" diye dua ederse (o kimsenin günahları ba­ğışlanır.) (Ebu Davud, Edeb)

  Yazı kaynağı : www.yasemin.com

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap