Bu sitede bulunan yazılar memnuniyetsizliğiniz halınde olursa bizimle iletişime geçiniz ve o yazıyı biz siliriz. saygılarımızla

  tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir

  1 ziyaretçi

  tıbbi sosyal hizmet uygulama yönergesi hangi tarihte yürürlüğe girmiştir bilgi90'dan bulabilirsiniz

  Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

  TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ


  Hastaneye başvuran hastalardan engelli, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları 
  psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilerek bu kapsamda Bakanlığımız Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 16.02.2011 tarih ve 7465 sayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yayınlanmıştır.

  Hastanın esenliği ve tıbbi tedavi dışındaki sorunlarının çözümlenmesini amaçlayan hastanemiz sosyal hizmet birimi, sosyal hizmet uzmanlarının sorumluluğunda, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi ile birlikte ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.

  Birimimiz 25 Aralık Devlet Hastanesi Ana Bina’da, poliklinik 2. katta bulunmaktadır. Birimimizde 6 Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı) hizmet vermektedir.

  Tıbbi Sosyal Hizmet

  Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi,tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunların zamanında çözümlenerek sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasıdır.

  Tıbbi Sosyal Hizmet uygulamaları 4 yıllık sosyal hizmet bölümünü bitirmiş ve Sosyal Hizmet Uzmanı (SHU) unvanı almış olan meslek elemanı tarafından yürütülür.

  Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi Müracaatçı Grubu

  • Kimsesiz, terk, bakıma muhtaç hastalar,

  • Engelli hakları konusunda bilgi ihtiyacı olan hastalar,

  • Aile içi şiddet mağduru hastalar,

  Sağlık güvencesiz hastalar,

  • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,

  • 18 yaş altı adölesan gebelikler,

  • Yoksul hastalar,

  • Mülteci ve sığınmacı hastalar,

  • İnsan ticareti mağduru hastalar,

  • Yaşlı, dul ve yetim hastalar,

  • Ruh sağlığı bozulmuş hastalar,

  • Palyatif, onkoloji, diyaliz vb kronik rahatsızlığı olan hastalar,

  • Alkol ve madde bağımlısı hastalar,

  • Şehit yakınları ve Gaziler,

  • Sağlık Tedbiri uygulanan hastalar,

  İl dışından gelen hastalar,

  Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar,

  • Hastalığa ve tedaviye uyumda zorlanan hastalar.

  Yatarak veya ayaktan tedavi hizmeti alan hasta ve hasta yakınlarımız Tıbbi Sosyal Hizmet Birimine bireysel başvuru yapabilir veya ilgili klinik ve poliklinikten ilgili sağlık çalışanı tarafından HBYS sistemi üzerinden konsülte edilerek hasta başvurusu sağlanır.

  Tıbbi Sosyal Hizmet Müdahaleleri

  Hastanemizden hizmet alan hasta ve yakınlarının tıbbi tedaviden etkin bir şekilde yararlanmaları amacıyla ekonomik, sosyal, psikolojik, eğitici, destekleyici ve geliştirici hizmetlerin yanında hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi ve diğer sosyal hizmet kuruluşlarıyla işbirliği yaparak sorunların çözümlenmesi için planlanan tıbbi sosyal hizmet müdahaleleri;

      • 
  Kimsesiz, terk edilmiş ve bakıma muhtaç hastaların koruma altına alınması ve bir kuruma  yerleştirilmesi,
      • 
  Engelli haklarının anlatılması ve tedaviden etkin yararlanması konusunda yardımcı olunması,
      • 
  Ekonomik yoksunluk içinde olan ve sosyal güvencesi olmayan hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve yardım sağlanması,
      • 
  Hastaların tedaviye uyum sürecinde destek olunması psiko-sosyal çalışma,
      • 
  Şiddet, ihmal ve istismar mağduru hastalar için ilgili kurumlar ile bağlantı kurulması ve gerekli yasal bildirimlerin yapılması,
      •
  Hastane içinde gönüllü sosyal çalışmalar yapacak olan kişi ve kuruluşların çalışmalarının teşvik edilmesi ve kurum içi çeşitli sosyal etkinliklerin düzenlenmesi.

  GAZİANTEP 25 ARALIK DEVLET HASTANESİ TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ İLETİŞİM

  0342 338 25 25 DAHİLİ : 1127

  EKLER

  Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

  https://www.saglik.gov.tr/TR,11270/tibbi-sosyal-hizmet-uygulamasi-yonergesi.html

  Yazı kaynağı : gaziantep25aralikdh.saglik.gov.tr

  Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulaması Yönergesi

  Sa�l�k Bakanl��� t�bbi sosyal hizmet uygulamas� y�nergesi

  Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

  Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

   Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi" yayımlanmıştır.

  T.C.

  SAĞLIK BAKANLIĞI

  Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

  Sayı      : B.10.0.THG.0.58.00.01.020/

  Konu : Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi

  BAKANLIK MAKAMINA

  Bakanlığımız sağlık kurum ve kuruluşlarından hizmet alan özürlü, kimsesiz, yoksul, sağlık güvencesiz, yaşlı, mülteci, sığınmacı, aile içi şiddet mağduru, il dışından gelen vb. hastalar öncelikli olmak üzere sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan tüm hastaların tedavi sürecinde yaşadıkları psiko-sosyal ve sosyo-ekonomik sorunlarının zamanında çözümlenmesi amacıyla tıbbi sosyal hizmet uygulamalarının standardize edilmesi, etkinleştirilmesi, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine yönelik düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda "Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi" hazırlanmıştır.

  Ektesunulan"Tıbbi   Sosyal   Hizmet Uygulama Yönergesi”nin yürürlüğe konulması hususunu takdir ve tensiplerinize arz ederim.

  Prof Dr. İrfan Şencan

  Genel Müdür V.

  Uygun Görüşle arz ederim.

  ……/……./2011

  Prof. Dr. Nihat TOSUN

  Müsteşar

  OLUR

  ……/……./2011

  Prof. Dr. Recep AKDAĞ

  Bakan

  EKLER:

  1 - Yönerge (6 sayfa )

  2- Yönerge Ekleri (5   sayfa )

  Yazının aslı, Yönerge ve ekleri için tıklayınız

  Yazı kaynağı : www.saglikaktuel.com

  Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları

  Tarayıcınız bu videoyu desteklemiyor.

  ... konulu sunumlar: "Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları"— Sunum transkripti:

  1 Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları
  SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamaları Elvan ÖZKAN Sosyal Hizmet Uzmanı

  2 Tıbbi Sosyal Hizmet ve Süreçleri Tıbbi Sosyal Hizmet Mevzuatı
  SUNUM PLANI Tıbbi Sosyal Hizmet ve Süreçleri Tıbbi Sosyal Hizmet Mevzuatı Sağlık Kurumlarında Sosyal Hizmet Uygulamaları Vatandaşların Sağlığa İlişkin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Hasta Hakları)

  3 SAĞLIKTA İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ-1
  Günümüzde sağlıklı olmak; sadece hasta olmamakla değil, fiziksel sağlık, ruh sağlığı, toplumsal iyilik, genel sağlık algısı gibi birbiriyle iç içe ve etkileşim halinde olan kavramlarla ifade edilmektedir (Bloom, 1988 Akt. Okyayuz, 1999).

  4 SAĞLIKTA İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ-2
  Dünya Sağlık Örgütü sağlığı “sadece hastalıklardan korunma değil, bir bütün olarak; fiziksel, ruhsal ve sosyal açıdan iyi olma hali” olarak açıklamaktadır (DSÖ, 1946).

  5 SAĞLIKTA İNSANA BÜTÜNCÜL BAKIŞ-3
  Bu çerçevede, sağlık politikalarının oluşturulmasında; insanın biyopsikososyal bir varlık olarak ele alınması ve sağlık alanında interdisipliner bir ekip çalışması gereği doğmuştur.

  6 TIBBİ SOSYAL HİZMET NEDİR?
  Koruyucu-önleyici, geliştirici ve tedavi edici sağlık hizmeti alanlar ve/veya yakınlarının tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması, fiziksel-ruhsal-sosyal sağlığının korunması ve geliştirilmesi, tedavi sürecinde hizmet alanların ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi, tedavi sürecini etkileyen psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesi; sosyal işlevselliğini yeniden kazanması ve sürdürmesi amacıyla yürütülen sosyal hizmet müdahalesidir.

  7 TÜRKİYE’DE TIBBİ SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ-1
  Türkiye’de ilk tıbbi sosyal hizmet uygulaması, 1964 yılında Miss Violet Bemmels yönetiminde bir grup stajyer sosyal hizmet uzmanı ile Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde başlatılmıştır (Akt: Özbesler, Cengiz. 2014*). *C. Özbesler (2014). Hasta Yaşam Kalitesinde Önemli Bir Unsur Tıbbi Sosyal Hizmet. Hakemli Tıbbi Sosyal Hizmet Dergisi. Sayı. 2

  8 TÜRKİYE’DE TIBBİ SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ-2
  Hacettepe Üniversitesi Hastanesi’nde 1966 yılında kurulan sosyal servise bir sosyal hizmet uzmanının atanması ile mesleki çalışmalar başlatılmıştır. 1967 yılında ise Ankara Hastanesi ve Ankara Numune Hastanesi’nde birer sosyal hizmet uzmanı atanmasıyla sosyal hizmet uygulamaları bu hastanelerde başlamıştır (Akt: Duyan, Veli. 1996).

  9 TÜRKİYE’DE TIBBİ SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ-3
  1983 tarihinde yürürlüğe giren Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği (Madde 35)’nde « Standardında sosyal hizmet uzmanı bulunan yataklı tedavi kurumlarında bir sosyal servis kurulur.» denilmiş ve bu serviste çalışan sosyal hizmet uzmanlarının görevleri tanımlanmıştır.

  10 TÜRKİYE’DE TIBBİ SOSYAL HİZMETİN TARİHSEL GELİŞİMİ-4
  O tarihten günümüze kadar sosyal çalışmacı (sosyal hizmet uzmanı) sayısı giderek artmıştır. Şu an Sağlık Bakanlığı bünyesinde ***814 sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.

  11 TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  Tıbbi Sosyal Hizmet Çalışma Grubu oluşturuldu. (Mayıs-Temmuz 2010) Çalışma grubunda dört sosyal çalışmacı görevlendirildi. Tıbbi Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü kuruldu (11 Kasım 2010). Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama yönergesi yayımlandı (16 Şubat 2011 tarih ve 7465 Sayılı Makam Oluru)

  12 TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  16 Şubat 2011 tarihinde 7465 sayılı Makam onayı ile “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” yürürlüğe girmiştir. Bu Yönerge ile tıbbi sosyal hizmet uygulamalarına yönelik standart sağlanmış, bünyesinde sosyal çalışmacı bulunan A ve B grubu hastanelerde Sosyal Hizmet Birimleri kurulmuştur.

  13 TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  Hastanelerde çalışan sosyal hizmet uzmanları, hastaneden hizmet alan, 1. Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar, 2. Engelli hastalar, 3. Sağlık güvencesiz hastalar, 4. Yoksul hastalar, 5. Aile içi şiddet mağduru hastalar, 6. İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar, 7. Mülteci ve sığınmacı hastalar, 8. İnsan ticareti mağduru hastalar, 9. Yaşlı, dul ve yetim hastalar, 10. Kronik hastalar, 11. Ruh sağlığı bozulmuş hastalar, 12. Alkol ve madde bağımlısı hastalar, 13. Yabancı uyruklu olup tedaviden yararlanamayan hastalar 14. İl dışından gelen hastalara yönelik tıbbi sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular.

  14 TIBBİ SOSYAL HİZMET UYGULAMALARI
  Tıbbi Sosyal Hizmet Bilimsel Danışma Komisyonu oluşturuldu. (25 Mart 2011)

  15 HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
  Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Dairesi ; 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Hasta Hakları, Tıbbi Hizmetler ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Şubeleri birleştirilerek Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Daire Başkanlığı kurulmuştur.

  16 HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
  Daire Başkanlığının Görevleri; a)Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarını oluşturmak ve bu kurulların görevlerini belirlemek ve çalışmalarını izlemek, b)Hasta hakları ve tıbbi sosyal hizmet birim ve kurullarının kurulmasını sağlamak, buralarda görev yapacak personelin niteliğini belirlemek,

  17 HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
  Daire Başkanlığının Görevleri; c)Türkiye'de tedavisi mümkün olmayan hastaların Yurtdışı Sağlık Kurulu Raporlarını onaylamak ve bu hastalara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek, d) Evde sağlık hizmetleri standartlarını oluşturmak ve bu kapsamda hizmet sunan kurumları yetkilendirmek,

  18 HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
  Daire Başkanlığının Görevleri; e) İnsan haklarına ilişkin uluslararası sözleşmeler kapsamında ülkemize yapılan ziyaret ve inceleme raporları doğrultusunda gündeme gelen konulara ilişkin çalışma yapmak, f) Alkol ve madde bağımlılığı tedavi merkezlerine yönelik standartları belirlemek, açılışlarına izin vermek, izlemek ve madde bağımlılığı tıbbi tedavi sonrası rehabilitasyon çalışmalarını organize etmek,

  19 HASTA HAKLARI VE TIBBİ SOSYAL HİZMETLER DAİRESİ
  Daire Başkanlığının Görevleri; g) Seyrek görülen hastalıklara yakalanan hastaların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışma yapmak,

  20 SOSYAL HİZMET UYGULAMALARININ GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ BİRİMLER
  1)Sosyal Hizmet Birimleri 2)Hasta Hakları Birimi 3)Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 4) Klinikler (Onkoloji, Psikiyatri, Fizik Tedavi, Diyaliz vb.) 5)Acil ve Krize Müdahale 6)Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezleri(AMATEM-ÇAMATEM) 7)Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) 8) Çocuk İzlem Merkezleri(ÇİM) 9)Toplum Sağlığı Merkezleri 10)Evde Sağlık Bakım Hizmetleri 11) Kalite Birimleri 12) Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterlikleri 13) İl Sağlık Müdürlükleri 14) İl Halk Sağlığı Müdürlükleri

  21 SAĞLIK BAKANLIĞI SOSYAL ÇALIŞMACI SAYILARI
  ÇALIŞILAN BİRİM SOSYAL ÇALIŞMACI SAĞLIK BAKANLIĞI VE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİ 51 TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU 644 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU 119 TOPLAM 814 KAMU HASTANELERİNDE SOSYAL HİZMET BİRİMİ 314

  22 AMATEM-ÇAMATEM SAYILARI
  YATAKLI AMATEM SAYISI 35 AYAKTAN AMATEM SAYISI 15 YATAKLI ÇAMATEM SAYISI 4 AYAKTAN ÇAMATEM SAYISI 3 TOPLAM 57

  23 HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ AMACI
  Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen ‘hasta haklarını’ somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin ‘hasta haklarından’ faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

  24 HASTA HAKLARI MEVZUATI
  Anayasamızın 56. Maddesinde şöyle denilmektedir. “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir…” “Tıbbi Deontoloji Tüzüğü” tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. “Hasta Hakları Yönetmeliği”, Ülkemizde hasta haklarıyla ilgili olarak tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hasta Hakları Yönetmeliği bulunmaktadır. 08/05/2014 tarih ve sayı ile Hasta Hakları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştır.

  25 HASTA HAKLARI MEVZUATI
  “Hekim Seçme Yönergesi” “ Sağlık Hizmeti Sunumunda Poliklinik Hizmetlerinin Hastaların Hekimini Seçmesine Ve Değiştirmesine İmkân Verecek Şekilde Düzenlenmesi Hakkında Yönerge’ “Öncelik Genelgesi” 2010/ Sayılı Genelge “Hasta Hakları Genelgesi” 06/11/2014 tarihli 2014/32 sayılı genelge yayımlanmıştır.

  26 HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ YÜRÜTÜLMESİ
  Hasta İletişim Birimleri Birim sorumluları Hasta Hakları İl Koordinatörlükleri Hasta Hakları Kurulu

  27 HASTA HAKLARI UYGULAMALARININ YÜRÜTÜLMESİ
  1-Hasta İletişim Birimleri 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Özel Muayenehane, Diyaliz Merkezleri, özel laboratuvarlar hariç olmak üzere bütün sağlık tesislerinde kurulmak zorundadır. 100 yatak üzeri sağlık tesislerinde, 30 ve üstü ünit bulunan Ağız ve Diş Sağlığı tesislerinde ASM’lerle ilgili başvurular için TSM’lerde oluşturulmuştur. TSM’lere bağlı bütün sağlık kuruluşları için ilgili TSM’deki iletişim birimleri başvuruları takip eder.

  28 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı; Hasta, adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarına uygun olarak faydalanma hakkına sahiptir.

  29 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Bilgilendirme ve Bilgi İsteme Hakkı; Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

  30 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Sağlık Kuruluşunu, Personelini Seçme ve Değiştirme; Sağlık kuruluşunu seçmeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

  31 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme Hakkı; A) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar), B) Özürlüler (Değişik 2010/80 sayılı Genelge), C) Hamileler, D) 65 yaş üstü yaşlılar, E) Yedi yaşından küçük çocuklar, F) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler, Ayrıca kolluk kuvvetlerince sevk edilecek adli vakalarda; savcılık veya kolluk kuvvetince önceden sağlık kurum/kuruluşuna bildirim yapılmalı ve randevu alınmalı, bu suretle sağlık kurum/ kuruluşunda sağlık hizmeti aksatılmadan ve diğer hastalar mağdur edilmeden gerekli işlemlerin yapılması sağlanmalıdır.

  32 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi, Bakım ve Tıbbi Özen Gösterilmesi Hakkı; Hasta, modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını, tedavisinin yapılmasını ve bakımını istemek hakkına sahiptir.

  33 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Kayıtları İnceleme Hakkı; Hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.

  34 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Mahremiyete Saygı Gösterilmesi Hakkı; Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır. Ölüm olayı, mahremiyetin bozulması hakkını vermez.

  35 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza; Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere; hasta kendisine uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını istemek hakkına sahiptir.

  36 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Güvenliğin Sağlanması Hakkı; Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu istemek hakları vardır.

  37 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı; Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde hastalara dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirler alınır. Kurum hizmetlerinde aksamalara sebebiyet verilmemek, başkalarını rahatsız etmemek ve personelce düzenlenip yürütülen tıbbi tedaviye hiç bir şekilde müdahalede bulunulmamak şartı ile hastalara dini telkinde bulunmak ve onları manevi yönden desteklemek üzere talepleri halinde, dini inançlarına uygun olan din görevlisi davet edilir. Bunun için, sağlık kurum ve kuruluşlarında uygun zaman ve mekan belirlenir.

  38 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret; Hasta, kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahiptir.

  39 HASTA HAKLARI NELERDİR?
  Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı; Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır.

  40 Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
  TEŞEKKÜR EDERİM Hasta Hakları ve Tıbbi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı

  Yazı kaynağı : slideplayer.biz.tr

  Yorumların yanıtı sitenin aşağı kısmında

  Ali : bilmiyorum, keşke arkadaşlar yorumlarda yanıt versinler.

  Yazının devamını okumak istermisiniz?
  Yorum yap